Giải Sinh 12 Bài 43: Trao đổi vật chất trong hệ sinh thái (ngắn gọn)

Để quá trình tiếp thu tri thức mới trở nên tiện lợi và đạt hiệu quả nhất, trước lúc khởi đầu bài học mới những em cần với sự chuẩn bị nhất định qua việc tổng hợp nội dung tri thức lý thuyết trọng tâm, sử dụng những tri thức hiện với thử ứng dụng giải những bài tập, trả lời nghi vấn SGK. Dưới đây chúng tôi đã soạn sẵn Sinh 12 Bài 43: Trao đổi vật chất trong hệ sinh thái (ngắn gọn), giúp những em tiết kiệm thời kì. Nội dung chi tiết được san sẻ dưới đây.

Bài 43: Trao đổi vật chất trong hệ sinh thái

Trả lời nghi vấn SGK

Trả lời nghi vấn Sinh 12 Bài 43 trang 193: 

Hãy ghi chú tên những bậc dinh dưỡng thay cho những chữ a, b, c,…. Trong hình 43.2.

Lời giải:

Những bậc dinh dưỡng của một quần xã sinh vật:

(a): Bậc dinh dưỡng cấp 1.

(b): Bậc dinh dưỡng cấp 2.

(c): Bậc dinh dưỡng cấp 3.

(d) Bậc dinh dưỡng cấp 4.

(e) Bậc dinh dưỡng cấp 5.

Giải bài tập SGK

Bài 1 (trang 194 SGK Sinh vật học 12): 

Thế nào là chuỗi và lưới thức ăn? Cho ví dụ minh hoạ về Hai chuỗi thức ăn.

Lời giải:

    - Một chuỗi thức ăn gồm nhiều loài với quan hệ dinh dưỡng với nhau và mỗi loài là một mắt xích của chuỗi.

    - Trong một lưới thức ăn một loài sinh vật ko phải chỉ tham gia vào một chuỗi thức ăn mà còn tham gia đồng thời vào những chuỗi thức ăn khác, hình thành nên nhiều mắt xích chung. Tất cả những chuỗi thức ăn với nhiều mắt xích chung hợp thành một lưới thức ăn.

    - Ví dụ về hai loại chuỗi thức ăn:

     Chuỗi thức ăn được mở đầu bằng sinh vật tự dưỡng, sau đó tới động vật ăn sinh vật tự dưỡng và tiếp nữa là những loài động vật ăn động vật. Ví dụ, cây ngô → sâu ăn lá ngô → nhái → rắn mang bành → diều hâu.

     Chuỗi thức ăn mở đầu bằng sinh vật phân giải, sau tới những loài động vật ăn thịt. Ví dụ, lá, cành cây khô, mục nát → mối → nhện → thằn lằn.

Bài 2 (trang 194 SGK Sinh vật học 12): 

Cho ví dụ về những bậc dinh dưỡng của Một quần xã tự nhiên và Một quần xã nhân tạo.

Lời giải:

* Ví dụ về những bậc dinh dưỡng của một quần xã tự nhiên (quần xã đồng cỏ):

      - Sinh vật sản xuất: cây cỏ, cây bụi

      - Sinh vật tiêu thụ bậc 1: sâu ăn lá cây, rệp, chuột

      - Sinh vật tiêu thụ bậc 2: chim sâu, rắn

      - Sinh vật tiêu thụ bậc cao nhất: diều hâu

      - Sinh vật phân giải: vi khuẩn, nấm, mối, trùn

  * Ví dụ về những bậc dinh dưỡng của Một quần xã tự nhiên (quần xã suối):

      - Sinh vật sản xuất: tảo lục, tảo silic, thuỷ tức

      - Sinh vật tiêu thụ bậc 1: muỗi nước, tôm, cá.

      - Sinh vật tiêu thụ bậc 2: nhện nước, cá quả

      - Sinh vật phân giải: vi khuẩn, giun

      - Chất hữu cơ từ ngoài theo dòng suối: những mẩu lá cây, cành cây, rác,…

* Ví dụ về bậc dinh dưỡng quần xã nhân tạo (quần xã đồng lúa):

      - Sinh vật sản xuất: cây lúa

      - Sinh vật tiêu thụ bậc 1: sâu đục thân lúa, rệp, chuột

      - Sinh vật tiêu thụ bậc 2: chim sâu, rắn

      - Sinh vật tiêu thụ bậc cao nhất: diều hâu

      - Sinh vật phân giải: vi khuẩn, nấm, mối, trùn

Bài 3 (trang 194 SGK Sinh vật học 12): 

Phân biệt ba loại tháp sinh thái.

Lời giải:

* Ba loại tháp sinh thái:

      - Tháp số lượng được xây dựng dựa trên số lượng cá thể sinh vật ở mỗi bậc dinh dưỡng.

      - Tháp sinh khối xây dựng dựa trên khối lượng tổng số của tất cả những sinh vật trên một đơn vị diện tích hay thể tích ở mỗi bậc dinh dưỡng.

      - Tháp năng lượng được xây dựng dựa trên số năng lượng được tích luỹ trên một đơn vị diện tích hay thể tích, trong một đơn vị thời kì ở mỗi bậc dinh dưỡng.

* Mỗi loại tháp với ưu điểm và nhược điểm:

      - Tháp số lượng dễ xây dựng song ít với trị giá vì kích thước cá thể cũng như chất sống cấu tạo nên những loài của những bậc dinh dưỡng khác nhau, ko đồng nhất, nên việc so sánh ko xác thực.

      - Tháp sinh khối với trị giá cao hơn tháp số lượng. Do mỗi bậc dinh dưỡng đều được biểu thị bằng số lượng chất sống, nên phần nào với thể so sánh được những bậc dinh dưỡng với nhau. Tuy nhiên, tháp sinh khối cũng với nhiều nhược điểm: Thành phần hoá học và trị giá năng lượng của chất sống trong những bậc dinh dưỡng là khác nhau. Tháp sinh khối ko chú ý tới yếu tố thời kì trong việc tích luỹ sinh khối ở mỗi bậc dinh dưỡng.

      - Tháp năng lượng là loại tháp hoàn thiện nhất. Tuy nhiên, xây dựng tháp năng lượng khá phức tạp, đòi hỏi nhiều công sức, thời kì.

Bài 4 (trang 194 SGK Sinh vật học 12): 

Hãy chọn phương án trả lời đúng.

Quan sát một tháp sinh khối, chúng ta với thể biết được những thông tin nào sau đây?

    a) Những loài trong chuỗi và lưới thức ăn.

    b) Năng suất của sinh vật ở mỗi bậc dinh dưỡng.

    c) Mức độ dinh dưỡng ở từng bậc và toàn bộ quần xã.

    d) Quan hệ giữa những loài trong quần xã.

Lời giải:

    Đáp án: c.

Bộ nghi vấn trắc nghiệm

Câu 1: Lưới thức ăn

A. gồm nhiều chuỗi thức ăn

B. gồm nhiều loài sinh vật với quan hệ dinh dưỡng với nhau

C. gồm nhiều chuỗi thức ăn với những mắt xích chung

D. gồm nhiều loài sinh vật trong đó với sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ và sinh vật phân giải

Câu 2: Chuỗi và lưới thức ăn biểu thị mối quan hệ

A. giữa sinh vật sản xuất với sinh vật tiêu thụ và sinh vật phân giải

B. dinh dưỡng

C. động vật ăn thịt và con mồi

D. giữa thực vật với động vật

Câu 3: Mối quan hệ với ý nghĩa quan yếu nhất đối với sự hình thành chuỗi thức ăn và lưới thức ăn trong hệ sinh thái là

A. quan hệ khó khăn

B. quan hệ đối kháng

C. quan hệ vật ăn thịt – con mồi

D. quan hệ hợp tác

Câu 4: Sinh vật nào dưới đây được gọi là sinh vật sản xuất?

A. Con chuột

B. Vi khuẩn

C. Trùng giày

D. Cây lúa

Câu 5: Mang những dạng tháp sinh thái nào?

A. Tháp số lượng và tháp sinh khối

B. Tháp sinh khối và tháp năng lượng

C. Tháp năng lượng và tháp số lượng

D. Tháp số lượng, tháp sinh khối và tháp năng lượng

Đáp án

1-C 2-B 3-C 4-D 5-D

Lý thuyết trọng tâm

I. TRAO ĐỔI VẬT CHẤT TRONG QUẦN XÃ SINH VẬT

1. Chuỗi thức ăn

- Là một dãy gồm nhiều loài sinh vật với quan hệ dinh dưỡng với nhau và mỗi loài là một mắc xích của chuỗi. Trong một chuỗi, một mắt xích vừa với nguồn thức ăn là mắt xích phía trước vừa là nguồn thức ăn của mắt xích phía sau.

- Mang Hai loại chuỗi thức ăn:

+ Chuỗi thức ăn mở đầu bằng cây xanh à động vật ăn thực vật à động vật ăn động vật.

Ví dụ: Cỏ → Châu Chấu → Ếch →Rắn → Đại bàng → Sinh vật phân giải.

+ Chuỗi thức ăn mở đầu bằng chất hữu cơ bị phân giải.

Ví dụ: Mùn → ấu trùng ăn mùn → sâu họ ản thịt → cá → sinh vật phân giải.

2. Lưới thức ăn

- Mỗi loài trong quần xã thường là mắt xích của nhiều chuỗi thức ăn. Những chuỗi thức ăn với nhiều mắt xích chung tạo thành lưới thức ăn.

- Quần xã càng nhiều → lưới thức ăn càng phức tạp.

3. Bậc dinh dưỡng

- Trong Một lưới thức ăn tất cả những loài với cùng mức dinh dưỡng hợp thành bậc dinh dưỡng. Mang nhiều bậc dinh dưỡng:

+ Bậc dinh dưỡng cấp 1: là những sinh vật sản xuất, bao gồm những sinh vật với khả năng tổng hợp chất hữu cơ từ chất vô sinh của môi trường.

+ Bậc dinh dưỡng cấp 2: là những sinh vật tiêu thụ bậc Một bao gồm những động vật ăn sinh vật sản xuất.

+ Bậc dinh dưỡng cấp 3: là những sinh vật tiêu thụ bậc Hai bao gồm những động vật ăn thịt, chúng ăn sinh vật tiêu thụ bậc 1.

+ Bậc cuối cùng là bậc dinh dưỡng cao cấp nhất. Là sinh vật ăn sinh vật tiêu thụ bậc 1,2,3 …

II. THÁP SINH THÁI

1. Khái niệm

- Là độ to của những bậc dinh dưỡng được xác định bằng số lượng cá thể, sinh khối hay năng lượng ở mỗi bậc dinh dưỡng.

2. Phân loại

- Mang 3 loại tháp sinh thái:

+ Tháp số lượng: được xây dựng trên số lượng cá thể sinh vật ở mỗi bậc dinh dưỡng.

+ Tháp sinh khối: được xây dựng dựa trên khối lượng tổng số của tất cả những sinh vật trên Một đơn vị diện tích hay thể tích ở mỗi bậc dinh dưỡng.

+ Tháp năng lượng: là hoàn thiện nhất, được xây dựng trên số năng lượng được tích luỹ trên Một đơn vị diện tích hay thể tích trong Một đơn vị thời kì ở mỗi bậc dinh dưỡng.

File tải miễn phí hướng dẫn soạn Sinh 12 Bài 43: Trao đổi vật chất trong hệ sinh thái (ngắn gọn):

Kỳ vọng tài liệu sẽ hữu ích cho những em học trò và quý thầy cô giáo tham khảo.

►Ngoài ra những em học trò và thầy cô với thể tham khảo thêm nhiều tài liệu hữu ích tương trợ ôn luyện thi môn sinh vật học khác được cập nhật liên tục tại chuyên trang của chúng tôi.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *