Sinh 10 Bài 16 Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều | Giải Sinh học 10
Trọn bộ lời giải Sinh vật học 10 Bài 16 Kết nối tri thức, Chân trời thông minh, Cánh diều hay, ngắn gọn giúp học trò lớp 10 tiện lợi trả lời thắc mắc và làm bài tập Sinh 10 Bài 16.

Giải Sinh vật học 10 Bài 16 sách mới

(Kết nối tri thức) Giải Sinh 10 Bài 16: Chu kì tế bào và nguyên phân

Giải Sinh vật học 10 trang 97

 • Mở đầu trang 97 Sinh vật học 10: Ảnh bên * chụp tế bào ung thư ở thân thể người ....

Ngừng lại và suy ngẫm (trang 98)

Giải Sinh vật học 10 trang 98

 • Nghi vấn Một trang 98 Sinh vật học 10: : Chu kì tế bào là gì? ....

 • Nghi vấn Hai trang 98 Sinh vật học 10: Kì trung gian là gì? ....

 • Nghi vấn 3 trang 98 Sinh vật học 10: Hãy cho biết những giai đoạn của chu kì tế bào mang mối quan hệ với nhau ....

 • Nghi vấn 4 trang 98 Sinh vật học 10: Điểm kiểm soát chu kì tế bào là gì? ....

Ngừng lại và suy ngẫm (trang 100)

Giải Sinh vật học 10 trang 100

 • Nghi vấn Một trang 100 Sinh vật học 10: Trình bày diễn biến những kì của nguyên phân ....

 • Nghi vấn Hai trang 100 Sinh vật học 10: Nêu kết quả của nguyên phân ....

Ngừng lại và suy ngẫm (trang 102)

Giải Sinh vật học 10 trang 102

 • Nghi vấn Một trang 102 Sinh vật học 10: Phân biệt u lành tính với u ác tính ....

 • Nghi vấn Hai trang 102 Sinh vật học 10: Nguyên phân gây rối loạn quá trình điều hòa phân bào ....

 • Nghi vấn 3 trang 102 Sinh vật học 10: Những loại ung thư nào phổ biến nhất ở người Việt Nam? ....

 • Nghi vấn 4 trang 102 Sinh vật học 10: Nêu một số giải pháp phòng tránh, chữa trị bệnh ung thư ....

Tập luyện và vận dụng (trang 103)

Giải Sinh vật học 10 trang 103

 • Câu Một trang 103 Sinh vật học 10: Trình bày được mối quan hệ giữa những giai đoạn trong chu kì tế bào ....

 • Câu Hai trang 103 Sinh vật học 10: Những NST co xoắn cực đại và tập trung ở mặt phẳng xích đạo ....

 • Câu 3 trang 103 Sinh vật học 10: Điều gì sẽ xảy ra lúc hai chromatid của một NST nào đó ko tách nhau ....

 • Câu 4 trang 103 Sinh vật học 10: Nếu tế bào đang phân chia được xử lí bởi hóa chất colchicine ....

 • Câu 5 trang 103 Sinh vật học 10: : Ko hút thuốc nhưng thường xuyên ngửi khói thuốc lá ....

Lời giải bài tập Sinh vật học lớp 10 Kết nối tri thức với cuộc sống hay, ngắn gọn khác:

 • Sinh 10 Bài 17: Giảm phân

 • Sinh 10 Bài 18: Thực hiện làm và quan sát tiêu bản quá trình nguyên phân và giảm phân

 • Sinh 10 Bài 19: Công nhệ tế bào


(Chân trời thông minh) Giải Sinh 10 Bài 16: Phân giải những chất và phóng thích năng lượng

Giải Sinh vật học 10 trang 76

 • Mở đầu trang 76 Sinh vật học 10: Lúc hoạt động nặng, nhu cầu oxygen của tế bào rất cao để phân phối đủ năng lượng ....

I. Khái niệm phân giải những chất trong tế bào

 • Nghi vấn Một trang 76 Sinh vật học 10: Cho một số ví dụ về quá trình phân giải những chất trong tế bào nêu rõ vật liệu tham ....

 • Nghi vấn Hai trang 76 Sinh vật học 10: Vì sao nói quá trình phân giải những chất song song với phóng thích năng lượng ....

II. Quá trình phân giải hiếu khí

Giải Sinh vật học 10 trang 77

 • Nghi vấn 3 trang 77 Sinh vật học 10: Hãy cho ví dụ chứng minh tốc độ của phân giải hiếu khí phụ thuộc vào nhu cầu năng lượng của thân thể ....

 • Nghi vấn 4 trang 77 Sinh vật học 10: Quan sát Hình 16.2, hãy cho biết quá trình phân giải hiếu khí gồm những giai đoạn nào ....

 • Nghi vấn 5 trang 77 Sinh vật học 10: Vì sao quá trình đường phân tạo được 4 phân tử ATP nhưng hiệu quả thực sự chỉ mang Hai phân tử ATP ....

 • Nghi vấn 6 trang 77 Sinh vật học 10: Sau lúc kết thúc giai đoạn oxi hóa pyruvic acid và chu trình Krebs, đã mang những sản phẩm nào được tạo thành ....

Giải Sinh vật học 10 trang 78

 • Nghi vấn 7 trang 78 Sinh vật học 10: Trong quá trình phân giải hiếu khí, oxygen mang vai trò gì ....

III. Quá trình phân giải hiếu khí

 • Nghi vấn 8 trang 78 Sinh vật học 10: Trong trường hợp nào tế bào sẽ chuyển sang hình thức phân giải kị khí ....

 • Nghi vấn 9 trang 78 Sinh vật học 10: Vì sao quá trình phân giải kị khí ko mang sự tham gia của ti thể ....

 • Nghi vấn 10 trang 78 Sinh vật học 10: Vì sao quá trình phân giải kị khí tạo rất ít ATP nhưng vẫn được những sinh vật sử dụng ....

Giải Sinh vật học 10 trang 79

 • Tập luyện trang 79 Sinh vật học 10: Tìm hiểu và cho biết một số ứng dụng của quá trình phân giải kị ....

IV. Quá trình phân giải hiếu khí

 • Nghi vấn 11 trang 79 Sinh vật học 10: Cho ví dụ để chứng minh mối quan hệ giữa quá trình tổng hợp và quá trình phân giải những chất trong tế bào ....

 • Vận dụng trang 79 Sinh vật học 10: Cyanide là một hợp chất mang một nguyên tử carbon liên kết với một nguyên tử nitrogen bằng liên kết ba C≡N ....

Bài tập (trang 79 )

 • Bài tập Một trang 79 Sinh vật học 10: Vì sao lúc cường độ hô hấp giảm sẽ tác động tới quá trình vận chuyển ....

 • Bài tập Hai trang 79 Sinh vật học 10: Với ý kiến cho rằng Phân tử glucose được vận chuyển vào trong ti thể ....

 • Bài tập 3 trang 79 Sinh vật học 10: So sánh phân giải hiếu khí và phân giải kị khí ....

 • Bài tập 4 trang 79 Sinh vật học 10: Nếu cho vào tế bào một chất hóa học để phá hủy màng trong ti thể, hãy cho biết ....

Lời giải bài tập Sinh vật học lớp 10 Chân trời thông minh hay, ngắn gọn khác:

 • Bài 17: Thông tin giữa những tế bào

 • Ôn tập chương 3

 • Bài 18: Chu kỳ tế bào


(Cánh diều) Giải Sinh 10 Bài 16: Khoa học tế bào

Giải Sinh vật học 10 trang 95

 • Mở đầu trang 95 Sinh vật học 10: Người ta mang thể nuôi mảnh mô lá, thân, rễ,... trong môi trường nhân tạo (hình 16.1) để nhân giống nhanh ....

I. Khoa học tế bào

II. Nguyên lý kỹ thuật tế bào

 • Nghi vấn Một trang 95 Sinh vật học 10: Quan sát hình 16.2, trình bày sự khác nhau giữa biệt hoá và phản biệt hoá tế bào? ....

Giải Sinh vật học 10 trang 96

 • Tập luyện Một trang 96 Sinh vật học 10: Trong hai loại tế bào (hồng huyết cầu và hợp tử) thì loại nào mang tính toàn năng? Giảng giải. ....

 • Vận dụng trang 96 Sinh vật học 10: Trong thực tiễn sản xuất, người nông dân thường tiêu dùng kĩ thuật giâm cành đối với một số cây trồng ....

III. Một số thành tựu của kỹ thuật tế bào thực vật

 • Nghi vấn Hai trang 96 Sinh vật học 10: Vì sao người ta thường ứng dụng kĩ thuật vi nhân giống để nhân nhanh những giống cây ....

Giải Sinh vật học 10 trang 97

 • Tập luyện Hai trang 97 Sinh vật học 10: Trình bày những ứng dụng của vi nhân giống. ....

 • Nghi vấn 3 trang 97 Sinh vật học 10: Kể tên một số giống cây trồng được tạo ra bằng kỹ thuật tế bào mà em biết? ....

 • Tìm hiểu thêm trang 97 Sinh vật học 10: Tìm hiểu vì sao một số cây trồng chuyển gene mang nhiều đặc tính tốt về năng suất và phẩm chất ....

IV. Một số thành tựu của kỹ thuật tế bào động vật

 • Nghi vấn 4 trang 97 Sinh vật học 10: Nêu một số thành tựu về nuôi cấy tế bào động vật để tạo mô, cơ quan thay thế ....

Giải Sinh vật học 10 trang 98

 • Tập luyện 3 trang 98 Sinh vật học 10: Quan sát hình 16.5 và cho biết tế bào gốc được kích hoạt từ tế bào sinh dưỡng mang thể biệt hoá ....

 • Nghi vấn 5 trang 98 Sinh vật học 10: Nêu ví dụ chuyển gene ở động vật cho sản phẩm tiêu dùng để sản xuất thuốc chữa bệnh ở người ....

Giải Sinh vật học 10 trang 99

 • Nghi vấn 6 trang 99 Sinh vật học 10: Trình bày một số ứng dụng của nhân văn vô tính động vật ....

Lời giải bài tập Sinh vật học lớp 10 Cánh diều hay, chi tiết khác:

 • Sinh 10 Ôn tập Phần 2 (trang 101)

 • Sinh 10 Bài 17: Vi sinh vật và những phương pháp nghiên cứu vi sinh vật

 • Sinh 10 Bài 18: Sinh trưởng và sinh sản ở vi sinh vật
Lưu trữ: Giải Sinh vật học lớp 10 Bài 16: Hô hấp tế bào sách cũ

Đã mang lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Chân trời thông minh
 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Cánh diều

Nhà băng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 7500 câu trắc nghiệm Toán 10 mang đáp án
 • Hơn 5000 câu trắc nghiệm Hóa 10 mang đáp án chi tiết
 • Sắp 4000 câu trắc nghiệm Vật lý 10 mang đáp án
--- Cập nhật: 22-01-2023 --- edu.dinhthienbao.com tìm được thêm bài viết Bài 16: Tế bào nhân thực (tiếp theo) từ website sachgiaibaitap.com cho từ khoá giải bài tập sinh vật học 10 tăng bài 16.

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 10: tại đây

Giải Bài Tập Sinh Học 10 – Bài 16: Tế bào nhân thực (tiếp theo) (Nâng Cao) giúp HS giải bài tập, phân phối cho học trò những hiểu biết khoa học về đặc điểm cấu tạo, mọi hoạt động sống của con người và những loại sinh vật trong tự nhiên:

Trả lời thắc mắc Sinh 10 tăng Bài 16 trang 58 : Điều gì sẽ xảy ra nếu vì lí do nào đó mà lizôxôm của tế bào bị vỡ ra?

Lời giải:

Lizôxôm là một loại túi màng mang nhiều enzim thuỷ phân mang chức năng phân huỷ những bào quan già hay những tế bào bị tổn thương ko còn khả năng phục hồi cũng như kết hợp với ko bào tiêu hoá để phân huỷ thức ăn. Vì lí do nào đó mà lizôxôm của tế bào bị vỡ ra thì tế bào sẽ bị phân hủy.

Bài Một trang 59 sgk Sinh vật học 10 tăng: Lập bảng mô tả đặc điểm cấu trúc và chức năng của những bào quan:

Những bào quan Đặc điểm cấu trúc Chức năng
1. Lưới nội chất
2. Bộ máy Gôngi
3. Ko bào
4. Khuông xương tế bào
5. Trung thể

Lời giải:

Những bào quan Đặc điểm cấu trúc Chức năng
1. Lưới nội chấtMạng lưới của những nội màng, mang hai loại : lưới nội chất hạt và lưới nội chất trơn.

Tạo thành những túi tiết

Lưới nội chất hạt tổng hợp prôtêin màng. Lưới nội chất trơn tổng hợp lipit, pôlisaccarit và khử độc.

2. Bộ máy GôngiGồm nhiều túi dẹpBao gói prôtêin, tạo ra những túi tiết.
3. Ko bàoVi ống, vi sợi và sợi trung gian.Bộ khuông nâng đỡ nội bào.
4. Khuông xương tế bàoBào quan mang cấu trúc màng đơn, mang chứa nhiều chất hữu cơ và những ion khoáng.Với nhiều chức năng khác nhau tuỳ loại tế bào.
5. Trung thểGồm nhiều bộ 3 vi ống xếp thành vòng. Tham gia vào sự phân chia tế bào.

Bài Hai trang 59 sgk Sinh vật học 10 tăng: Hình dạng tế bào là ổn định hay thay đổi? Trong thân thể người mang loại tế bào nào mang khả năng thay đổi hình dạng mà vẫn hoạt động thường nhật ?

Lời giải:

Hình dạng tế bào ổn định là do bộ khuông tế bào. Tuy nhiên, trong thân thể người mang những tế bào bạch huyết cầu mang khả năng thay đổi hình dạng mà vẫn hoạt động thường nhật.

Bài 3 trang 59 sgk Sinh vật học 10 tăng: Chọn phương án đúng. Điều nào dưới đây ko phải là chức năng của bộ máy Gôngi?

a) Gắn thêm đường vào prôtêin

b) Tổng hợp lipit

c) Bao gói những sản phẩm tiết

d) Tạo ra glicôlipit

e) Tổng hợp pôlisacarit từ những đường đơn

Lời giải:

Điều nào dưới đây ko phải là chức năng của bộ máy Gôngi?

a) Gắn thêm đường vào prôtêin

b) Tổng hợp lipit

c) Bao gói những sản phẩm tiết

d) Tạo ra glicôlipit

e) Tổng hợp pôlisacarit từ những đường đơn

Trả lời thắc mắc Sinh 10 tăng Bài 19 trang 68: Giảng giải thí nghiệm

– Vẽ sơ đồ cấu trúc tế bào.

– Dựa vào tri thức đã học em hãy giảng giải thí nghiệm.

Lời giải:

– Cấu trúc tế bào thài lài tía:

Tế bào thường nhật

Tế bào co nguyên sinh

– Giảng giải thí nghiệm:

+ Thí nghiệm co nguyên sinh:

Lúc cho dung dịch muối vào tiêu bản, môi trường bên ngoài trở lên ưu trương ⇒ nước thấm từ tế bào ra ngoài ⇒ tế bào mất nước ⇒ tế bào co lại, lúc này màng sinh chất tách khỏi thành tế bào ⇒ hiện tượng co nguyên sinh ⇒ khí khổng đóng.

+ Thí nghiệm phản co nguyên sinh:

Lúc cho thêm nước chứa vào tiêu bản ⇒ môi trường ngoài nhược trương ⇒ nước lại thấm vào trong tế bào ⇒ tế bào từ trạng thái co nguyên sinh trở lại trạng thái thường nhật (phản co nguyên sinh) ⇒ khí khổng mở.

Trả lời thắc mắc Sinh 10 tăng Bài 19 trang 68: Kết luận

Lời giải:

Co và phản co nguyên sinh là những hiện tượng quan yếu. Dựa vào đó ta biết tế bào còn sống hay đã chết.

Trả lời thắc mắc Sinh 10 tăng Bài 20 trang 70: 1. Trả lời những thắc mắc sau (đối với thí nghiệm 1)

– Mức dung dịch đường trong cốc B thay đổi như thế nào?

– Mức dung dịch đường trong cốc C mang thay đổi ko?

– Trong cốc A mang thấy một ít nước ko? Từ đó rút ra kết luận gì?

Lời giải:

– Phần khoai trong cốc B: mực nước dung dịch đường dâng cao.

– Phần khoai trong cốc C: mực dung dịch đường hạ thấp.

– Phần khoai trong cốc A: ko mang nước.

Giảng giải:

– Ở phần khoai B: Những tế bào sống tác động như một màng thẩm thấu mang lựa chọn. Nước chứa mang thế năng thẩm thấu cao hơn dung dịch đường chứa trong tế bào củ khoai. Nước đã vào củ khoai, vào trong ruột củ khoai bằng cách thẩm thấu làm cho mực nước dung dịch đường dâng cao.

– Những tế bào của củ khoai C đã bị làm thịt chết do bị đun sôi. Chúng ko còn tác động như một màng bán thấm mang lựa chọn và hiện tượng thẩm thấu ko diễn ra (chúng trở nên thấm một cách tự do). Một lượng dung dịch đường khuếch tán ra ngoài. Kết quả là mức dung dịch đường trong khoang củ khoai hạ thấp.

– Trong khoang của củ khoai A vẫn ko mang nước. Điều đó chứng tỏ sự thẩm thấu ko xảy ra lúc ko mang sự sai khác về nồng độ giữa hai mặt của những mô sống.

Trả lời thắc mắc Sinh 10 tăng Bài 20 trang 70: – Giảng giải vì sao phải đun sôi cách thủy 5 phôi trong 5 phút?

– Quan sát dưới kính hiển vi những lát phôi ko đun cách thủy với những lát phôi đun cách thủy lấy mang gì khác nhau về màu sắc? Vì sao mang sự khác nhau đó?

– Từ thí nghiệm này ta mang thể rút ra kết luận gì?

Lời giải:

– Để tạo ra những tế bào chết.

– Lát phôi sống ko nhuộm màu. Lát phôi đun cách thủy (chết) bắt màu sẫm.

Phôi sống ko nhuộm màu là do màng tế bào sống mang khả năng thấm lựa chọn, chỉ cho những chất chất cần thiết qua màng vào trong tế bào.

Phôi bị đun sôi (chết) màng sinh chất mất khả năng thấm lựa chọn nên phẩm màu thấm vào, chất nguyên sinh bắt màu.

– Chỉ mang màng sống mới mang khả năng thấm lựa chọn.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *