Bộ đề thi chọn học sinh giỏi môn Sinh học lớp 9 cấp tỉnh có đáp án Đề thi HSG Sinh 9

Đề thi HSG Sinh vật học 9 mang đáp án kèm theo là tài liệu ko thể thiếu dành cho những bạn học trò lớp 9 chuẩn bị thi học trò giỏi.

Bộ đề thi học trò giỏi Sinh vật học 9 được soạn đầy đủ chi tiết, bao gồm những dạng đề thi bao trùm những chủ điểm tri thức với nhiều cấp độ khác nhau. Thông qua bộ đề thi học trò giỏi Sinh 9 giúp những em được xúc tiếp, rèn luyện với những đề thi cơ bản và tăng trong những kỳ thi ở trường và thi học trò giỏi cấp quận, thị xã. Vậy sau đây là trọn bộ đề thi HSG Sinh lớp 9 mang đáp án, mời những bạn cùng tải tại đây.

Đề thi học trò giỏi Sinh 9 - Đề 1

Câu 1: (3,5 điểm)

a. Hãy cho biết prôtêin được phân giải và hấp thụ như thế nào trong hệ tiêu hóa của người?

b. Huyết áp là gì ? Hãy cho biết huyết áp sẽ thay đổi như thế nào trong những trường hợp nêu ra dưới đây và giảng giải rõ lí do: Lúc ngủ, lúc chạy, lúc sợ hãi.

c. Vì sao những người sống ở vùng núi và cao nguyên số lượng hồng huyết cầu trong máu lại thường cao hơn so với người sống ở đồng bằng ?

Câu 2: (4,5 điểm)

a. Giảng giải vì sao hai ADN con được tạo ra qua cơ chế nhân đôi lại giống ADN mẹ.

b. Nêu những điểm khác nhau cơ bản trong cấu trúc của ADN và ARN

c. Biến dị tổ hợp là gì ? Vì sao ở những loài sinh sản hữu tính biến dị lại phong phú hơn so với những loài sinh sản vô tính ?

Câu 3: (3 điểm)

a. Một NST mang trình tự những gen phân bố: ABCDE ∙ FGH

Cho biết A,B,C,D,E,F,G,H: kí hiệu những gen trên NST, (∙) Tâm động

Do đột biến cấu trúc nên những gen phân bố trên NST mang trình tự ABCDE ∙ FG

- Xác định dạng đột biến

- Nếu dạng đột biến xảy ra ở cặp NST số 21 ở người thì gây hậu quả gì?

b. Phân biệt thường biến với đột biến

Câu 4: (2,5 điểm)

Cho biết A quy định thân cao trội hoàn toàn so với a quy định thân thấp; B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với b quy định hoa trắng; Hai cặpgen này nằm trên Hai cặp NST khác nhau.

a. Xác định tỉ lệ kiểu hình và tỉ lệ kiểu gen của phép lai AaBB x aaBb

b. Bố mẹ phải mang kiểu gen và kiểu hình như thế nào để đời con mang tỉ lệ kiểu hình là: 37,5% cây cao,hoa đỏ: 37,5% cây cao, hoa trắng : 12,5 % cây thấp, hoa đỏ : 12,5% cây thấp ,hoa trắng.

Câu 5 (3,5 điểm)

a. Ở một tế bào của một loài đang giảm phân, những NST đang xếp thành Một hàng ngang trên mặt phẳng xích đạo của thoi vô sắc, tổng số NST trong tế bào là 22 NST. Tế bào đang ở kì nào của giảm phân và bộ NST lưỡng bôi của loài là bao nhiêu?

b. Một tế bào xôma của loại trên đang tiến hành nguyên phân. Tính số NST kép, số NST đơn, số tâm động, số crômatit mang trong tế bào ở kì đầu và kì sau của quá trình nguyên phân này. Biết rằng quá trình nguyên phân diễn ra thông thường.

c. Với năm tế bào mầm đực của loài trên nguyên phân liên tục 3 lần để trở thành tinh bào bậc I và giảm phân. Những tinh trùng tham gia thụ tinh với hiệu suất bằng 6,25%

- Tính số hợp tử được tạo ra và số NST mang trong những hợp tử

- Nếu hiệu xuất thụ tinh của trứng là 50% thì phải cần mang bao nhiêu noãn bào bậc I cần cho sự tạo ra số hợp tử nói trên.

Câu 6: (3 điểm)

Gen A mang hiệu số % giữa nuclêôtit guanin với loại nuclêôtit khác bằng 20% và mang 4050 liên kết hiđrô

a. Tính chiều dài của gen

b. Lúc gen nhân đôi 4 lần thì môi trường đã phân phối bao nhiêu nuclêôtit mỗi loại? Tính số liên kết hiđrô bị phá vỡ trong quá trinh này.

c. Tính số lượng từng loại của nuclêôtit của gen mang trong tế bào lúc tế bào đó đang ở kì giữa của nguyên phân?

............................ Hết ...........................

Đáp án đề thi học trò giỏi Sinh 9

Câu

Sơ lược lời giải

Điểm

1

(3,5 điểm)

a. Phân giải prôtêin

- Tiêu hóa ở mồm là cơ học (nghiền nhỏ), dịch dạ dày mang axit HCl về enzim pepsin giúp phân giải Một phần protein (cắt thành đoạn ngắn)

- Dịch tụy, dịch ruột mang enzim tripsin phân giải protein thành những axit amin và ruột non chỉ hấp thụ được những axit amin

b. Huyết áp là sức ép của dòng máu lên thành mạch

- Lúc ngủ mọi hoạt động của thân thể ở mức thấp nhất, tim đập chậm lại do vậy huyết áp sẽ thấp hơn so với lúc thấp

- Lúc chạy tim phải đập nhanh để phân phối máu tới cơ bắp nên huyết áp sẽ tăng

- Lúc sợ hãi andrenalin tiết ra nhiều làm co mạch máu, tim đạp nhanh dẫn tới tăng huyết áp

c. * Những dân tộc ở vùng núi cao mang số lượng hồng huyết cầu trong máu cao hơn người ở đồng bằng vì:

+ Do ko khí trên núi cao mang sức ép thấp cho nên khả năng kết hợp của oxi với hemoglobin trong hồng huyết cầu giảm.

+ Số lượng hồng huyết cầu tăng để đảm bảo nhu cầu oxi cho hoạt động của con người .

0,5

0,5

0,25

0,25

0,5

0,5

0,5

0,5

2 (4,5đ)

a. Quá trình tự nhân đôi diễn ra theo nguyên tắc bổ sung, nguyên tắc khuôn mẫu và nguyên tắc giữ lại một nửa. Đặc trưng sự hình thành mạch mới ở hai ADN con dựa trên mạch khuôn của mẹ nên phân tử ADN được tạo ra qua cơ chế nhân đôi lại giống ADN mẹ.

b. Điểm khác nhau cơ bản trong cấu trúc của ARN và ADN.

ARN

AND

- ARN là chuỗi xoắn đơn, mang liên kết hiđrô và NTBS

- ADN là chuỗi xoắn kép hai mạch song song, ko mang liên kết hiđrô và ko mang NTBS

- ARN mang bốn loại nuclêôtit là A, U, G, X

- ADN mang bốn loại nuclêôtit là A, T, G, X

- Thuộc đại phân tử nhưng kích thước và khối lượng nhỏ hơn ADN.

- Thuộc đại phân tử mang kích thước và khối lượng to đạt tới hàng triệu, hàng chục triệu đơn vị cacbon.

c.Biến dị tổ hợp là sự tổ hợp lại những tính trạng của P trong quá trình sinh sản là xuất hiện những kiểu hình khác P

- Ở những loài sinh sản hữu tính, biến dị tổ hợp phong phú vì

+ Do mang sự PLĐT và THTD của những cặp gen trong quá trình phát sinh giao tử đã tạo ra nhiều loại giao tử

+ Những giao tử này được tổ hợp lại lúc thụ tinh đã tạo ra nhiều tổ hợp khác nhau làm xuất hiện biến dị tổ hợp

-Ở sinh sản vô tính ko mang sự giảm phân hình thành giao tử, ko mang sự thụ tinh. Thân thể con được hình thành từ một phần hay Một nhóm tế bào của thân thể mẹ qua nguyên phân nên y hệt thân thể mẹ ban sơ

1,0

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

3

(3,0đ)

a. Dạng đột biến ; do đột biến mất đoạn mang gen H → Kiểu đột biến cấu trúc NST dạng mất đoạn

- Hậu quả; Ở người, mất đoạn nhỏ ở đầu NST thứ 21 gây bệnh ung thư máu

b. Phân biệt thường biến và đột biến

Thường biến

Đột biến

- Là những biến đổi kiểu hình, ko biến đổi trong vật chất di truyền

- Diễn ra nhất loạt, mang định hướng

- Ko di truyền được

- Với lợi , đảm bảo cho sự thích ứng của thân thể

- Biến đổi trong vật chất di truyền (AND, NST)

- Biến đổi riêng rẽ, từng cá thể , gián đoạn vô hướng

- Đi truyền được

- Đầy đủ mang hại, một số mang lợi hoặc trung tính, là vật liệu cho quá trình tiến hóa và chọn giống

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

4

(2,5đ)

a. TLKG: (1:1).(1:1) = 1:1;1:1, TLKH: (1:1).1 = 1

b. Kiểu hình và kiểu gen của P

c. - Ở F1 phân tính theo tỉ lệ: 37,5% cây cao,hoa đỏ: 37,5% cây cao, hoa trắng: 12,5 % cây thấp, hoa đỏ: 12,5% cây thấp, hoa trắng = (3 cây cao: Một cây thấp).(Một hoa đỏ : Một hoa trắng) → kiểu gen của P: AaBb x Aabb

Sơ đồ lai (HS viết đúng cho điểm)

0,25

0,25

0,75

0,5

0,75

5

(3,5đ)

a. Tế bào đang ở kì giữa của giảm phân II (n NST kép = 22)

Bộ NST lưỡng bội 2n= 44 (thỏ)

b.

Kì đầu

Kì sau

NST kép

44

0

NST đơn

0

88

Tâm động

44

88

Crômatit

88

0

c.

- Số tinh bào bậc I được tạo ra sau Hai lần nguyên phân là:5.23 = 40 tế bào

Số tinh trùng được thụ tinh tạo thành hợp tử với hiệu xuất là 6,25% là: 40.4.6,25% = 10 tinh trùng

(Một tinh trùng thụ tinh với Một trứng → Một hợp tử)

Số tinh trùng thụ tinh = số trứng thụ tinh = số hợp tử

Số hợp tử tạo ra = 10 hợp tử

Số NST mang trong những hợp tử = 10.44= 440 NST

Số trứng tham gia thụ tinh là; 10: 50% = 20 trứng

(Một noãn bào bậc Một giảm phân cho Một trứng)

Số noãn bào cần cho qua trình tạo hợp tử = 20 TB

0,5

0,5

1,0

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

6

(3,0đ)

Gọi N là số nucleotit của gen

Theo bài: % G - % A = 20% (1)

Theo NTBS %G + %A = 50% (2)

Từ (1) và (2) → % A= %T = 15% = 0,15.N

%G= %X= 35% = 0,35.N

Ta lại mang số liên kết hiđro: H= 4050 = 2A = 3G

Thế A và G vào H → N= 3000 nu

Chiều dài của gen là: L = (3000:2).3,4 = 5100Ao

b. Số nu từng loại của gen môi trường phân phối 4 lần nhân dôi là

Amt = Tmt = (24 – 1) .(15%.3000) = 6750 (Nu)

Gmt = Xmt = (24 – 1).(35%.3000) = 15750 (Nu)

Số liên kết hiđrô bị phá vỡ: Hpv = (24 – 1) .4050 = 60750 liên kết

c. Số nu từng loại lúc tế bào chứa gen đang ở kì giữa của nguyên phân

A = T) (15%.3000).2 = 900(nu)

G=X= (35%.3000).2= 2100(nu)

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Đề thi học trò giỏi Sinh 9 - Đề 2

Câu 1: (4,0 điểm)

1. Ở cà chua, gen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với gen a quy định thân thấp; gen B quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với gen b quy định quả vàng; những gen này phân li độc lập với nhau.Cho giao phấn giữa hai cây cà chua P, ở F1thu được 4 loại kiểu hình trong đó mang 6,25% số cây thân thấp, quả vàng. Biết rằng ko xảy ra đột biến.

a. Biện luận để xác định kiểu gen, kiểu hình của hai cây cà chua P; tỉ lệ những kiểu gen, kiểu hình ở F1.

b. Trong số cây thân cao, quả đỏ ở F1, cây thuần chủng chiếm tỉ lệ bao nhiêu?

c. Lấy ngẫu nhiên một cây F1cho tự thụ phấn, thu được F2mang tỉ lệ kiểu hình 3:1. Theo lí thuyết, mang tối đa bao nhiêu phép lai thích hợp? Viết kiểu gen của những phép lai này.

2. Ở đậu Hà Lan, gen A quy định hạt vàng trội hoàn toàn so với gen a quy định hạt xanh. Cho những cây P thuần chủng tương phản giao phấn với nhau thu được F1toàn bộ cây hạt vàng. Tiếp tục cho những cây F1 giao phấn với nhau thu được F2. Cho những cây F2 tự thụ phấn thu được F3. Biết rằng ko xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, hãy biện luận để xác định tỉ lệ những kiểu gen và kiểu hình của F2 và F3.

Câu 2: (5,0 điểm)

1. Quan sát hình ảnh về một thể nhiễm sắc mang trình tự những gen trước và sau đột biến:

a. Xác định tên đột biến cấu trúc thể nhiễm sắc và mô tả dạng đột biến này.

b. Nếu dạng đột biến trên xảy ra ở cặp thể nhiễm sắc thứ 21 của người thì gây bệnh gì?

c. Ngoài dạng đột biến trên, đột biến cấu trúc thể nhiễm sắc còn mang những dạng nào?

2. Ở một loài sinh vật, mang ba tế bào sinh dưỡng lưỡng bội A, B, C của cùng một thân thể nguyên phân thông thường một số đợt ko bằng nhau.

Tế bào A tạo ra số tế bào con mang số thể nhiễm sắc gấp 16 lần số thể nhiễm sắc chứa trong tế bào mẹ lúc chưa tiến hành nguyên phân.

Tế bào B tạo ra số tế bào con bằng số thể nhiễm sắc đơn chứa trong mỗi tế bào con.

Tế bào C tạo ra số tế bào con chứa 336 thể nhiễm sắc từ vật liệu của môi trường phân phối.

Tổng số thể nhiễm sắc đơn chứa trong tất cả những tế bào con là 2688. Hãy xác định:

a. Bộ thể nhiễm sắc lưỡng bội của loài.

b. Số lần nguyên phân của mỗi tế bào.

3. Ở một loài thực vật, xét hai cặp gen (Aa, Bb) nằm trên thể nhiễm sắc thường, gen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với gen a quy định hoa trắng, gen B quy định quả tròn trội hoàn toàn so với gen b quy định quả dài. Cho cây (M) dị hợp hai cặp gen tuần tự lai với cây (I) và cây (II) thu được kết quả sau:

Phép lai 1 (P1): cây (M) giao phấn với cây (I) thu được tỉ lệ kiểu hình ở F1 là Một cây hoa đỏ, quả dài : Một cây hoa trắng, quả tròn.

Phép lai 2 (P2): cây (M) giao phấn với cây (II) thu được tỉ lệ kiểu hình ở F1 là 3 cây hoa đỏ, quả tròn : Một cây hoa đỏ, quả dài.

Cây (M) ở hai phép lai trên mang cùng kiểu gen. Biết rằng ko xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, hãy biện luận để xác định:

a. Quy luật di truyền chi phối hai cặp tính trạng trên.

b. Kiểu gen, kiểu hình của cây (M), (I) và (II) đem lai.

...............

Tài liệu vẫn còn, mời những bạn tải về để xem tiếp

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *