Toán lớp 4 trang 122 So sánh hai phân số khác mẫu số
Toán lớp 4 trang 122 So sánh hai phân số khác mẫu số

Với giải bài tập Toán lớp 4 trang 122 So sánh hai phân số khác mẫu số hay, chi tiết sẽ giúp học trò lớp 4 biết cách làm bài tập Toán lớp 4.

Giải Toán lớp 4 trang 122 Bài 1: So sánh hai phân số :

Lời giải:

Giải Toán lớp 4 trang 122 Bài 2: Rút gọn rồi so sánh hai phân số :

Lời giải:

Giải Toán lớp 4 trang 122 Bài 3: Mai ăncái bánh, Hoa ăncái bánh đó. Người nào ăn nhiều bánh hơn ?

Lời giải:

Bài giảng: So sánh hai phân số khác mẫu số - Cô Nguyễn Thị Điềm (Thầy giáo VietJack)

Tham khảo giải Vở bài tập Toán lớp 4:

  • Giải vở bài tập Toán lớp 4 Bài 109: So sánh hai phân số khác mẫu số
  • Giải Toán lớp 4 trang 122 Tập dượt
  • Giải Toán lớp 4 trang 123 Tập dượt chung
  • Giải Toán lớp 4 trang 123, 124 Tập dượt chung
  • Giải Toán lớp 4 trang 124, 125 Tập dượt chung
  • Giải Toán lớp 4 trang 128 Tập dượt
  • Giải Toán lớp 4 trang 128, 129 Tập dượt

Lý thuyết So sánh hai phân số khác mẫu

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN

Lý thuyết:  

Muốn so sánh hai phân số khác mẫu số, ta mang thể quy đồng mẫu số hai phân số đó, rồi so sánh những tử số của hai phân số mới.

Trong hai phân số (khác 0) mang tử số bằng nhau, phân số nào mang mẫu số bé hơn thì phân số đó to hơn.

Ví dụ: So sánh hai phân số:  

Lời giải: 

Quy đồng mẫu số hai phân số  :

Vì nên  

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: So sánh hai phân số khác mẫu số

Phương pháp: 

Muốn so sánh hai phân số khác mẫu số, ta mang thể quy đồng mẫu số hai phân số đó, rồi so sánh những tử số của hai phân số mới.

Ví dụ: Trong hai phân số  , phân số nào nhỏ hơn?

Lời giải: 

Quy đồng mẫu số hai phân số  :

Vì nên .

Vậy trong hai phân số , phân số nhỏ hơn.

Dạng 2: So sánh phân số mang cùng tử số (khác mẫu)

Phương pháp: 

Trong hai phân số (khác 0) mang tử số bằng nhau, phân số nào mang mẫu số bé hơn thì phân số đó to hơn.

Ví dụ: So sánh hai phân số  .

Lời giải:

Cách 1: 

Quy đồng mẫu số hai phân số   :

Vì nên  .

Cách 2:

Hai phân số mang cùng tử số nên ta đi so sánh mẫu số của hai phân số đó. Do phân số mang mẫu số nhỏ hơn mẫu số của phân số  nên  .

Dạng 3: Sắp xếp

Phương pháp: 

Muốn so sánh hai phân số khác mẫu số, ta mang thể quy đồng mẫu số hai phân số đó, rồi so sánh những tử số của hai phân số mới.

Trong hai phân số (khác 0) mang tử số bằng nhau, phân số nào mang mẫu số bé hơn thì phân số đó to hơn.

Ví dụ: Sắp xếp những phân số sau đây theo thứ tự từ bé tới to.

Lời giải: 

Quy đồng mẫu số những phân số  

 

Vì nên .

Vậy những phân số đã cho được sắp xếp theo thứ tự từ bé tới to là: 


Trắc nghiệm Toán lớp 4 So sánh hai phân số tăng (mang đáp án)

Câu 1: Lúc nào ta mang thể so sánh hai phân số bằng phương pháp so sánh với 1?

A. Lúc hai phân số đều bé hơn 1

B. Lúc hai phân số đều to hơn 1

C. Lúc một phân số bé hơn Một và một phân số to hơn 1

D. Lúc hai phân số đều bằng 1

Câu 2: Lúc nào ta mang thể so sánh hai phân số bằng phương pháp so sánh với phân số trung gian?

A. Lúc tử số của phân số thứ nhất bé hơn tử số của phân số thứ hai và mẫu số của phân số thứ nhất lại to hơn mẫu số của phân số thứ hai

B. Lúc tử số của phân số thứ nhất lơn hơn tử số của phân số thứ hai và mẫu số của phân số thứ nhất lại nhỏ hơn mẫu số của phân số thứ hai

C. Cả A và B đều sai

D. Cả A và B đều đúng

Câu 3: Phần bù của phân số là:

Câu 4: Điền số thích hợp vào ô trống:

Câu 5: Lúc so sánh hai phân số ta mang thể chọn phân số trung gian là:

Câu 7:

Dấu thích hợp điền vào chỗ chấm là:

B.<

C. =

  • Giải Vở bài tập Toán lớp 4
  • Top 80 Đề thi Toán lớp 4 mang đáp án
  • Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 4

Nhà băng trắc nghiệm lớp 3-4-5 tại khoahoc.vietjack.com
Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *