Giải Sinh học 10 trang 46 Kết nối tri thức

Với Giải Sinh vật học 10 trang 46 trong Bài 7: Tế bào nhân sơ Sinh vật học lớp 10 Kết nối tri thức hay nhất, ngắn gọn sẽ giúp học trò tiện lợi trả lời những thắc mắc & làm bài tập Sinh vật học 10 trang 46.

Giải Sinh vật học 10 trang 46 Kết nối tri thức

Nghi vấn Một trang 46 Sinh vật học 10: Phân biệt lông và roi ở tế bào vi khuẩn.

Lời giải:

Lông

Roi

- Lông ngắn hơn nhưng với số lượng nhiều roi hơn.

- Lông giúp những tế bào vi khuẩn bám dính, tiếp hợp với nhau hoặc bám vào bề mặt tế bào của sinh vật khác.

- Roi dài hơn, những tế bào vi khuẩn với thể với một hoặc một vài roi.

- Roi là cơ quan vận động, với chức năng giúp vi khuẩn di chuyển về phía trước.

Nghi vấn Hai trang 46 Sinh vật học 10: Nêu cấu tạo và chức năng của thành tế bào và màng tế bào ở nhân sơ.

Lời giải:

• Cấu tạo và chức năng của thành tế bào:

- Cấu tạo:

+ Với độ dày từ 10 nm tới 20 nm.

+ Được cấu tạo từ peptidoglycan.

+ Dựa vào cấu tạo của thành tế bào, vi khuẩn được chia thành Hai nhóm gồm vi khuẩn Gram dương (Gr+) và vi khuẩn Gram âm (Gr-): Ở vi khuẩn Gr-, bên ngoài lớp peptidoglycan mỏng của thành tế bào còn với lớp màng ngoài được cấu tạo từ lớp kép phospholipid như màng tế bào nhưng giàu lipopolysaccharide. Còn vi khuẩn Gr+, với lớp peptidoglycan dày, ko với lớp màng ngoài.

- Vai trò:

+ Với tác dụng giữ ổn định hình dạng và bảo vệ tế bào.

+ Tác động tới mức độ nhạy cảm của vi khuẩn đối với kháng sinh: Dựa vào loại vi khuẩn Gram dương (Gr+) hay vi khuẩn Gram âm (Gr-) mà sử dụng thuốc kháng sinh thích hợp.

• Cấu tạo và chức năng của màng tế bào:

- Cấu tạo: Được cấu tạo bởi hai thành phần chủ yếu là lớp kép phospholipid và protein.

- Chức năng:

+ Trao đổi chất với chọn lựa

+ Là nơi diễn ra những quá trình chuyển hóa vật chất và năng lượng của tế bào.

Nghi vấn Một trang 46 Sinh vật học 10: Tế bào chất và vùng nhân của tế bào nhân sơ với cấu trúc và chức năng như thế nào?.

Lời giải:

• Cấu trúc và chức năng của tế bào chất:

- Cấu trúc:

+ Là vùng nằm giữa màng sinh chất và vùng nhân hoặc nhân.

+ Thành phần chính của tế bào chất là bào tương – dạng keo lỏng với thành phần chủ yếu là nước, những hợp chất hữu cơ và vô sinh khác nhau.

+ Ko với hệ thống nội màng, khuông xương tế bào, những bào quan với màng bao bọc chỉ với những hạt dự trữ (đường, lipid) và nhiều ribosome.

- Chức năng: là nơi diễn ra những phản ứng hóa sinh, đảm bảo duy trì những hoạt động sống của tế bào.

• Cấu trúc và chức năng của vùng nhân:

- Cấu trúc:

+ Ko được bao bọc bởi những lớp màng nhân.

+ Thường chỉ chứa một phân tử ADN dạng vòng, mạch kép.

- Chức năng: mang thông tin di truyền điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào vi khuẩn.

Nghi vấn Hai trang 46 Sinh vật học 10: Vì sao lại gọi là vùng nhân mà ko phải là nhân tế bào?

Lời giải:

Ở tế bào nhân sơ, nhân chưa với màng nhân bao bọc, vật chất di truyền chưa được bao bọc bởi màng ngăn cách với tế bào chất mà nằm lẫn trong tế bào chất. Vậy nên, vùng chứa vật chất di truyền ở loại tế bào này được gọi là vùng nhân chứ chưa phải nhân.

Nghi vấn 3 trang 46 Sinh vật học 10: Phân biệt DNA vùng nhân và plasmid.

Lời giải:

Phân biệt DNA vùng nhân và plasmid:

DNA vùng nhân

Plasmid

- Với kích thước to hơn.

- Thường chỉ với Một phân tử DNA vùng nhân trong Một tế bào.

- Là thành phần yêu cầu phải với đối với tế bào vi khuẩn.

- Vai trò: mang thông tin di truyền quy định toàn bộ những hoạt động sống của tế bào.

- Với kích thước nhỏ hơn.

- Thường với nhiêu plasmid trong Một tế bào.

- Là thành phần ko yêu cầu phải với đối với vi khuẩn.

- Vai trò: thường mang thông tin quy định tính một số đặc tính của vi khuẩn như tính kháng thuốc kháng sinh.

Lời giải bài tập Sinh vật học lớp 10 Bài 7: Tế bào nhân sơ Kết nối tri thức hay khác:

 • Giải Sinh vật học 10 trang 44
 • Giải Sinh vật học 10 trang 45
 • Giải Sinh vật học 10 trang 47
 • Sinh 10 Bài 8: Tế bào nhân thực

 • Sinh 10 Bài 9: Thực hiện quan sát tế bào

 • Sinh 10 Bài 10: Trao đổi chất qua màng tế bào

 • Sinh 10 Bài 11: Thực hiện thí nghiệm co và phản co nguyên sinh

 • Sinh 10 Bài 12: Truyền tin tế bào

Nhà băng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com--- Cập nhật: 24-01-2023 --- edu.dinhthienbao.com tìm được thêm bài viết Giải bài 1 2 3 4 trang 46 sgk Sinh Học 10 từ website giaibaisgk.com cho từ khoá giải bài tập sinh 10 trang 46.

Hướng dẫn giải Bài 10. Tế bào nhân thực (tiếp theo) sgk Sinh Học 10. Nội dung bài Giải bài Một Hai 3 4 trang 46 sgk Sinh Học 10 bao gồm đầy đủ phần lý thuyết, thắc mắc quan sát, thảo luận, chuyên đề sinh vật học và bài tập với trong SGK để giúp những em học tốt môn sinh vật học 10, ôn thi tốt nghiệp THPT quốc gia.


LÍ THUYẾT

VIII – Khuông xương tế bào

Tế bào chất của tế bào nhân thực gồm bào tương và những bào quan. Bào tương ở tế bào nhân thực được gia cố” bởi một hệ thống những vi ống, vi sợi và sợi trung gian. Hệ thống này được gọi là khuông xương tế bào.

Khuông xương tế bào với chức năng như một lá đỡ cơ học cho tế bào và tạo cho tế bào động vật với hình dạng xác định. Ngoài ra, khuông xương tế bào cũng là nơi neo đậu của những bào quan và ở một số loại tế bào. khuông xương còn giúp tế bào di chuyển (hình 10.1).

IX – Màng sinh chất (màng tế bào)

a) Cấu trúc của màng sinh chất

Năm 1972,Singơ(Singer) và Nicolson (Nicolson) đã đưa ra mô phỏng cấu tạo màng sinh chất được gọi là mô phỏng khảm động. Theo mô phỏng này, màng sinh chất với cấu tạo gồm Hai thành phần chính là phôtpholipit và prôtêin. Ngoài ra, ở những tế bào động vật và người, màng sinh chất còn với nhiều phân tử colestêron làm tăng độ ổn định của màng sinh chất. Những prôtêin của màng tế bào với tác dụng như những kênh vận chuyển những chất ra vào tế bào cũng như những thụ thể tiếp nhận những thông tin từ bên ngoài. Với thể nói, màng sinh chất như gương mặt của tế bào và những thành phần của màng sinh chất như prôtêin, glicôlipit và glicôprôtêin làm nhiệm vụ như những giác quan (thụ thể), lối vào (kênh) và những dấu chuẩn nhận mặt đặc trưng cho từng loại tế bào (hình 10.2).

b) Chức năng của màng sinh chất

Với thành phần cấu tạo chủ yếu là phôtpholipit và prôtêin nên màng sinh chất với những chức năng chính sau đây:

– Trao đổi chất với môi trường một cách với chọn lựa : Lớp phôtpholipit chỉ cho những phân tử nhỏ tan trong dầu mỡ (ko phân cực) đi qua. Những chất phân cực và tích điện đều phải đi qua những kênh prôtêin thích hợp mới ra vào được tế bào. Với đặc tính chi cho một số chất nhất định ra vào tế bào nên người ta thường nói càng sinh chất với tính bán thấm.

– Màng sinh chất còn với những prôtêin thụ thể thu nhận thông tin cho tế bào. Tế bào là một hệ mở luôn thu nhận những thông tin lí hoá học từ bên ngoài và đưa ra vững đáp ứng thích hợp trước sự thay đổi của điều kiện ngoại cảnh. Ví dụ, màng sinh chất của tế bào thần kinh ở người với những thụ thể nhận tín hiệu là những chất dẫn truyền xung thần kinh từ tế bào phía trước phóng thích ra, nhờ vậy xung thần kinh được truyền từ tế bào thần kinh này sang tế bào thần kinh khác.

– Màng sinh chất với những “dấu chuẩn” là glicôprôtêin đặc trưng cho từng loại tế bào. Nhờ vậy, những tế bào của cùng một thân thể với thể nhận mặt nhau và nhận mặt những tế bào “lạ” (tế bào của thân thể khác).

X – Những cấu trúc bên ngoài màng sinh chất

a) Thành tế bào

Bên ngoài màng sinh chất của tế bào thực vật và nấm còn được bao bọc bởi thành tế bào. Ở thực vật, thành tế bào với cấu tạo chủ yếu bằng xenlulôzơ, còn ở nấm là kitin. Thành tế bào quy định hình dạng tế bào và với chức năng bảo vệ tế bào

b) Chất nền ngoại bào

Bên ngoài màng sinh chất của tế bào người cũng như tế bào động vật còn cấu trúc được gọi là chất nền ngoại bào.

Chất nền ngoại bào cấu tạo chủ yếu bằng những loại sợi glicôprôtêin (prôtêin . kết với cacbohiđrat) kết hợp với những chất vô sinh và hữu cơ khác nhau (hình Chất nền ngoại bào giúp những tế bào liên kết với nhau tạo nên những mô nhất định giúp tế bào thu nhận thông tin.


?

Sau đây là phần Hướng dẫn trả lời những thắc mắc hoặc những vấn đề được nêu trong bài giúp học trò giới hạn lại lúc đọc hoặc trao đổi với nhau nhằm vận dụng tri thức hoặc hiểu xác thực những khái niệm.

Trả lời thắc mắc trang 46 sinh 10

? Vì sao lúc ghép những mô và cơ quan từ người này sang người kia thì thân thể người nhận lại với thể biết những cơ quan lạ và đào thải những cơ quan lạ đó?

Trả lời:

Trên màng sinh chất với những gai glycoprotein đặc trưng cho từng loại tế bào. Nhờ vậy những tế bào với thể trông thấy những tế bào lạ lúc được ghép vào và đào thải chúng.


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

Dưới đây là phần Hướng dẫn Giải bài Một Hai 3 4 trang 46 sgk Sinh Học 10 đầy đủ và ngắn gọn nhất. Nội dung chi tiết câu trả lời, bài giải những thắc mắc và bài tập những bạn xem sau đây:

1. Giải bài Một trang 46 sinh 10

Nêu cấu trúc và chức năng của khuông xương tế bào.

Trả lời:

Cấu trúc khuông xương tế bào: Khuông xương tế bào được tạo thành từ những vi ống, vi sợi và vi trung gian. Sợi trung gian là những sợi prôtêin đặc và cũng được cấu tạo từ những đơn phân.

Chức năng: Khuông xương tế bào với chức năng như một giá đỡ cơ học cho tế bào và nó tạo cho tế bào động vật với được hình dạng nhất định. Ngoài ra, khuông xương tế bào cũng là nơi neo đậu của những bào quan và còn giúp tế bào di chuyển.


2. Giải bài Hai trang 46 sinh 10

Mô tả cấu trúc và chức năng của màng sinh chất

Trả lời:

Cấu trúc của màng sinh chất:

– Màng sinh chất được cấu tạo từ hai thành phần chính là lớp kép phôtpholipit với đuôi kị nước quay vào trong, đầu ưa nước quay ra ngoài.

– Những prôtêin nằm ở rìa màng hoặc xuyên qua màng với tác dụng như những kênh vận chuyển những chất ra vào tế bào cũng như những thụ thể tiếp nhận những thông tin từ bên ngoài.

– Ngoài ra, ở những tế bào động vật và người màng sinh chất còn được bổ sung thêm nhiều phân tử colestêron với tác dụng làm tăng độ ổn định của màng sinh chất.

– Màng sinh chất với thể coi như gương mặt của tế bào và những thành phần như prôtêin, lipôprôtêin và glicôprôtêin làm nhiệm vụ như những giác quan (thụ thể), lối vào và những dấu chuẩn nhận mặt đặc trưng cho từng loại tế bào.

Chức năng của màng sinh chất:

– Trao đổi chất với môi trường một cách với chọn lựa: Lớp phôtpholipit chi cho những phân tử nhỏ tan trong dầu mỡ (ko phân cực) đi qua. Những chất phân cực và tích điện đều phải đi qua những kênh prôtêin thích hợp mới ra và vào được tế bào. Với đặc tính chỉ cho một số chất nhất định ra vào tế bào bên ngoài, ta thường nói màng sinh chất cho tính bán thấm.

– Màng sinh chất còn với những prôtêin thụ thể thu nhận thông tin cho tế bào. Tế bào là một hệ mở nên nó luôn phải thu nhận những thông tin lí hóa học từ bên ngoài và phải trả lời được những kích thích của điều kiện ngoại cảnh.

– Màng sinh chất với những “dấu chuẩn” là glicôprôtêin đặc trưng cho từng loại tế bào. Nhờ vậy, mà những tế bào của cùng một thân thể với thể nhận mặt ra nhau và nhận mặt được những tế bào “lạ” (tế bào của thân thể khác).


3. Giải bài 3 trang 46 sinh 10

Phân biệt thành tế bào thực vật với thành tế bào của vi khuẩn và nấm

Trả lời:

Bên ngoài màng sinh chất của tế bào thực vật còn với thành tế bào.

– Thành tế bào thực vật được cấu tạo chủ yếu bằng xelulôzơ.

– Thành tế bào vi khuẩn được cấu tạo từ peptiđôglican.

– Thành tế bào ở nấm được cấu tạo chủ yếu là kitin.


4. Giải bài 4 trang 46 sinh 10

Chất nền ngoại bào là gì? Nêu chức năng của chất nền ngoại bào.

Trả lời:

– Cấu trúc của chất nền ngoại bào: chất nền ngoại bào của tế bào người và động vật bao bên ngoài màng sinh chất.

Chất nền ngoại bào được cấu tạo chủ yếu từ những loại sợi glicôprôtêin (prôtêin liên kết với cacbohiđrat) kết hợp với những chất vô sinh và hữu cơ khác nhau.

– Chức năng của chất nền ngoại bào: chất nền ngoại bào với nhiệm vụ giúp những tế bào liên kết với nhau tạo nên những mô nhất định và giúp tế bào thu nhận thông tin.


Bài trước:

 • Giải bài Một Hai 3 4 trang 43 sgk Sinh Học 10

Bài tiếp theo:

 • Giải bài Một Hai 3 4 trang 50 sgk Sinh Học 10

 • Để học tốt môn Toán 10
 • Để học tốt môn Vật Lí 10
 • Để học tốt môn Hóa Học 10
 • Để học tốt môn Sinh Học 10
 • Để học tốt môn Ngữ Văn 10
 • Để học tốt môn Lịch Sử 10
 • Để học tốt môn Địa Lí 10
 • Để học tốt môn Tiếng Anh 10
 • Để học tốt môn Tiếng Anh 10 (Sách Học Sinh)
 • Để học tốt môn Tin Học 10
 • Để học tốt môn GDCD 10

Trên đây là phần Hướng dẫn Giải bài Một Hai 3 4 trang 46 sgk Sinh Học 10 đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc những bạn làm bài môn sinh vật học 10 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã với giaibaisgk.com“


Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *