Giải bài 1 2 3 4 5 6 trang 39 sgk Sinh Học 10

Hướng dẫn giải Bài 8. Tế bào nhân thực sgk Sinh Học 10. Nội dung bài Giải bài Một Hai 3 4 5 6 trang 39 sgk Sinh Học 10 bao gồm đầy đủ phần lý thuyết, nghi vấn quan sát, thảo luận, chuyên đề sinh vật học và bài tập mang trong SGK để giúp những em học tốt môn sinh vật học 10, ôn thi tốt nghiệp THPT quốc gia.


LÍ THUYẾT

I – Nhân tế bào

Nhân tế bào phần to mang hình cầu với đường kính khoảng 5 µm, được bao bọc bởi lớp màng, bên trong là dịch nhân chứa chất nhiễm sắc (gồm ADN liên kết với prôtêin) và nhân con (hình 8.1). Trên màng nhân thường mang nhiều lỗ nhỏ.

II – Lưới nội chất

Lưới nội chất là một hệ thống màng bên trong tế bào tạo nên hệ thống những ống và xoang dẹp thông với nhau.

Người ta chia lưới nội chất thành Hai loại:

– Lưới nội chất hạt (trên màng mang nhiều ribôxôm gắn vào), mang chức năng tổng hợp prôtêin để đưa ra ngoài tế bào và những prôtêin cấu tạo nên màng tế bào.

– Lưới nội chất trơn mang rất nhiều loại enzim, thực hiện chức năng tổng hợp lipit, chuyển hoá đường, phân huỷ chất độc hại đối với tế bào.

III – Ribôxôm

Ribôxôm là một bào quan ko mang màng bao bọc (hình 8.1). Nó mang cấu tạo gồm một số loại rARN và nhiều prôtêin khác nhau. Ribôxôm là bào quan chuyên tổng hợp prôtêin của tế bào. Số lượng ribôxôm trong một tế bào mang thể lên tới vài triệu.

IV – Bộ máy Gôngi

Bộ máy Gôngi là một chồng túi màng dẹp xếp cạnh nhau nhưng chiếc nọ tách biệt với chiếc kia (hình 8.2). Bộ máy Gôngi mang thể được ví như một phân xưởng lắp ráp, đóng gói và phân phối những sản phẩm của tế bào.


?

Sau đây là phần Hướng dẫn trả lời những nghi vấn hoặc những vấn đề được nêu trong bài giúp học trò ngừng lại lúc đọc hoặc trao đổi với nhau nhằm vận dụng tri thức hoặc hiểu xác thực những khái niệm.

1. Trả lời nghi vấn trang 37 sinh 10

? Một nhà khoa học đã tiến hành thí nghiệm phá hủy nhân của tế bào trứng ếch thuộc loài A sau đó lấy nhân sinh dưỡng của loài B cấy vào. Sau nhiều lần thí nghiệm, ông đã nhận được những con ếch con từ những tế bào đã được chuyển nhân.

Em hãy cho biết những con ếch con này mang đặc điểm của loài nào? Thí nghiệm này mang thể chứng minh được điều gì về nhân tế bào?

Trả lời:

Những con ếch con sẽ mang đặc điểm của loài B vì chúng được phát triển từ tế bào mang nhân của loài B

Thí nghiệm chứng minh: Nhân mang thông tin di truyền quy định những tính trạng của tế bào.


2. Trả lời nghi vấn trang 38 sinh 10

? Dựa vào hình 8.Hai hãy cho biết những phòng ban nào của tế bào tham gia vào việc vận chuyển một protein ra khỏi tế bào?

Trả lời:

Những thành phần tham gia là:

– Mạng lưới nội chất hạt: Vận chuyển, tiết ra dưới dạng những túi tiết.

– Bộ máy gôngi: Hoàn thiện, đóng gói sản phẩm, xuất những protein hoàn chỉnh.

– Màng nguyên sinh: Xuất protein trong những túi tiết dưới dạng xuất bào.


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

Dưới đây là phần Hướng dẫn Giải bài Một Hai 3 4 5 6 trang 39 sgk Sinh Học 10 đầy đủ và ngắn gọn nhất. Nội dung chi tiết câu trả lời, bài giải những nghi vấn và bài tập những bạn xem sau đây:

1. Giải bài Một trang 39 sinh 10

Mô tả cấu trúc của nhân tế bào.

Trả lời:

Nhân tế bào phần to mang hình cầu với đường kính khoảng 5µm, được bao bọc bởi hai lớp màng, bên trong là dịch nhân chứa chất nhiễm sắc (gồm ADN liên kết với prôtêin) và nhân con. Trên màng nhân thường mang nhiều lỗ nhỏ.

Nhân tế bào chứa vật chất di truyền và mang chức năng điều khiển mọi hoạt động của tế bào.


2. Giải bài Hai trang 39 sinh 10

Nêu những chức năng của lưới nội chất trơn và lưới nội chất hạt.

Trả lời:

Lưới nội chất là một hệ thống màng bên trong tế bào tạo nên hệ thống những ống và xoang dẹp thông với nhau. Lưới nội chất mang hai loại là lưới nội chất trơn và lưới nội chất hạt, chúng mang chức năng như sau:

– Lưới nội chất trơn: mang nhiều enzim

+ Tổng hợp lipit.

+ Chuyển hóa đường.

+ Phân hủy chất độc hại đối với thân thể.

– Lưới nội chất hạt: đính nhiều ribôxôm. Tổng hợp prôtêin tiết ra khỏi tế bào.


3. Giải bài 3 trang 39 sinh 10

Trình bày cấu trúc và chức năng của bộ máy Gôngi.

Trả lời:

– Cấu trúc của bộ máy Gôngi: Bộ máy Gôngi là một chồng túi màng dẹp xếp cạnh nhau nhưng chiếc nọ tách biệt với chiếc kia.

– Chức năng của bộ máy Gôngi: Nơi lắp ráp, đóng gói và phân phối sản phẩm của tế bào. Prôtêin được tổng hợp từ ribôxôm trên lưới nội chất được gửi tới Gôngi bằng những túi tiết. Tại đây, chúng được gắn thêm những chất khác tạo nên những sản phẩm hoàn chỉnh rồi bao gói vào trong những túi tiết để chuyển đi những nơi trong tế bào hoặc tiết ra khối tế bào.


4. Giải bài 4 trang 39 sinh 10

Tế bào nào trong thân thể người nêu ra dưới đây mang lưới nội chất hạt phát triển mạnh nhất?

a) Tế bào hồng huyết cầu.

b) Tế bào bạch huyết cầu

c) Tế bào biểu so bì.

d) Tế bào cơ.

Trả lời:

Lưới nội chất hạt phát triển nhiều nhất ở tế bào bạch huyết cầu,vì bạch huyết cầu mang chức năng bảo vệ thân thể bằng những kháng thể và prôtêin đặc hiệu,những protein được sản xuất ra tại lưới nội chất hạt.

⇒ Đáp án: b).


5. Giải bài 5 trang 39 sinh 10

Nêu cấu tạo và chức năng của ribôxôm.

Trả lời:

– Cấu tạo ribôxôm là bào quan mang kích thước rất bé (khoảng 20 — 30nm) ko mang màng bao bọc. Ribôxôm chứa khoảng 50% prôtêin và 50% rARN. Trong tế bào nhân thực mang tới hàng triệu ribôxôm, chúng nằm tản mác tự do trong tế bào chất hoặc đính trên mạng lưới nội chất hạt. Ribôxôm mang nguồn gốc từ nhân con và mang cả trong ti thể, lục lạp.

– Cấu trúc: ribôxôm gồm mang Hai thành phần: tiểu phần to và tiểu phần nhỏ. Thường nhật Hai tiểu phần này tách rời nhau, chỉ liên kết lại để thực hiện chức năng của ribôxôm.

– Chức năng: Ribôxôm là nơi tổng hợp prôtêin. Lúc tổng hợp prôtêin những ribôxôm mang thể liên kết với nhau tạo thành phức hệ pôlixôm.


6. Giải bài 6 trang 39 sinh 10

Nêu những điểm khác biệt về cấu trúc giữa tế bào nhân sơ và nhân thực.

Trả lời:

Điểm khác biệt về cấu trúc giữa tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực:

Tế bào nhân sơTế bào nhân thực
Thành tế bào, vỏ nhày, lông, roiSở hữuTế bào thực vật, nấm mang thành tế bào
Tế bào động vật ko mang thành
NhânLà vùng nhân chứa ADN, chưa mang màng bao bọc.Sở hữu màng bao bọc, bên trong chứa dịch nhân, nhân con và chất nhiễm sắc. Trên màng mang nhiều lỗ nhỏ.
Tế bào chấtKo mang hệ thống nội màng, ko mang khuông tế bào và ko mang bào quan mang màng bao bọc.Sở hữu hệ thống nội màng, mang khuông tế bào và bào quan mang màng bao bọc.
Bào quanRibôxômPhổ biến: ribôxôm, lưới nội chất, thể gôngi, ty thể, lục lạp…

Bài trước:

 • Giải bài Một Hai 3 4 5 trang 34 sgk Sinh Học 10

Bài tiếp theo:

 • Giải bài Một Hai 3 4 trang 43 sgk Sinh Học 10

 • Để học tốt môn Toán 10
 • Để học tốt môn Vật Lí 10
 • Để học tốt môn Hóa Học 10
 • Để học tốt môn Sinh Học 10
 • Để học tốt môn Ngữ Văn 10
 • Để học tốt môn Lịch Sử 10
 • Để học tốt môn Địa Lí 10
 • Để học tốt môn Tiếng Anh 10
 • Để học tốt môn Tiếng Anh 10 (Sách Học Sinh)
 • Để học tốt môn Tin Học 10
 • Để học tốt môn GDCD 10

Trên đây là phần Hướng dẫn Giải bài Một Hai 3 4 5 6 trang 39 sgk Sinh Học 10 đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc những bạn làm bài môn sinh vật học 10 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã mang giaibaisgk.com“


Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *