Sinh học 8 Bài 38: Bài tiết và cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu đầy đủ

Mời những bạn cùng tham khảo hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh vật học Bài 38: Bài xuất và cấu tạo hệ bài xuất nước tiểu trang 122, 123, 124 lớp 8 được chúng tôi tuyển lựa và giới thiệu ngay dưới đây nhằm giúp những em học trò tiếp thu tri thức và củng cố bài học của mình trong quá trình học tập môn Sinh vật học.

Soạn Sinh 8 Bài 38: Bài xuất và cấu tạo hệ bài xuất nước tiểu

Trả lời thắc mắc Sinh 8 Bài 38 trang 122, 123, 124

Trả lời thắc mắc Sinh 8 Bài 38 trang 122: Những sản phẩm thải cần được bài xuất phát sinh từ đâu?

Trả lời:

    Những sản phẩm thải cần được bài xuất phát sinh từ hoạt động trao đổi chất của tế bào, cùng một số chất được đưa vào thân thể quá liều lượng sở hữu thể gây hại cho thân thể.

Trả lời thắc mắc Sinh 8 Bài 38 trang 123, 124: Chọn câu trả lời đúng nhất

1. Hệ bài xuất nước tiểu gồm những cơ quan:

   A. Thận, cầu thận, bóng đái.

   B. Thận, ống thận, bóng đái

   C. Thận, bóng đái, ống đái

   D. Thận, ống dẫn nước tiểu, bóng đái, ống đái

2. Cơ quan quan yếu nhất của hệ bài xuất nước tiểu là:

   A. Thận

   B. Ống dẫn nước tiểu

   C. Bóng đái

   D. Ống đái

3. Cấu tạo của thận gồm:

   A. Phần vỏ, phần tủy, bế thận, ống dẫn nước tiểu

   B. Phần vỏ, phần tủy, bế thận

   C. Phần vỏ, phần tủy so với những đơn vị chức năng, bể thận

   D. Phần vỏ và phần tủy với những đơn vị chức năng của thận cùng những ống góp, bể thận.

4. Mỗi đơn vị chức năng của thận gồm:

   A. Cầu thận, nang thận

   B. Nang cầu thận, ống thận

   C. Cầu thận, ống thận

   D. Cầu thận, nang cầu thận, ống thận

Trả lời:

   1.D ; 2.A ; 3.D ; 4.D

Giải bài tập SGK Sinh vật học 8 Bài 38

Bài 1 (trang 124 SGK Sinh vật học 8) : Bài xuất đóng vai trò quan yếu như thế nào với thân thể sống ?

Lời giải:

   Nhờ hoạt động bài xuất mà những tính chất của môi trường bên trong (pH, nồng độ những ion, áp suất thẩm thấu, ...) luôn ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động trao đổi chất diễn ra thông thường.

Bài 2 (trang 124 SGK Sinh vật học 8) : Những sản phẩm thải chủ yếu của thân thể là gì ? Việc bài xuất chúng do những cơ quan nào đảm nhiệm ?

Lời giải:

   Những sản phẩm thải chủ yếu của thân thể là CO2, mồ hôi, nước tiểu.

   Những cơ quan bài xuất những sản phẩm trên :

Bài 3 (trang 124 SGK Sinh vật học 8) : Hệ bài xuất nước tiểu sở hữu cấu tạo như thế nào ?

Lời giải:

 Cấu tạo của hệ bài xuất nước tiểu :

   - Hệ bài xuất nước tiểu gồm : thận, ống dẫn nước tiểu, bóng đái và ống đái.

   - Thận gồm Hai quả; mỗi quả chứa khoảng Một triệu đơn vị chức năng để lọc máu và hình thành nước tiểu.

   - Mỗi đơn vị chức năng của thận gồm:

    + Cầu thận (thực chất là một búi mao quản máu)

    + Nang cầu thận (thực chất là một dòng túi gồm Hai lớp bao quanh cầu thận).

    + Những ống thận.

Lý thuyết Sinh 8 Bài 38

I. Bài xuất

- Bài xuất là quá trình lọc và thải những chất cặn bã, chất độc hại và chất thừa ra môi trường ngoài thân thể.

- Bài xuất làm cho môi trường trong thân thể được ổn định, ko bị nhiễm độc.

- Những sản phẩm thải cần được bài xuất phát sinh từ chính những hoạt động trao đổi chất của tế bào và thân thể (CO2, nước tiểu, mồ hôi,...), hoặc từ hoạt động tiêu hoá đưa vào thân thể một số chất quá liều lượng (những chất thuốc, những ion, côlestêrôn,..)

II. Cấu tạo hệ bài xuất nước tiểu:

- Hệ bài xuất nước tiểu gồm: thận, ống dẫn nước tiểu, bong đái và ống đái.

   + Thận gồm Hai quả: mỗi quả gồm phần vỏ với những đơn vị chức năng; phần tủy; cùng những ống góp, bể thận.

   + Mỗi đơn vị chức năng gồm: cầu thận, nang cầu thận, ống thận.

⇒ Chức năng để lọc máu và tạo thành nước tiểu.

CLICK NGAY vào TẢI VỀ dưới đây để download giải bài tập Sinh vật học Bài 38: Bài xuất và cấu tạo hệ bài xuất nước tiểu trang 122, 123, 124 SGK lớp 8 hay nhất file word, pdf hoàn toàn miễn phí.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *