Bài 26: Sinh sản của vi sinh vật

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 10: tại đây

Giải Bài Tập Sinh Học 10 – Bài 26: Sinh sản của vi sinh vật giúp HS giải bài tập, cung ứng cho học trò những hiểu biết khoa học về đặc điểm cấu tạo, mọi hoạt động sống của con người và những loại sinh vật trong tự nhiên:

Trả lời thắc mắc Sinh 10 Bài 26 trang 103: Vi khuẩn mang thể sinh sản bằng hình thức nào?

Lời giải:

Vi khuẩn mang thể sinh sản bằng hình thức:

Phân đôi

Cơ chế: Tế bào vi khuẩn tăng kích thước → màng sinh chất gấp nếp (mezoxom) → ADN bám vào; ADN tiến hành tự nhân đôi; sau đó vách ngăn hình thành → Hai tế bào vi khuẩn mới.

Kết quả: Từ Một tế bào vi khuẩn tạo Hai tế bào vi khuẩn mới.

Nảy chồi và tạo thành bào tử

Nảy chồi:

Tế bào mẹ hình thành chồi ở cực → chồi to → tách thành tế bào vi khuẩn mới.

Ví dụ: Vi khuẩn quang đãng dưỡng màu tía.

Sinh sản bằng ngoại bào tử: bào tử được hình thành ngoài tế bào sinh dưỡng.

Ví dụ: Vi sinh vật dinh dưỡng metan.

Sinh sản bằng bào tử đốt: bào tử được hình thành bởi sự phân đốt của sợi sinh dưỡng.

Ví dụ: Xạ khuẩn

Bài 1 (trang 105 sgk Sinh vật học 10): Vi khuẩn mang thể hình thành những loại bào tử nào?

Lời giải:

 Vi khuẩn mang thể hình thành những loại bào tử sau:

 + Nội bào tử:

   – Thời khắc hình thành:

     * Lúc vi khuẩn gặp điều kiện môi trường bất lợi: cạn dinh dưỡng, tích lũy quá nhiều độc hại,…

     * Lúc đi vào giai đoạn cần ngơi nghỉ hoặc đổi mới tế bào trong chu trình sống

   – Đặc điểm bào tử: kích thước nhỏ hơn tế bào sinh dưỡng, mang vỏ dày là canxi đipicôlinat, mang độ chịu nhiệt cao

   – Vai trò: tăng khả năng chống chịu, ko mang vai trò sinh sản

 + Bào tử kín:

   – Thời khắc hình thành: giai đoạn sinh sản

   – Đặc điểm bào tử: mang cuống bào tử, túi bào tử nằm trên đỉnh cuống, bên trong túi chứa những bào tử.

   – Vai trò: sinh sản

 + Bào tử trần:

   – Thời khắc hình thành: giai đoạn sinh sản

   – Đặc điểm bào tử: mang cuống bào tử, đỉnh cuống phân nhánh, những bào tử đính vơi nhau trên những nhánh

   – Vai trò: sinh sản

Bài 2 (trang 105 sgk Sinh vật học 10): Cho ví dụ về những bào tử sinh sản ở vi khuẩn và ở nấm.

Lời giải:

 – Ở vi khuẩn những bào tử sinh sản là bào tử đốt, ngoại bào tử. Chúng đều là bào tử sinh sản vô tính

 – Ở nấm mang hai loại bào tử sinh sản:

   + Bào tử hữu tính: bào tử túi (nấm men rượu), bào tử tiếp hợp (nấm tiếp hợp)…

   + Bào tử vô tính: bào tử trần (bào tử đính) mang nấm Aspergillus (nấm cúc), nấm Penicillium (nấm thanh hao) và bào tử túi mang ở nấm Mucor.

   Bào tử nấm rất phổ biến, mang thể chuyển động hoặc ko chuyển động.

   Bào tử nấm chỉ mang những lớp màng cấu tạo chủ yếu từ hêmixenlulôzơ và kitin, ko mang canxiđipicolinat nên kém chịu nhiệt hơn nội bào tử.

Bài 3 (trang 105 sgk Sinh vật học 10): Nếu ko diệt hết nội bào tử, hộp thịt hộp để lâu ngày sẽ bị phồng, bị biến dạng, vì sao?

Lời giải:

  Thịt đóng hộp ko được diệt khuẩn đúng trật tự lúc để lâu ngày, những nội bào tử mọc mầm phát triển và phân giải những chất, thải ra CO2 và những loại khí khác làm cho hộp bị phồng lên, biến dạng.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *