Giải bài 6.23 trang 27 SGK Toán 10 – Kết nối tri thức

SGK Toán 10 - Kết nối tri thức

Giải Toán 10 tập 1 - Kết nối tri thức

 • 👉 Chương I. Mệnh đề và tập hợp
 • 👉 Chương II. Bất phương trình và hệ bất phương trình hàng đầu hai ẩn
 • 👉 Chương III. Hệ thức lượng trong tam giác
 • 👉 Chương IV. Vectơ
 • 👉 Chương V. Những số đặc trưng của mẫu số liệu ko ghép nhóm
 • 👉 Hoạt động thực hiện trải nghiệm

Giải Toán 10 tập 2 - Kết nối tri thức

 • 👉 Chương VI. Hàm số, đồ thị và ứng dụng
 • 👉 Chương VII. Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng
 • 👉 Chương VIII. Đại số tổ hợp
 • 👉 Chương IX. Tính xác suất theo khái niệm cổ điển
 • 👉 Bài tập ôn tập cuối năm Toán 10 Kết nối tri thức

Chương I. Mệnh đề và tập hợp

 • 👉 Bài 1. Mệnh đề Toán 10 Kết nối tri thức
 • 👉 Bài 2. Tập hợp và những phép toán trên tập hợp Toán 10 Kết nối tri thức
 • 👉 Bài tập cuối chương I Toán 10 Kết nối tri thức

Chương II. Bất phương trình và hệ bất phương trình hàng đầu hai ẩn

 • 👉 Bài 3. Bất phương trình hàng đầu hai ẩn Toán 10 Kết nối tri thức
 • 👉 Bài 4. Hệ bất phương trình hàng đầu hai ẩn Toán 10 Kết nối tri thức
 • 👉 Bài tập cuối chương II Toán 10 Kết nối tri thức

Chương III. Hệ thức lượng trong tam giác

 • 👉 Bài 5. Trị giá lượng giác của một góc từ 0 tới 180 Toán 10 Kết nối tri thức
 • 👉 Bài 6. Hệ thức lượng trong tam giác Toán 10 Kết nối tri thức
 • 👉 Bài tập cuối chương III Toán 10 Kết nối tri thức

Chương IV. Vectơ

 • 👉 Bài 7. Những khái niệm mở đầu Toán 10 Kết nối tri thức
 • 👉 Bài 8. Tổng và hiệu của hai vectơ Toán 10 Kết nối tri thức
 • 👉 Bài 9. Tích của một vecto với một số Toán 10 Kết nối tri thức
 • 👉 Bài 10. Vectơ trong mặt phẳng tọa độ Toán 10 Kết nối tri thức
 • 👉 Bài 11. Tích vô hướng của hai vecto Toán 10 Kết nối tri thức
 • 👉 Bài tập cuối chương IV Toán 10 Kết nối tri thức

Chương V. Những số đặc trưng của mẫu số liệu ko ghép nhóm

 • 👉 Bài 12. Số sắp đúng và sai số Toán 10 Kết nối tri thức
 • 👉 Bài 13. Những số đặc trưng đo xu thế trung tâm Toán 10 Kết nối tri thức
 • 👉 Bài 14. Những số đặc trưng đo độ phân tán Toán 10 Kết nối tri thức
 • 👉 Bài tập cuối chương V Toán 10 Kết nối tri thức

Hoạt động thực hiện trải nghiệm

 • 👉 Bài 1. Tìm hiểu một số tri thức về tài chính Toán 10 Kết nối tri thức
 • 👉 Bài 2. Mạng xã hội: Lợi và hại Toán 10 Kết nối tri thức

Chương VI. Hàm số, đồ thị và ứng dụng

 • 👉 Bài 15. Hàm số Toán 10 Kết nối tri thức
 • 👉 Bài 16. Hàm số bậc hai Toán 10 Kết nối tri thức
 • 👉 Bài 17. Dấu của tam thức bậc hai Toán 10 Kết nối tri thức
 • 👉 Bài 18. Phương trình quy về phương trình bậc hai Toán 10 Kết nối tri thức
 • 👉 Bài tập cuối chương VI Toán 10 Kết nối tri thức

Chương VII. Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

 • 👉 Bài 19. Phương trình đường thẳng Toán 10 Kết nối tri thức
 • 👉 Bài 20. Vị trí tương đối giữa hai đường thẳng. Góc và khoảng cách Toán 10 Kết nối tri thức
 • 👉 Bài 21. Đường tròn trong mặt phẳng tọa độ Toán 10 Kết nối tri thức
 • 👉 Bài 22. Ba đường conic Toán 10 Kết nối tri thức
 • 👉 Bài tập cuối chương VII Toán 10 Kết nối tri thức

Chương VIII. Đại số tổ hợp

 • 👉 Bài 23. Quy tắc đếm Toán 10 Kết nối tri thức
 • 👉 Bài 24. Hoán vị, chỉnh hợp và tổ hợp Toán 10 Kết nối tri thức
 • 👉 Bài 25. Nhị thức Newton Toán 10 Kết nối tri thức
 • 👉 Bài tập cuối chương VIII Toán 10 Kết nối tri thức

Chương IX. Tính xác suất theo khái niệm cổ điển

 • 👉 Bài 26. Biến cố và khái niệm cổ điển của xác suất Toán 10 Kết nối tri thức
 • 👉 Bài 27. Thực hiện tính xác suất theo khái niệm cổ điển Toán 10 Kết nối tri thức
 • 👉 Bài tập cuối chương IX Toán 10 Kết nối tri thức

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *