Sinh học 10 trang 59 Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều
Trọn bộ lời giải bài tập Sinh vật học 10 trang 59 Kết nối tri thức, Chân trời thông minh, Cánh diều sẽ giúp học trò tiện dụng trả lời nghi vấn và làm bài tập Sinh vật học lớp 10 trang 59. Bạn vào trang hoặc để theo dõi chi tiết.

Sinh vật học 10 trang 59 Kết nối tri thức, Chân trời thông minh, Cánh diều

 • Sinh vật học lớp 10 trang 59 (Kết nối tri thức)

 • Sinh vật học lớp 10 trang 59 (Chân trời thông minh)

 • Sinh vật học lớp 10 trang 59 (Cánh diều)
Lưu trữ: Sinh vật học 10 trang 59 (sách cũ)

Bài 1 (trang 59 sgk Sinh vật học 10): Nêu cấu trúc và cơ chế tạo động của enzim.

Lời giải:

 + Cấu trúc của enzim:

   - Thành phần của enzim là prôtêin hoặc prôtêin kết hợp với những chất khác ko phải là prôtêin.

   - Trung tâm hoạt động của enzin (chỗ lõm hoặc khe nhỏ trên bề mặt enzim) là phần cấu trúc ko gian đặc thù chuyên liên kết với cơ chất (chất chịu sự tác động của enzim). Cấu hình ko gian này tương thích với cấu hình ko gian của cơ chất. Tại đây sở hữu những cơ chất sẽ được liên kết tạm thời với enzim và nhờ đó phản ứng được xúc tác.

 + Cơ chế tạo động của enzim: Việc liên kết enzim – cơ chất là khá đặc thù. Vì thế mỗi enzim thường chỉ xúc tác cho một hoặc một vài phản ứng.

   - Enzim thoạt đầu liên kết với cơ chất tại trung hoạt động tạo nên phức hợp enzim – cơ chất.

   - Sau đó enzim tương tác với cơ chất để tạo ra sản phẩm.

Những bài giải bài tập Sinh vật học 10 Bài 14 hay khác:

 • Trả lời nghi vấn Sinh 10 Bài 14 trang 57: Vì sao thân thể người sở hữu thể tiêu hóa được tinh bột nhưng lại ko tiêu hóa được xenlulozơ

 • Trả lời nghi vấn Sinh 10 Bài 14 trang 59: Sơ đồ dưới đây mô tả những con đường chuyển hóa giả thiết. Mũi tên chấm gạch chỉ sự ức chế ngược. Nếu chất G và F dư thừa trong tế bào thì nồng độ chất nào sẽ tăng một cách thất thường

 • Bài 2 (trang 59 SGK Sinh 10): Vì sao lúc tăng nhiệt độ lên quá cao so với nhiệt độ tối ưu của một enzim thì hoạt tính của enzim đó lại bị giảm thậm chí bị mất hoàn toàn

 • Bài 3 (trang 59 SGK Sinh 10): Tế bào nhân thực sở hữu những bào quan sở hữu màng bao bọc cũng như sở hữu lưới nội chất chia chất tế bào thành những khoang tương đối xa vắng sở hữu lợi gì cho sự hoạt động của những enzim? Giảng giải

 • Bài 4 (trang 59 SGK Sinh 10): Tế bào sở hữu thể tự điều chỉnh quá trình chuyển hóa vật chất bằng cách nào

 • Lý thuyết Sinh vật học 10 Bài 14: Enzim và vai trò của enzim trong quá trình chuyển hóa vật chất

Đã sở hữu lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Chân trời thông minh
 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Cánh diều

Nhà băng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 7500 câu trắc nghiệm Toán 10 sở hữu đáp án
 • Hơn 5000 câu trắc nghiệm Hóa 10 sở hữu đáp án chi tiết
 • Sắp 4000 câu trắc nghiệm Vật lý 10 sở hữu đáp ánLeave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *