Bài 30: Truyền tin qua xináp

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 11: tại đây

Giải Bài Tập Sinh Học 11 – Bài 30: Truyền tin qua xináp giúp HS giải bài tập, phân phối cho học trò những hiểu biết khoa học về đặc điểm cấu tạo, mọi hoạt động sống của con người và những loại sinh vật trong tự nhiên:

Trả lời thắc mắc Sinh 11 Bài 30 trang 121: Nghiên cứu hình 30.Hai và mô tả cấu tạo của xináp hóa học.

Lời giải:

Cấu tạo của xináp hóa học gồm:

– Chùy xináp: mang những bóng chứa chất trung gian hóa học.

– Màng trước xináp.

– Khe xináp.

– Màng sau xináp: mang những thụ thể tiếp nhận chất trung gian hóa học.

Trả lời thắc mắc Sinh 11 Bài 30 trang 122: Nghiên cứu hình 30.3 và trả lời những thắc mắc sau:

– Quá trình truyền tin qua xináp diễn ra như thế nào?

– Vì sao tin được truyền qua xináp chỉ theo một chiều, từ màng trước qua màng sau mà ko thể theo chiều trái lại?

Lời giải:

– Quá trình truyền tin quá xináp diễn ra như sau;

    + Xung thần kinh tới làm Ca2+ đi vào trong chùy xináp.

    + Ca2+ vào làm bóng chứa axêtincôlin gắn vào màng trước và vỡ ra, phóng thích axêtincôlin vào khe xináp.

    + Axêtincôlin gắn vào thụ thể trên màng sau và làm xuất hiện điện thế hoạt động lan truyền đi tiếp.

– Tin được truyền qua xináp chỉ theo một chiều, từ màng trước qua màng sau mà ko thể theo chiều trái lại vì phía màng sau ko mang chất trung gian hóa học để đi về phía màng trước và ở màng trước ko mang thụ thể tiếp nhận chất trung gian hóa học.

Bài 1 (trang 123 SGK Sinh 11): Vẽ sơ đồ cấu tạo xináp.

Lời giải:

Vẽ sơ đồ xinap: (hình 30.Hai sgk Sinh vật học 11)

Bài 2 (trang 123 SGK Sinh 11): Chất trung gian hóa học mang vai trò như thế nào trong truyền tin qua xináp?

Lời giải:

     Chất trung gian hóa học mang vai trò quan yếu trong việc truyền tin qua xináp:

     Chất trung gian hóa học được phóng thích khỏi những bóng xináp sẽ đi qua khe xináp và gắn vào thụ thể ở màng sau xináp, làm thay đổi tính thấm ở màng sau và làm xuất hiện xung thần kinh (điện thế hoạt động) lan truyền đi tiếp.

Bài 3 (trang 123 SGK Sinh 11): Đánh dấu X vào ô ▭ cho câu đúng về xináp.

    ▭ A – Tốc độ truyền tin qua xináp hóa học chậm hơn so với tốc độ lan truyền xung thần kinh trên sợi thần kinh ko mang miêlin.

    ▭ B – Tất cả những xináp đều mang chứa chất trung gian hóa học là axêtincôlin.

    ▭ C – Truyền tin lúc qua xináp hóa học mang thể ko cần chất trung gian hóa học.

    ▭ D – Xináp là diện xúc tiếp của những tế bào cạnh nhau.

Lời giải:

    Đáp án: A.

Bài 4 (trang 123 SGK Sinh 11): Vì sao xung thần kinh được dẫn truyền trong một cung phản xạ chỉ theo một chiều?

Lời giải:

    Trong một cung phản xạ xung thần kinh chỉ được dẫn truyền đi theo một chiều vì: những nơron trong cung phản xạ liên hệ với nhau qua xináp, mà xináp chỉ cho xung thần kinh đi theo một chiều.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *