Sinh học 11 Bài 30: Truyền tin qua xináp đầy đủ

Để học tốt Sinh vật học lớp 11, nội dung bài học là trả lời nghi vấn, giải bài tập Sinh vật học 11 hay nhất, ngắn gọn. Mời những bạn xem phần giải bài tập Sinh lớp 11 chi tiết. Ngoài ra là tóm tắt lý thuyết ngắn gọn Sinh vật học 11 sở hữu đáp án.

Trả lời những nghi vấn SGK Sinh 11 Bài 30

Trả lời nghi vấn Sinh 11 Bài 30 trang 121: 

Nghiên cứu hình 30.Hai và mô tả cấu tạo của xináp hóa học.

Lời giải:

Cấu tạo của xináp hóa học gồm:

- Chùy xináp: sở hữu những bóng chứa chất trung gian hóa học.

- Màng trước xináp.

- Khe xináp.

- Màng sau xináp: sở hữu những thụ thể tiếp nhận chất trung gian hóa học.

Trả lời nghi vấn Sinh 11 Bài 30 trang 122: 

Nghiên cứu hình 30.3 và trả lời những nghi vấn sau:

- Quá trình truyền tin qua xináp diễn ra như thế nào?

- Vì sao tin được truyền qua xináp chỉ theo một chiều, từ màng trước qua màng sau mà ko thể theo chiều trái lại?

Lời giải:

- Quá trình truyền tin quá xináp diễn ra như sau;

    + Xung thần kinh tới làm Ca2+ đi vào trong chùy xináp.

    + Ca2+ vào làm bóng chứa axêtincôlin gắn vào màng trước và vỡ ra, phóng thích axêtincôlin vào khe xináp.

    + Axêtincôlin gắn vào thụ thể trên màng sau và làm xuất hiện điện thế hoạt động lan truyền đi tiếp.

- Tin được truyền qua xináp chỉ theo một chiều, từ màng trước qua màng sau mà ko thể theo chiều trái lại vì phía màng sau ko sở hữu chất trung gian hóa học để đi về phía màng trước và ở màng trước ko sở hữu thụ thể tiếp nhận chất trung gian hóa học.

Giải bài tập SGK Sinh 11 Bài 30

Bài 1 (trang 123 SGK Sinh 11): Vẽ sơ đồ cấu tạo xináp.

Lời giải:

Vẽ sơ đồ xinap: (hình 30.Hai sgk Sinh vật học 11)

Bài 2 (trang 123 SGK Sinh 11): 

Chất trung gian hóa học sở hữu vai trò như thế nào trong truyền tin qua xináp?

Lời giải:

     Chất trung gian hóa học sở hữu vai trò quan yếu trong việc truyền tin qua xináp:

     Chất trung gian hóa học được phóng thích khỏi những bóng xináp sẽ đi qua khe xináp và gắn vào thụ thể ở màng sau xináp, làm thay đổi tính thấm ở màng sau và làm xuất hiện xung thần kinh (điện thế hoạt động) lan truyền đi tiếp.

Bài 3 (trang 123 SGK Sinh 11): 

Đánh dấu X vào ô ▭ cho câu đúng về xináp.

    ▭ A - Tốc độ truyền tin qua xináp hóa học chậm hơn so với tốc độ lan truyền xung thần kinh trên sợi thần kinh ko sở hữu miêlin.

    ▭ B - Tất cả những xináp đều sở hữu chứa chất trung gian hóa học là axêtincôlin.

    ▭ C - Truyền tin lúc qua xináp hóa học sở hữu thể ko cần chất trung gian hóa học.

    ▭ D - Xináp là diện xúc tiếp của những tế bào cạnh nhau.

Lời giải:

    Đáp án: A.

Bài 4 (trang 123 SGK Sinh 11): 

Vì sao xung thần kinh được dẫn truyền trong một cung phản xạ chỉ theo một chiều?

Lời giải:

    Trong một cung phản xạ xung thần kinh chỉ được dẫn truyền đi theo một chiều vì: những nơron trong cung phản xạ liên hệ với nhau qua xináp, mà xináp chỉ cho xung thần kinh đi theo một chiều.

Lý thuyết Sinh vật học 11 Bài 30: Truyền tin qua xináp​​​​​​​

I. KHÁI NIỆM XINÁP

Xináp là diện xúc tiếp giữa tế bào thần kinh với tế bào thần kinh, giữa tế bào thần kinh với loại tế bào khác như tế bào cơ, tế bào tuyến…

II. CẤU TẠO CỦA XINÁP

- Mang Hai loại xináp : xináp hóa học và xináp điện. Xináp hóa học là loại xináp phổ biến ở động vật.

- Mỗi xináp chỉ sở hữu một loại chất trung gian hóa học. Chất trung gian hóa học phổ biến nhất ở thú là axêtincôlin và norađrênalin. Ngoài ra, còn nhiều chất trung gian hóa học khác như đôpamin, serôtônin,…

- Xináp hóa học gồm màng trước, màng sau, khe xináp và chùy xináp. Chùy xináp sở hữu những bóng xináp chất chứa chất trung gian hóa học.

III. QUÁ TRÌNH TRUYỀN TIN QUA XINÁP

Thông tin truyền dưới dạng xung thần kinh lúc tới xináp tiếp tục được truyền qua xináp. Thông tin được truyền qua xináp nhờ chất trung gian hóa học.

- Quá trình truyền tin qua xináp gồm những giai đoạn sau :

   + Xung thần kinh lan truyền tới chùy xináp làm Ca2+ đi vào trong chùy xináp.

   + Ca2+ làm cho những bóng chứa chất trung gian hóa học gắn vào màng trước và vỡ ra. Chất trung gian hóa học đi qua khe xináp tới màng sau.

   + Chất trung gian hóa học gắn vào thụ thể ở màng sau xináp làm xuất hiện điện thế hoạt động ở màng sau. Điện thế hoạt động (xung thần kinh) hình thành lan truyền đi tiếp.

►►CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để tải về Soạn Sinh 11 Bài 30: Truyền tin qua xináp SGK trang 121, 122, 123 file pdf hoàn toàn miễn phí!


--- Cập nhật: 15-03-2023 --- edu.dinhthienbao.com tìm được thêm bài viết Bài 30: Truyền tin qua xináp từ website sachgiaibaitap.com cho từ khoá giải bài tập sinh 11 bài 30.

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 11: tại đây

Giải Bài Tập Sinh Học 11 – Bài 30: Truyền tin qua xináp giúp HS giải bài tập, sản xuất cho học trò những hiểu biết khoa học về đặc điểm cấu tạo, mọi hoạt động sống của con người và những loại sinh vật trong tự nhiên:

Trả lời nghi vấn Sinh 11 Bài 30 trang 121: Nghiên cứu hình 30.Hai và mô tả cấu tạo của xináp hóa học.

Lời giải:

Cấu tạo của xináp hóa học gồm:

– Chùy xináp: sở hữu những bóng chứa chất trung gian hóa học.

– Màng trước xináp.

– Khe xináp.

– Màng sau xináp: sở hữu những thụ thể tiếp nhận chất trung gian hóa học.

Trả lời nghi vấn Sinh 11 Bài 30 trang 122: Nghiên cứu hình 30.3 và trả lời những nghi vấn sau:

– Quá trình truyền tin qua xináp diễn ra như thế nào?

– Vì sao tin được truyền qua xináp chỉ theo một chiều, từ màng trước qua màng sau mà ko thể theo chiều trái lại?

Lời giải:

– Quá trình truyền tin quá xináp diễn ra như sau;

    + Xung thần kinh tới làm Ca2+ đi vào trong chùy xináp.

    + Ca2+ vào làm bóng chứa axêtincôlin gắn vào màng trước và vỡ ra, phóng thích axêtincôlin vào khe xináp.

    + Axêtincôlin gắn vào thụ thể trên màng sau và làm xuất hiện điện thế hoạt động lan truyền đi tiếp.

– Tin được truyền qua xináp chỉ theo một chiều, từ màng trước qua màng sau mà ko thể theo chiều trái lại vì phía màng sau ko sở hữu chất trung gian hóa học để đi về phía màng trước và ở màng trước ko sở hữu thụ thể tiếp nhận chất trung gian hóa học.

Bài 1 (trang 123 SGK Sinh 11): Vẽ sơ đồ cấu tạo xináp.

Lời giải:

Vẽ sơ đồ xinap: (hình 30.Hai sgk Sinh vật học 11)

Bài 2 (trang 123 SGK Sinh 11): Chất trung gian hóa học sở hữu vai trò như thế nào trong truyền tin qua xináp?

Lời giải:

     Chất trung gian hóa học sở hữu vai trò quan yếu trong việc truyền tin qua xináp:

     Chất trung gian hóa học được phóng thích khỏi những bóng xináp sẽ đi qua khe xináp và gắn vào thụ thể ở màng sau xináp, làm thay đổi tính thấm ở màng sau và làm xuất hiện xung thần kinh (điện thế hoạt động) lan truyền đi tiếp.

Bài 3 (trang 123 SGK Sinh 11): Đánh dấu X vào ô ▭ cho câu đúng về xináp.

    ▭ A – Tốc độ truyền tin qua xináp hóa học chậm hơn so với tốc độ lan truyền xung thần kinh trên sợi thần kinh ko sở hữu miêlin.

    ▭ B – Tất cả những xináp đều sở hữu chứa chất trung gian hóa học là axêtincôlin.

    ▭ C – Truyền tin lúc qua xináp hóa học sở hữu thể ko cần chất trung gian hóa học.

    ▭ D – Xináp là diện xúc tiếp của những tế bào cạnh nhau.

Lời giải:

    Đáp án: A.

Bài 4 (trang 123 SGK Sinh 11): Vì sao xung thần kinh được dẫn truyền trong một cung phản xạ chỉ theo một chiều?

Lời giải:

    Trong một cung phản xạ xung thần kinh chỉ được dẫn truyền đi theo một chiều vì: những nơron trong cung phản xạ liên hệ với nhau qua xináp, mà xináp chỉ cho xung thần kinh đi theo một chiều.


--- Cập nhật: 15-03-2023 --- edu.dinhthienbao.com tìm được thêm bài viết Giải SBT Sinh 11 Bài 30: Truyền tin qua Xináp từ website www.elib.vn cho từ khoá giải bài tập sinh 11 bài 30.

Nêu khái niệm xináp. Xináp sở hữu cấu tạo như thế nào ? Quá trình truyền tin qua xináp gồm những giai đoạn nào ?

Phương pháp giải

- Xem lại lý thuyết cấu tạo xinap

- Xem lại lý thuyết quá trình truyền tin qua xinap

Hướng dẫn giải

- Xináp là diện xúc tiếp giữa tế bào thần kinh với tế bào thần kinh, giữa tế bào thần kinh với loại tế bào khác (tế bào cơ, tế bào tuyến...).

- Xináp gồm: màng trước, màng sau, khe xináp và chuỳ xináp. Chuỳ xináp sở hữu những bóng chứa chất trung gian hoá học.

- Những giai đoạn của quá trình truyền tin qua xináp:

+ Xung thần kinh lan truyền tới chuỳ xináp và làm Ca2+ đi vào trong chuỳ xináp.

+ Ca2+ làm cho những bóng chứa chất trung gian hoá học gắn vào màng trước và vỡ ra. Chất trung gian hoá học đi qua khe xináp tới màng sau.

+ Chất trung gian hoá học gắn vào thụ thể ở màng sau gây xuất hiện điện thế hoạt động ở màng sau. Điện thế hoạt động hình thành lan truyền đi tiếp.

Dựa vào đặc điểm cấu tạo và sự dăn truyền tin qua xináp, hãy giảng giải tác dụng của những loại thuốc atrôpin, aminazin đối với người và đipterex đối với giun kí sinh trong hộ tiêu hoá của lợn.

Phương pháp giải

- atropin phong bế màng sau xinap nên sở hữu tác dụng giảm đau

- aminazin phân giải andrenalin sở hữu tác dụng an thần 

Hướng dẫn giải

- Sử dụng thuốc atrôpin phong bế màng sau xináp sẽ làm mất khả năng cảm nhận cùa màng sau xináp với chất axêtincôlin, do đó làm hạn chế hưng phấn và làm giảm co thắt nên sở hữu tác dụng giảm đau.

- Thuốc aminazin sở hữu tác dụng tương tự như enzim aminóxidaza là làm phân giải adrenalin, vì thế làm giảm bớt lượng thông tin về não nên dẫn tới an thần.

- Thuốc tẩy giun sán đipterex lúc được lợn uống vào ruột thuốc sẽ ngấm vào giun sán và phá huỷ enzim cólinsteraza ở những xináp. Do đó, sự phân giải chất axêtincôlin ko xảy ra. Axêtincôlin sẽ tích tụ nhiều ở màng sau xináp gày hưne phấn liên tục, cơ của giun sán sẽ co tétanos liên tục làm chúng cứng đờ ko bám được vào niêm mạc ruột - bị đẩy theo phân ra ngoài.

Trong cơ chế lan truyền điện thế hoạt động qua xináp sở hữu sự tham gia của

A. Mg2+.                           B. Na+.

C. K+.                               D. Ca2+.

Phương pháp giải

Xem lý thuyết Truyền tin qua xinap

Hướng dẫn giải

Trong cơ chế lan truyền điện thế hoạt động qua xináp sở hữu sự tham gia của Ca2+

Chọn D

Trong xináp hoá học, thụ thể tiếp nhận chất trung gian hoá học nằm ở

A. khe xináp

B. màng trước xináp

C. màng sau xináp

D. chuỳ xináp

Phương pháp giải

Thụ thể tiếp nhận chất trung gian hóa học nằm ở màng trước xináp khe xináp chùy xináp

Hướng dẫn giải

Trong xináp hoá học, thụ thể tiếp nhận chất trung gian hoá học nằm ở màng sau xináp

Chọn C

Trong xinap, bóng chứa chất trung gian hóa học nằm ở?

A. Chùy xinap

B. Trên màng trước xinap

C. Trên màng sau xinap

D. khe xinap

Phương pháp giải

Chất trung gian hóa học được chứa trong bóng xinap nằm trong chùy xinap.

Hướng dẫn giải

Trong xinap, bóng chứa chất trung gian hóa học nằm ở Chùy xinap

Chọn A

Sau lúc điện thế hoạt động lan truyền tiếp ở màng sau, axetincolin phân hủy thành

A. axetat và colin

B. axetin và colin 

C. axit acetic và colin

D. estera và colin 

Phương pháp giải

Trên màng sau xinap sở hữu những thụ thể tiếp nhận chất trung gian hóa học. Mang những enzim đặc hiệu sở hữu tác dụng phân giải chất trung gian hóa học. Chất trung gian hóa học phổ biến nhất ở thú là axêtincôlin và norađrênalin

Hướng dẫn giải

Sau lúc điện thế hoạt động lan truyền tiếp ở màng sau, axetincolin phân hủy thành axetat và colin  

Chọn A

7. Giải bài 33 trang 66 SBT Sinh vật học 11

Trong cơ chế lan truyền điện thế hoạt động qua xinap, chất trung gian hóa học gắn với thụ thể ở màng sau làm cho màng sau:

A. đảo cực

B. tái phân cực 

C. mất phân cực

D. đảo cực và tái phân cực 

Phương pháp giải

Chất trung gian hóa học gắn vào thụ thể ở màng sau xinap gây hiện tượng mất phân cực (khử cực) ở màng sau

Hướng dẫn giải

Trong cơ chế lan truyền điện thế hoạt động qua xinap, chất trung gian hóa học gắn với thụ thể ở màng sau làm cho màng sau mất phân cực   

Chọn C

Điện thế hoạt động lan truyền qua xináp chỉ theo một chiều từ màng trước sang màng sau vì

A. phía màng sau ko sở hữu chất trung gian hoá học.

B. phía màng sau ko sở hữu chất trung gian hoá học và màng trước ko sở hữu thụ thể tiếp nhận chất này.

C. màng trước ko sở hữu thụ thể tiếp nhận chất trung gian hoá học.

D.  phía màng sau sở hữu bao miêlin nghìn cản và màng trước ko sở hữu thụ thể tiếp nhận chất này.

Phương pháp giải

Điện thế hoạt động lan truyền nhờ có chất trung gian hóa học và thụ thể tiếp nhận chất trung gian hóa học

Hướng dẫn giải

Điện thế hoạt động lan truyền qua xináp chỉ theo một chiều từ màng trước sang màng sau vì phía màng sau ko sở hữu chất trung gian hoá học và màng trước ko sở hữu thụ thể tiếp nhận chất này

Chọn B

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *