Giải SBT Sinh 11 Bài 30: Truyền tin qua Xináp

Nêu khái niệm xináp. Xináp với cấu tạo như thế nào ? Quá trình truyền tin qua xináp gồm những giai đoạn nào ?

Phương pháp giải

- Xem lại lý thuyết cấu tạo xinap

- Xem lại lý thuyết quá trình truyền tin qua xinap

Hướng dẫn giải

- Xináp là diện xúc tiếp giữa tế bào thần kinh với tế bào thần kinh, giữa tế bào thần kinh với loại tế bào khác (tế bào cơ, tế bào tuyến...).

- Xináp gồm: màng trước, màng sau, khe xináp và chuỳ xináp. Chuỳ xináp với những bóng chứa chất trung gian hoá học.

- Những giai đoạn của quá trình truyền tin qua xináp:

+ Xung thần kinh lan truyền tới chuỳ xináp và làm Ca2+ đi vào trong chuỳ xináp.

+ Ca2+ làm cho những bóng chứa chất trung gian hoá học gắn vào màng trước và vỡ ra. Chất trung gian hoá học đi qua khe xináp tới màng sau.

+ Chất trung gian hoá học gắn vào thụ thể ở màng sau gây xuất hiện điện thế hoạt động ở màng sau. Điện thế hoạt động hình thành lan truyền đi tiếp.

Dựa vào đặc điểm cấu tạo và sự dăn truyền tin qua xináp, hãy giảng giải tác dụng của những loại thuốc atrôpin, aminazin đối với người và đipterex đối với giun kí sinh trong hộ tiêu hoá của lợn.

Phương pháp giải

- atropin phong bế màng sau xinap nên với tác dụng giảm đau

- aminazin phân giải andrenalin với tác dụng an thần 

Hướng dẫn giải

- Sử dụng thuốc atrôpin phong bế màng sau xináp sẽ làm mất khả năng cảm nhận cùa màng sau xináp với chất axêtincôlin, do đó làm hạn chế hưng phấn và làm giảm co thắt nên với tác dụng giảm đau.

- Thuốc aminazin với tác dụng tương tự như enzim aminóxidaza là làm phân giải adrenalin, vì thế làm giảm bớt lượng thông tin về não nên dẫn tới an thần.

- Thuốc tẩy giun sán đipterex lúc được lợn uống vào ruột thuốc sẽ ngấm vào giun sán và phá huỷ enzim cólinsteraza ở những xináp. Do đó, sự phân giải chất axêtincôlin ko xảy ra. Axêtincôlin sẽ tích tụ nhiều ở màng sau xináp gày hưne phấn liên tục, cơ của giun sán sẽ co tétanos liên tục làm chúng cứng đờ ko bám được vào niêm mạc ruột - bị đẩy theo phân ra ngoài.

Trong cơ chế lan truyền điện thế hoạt động qua xináp với sự tham gia của

A. Mg2+.                           B. Na+.

C. K+.                               D. Ca2+.

Phương pháp giải

Xem lý thuyết Truyền tin qua xinap

Hướng dẫn giải

Trong cơ chế lan truyền điện thế hoạt động qua xináp với sự tham gia của Ca2+

Chọn D

Trong xináp hoá học, thụ thể tiếp nhận chất trung gian hoá học nằm ở

A. khe xináp

B. màng trước xináp

C. màng sau xináp

D. chuỳ xináp

Phương pháp giải

Thụ thể tiếp nhận chất trung gian hóa học nằm ở màng trước xináp khe xináp chùy xináp

Hướng dẫn giải

Trong xináp hoá học, thụ thể tiếp nhận chất trung gian hoá học nằm ở màng sau xináp

Chọn C

Trong xinap, bóng chứa chất trung gian hóa học nằm ở?

A. Chùy xinap

B. Trên màng trước xinap

C. Trên màng sau xinap

D. khe xinap

Phương pháp giải

Chất trung gian hóa học được chứa trong bóng xinap nằm trong chùy xinap.

Hướng dẫn giải

Trong xinap, bóng chứa chất trung gian hóa học nằm ở Chùy xinap

Chọn A

Sau lúc điện thế hoạt động lan truyền tiếp ở màng sau, axetincolin phân hủy thành

A. axetat và colin

B. axetin và colin 

C. axit acetic và colin

D. estera và colin 

Phương pháp giải

Trên màng sau xinap với những thụ thể tiếp nhận chất trung gian hóa học. Mang những enzim đặc hiệu với tác dụng phân giải chất trung gian hóa học. Chất trung gian hóa học phổ biến nhất ở thú là axêtincôlin và norađrênalin

Hướng dẫn giải

Sau lúc điện thế hoạt động lan truyền tiếp ở màng sau, axetincolin phân hủy thành axetat và colin  

Chọn A

7. Giải bài 33 trang 66 SBT Sinh vật học 11

Trong cơ chế lan truyền điện thế hoạt động qua xinap, chất trung gian hóa học gắn với thụ thể ở màng sau làm cho màng sau:

A. đảo cực

B. tái phân cực 

C. mất phân cực

D. đảo cực và tái phân cực 

Phương pháp giải

Chất trung gian hóa học gắn vào thụ thể ở màng sau xinap gây hiện tượng mất phân cực (khử cực) ở màng sau

Hướng dẫn giải

Trong cơ chế lan truyền điện thế hoạt động qua xinap, chất trung gian hóa học gắn với thụ thể ở màng sau làm cho màng sau mất phân cực   

Chọn C

Điện thế hoạt động lan truyền qua xináp chỉ theo một chiều từ màng trước sang màng sau vì

A. phía màng sau ko với chất trung gian hoá học.

B. phía màng sau ko với chất trung gian hoá học và màng trước ko với thụ thể tiếp nhận chất này.

C. màng trước ko với thụ thể tiếp nhận chất trung gian hoá học.

D.  phía màng sau với bao miêlin nghìn cản và màng trước ko với thụ thể tiếp nhận chất này.

Phương pháp giải

Điện thế hoạt động lan truyền nhờ có chất trung gian hóa học và thụ thể tiếp nhận chất trung gian hóa học

Hướng dẫn giải

Điện thế hoạt động lan truyền qua xináp chỉ theo một chiều từ màng trước sang màng sau vì phía màng sau ko với chất trung gian hoá học và màng trước ko với thụ thể tiếp nhận chất này

Chọn B

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *