Sinh 10 nâng cao Bài 30: Giảm phân


Sinh 10 tăng Bài 30: Giảm phân

Để học tốt Sinh vật học lớp 10 tăng, phần dưới Trả lời nghi vấn giữa bài và giải bài tập Sinh 10 tăng Bài 30: Giảm phân.

 • Trả lời nghi vấn Sinh 10 tăng Bài 30 trang 102 : Quan sát hình 30.Một và 30.2, hãy trả lời những nghi vấn sau: a) Những sự kiện nào diễn ra ở cặp thể nhiễm sắc tương đồng lúc ở kì đầu lần phân bào I và nêu ý nghĩa của chúng? b) Vì sao nói sự vận động của những cặp thể nhiễm sắc tương đồng diễn ra ở kì sau lần phân bào I là cơ chế tạo ra nhiều loại giao tử mang tổ hợp thể nhiễm sắc khác nhau? c) Sở hữu những nhận xét gì về bộ thể nhiễm sắc của những tế bào con được tạo ra qua giảm phân? Xem chi tiết
 • Bài Một trang 103 sgk Sinh vật học 10 tăng: Lập bảng so sánh giữa giảm phân và nguyên phân. Xem chi tiết
 • Bài Hai trang 103 sgk Sinh vật học 10 tăng: Vì sao quá trình giảm phân lại tạo ra được những giao tử khác nhau về tổ hợp những thể nhiễm sắc ? Xem chi tiết
 • Bài 3 trang 103 sgk Sinh vật học 10 tăng: Nêu ý nghĩa của giảm phân. Xem chi tiết
 • Bài 4 trang 104 sgk Sinh vật học 10 tăng: Ở người 2n = 46, một tế bào sinh tinh (tinh bào 1) diễn ra quá trình giảm phân, xác định số thể nhiễm sắc kép, số cặp thể nhiễm sắc tương đồng (ko tính tới cặp thể nhiễm sắc nam nữ), số thể nhiễm sắc đơn và số tâm động trong tế bào ở từng kì. Xem chi tiết
 • Bài 5 trang 104 sgk Sinh vật học 10 tăng: Sự tiếp hợp và trao đổi chéo diễn ra ở kì nào trong giảm phân ? a) Kì trung gian b) Kì đầu lần phân bào I c) Kì giữa lần phân bào I d) Kì đầu lần phân bào II Xem chi tiết

Xem tiếp những bài Giải bài tập Sinh vật học lớp 10 tăng khác:

 • Bài 31: Thực hiện: Quan sát những kì nguyên phân qua tiêu bản tạm thời hay nhất quyết
 • Bài 32: Ôn tập phần một và phần hai
 • Bài 33: Dinh dưỡng, chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật
 • Bài 34: Quá trình tổng hợp những chất ở vi sinh vật và ứng dụng

Đã với lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Chân trời thông minh
 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Cánh diều

Nhà băng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 7500 câu trắc nghiệm Toán 10 với đáp án
 • Hơn 5000 câu trắc nghiệm Hóa 10 với đáp án chi tiết
 • Sắp 4000 câu trắc nghiệm Vật lý 10 với đáp án


--- Cập nhật: 15-03-2023 --- edu.dinhthienbao.com tìm được thêm bài viết Giải bài tập SGK Sinh học 10 Nâng Cao Bài 30: Giảm Phân từ website www.elib.vn cho từ khoá giải bài tập sinh vật học 10 tăng bài 30.

- Lập bảng so sánh giữa giảm phân và nguyên phân.

Phương pháp giải

- So sánh điểm giống và khác nhau giữa nguyên phân và giảm phân về nơi xảy ra, diễn biến, những yếu tố tham gia, kết quả...

Hướng dẫn giải

- So sánh điểm giống và khác nhau giữa nguyên phân và giảm phân.

+ Điểm giống:

 • Đều với thoi phân bào.
 • Lần phân bào II của giảm phân diễn ra giống nguyên phân: NST kép xếp thành một hàng ở mặt phẳng xích đạo của thoi vô sắc (ở kì giữa) và tách nhau ở tâm động thành hai NST đơn phân li về hai cực tế bào (ở kì sau).

+ Khác nhau:

- Vì sao quá trình giảm phân lại tạo ra được những giao tử khác nhau về tổ hợp những thể nhiễm sắc?

Phương pháp giải

- Liên quan tới sự tiếp hợp và trao đổi chéo ở kì đầu I.

Hướng dẫn giải

- Quá trình giảm phân lai tạo ra được những giao tử khác nhau về tổ hợp NST là vì: Ở kì đầu, diễn ra sự tiếp hợp cặp đôi của những NST kép tương đồng suốt theo chiều dọc và với thể diễn ra sự trao đổi chéo giữa những nhiễm sắc tử ko chị em. Sự trao đổi những đoạn tương ứng trong cặp tương đồng đưa tới sự hoán vị của những gen tương ứng, do đó tạo ra sự tái tổ hợp của những gen ko tương ứng. Đó là hạ tầng tạo ra những giao tử khác nhau về tổ hợp NST.

- Nêu ý nghĩa của giảm phân

Phương pháp giải

- Ý nghĩa: Nhờ sự phân li độc lập, tổ hợp tự do của những NST, hiện tượng trao đổi đoạn và hoán vị gen đã tạo ra tính phổ biến và phong phú cho giao tử, từ đó xuất hiện những biến dị tổ hợp ở thế hệ sau.

Hướng dẫn giải

- Ý nghĩa của giảm phân:

+ Nhờ với giảm phân, giao tử được tạo thành mang bộ thể nhiễm sắc đơn bội (n) và qua thụ tinh giữa giao tử đực và chiếc mà bộ thể nhiễm sắc lưỡng bội (2n) được phục hồi. Nếu ko với giảm phân thì cứ sau một lần thụ tinh bộ thể nhiễm sắc của loài lại tăng gấp đôi về số lượng. Tương tự, những quá trình nguyên phân, giảm phân và thụ tinh đã đảm bảo sự duy trì ổn định bộ thể nhiễm sắc đặc trưng của những loài sinh sản hữu tính qua những thế hệ thân thể, nhờ đó thông tin di truyền được truyền đạt ổn định qua những đời, đảm bảo cho thế hệ sau mang những đặc điểm của thế hệ trước.

+ Sự phân li độc lập và trao đổi chéo đều của những cặp thể nhiễm sắc tương đồng trong giảm phân đã tạo ra nhiều loại giao tử khác nhau về nguồn gốc, cấu trúc thể nhiễm sắc cùng với sự kết hợp ngẫu nhiên của những loại giao tử qua thụ tinh đã tạo ra những hợp tử mang những tổ hợp thể nhiễm sắc khác nhau. Chính đây là hạ tầng tế bào học để giảng giải nguyên nhân tạo ra sự phổ biến về kiểu gen và kiểu hình đưa tới sự xuất hiện nguồn biến dị tổ hợp phong phú ở những loài sinh sản hữu tính. Loại biến dị này là nguồn vật liệu dồi dào cho quá trình tiến hoá và chọn giống.

- Ở người 2n = 46, một tế bào sinh tinh (tinh bào 1) diễn ra quá trình giảm phân, xác định số thể nhiễm sắc kép, số cặp thể nhiễm sắc tương đồng (ko tính tới cặp thể nhiễm sắc nam nữ), số thể nhiễm sắc đơn và số tâm động trong tế bào ở từng kì.

Phương pháp giải

- Tế bào với bộ 2n tiến hành giảm phân.

+ Giảm phân I

 • Kỳ đầu I: Một Tế bào với bộ NST 2n NST kép, 2n tâm động, 4n Crômatít.
 • Kỳ giữa I: Một Tế bào với bộ NST 2n NST kép, 2n tâm động, 4n Crômatít.
 • Kỳ sau I: Một Tế bào với bộ NST 2n NST kép, 2n tâm động, 4n Crômatít.
 • Kỳ cuối I: Hai Tế bào với bộ NST n kép, n tâm động, 2n Crômatít.

- Giảm phân II: 

+ Kỳ đầu II: Một Tế bào với bộ NST n kép, n tâm động, 2n Crômatít.

+ Kỳ giữa II: Một Tế bào với bộ NST n kép, n tâm động, 2n Crômatít.

+ Kỳ sau II: Một Tế bào với bộ NST 2n NST đơn, 2n tâm động.

+ Kỳ cuối II: Hai Tế bào với bộ NST n NST đơn, n tâm động.

Hướng dẫn giải

- Lần phân bào I:

 • Tế bào ở kì đầu với 46 NST kép với 46 tâm động, 22 cặp NST tương đồng.
 • Tế bào ở kì giữa với 46 NST kép với 46 tâm động, 22 cặp NST tương đồng.
 • Tế bào ở kì sau với 46 NST kép với 46 tâm động, 22 cặp NST tương đồng.
 • Tế bào ở kì cuối (TB con) 23 NST kép với 23 tâm động.

- Lần phân bào II:

 • Tế bào ở kì đầu với 23 NST kép với 23 tâm động.
 • Tế bào ở kì giữa với 23 NST kép với 23 tâm động.
 • Tế bào ở kì sau với 46 NST đơn với 46 tâm động.
 • Tế bào ở kì cuối (TB con) 23 NST đơn với 23 tâm động.

5. Giải bài 5 trang 104 SGK Sinh 10 Tăng

- Sự tiếp hợp và trao đổi chéo diễn ra ở kì nào trong giảm phân?

a) Kì trung gian

b) Kì đầu lần phân bào I

c) Kì giữa lần phân bào I

d) Kì đầu lần phân bào II

Phương pháp giải

- Để trả lời nghi vấn này những em xem lại nội dung giảm phân. Bài 30: Giảm phân SGK Sinh vật học 10 tăng.

Hướng dẫn giải

 • Sự tiếp hợp và trao đổi chéo diễn ra ở kì đầu lần phân bào I.
 • Đáp án b.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *