Sinh học 11 Bài 23 ngắn nhất: Hướng động
Sinh vật học 11 Bài 23 ngắn nhất: Hướng động

Với loạt bài soạn, giải bài tập sách giáo khoa Sinh vật học lớp 11 Bài 23 ngắn nhất: Hướng động ngắn nhất, chi tiết trả lời thắc mắc lệnh và giải những bài tập trong sgk sẽ giúp học trò tiện lợi làm bài tập về nhà môn Sinh vật học lớp 11 Bài 23 ngắn nhất: Hướng động.

 • Trả lời thắc mắc Sinh vật học 11 Bài 23 trang 97 ngắn nhất: Quan sát Hình 23.1: Cảm ứng của cây non đối với điều kiện chiếu sáng, nêu nhận xét về sự sinh trưởng của thân cây non ở những điều kiện chiếu sáng khác nhau. a) Cây non được chiếu sáng từ một phía. b) Cây non mọc trong bóng tối hoàn toàn. c) Cây được chiếu sáng từ mọi phía.

 • Trả lời thắc mắc Sinh vật học 11 Bài 23 trang 98 ngắn nhất: So sánh sự sinh trưởng của những cây trên hình 23.3 và trả lời những thắc mắc sau: - Vì sao thân và rễ cây trên hình 23.3 a và 23.3 c sinh trưởng theo hướng nằm ngang? - Phản ứng của thân và rễ cây đối với sự kích thích của trọng lực (hình 23.3 b và 23.3 d) với gì khác nhau?

 • Trả lời thắc mắc Sinh vật học 11 Bài 23 trang 100 ngắn nhất: - Hãy nêu vai trò của hướng sáng dương của thân, cành cây và cho ví dụ minh họa. - Hướng sáng âm và hướng trọng lực dương của rễ với ý nghĩa gì đối với đời sống của cây? - Nêu vai trò của hướng hóa đối với sự dinh dưỡng khoảng và nước của cây. - Lấy ví dụ một số loài cây trồng với hướng xúc tiếp.

 • Câu Một trang 101 Sinh vật học 11 ngắn nhất: Cảm ứng thực vật là gì ?

 • Câu hai trang 101 Sinh vật học 11 ngắn nhất: Những tua quấn ở những cây mướp, bầu, bí,... là hướng động kiểu gì?

 • Câu 3 trang 101 Sinh vật học 11 ngắn nhất: Vai trò của hướng trọng lực trong đời sống của cây.

 • Câu 4 trang 101 Sinh vật học 11 ngắn nhất: Hãy kể những tác nhân gây ra hướng hóa ở thực vật

 • Câu 5 trang 101 Sinh vật học 11 ngắn nhất: Vào rừng nhiệt đới, ta gặp rất nhiều dây leo quấn quanh những cây gỗ to để vươn lên cao, đó là kết quả của: A. Hướng sáng. B. Hướng xúc tiếp. C. Hướng trọng lực âm. D. Cả 3 loại hướng trên.

 • Lý thuyết Sinh vật học 11 Bài 23: Hướng động

 • Trắc nghiệm Sinh vật học 11 Bài 23 với đáp án năm 2021 mới nhất

 • Bài 24 ngắn nhất: Ứng động
 • Bài 25 ngắn nhất: Thực hiện: Hướng động
 • Bài 26 ngắn nhất: Cảm ứng ở động vật
 • Bài 27 ngắn nhất: Cảm ứng ở động vật (tiếp theo)
 • Bài 28 ngắn nhất: Điện thế nghỉ

Nhà băng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com
Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *