Hướng dẫn Trả lời câu hỏi 1 2 Bài 31 trang 91 sgk Sinh học 9

Hướng dẫn Trả lời nghi vấn Bài 31. Khoa học tế bào, sách giáo khoa sinh vật học lớp 9. Nội dung bài Hướng dẫn Trả lời nghi vấn Một Hai Bài 31 trang 91 sgk Sinh vật học 9 bao gồm đầy đủ lý thuyết, những khái niệm, phương pháp giải, công thức, chuyên đề sinh vật học, … sở hữu trong SGK để giúp những em học tốt môn sinh vật học lớp 9.


Lý thuyết

I – Khái niệm khoa học tế bào

Ngày nay, việc ứng dụng phương pháp nuôi cấy tế bào hoặc mô trên môi trường dinh dưỡng nhân tạo để tạo ra những mô, cơ quan hoặc thân thể hoàn chỉnh với đầy những tính trạng của cơ thế gốc đã trờ thành một ngành kĩ thuật, cỏ quy trinh xác định, được gọi là khoa học tế bào.

Lúc ứng dụng khoa học tế bào trên đối tượng thực vật hay động vật, người ta đều phải tách tế bào từ thân thể rồi nuôi cấy trên môi trường dinh dưỡng nhân tạo thích hơp để tạo thành mô non (hay còn gọi là mô sẹo). Tiếp đó sử dụng hoocmôn sinh trường kích thích mô sẹo phân hoá thành cơ quan hoặc thân thể hoàn chỉnh.

II – Ứng dụng khoa học tế bào

Khoa học tế bào được ứng dụng khá rộng rãi trong nhân giống vô tính ờ cây trồng và trong tạo giống cây trồng mới. Ở vật nuôi, khoa học tế bào đã thu được một sẽ kết quả bước đầu.

1. Nhân giống vô tính trong ống thử (vi nhân giống) ở cây trồng

Để sở hữu đủ số lượng cây trồng trong một thời kì ngắn, đáp ứng yêu cầu của sản xuất, người ta thường tách mô phân sinh (từ đinh sinh trường hoặc từ những tê bào lá non) rồi nuôi cấy trên môi trường dinh dưỡng đặc trong ống thử (hình 31.a) để tạo ra những mô sẹo (hình 31.b).

Những mô sẹo lại được chuyển sang nuôi cấy trong ống thử chửa môi trường dinh dưỡng đặc và sở hữu hoocmôn sinh trưởng thích hợp để kích thích chúng phân hoá thành cây con hoàn chỉnh (hình 31.c,d). Những cây non được chuyển sang trồng trong những bầu (thường là những hộp nhựa nhỏ đựng đất) trong vườn ươm sở hữu mái che (31.e) trước lúc mang trồng ngoài đồng ruộng (31.f).

Ở nước ta, thứ tự nhân giống vô tính trong ống thử đối với khoai tây, mía, dứa và một số giống phong lan đã được hoàn thiện. Nhiều phòng thí nghiệm bước đầu đạt kết quả trong nhân giống cây rừng (lát sen, sến, khuynh diệp…) và một số cây thuốc quý (sâm, sinh địa, râu mèo…)

Phương pháp này còn tạo điều kiện cho việc bảo tồn một số nguồn gen thực vật quý hiếm sở hữu nguy cơ tuyệt diệt.

2. Ứng dụng nuôi cấy tế bào và mô trong chọn giống cây trồng

Ngày nay, người ta đã ứng dụng phương pháp nuôi cấy mô và tế bào đế phát hiện và tuyển lựa dòng tế bào xôma biến dị. Một dòng tế bào xôma là tập hợp những tế bào được hình thành từ một tế bào xôma ban sơ qua nhiều lần nguyên phân liên tục. Viện Khoa học Sinh vật học đã chọn được dòng tế bào chịu nóng và khô từ những tế bào phôi của giống lúa CR203 rồi sử dụng phương pháp nuôi cấy tế bào để tạo ra giống lúa mới cấp Quốc aia DR2 sở hữu năng suất và độ thuần chủng cao, chịu nóng và khô hạn tốt.

3. Nhân văn vô tính ở động vật

Hiện nay. trên toàn cầu đã nhân văn vô tính thành công đôi với cừu (cừu Đôli. 1997), bò (bê nhân văn vô tính, 2001) và một số loài động vật khác.

Việt Nam đã nhân văn vô tính thành công đối với cá trạch. Việc nhân văn vô tính thành công mở ra triển vọng nhân nhanh nguồn gen động vật quý hiếm sở hữu nguy cơ tuyệt diệt.

Ngoài ra, nhân văn vô tính để tạo cơ quan nội tạng động vật từ những tế bào động vật là được chuyển gen người mở ra khả năng chú động phân phối những cơ quan thay thế cho những bệnh nhân bị hỏng những cơ quan tương ứng.

Trước lúc đi vào phần Hướng dẫn Trả lời nghi vấn Một Hai Bài 31 trang 91 sgk Sinh vật học 9 chúng ta cùng hoạt động học tập, quan sát, thảo luận, trả lời những nghi vấn sau đây:


Quan sát, thảo luận

1. Trả lời nghi vấn trang 89 sgk Sinh vật học 9

∇ Hãy trả lời những nghi vấn sau:

– Khoa học tế bào là gì?

– Để nhận được mô non, cơ quan hoặc thân thể hoàn chỉnh hoàn toàn giống với thân thể gốc, người ta phải thực hiện những công việc gì? Vì sao cơ quan hoặc thân thể hoàn chỉnh lại sở hữu kiểu gen như dạng gốc?

Trả lời:

– Khoa học tế bào là ngành kỹ thuật về thứ tự ứng dụng phương pháp nuôi cấy tế bào hoặc mô để tạo ra cơ quan hoặc thân thể hoàn chỉnh.

– Để nhận được sản phẩm từ quá trình nuôi cấy tế bào, ta phải thực hiện những bước sau:

+ Tách tế bào hoặc mô từ thân thể rồi mang đi nuôi cấy để tạo mô non (mô sẹo)

+ Sử dụng hoocmon sinh trưởng kích thích mô non để chúng phân hóa thành những cơ quan hoặc thân thể hoàn chỉnh.

Cơ quan hoặc thân thể hoàn chỉnh sở hữu kiểu gen hoàn toàn như dạng gốc vì thân thể hoàn chỉnh được sinh từ một tế bào của dạng gốc, sở hữu bộ gen trong nhân được sao chép lại nguyên vẹn thông qua quá trình nguyên phân.


2. Trả lời nghi vấn trang 91 sgk Sinh vật học 9

∇ Nêu những ưu điểm và triển vọng của phương pháp nhân giống vô tính trong ống thử?

Trả lời:

– Ưu điểm của nhân giống vô tính trong ống thử:

+ Tạo ra số lượng cá thể to trong một thời kì ngắn

+ Tạo ra những cá thể sở hữu kiểu gen và kiểu hình giống với cá thể gốc ban sơ

→ Tạo điều kiện cho việc bảo tồn một số nguồn gen thực vật quý hiếm sở hữu nguy cơ tuyệt diệt.

– Triển vọng của nhân giống vô tính trong ống thử:

+ Nhân nhanh nguồn gen quý hiếm sở hữu nguy cơ bị tuyệt diệt.

+ Nhân văn vô tính để tạo cơ quan nội tạng động vật từ những tế bào đã được chuyển gen người, chủ động phân phối những cơ quan thay thế cho những bệnh nhân bị hỏng cơ quan tương ứng.

Sau đây là phần Hướng dẫn Trả lời nghi vấn Một Hai Bài 31 trang 91 sgk Sinh vật học 9. Nội dung chi tiết câu trả lời từng nghi vấn và bài tập những bạn xem dưới đây:


Nghi vấn và bài tập

1. Trả lời nghi vấn Một Bài 31 trang 91 sgk Sinh vật học 9

Khoa học tế bào là gì? Gồm những giai đoạn thiết yếu nào?

Trả lời:

– Khoa học tế bào là ngành kỹ thuật về thứ tự ứng dụng phương pháp nuôi cấy tế bào hoặc mô để tạo ra cơ quan hoặc thân thể hoàn chỉnh.

– Khoa học tế bào được thực hiện theo những bước sau:

Bước 1: Tách tế bào hoặc mô từ thân thể rồi mang đi nuôi cấy để tạo mô non (mô sẹo)

Bước 2: Sử dụng hoocmôn sinh trưởng kích thích mô non để chúng phân hóa thành những cơ quan hoặc thân thể hoàn chỉnh.


2. Trả lời nghi vấn Hai Bài 31 trang 91 sgk Sinh vật học 9

Hãy nêu những ưu điểm và triển vọng của nhân giống vô tính trong ống thử.

Trả lời:

Ưu điểm của nhân giống vô tính trong ống thử:

+ Tạo ra số lượng cá thể to trong một  thời kì ngắn

+ Tạo ra những cá thể sở hữu kiểu gen  va kiểu hình giống với cá thể gốc ban sơ

→ Tạo điều kiện cho việc bảo tồn một số nguồn gen thực vật quý hiếm sở hữu nguy cơ tuyệt diệt.

Triển vọng của nhân giống vô tính trong ống thử

+ Nhân nhanh nguồn gen quý hiếm sở hữu nguy cơ bị tuyệt diệt.

+ Nhân văn vô tính để tạo cơ quan nội tạng động vật từ những tế bào đã được chuyển gen người , chủ động phân phối những cơ quan thay thế cho những bệnh nhân bị hỏng cơ quan tương ứng.


Bài trước:

 • Hướng dẫn Trả lời nghi vấn Một Hai 3 Bài 30 trang 88 sgk Sinh vật học 9

Bài tiếp theo:

 • Hướng dẫn Trả lời nghi vấn Một Hai 3 Bài 32 trang 95 sgk Sinh vật học 9

 • Trả lời những nghi vấn và bài tập Sinh vật học lớp 9 khác:
 • Để học tốt môn Toán lớp 9
 • Để học tốt môn Vật lí lớp 9
 • Để học tốt môn Hóa học lớp 9
 • Để học tốt môn Ngữ văn lớp 9
 • Để học tốt môn Lịch sử lớp 9
 • Để học tốt môn Địa lí lớp 9
 • Để học tốt môn Tiếng Anh lớp 9
 • Để học tốt môn Tiếng Anh lớp 9 thí điểm
 • Để học tốt môn Tin học lớp 9
 • Để học tốt môn GDCD lớp 9

Trên đây là phần Hướng dẫn Trả lời nghi vấn Một Hai Bài 31 trang 91 sgk Sinh vật học 9 đầy đủ và ngắn gọn nhất. Chúc những bạn làm bài môn Sinh vật học lớp 9 thật tốt!


“Bài tập nào khó đã sở hữu giaibaisgk.com“


Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *