Hãy lấy hai ví dụ chứng minh các cá thể trong quần thể hỗ trợ cạnh tranh lẫn nhau




Bài 47: Quần thể sinh vật

Video Giải Bài Một trang 142 sgk Sinh vật học 9 - Cô Nguyễn Ngọc Tú (Thầy giáo VietJack)

Bài 1 (trang 142 sgk Sinh vật học 9) : Hãy lấy hai ví dụ chứng minh những cá thể trong quần thể tương trợ, khó khăn lẫn nhau.

Lời giải:

    * Ví dụ quan hệ tương trợ nhau trong quần thể:

      - Đàn trâu rừng lúc ngủ: con non nằm trong, con trưởng thành nằm ngoài, gặp quân thù tiến công, tập thể trong đàn trâu tương trợ tự vệ tốt.

      - Quan sát đàn sếu bay lúc di trú tránh rét, chúng thường xếp thành hàng theo hình chữ V phía sau con bay đầu đàn, thỉnh thoảng con phía sau lại bay lên thay thế vị trí con bay đầu, mục đích giúp những con phía sau giảm sức cản của ko khí lúc bay, tránh mất sức, bay đúng phương hướng, tránh lạc đàn mang thế chúng mới cùng nhau tới địa điểm di trú một cách an toàn.

    * Ví dụ về quan hệ khó khăn lẫn nhau trong quần thể:

      - Trong mùa sinh sản chó sói đực thường đấu tranh với nhau để tranh giành con loại. Sói đực thắng sẽ được quyền thống trị và giao phối với những sói loại để sinh sản duy trì nòi giống.

      - Lúc thức ăn khan hiếm, cá mập khó khăn nhau và dẫn tới cá to ăn thịt cá bé, cá mập con nở ra trước ăn những phôi non hay trứng chưa nở.

Trả lời nghi vấn và bài tập Sinh vật học 9 Bài 47 khác :

  • Trả lời nghi vấn Sinh 9 Bài 47 trang 139: Hãy đánh dấu vào ô trống trong bảng 47.Một những ví dụ về quần thể sinh vật và tập hợp những cá thể ko phải là quần thể sinh vật.

  • Trả lời nghi vấn Sinh 9 Bài 47 trang 141: Hãy trả lời những nghi vấn sau: - Lúc tiết trời rét mướt và độ ẩm ko khí cao (ví dụ, ví dụ vào những tháng mùa mưa trong năm) số lượng muỗi nhiều hay ít? - Số lượng ếch nhái tăng cao vào mùa mưa hay mùa khô? - Chim cu gáy xuất hiện nhiều vào thời kì nào trong năm? - Hãy cho Hai ví dụ về sự biến động số lượng những cá thể trong quần thể.

  • Bài 2 (trang 142 SGK Sinh 9): Từ bảng số lượng cá thể của ba loài sau, hãy vẽ hình tháp tuổi của từng loài trên giấy kẻ li và nhận xét hình tháp đó thuộc hình dạng tháp gì. Bảng 47.3: Số lượng cá thể ở 3 nhóm tuổi của chuột đồng, chim trĩ và nai

  • Bài 3 (trang 142 SGK Sinh 9): Mật độ những cá thể trong quần thể được điều chỉnh quanh mức thăng bằng như thế nào?

  • Giải Vở bài tập Sinh vật học 9
  • Giải sách bài tập Sinh vật học 9
  • Chuyên đề Sinh vật học 9

Nhà băng trắc nghiệm lớp 9 tại khoahoc.vietjack.com




Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *