Giải Sinh học 10 trang 39 Cánh diều

Với Giải Sinh vật học 10 trang 39 trong Bài 7: Tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực Sinh vật học lớp 10 Cánh diều hay nhất, ngắn gọn sẽ giúp học trò thuận lợi trả lời những nghi vấn & làm bài tập Sinh vật học 10 trang 39.

Giải Sinh vật học 10 trang 39 Cánh diều

Mở đầu trang 39 Sinh vật học 10:

1. Tế bào vi khuẩn và tế bào bạch huyết cầu (hình 7.1) thuộc loại tế bào nhân sơ hay tế bào nhân thực?

2. So sánh kích thước và cấu tạo của hai loại tế bào này.

Lời giải:

1. Tế bào vi khuẩn là tế bào nhân sơ còn tế bào bạch huyết cầu là tế bào nhân thực.

2. So sánh kích thước và cấu tạo của tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực: 

- Giống nhau: Đều được cấu tạo từ 3 thành phần chính: màng sinh chất, tế bào chất, nhân hoặc vùng nhân. 

- Khác nhau:  

Tế bào nhân sơ

Tế bào nhân thực

- Với kích thước nhỏ hơn.

- Với kích thước to hơn.

- Chưa sở hữu màng nhân bao bọc vật chất di truyền (vùng nhân).

- Với màng nhân bao bọc vật chất di truyền (nhân hoàn chỉnh).

- Chưa sở hữu hệ thống nội màng.

- Với hệ thống nội màng chia tế bào chất thành những khoang riêng biệt.

- Ko sở hữu hệ thống những bào quan sở hữu màng bao bọc.

- Với hệ thống những bào quan sở hữu màng và ko sở hữu màng bao bọc.

- Ko sở hữu hệ thống sườn xương tế bào.

- Với hệ thống sườn xương tế bào.

Nghi vấn Một trang 39 Sinh vật học 10: Theo hệ thống phân loại 5 giới, sinh vật sở hữu cấu tạo tế bào nhân sơ thuộc giới nào?

Lời giải:

Sinh vật sở hữu cấu tạo tế bào nhân sơ thuộc giới Khởi sinh. Đại diện là những loài vi khuẩn.

Tập tành Một trang 39 Sinh vật học 10: Quan sát hình 7.Hai và nêu tên những thành phần cấu trúc của tế bào nhân sơ tương ứng với từng vai trò sau:

a) Bảo vệ tế bào tránh được những nhân tố sở hữu hại từ bên ngoài.

b) Mang thông tin di truyền.

c) Bộ máy tổng hợp protein.

Lời giải:

a) Thành tế bào của tế bào nhân sơ sở hữu chức năng bảo vệ tế bào tránh được những nhân tố sở hữu hại từ bên ngoài.

b) Vùng nhân của tế bào nhân sơ chứa phân tử DNA dạng vòng kép sở hữu chức năng mang thông tin di truyền.

c) Ribosome của tế bào nhân sơ là bộ máy tổng hợp protein.

Nghi vấn Hai trang 39 Sinh vật học 10: Tế bào chất của tế bào nhân sơ chứa những thành phần nào?

Lời giải:

Tế bào chất của tế bào nhân sơ sở hữu chứa những thành phần là:

- Ribosome: loại nhỏ 70S, là bộ máy tổng hợp protein.

- Plasmid: sở hữu ở nhiều tế bào vi khuẩn, là một hoặc một số phân tử DNA vòng, nhỏ chứa một số gene tương trợ cho sự sinh trưởng của vi khuẩn như gene kháng kháng sinh.

- Những hạt và thể vùi sở hữu chức năng dự trữ đường, lipid.

Lời giải bài tập Sinh vật học lớp 10 Bài 7: Tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực Cánh diều hay khác:

 • Giải Sinh vật học 10 trang 40

 • Giải Sinh vật học 10 trang 41

 • Sinh 10 Bài 8: Cấu trúc của tế bào nhân thực

 • Sinh 10 Bài 1: Giới thiệu chương trình môn sinh vật học. Sinh vật học và sự phát triển vững bền

 • Sinh 10 Bài 2: Những phương pháp nghiên cứu và học tập môn Sinh vật học

 • Sinh 10 Bài 3: Giới thiệu chung về những cấp độ tổ chức của toàn cầu sống

 • Sinh 10 Ôn tập phần Một trang 22

Nhà băng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com--- Cập nhật: 23-01-2023 --- edu.dinhthienbao.com tìm được thêm bài viết Giải bài 1 2 3 4 5 6 trang 39 sgk Sinh Học 10 từ website giaibaisgk.com cho từ khoá giải bài tập sinh 10 trang 39.

Hướng dẫn giải Bài 8. Tế bào nhân thực sgk Sinh Học 10. Nội dung bài Giải bài Một Hai 3 4 5 6 trang 39 sgk Sinh Học 10 bao gồm đầy đủ phần lý thuyết, nghi vấn quan sát, thảo luận, chuyên đề sinh vật học và bài tập sở hữu trong SGK để giúp những em học tốt môn sinh vật học 10, ôn thi tốt nghiệp THPT quốc gia.


LÍ THUYẾT

I – Nhân tế bào

Nhân tế bào phần to sở hữu hình cầu với đường kính khoảng 5 µm, được bao bọc bởi lớp màng, bên trong là dịch nhân chứa chất nhiễm sắc (gồm ADN liên kết với prôtêin) và nhân con (hình 8.1). Trên màng nhân thường sở hữu nhiều lỗ nhỏ.

II – Lưới nội chất

Lưới nội chất là một hệ thống màng bên trong tế bào tạo nên hệ thống những ống và xoang dẹp thông với nhau.

Người ta chia lưới nội chất thành Hai loại:

– Lưới nội chất hạt (trên màng sở hữu nhiều ribôxôm gắn vào), sở hữu chức năng tổng hợp prôtêin để đưa ra ngoài tế bào và những prôtêin cấu tạo nên màng tế bào.

– Lưới nội chất trơn sở hữu rất nhiều loại enzim, thực hiện chức năng tổng hợp lipit, chuyển hoá đường, phân huỷ chất độc hại đối với tế bào.

III – Ribôxôm

Ribôxôm là một bào quan ko sở hữu màng bao bọc (hình 8.1). Nó sở hữu cấu tạo gồm một số loại rARN và nhiều prôtêin khác nhau. Ribôxôm là bào quan chuyên tổng hợp prôtêin của tế bào. Số lượng ribôxôm trong một tế bào sở hữu thể lên tới vài triệu.

IV – Bộ máy Gôngi

Bộ máy Gôngi là một chồng túi màng dẹp xếp cạnh nhau nhưng loại nọ tách biệt với loại kia (hình 8.2). Bộ máy Gôngi sở hữu thể được ví như một phân xưởng lắp ráp, đóng gói và phân phối những sản phẩm của tế bào.


?

Sau đây là phần Hướng dẫn trả lời những nghi vấn hoặc những vấn đề được nêu trong bài giúp học trò ngừng lại lúc đọc hoặc trao đổi với nhau nhằm vận dụng tri thức hoặc hiểu xác thực những khái niệm.

1. Trả lời nghi vấn trang 37 sinh 10

? Một nhà khoa học đã tiến hành thí nghiệm phá hủy nhân của tế bào trứng ếch thuộc loài A sau đó lấy nhân sinh dưỡng của loài B cấy vào. Sau nhiều lần thí nghiệm, ông đã nhận được những con ếch con từ những tế bào đã được chuyển nhân.

Em hãy cho biết những con ếch con này sở hữu đặc điểm của loài nào? Thí nghiệm này sở hữu thể chứng minh được điều gì về nhân tế bào?

Trả lời:

Những con ếch con sẽ sở hữu đặc điểm của loài B vì chúng được phát triển từ tế bào mang nhân của loài B

Thí nghiệm chứng minh: Nhân mang thông tin di truyền quy định những tính trạng của tế bào.


2. Trả lời nghi vấn trang 38 sinh 10

? Dựa vào hình 8.Hai hãy cho biết những phòng ban nào của tế bào tham gia vào việc vận chuyển một protein ra khỏi tế bào?

Trả lời:

Những thành phần tham gia là:

– Mạng lưới nội chất hạt: Vận chuyển, tiết ra dưới dạng những túi tiết.

– Bộ máy gôngi: Hoàn thiện, đóng gói sản phẩm, xuất những protein hoàn chỉnh.

– Màng nguyên sinh: Xuất protein trong những túi tiết dưới dạng xuất bào.


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

Dưới đây là phần Hướng dẫn Giải bài Một Hai 3 4 5 6 trang 39 sgk Sinh Học 10 đầy đủ và ngắn gọn nhất. Nội dung chi tiết câu trả lời, bài giải những nghi vấn và bài tập những bạn xem sau đây:

1. Giải bài Một trang 39 sinh 10

Mô tả cấu trúc của nhân tế bào.

Trả lời:

Nhân tế bào phần to sở hữu hình cầu với đường kính khoảng 5µm, được bao bọc bởi hai lớp màng, bên trong là dịch nhân chứa chất nhiễm sắc (gồm ADN liên kết với prôtêin) và nhân con. Trên màng nhân thường sở hữu nhiều lỗ nhỏ.

Nhân tế bào chứa vật chất di truyền và sở hữu chức năng điều khiển mọi hoạt động của tế bào.


2. Giải bài Hai trang 39 sinh 10

Nêu những chức năng của lưới nội chất trơn và lưới nội chất hạt.

Trả lời:

Lưới nội chất là một hệ thống màng bên trong tế bào tạo nên hệ thống những ống và xoang dẹp thông với nhau. Lưới nội chất sở hữu hai loại là lưới nội chất trơn và lưới nội chất hạt, chúng sở hữu chức năng như sau:

– Lưới nội chất trơn: sở hữu nhiều enzim

+ Tổng hợp lipit.

+ Chuyển hóa đường.

+ Phân hủy chất độc hại đối với thân thể.

– Lưới nội chất hạt: đính nhiều ribôxôm. Tổng hợp prôtêin tiết ra khỏi tế bào.


3. Giải bài 3 trang 39 sinh 10

Trình bày cấu trúc và chức năng của bộ máy Gôngi.

Trả lời:

– Cấu trúc của bộ máy Gôngi: Bộ máy Gôngi là một chồng túi màng dẹp xếp cạnh nhau nhưng loại nọ tách biệt với loại kia.

– Chức năng của bộ máy Gôngi: Nơi lắp ráp, đóng gói và phân phối sản phẩm của tế bào. Prôtêin được tổng hợp từ ribôxôm trên lưới nội chất được gửi tới Gôngi bằng những túi tiết. Tại đây, chúng được gắn thêm những chất khác tạo nên những sản phẩm hoàn chỉnh rồi bao gói vào trong những túi tiết để chuyển đi những nơi trong tế bào hoặc tiết ra khối tế bào.


4. Giải bài 4 trang 39 sinh 10

Tế bào nào trong thân thể người nêu ra dưới đây sở hữu lưới nội chất hạt phát triển mạnh nhất?

a) Tế bào hồng huyết cầu.

b) Tế bào bạch huyết cầu

c) Tế bào biểu suy bì.

d) Tế bào cơ.

Trả lời:

Lưới nội chất hạt phát triển nhiều nhất ở tế bào bạch huyết cầu,vì bạch huyết cầu sở hữu chức năng bảo vệ thân thể bằng những kháng thể và prôtêin đặc hiệu,những protein được sản xuất ra tại lưới nội chất hạt.

⇒ Đáp án: b).


5. Giải bài 5 trang 39 sinh 10

Nêu cấu tạo và chức năng của ribôxôm.

Trả lời:

– Cấu tạo ribôxôm là bào quan sở hữu kích thước rất bé (khoảng 20 — 30nm) ko sở hữu màng bao bọc. Ribôxôm chứa khoảng 50% prôtêin và 50% rARN. Trong tế bào nhân thực sở hữu tới hàng triệu ribôxôm, chúng nằm tản mát tự do trong tế bào chất hoặc đính trên mạng lưới nội chất hạt. Ribôxôm sở hữu nguồn gốc từ nhân con và sở hữu cả trong ti thể, lục lạp.

– Cấu trúc: ribôxôm gồm sở hữu Hai thành phần: tiểu phần to và tiểu phần nhỏ. Thường ngày Hai tiểu phần này tách rời nhau, chỉ liên kết lại để thực hiện chức năng của ribôxôm.

– Chức năng: Ribôxôm là nơi tổng hợp prôtêin. Lúc tổng hợp prôtêin những ribôxôm sở hữu thể liên kết với nhau tạo thành phức hệ pôlixôm.


6. Giải bài 6 trang 39 sinh 10

Nêu những điểm khác biệt về cấu trúc giữa tế bào nhân sơ và nhân thực.

Trả lời:

Điểm khác biệt về cấu trúc giữa tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực:

Tế bào nhân sơTế bào nhân thực
Thành tế bào, vỏ nhày, lông, roiVớiTế bào thực vật, nấm sở hữu thành tế bào
Tế bào động vật ko sở hữu thành
NhânLà vùng nhân chứa ADN, chưa sở hữu màng bao bọc.Với màng bao bọc, bên trong chứa dịch nhân, nhân con và chất nhiễm sắc. Trên màng sở hữu nhiều lỗ nhỏ.
Tế bào chấtKo sở hữu hệ thống nội màng, ko sở hữu sườn tế bào và ko sở hữu bào quan sở hữu màng bao bọc.Với hệ thống nội màng, sở hữu sườn tế bào và bào quan sở hữu màng bao bọc.
Bào quanRibôxômRộng rãi: ribôxôm, lưới nội chất, thể gôngi, ty thể, lục lạp…

Bài trước:

 • Giải bài Một Hai 3 4 5 trang 34 sgk Sinh Học 10

Bài tiếp theo:

 • Giải bài Một Hai 3 4 trang 43 sgk Sinh Học 10

 • Để học tốt môn Toán 10
 • Để học tốt môn Vật Lí 10
 • Để học tốt môn Hóa Học 10
 • Để học tốt môn Sinh Học 10
 • Để học tốt môn Ngữ Văn 10
 • Để học tốt môn Lịch Sử 10
 • Để học tốt môn Địa Lí 10
 • Để học tốt môn Tiếng Anh 10
 • Để học tốt môn Tiếng Anh 10 (Sách Học Sinh)
 • Để học tốt môn Tin Học 10
 • Để học tốt môn GDCD 10

Trên đây là phần Hướng dẫn Giải bài Một Hai 3 4 5 6 trang 39 sgk Sinh Học 10 đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc những bạn làm bài môn sinh vật học 10 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã sở hữu giaibaisgk.com“


Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *