Sinh học 11 Bài 8: Quang hợp ở thực vật 8 ngắn nhất: Quang hợp ở thực vậtSinh vật học 11 Bài 8: Quang đãng hợp ở thực vật

Với loạt bài soạn, giải bài tập sách giáo khoa Sinh vật học lớp 11 Bài 8 ngắn nhất: Quang đãng hợp ở thực vật ngắn nhất, chi tiết trả lời nghi vấn lệnh và giải những bài tập trong sgk sẽ giúp học trò thuận lợi làm bài tập về nhà môn Sinh vật học lớp 11 Bài 8 ngắn nhất: Quang đãng hợp ở thực vật.

 • Trả lời nghi vấn Sinh vật học 11 Bài 8 trang 36 ngắn nhất: Quan sát hình 8.Một và cho biết quang đãng hợp là gì.

 • Trả lời nghi vấn Sinh vật học 11 Bài 8 trang 36 ngắn nhất: Quang đãng hợp diễn ra chủ yếu ở cơ quan nào của cây, vì sao?

 • Trả lời nghi vấn Sinh vật học 11 Bài 8 trang 37 ngắn nhất: Quan sát hình 8.2, nêu đặc điểm phân bố và sắp xếp của những tế bào chứa diệp lục trong lá và cho biết điều đó mang tác dụng gì đối với quang đãng hợp?

 • Trả lời nghi vấn Sinh vật học 11 Bài 8 trang 37 ngắn nhất: Quan sát hình 8.3 và dựa vào tri thức về lục lạp trong Sinh vật học 10. Hãy nêu những đặc điểm cấu tạo của lục lạp thích ứng với chức năng quang đãng hợp.

 • Câu Một trang 39 Sinh vật học 11 ngắn nhất: Quang đãng hợp ở thực vật là gì? Viết phương trình quang đãng hợp tổng quát?

 • Câu Hai trang 39 Sinh vật học 11 ngắn nhất: Vì sao quang đãng hợp mang vai trò quyết định đối với sự sống trên Trái Đất ?

 • Câu 3 trang 39 Sinh vật học 11 ngắn nhất: Nêu đặc điểm của lá cây xanh thích ứng với chức năng quang đãng hợp.

 • Câu 4 trang 39 Sinh vật học 11 ngắn nhất: Nêu thành phần của hệ sắc tố quang đãng hợp trong lá xanh và chức năng của chúng.

 • Câu 5 trang 39 Sinh vật học 11 ngắn nhất: Sắc tố tham gia trực tiếp vào chuyển hóa quang đãng năng thành hóa năng trong sản phẩm quang đãng hợp ở cây xanh là: A. Diệp lục a. B. Diệp lục b. C. Diệp lục a, b. D. Diệp lục a, b và carôtenôit.

 • Câu 6 trang 39 Sinh vật học 11 ngắn nhất: Cấu tạo ngoài của lá mang những đặc điểm nào thích ứng với chức năng hấp thụ được nhiều ánh sáng: A. Với cuống lá. B. Với diện tích bề mặt to. C. Phiến lá mỏng. D. Những khí khổng lập trung chủ yếu ở mặt dưới của lá nên ko chiếm mất diện tích hấp thụ ánh sáng.

 • Lý thuyết Sinh vật học 11 Bài 8: Quang đãng hợp ở thực vật

 • Trắc nghiệm Sinh vật học 11 Bài 8 mang đáp án năm 2021 mới nhất

 • Bài 9 ngắn nhất: Quang đãng hợp ở những nhóm thực vật C3, C4 và CAM
 • Bài 10 ngắn nhất: Tác động của những nhân tố ngoại cảnh tới quang đãng hợp
 • Bài 11 ngắn nhất: Quang đãng hợp và năng suất cây trồng
 • Bài 12 ngắn nhất: Hô hấp ở thực vật
 • Bài 13 ngắn nhất: Thực hiện: Phát hiện diệp lục và carôtenôit

Nhà băng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

--- Cập nhật: 23-01-2023 --- edu.dinhthienbao.com tìm được thêm bài viết Lý thuyết Sinh học 11 Bài 8: Quang hợp ở thực vật từ website vietjack.com cho từ khoá giải bài tập sinh vật học 11 bài 8.

Lý thuyết Sinh vật học 11 Bài 8: Quang đãng hợp ở thực vật

Bài giảng: Bài 8: Quang đãng hợp ở thực vật - Cô Nguyễn Thị Hoài Thu (Thầy giáo VietJack)

I. KHÁI QUÁT VỀ QUANG HỢP Ở THỰC VẬT

1. Quang đãng hợp là gì?

- Quang đãng hợp là quá trình thực vật thu nhận ánh sáng mặt trời để tạo ra cacbohidrat và ôxi từ khí cacbonic và nước.

- Phương trình tổng quát

6 CO2 + 6 H2O → C6H12O6 + 6 O2

2. Vai trò của quang đãng hợp

Toàn bộ sự sống trên hành tinh của chúng ta phụ thuộc vào quang đãng hợp, do :

- Sản phẩm quang đãng hợp là nguồn chất hữu cơ làm thức ăn cho sinh vật dị dưỡng và là nguồn vật liệu cho công nghiệp, dược liệu chữa bệnh cho con người.

- Năng lượng ánh sáng mặt trời được chuyển hóa thành năng lượng hóa học trong những liên kết hóa học của những sản phẩm quang đãng hợp. Đây là nguồn năng lượng duy trì những hoạt động sống.

- Quang đãng hợp điều hòa ko khí : phóng thích ôxi (là dưỡng khí cho sinh vật hiếu khí) và hấp thụ CO2 (góp phần ngăn chặn hiệu ứng nhà kính)

II. LÁ LÀ CƠ QUAN QUANG HỢP

1. Hình thái, phẫu thuật của lá thích ứng với chức năng quang đãng hợp

- Đặc điểm phẫu thuật hình thái bên ngoài:

   + Diện tích bề mặt lá to, giúp hấp thụ được nhiều ánh sáng mặt trời

   + Trong lớp biểu suy bì của mặt lá mang khí khổng tạo điều kiện cho khí CO2 khuếch tán vào bên trong lá tới lục lạp

- Đặc điểm phẫu thuật hình thái bên trong:

Hệ gân lá mang mạch dẫn gồm mạch gỗ và mạch rây, xuất phát từ bó mạch ở cuống lá đi tới tận từng tế bào nhu mô của lá. Nhờ vậy, nước và ion khoáng tới được từng tế bào để thực hiện quang đãng hợp và vận chuyển sản phẩm quang đãng hợp ra khỏi lá.

- Trong lá mang nhiều tế bào chứa những hạt màu lục gọi là lục lạp, là “nhà máy quang đãng hợp” của thực vật.

2. Lục lạp là bào quan quang đãng hợp

Để đảm bảo chức năng quang đãng hợp, lục lạp mang những đặc điểm thích hợp:

- Lục lạp thường mang hình bầu dục thuận lợi cho việc thu nhận ánh sáng.

- Lục lạp mang kích thước nhỏ, thuận lợi cho sự trao đổi chất

- Mỗi lục lạp được bao bọc bởi màng kép, bên trong là chất nền ko màu và những hạt nhỏ (grana).

- Mỗi grana mang dạng như một chồng tiền xu gồm những túi dẹt, gọi là tilacôit :

   + Màng tilacôit là nơi phân bố hệ sắc tố quang đãng hợp, nơi xảy ra những phản ứng sáng

   + Xoang tilacôit là nơi xảy ra những phản ứng quang đãng phân li nước và quá trình tổng hợp ATP trong quang đãng hợp

   + Chất nền là nơi xảy ra những phản ứng tối.

- Trong lục lạp mang chứa ADN enzim và ribôxôm nên nó mang khả năng tự tổng hợp prôtêin cần thiết cho mình.

- Số lượng lục lạp trong mỗi tế bào ko giống nhau, phụ thuộc vào điều kiện chiếu sáng của môi trường sống và đặc điểm của loài.

3. Hệ sắc tố quang đãng hợp

- Hệ sắc tố quang đãng hợp ở cây xanh bao gồm diệp lục và carôtenôit. Diệp lục mang Hai loại chủ yếu là diệp lục a và diệp lục b.

- Lá mang màu xanh là do mang diệp lục. Carôtenôit tạo nên màu đỏ, da cam, vàng của lá, quả, củ.

- Những sắc tố quang đãng hợp hấp thụ và truyền năng lượng ánh sáng trong hệ sắc tố ứng quang đãng hợp theo sơ đồ sau:

- Carôtenôit → Diệp lục b → Diệp lục a → Diệp lục a ở trung tâm phản ứng

Sau đó, quang đãng năng được chuyển thành hóa năng trong ATP và NADPH

 • Lý thuyết Bài 9: Quang đãng hợp ở những nhóm thực vật C3, C4 và CAM
 • Lý thuyết Bài 10: Tác động của những nhân tố ngoại cảnh tới quang đãng hợp
 • Lý thuyết Bài 11: Quang đãng hợp và năng suất cây trồng
 • Lý thuyết Bài 12: Hô hấp ở thực vật
 • Lý thuyết Bài 15: Tiêu hóa ở động vật

Nhà băng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 75.000 câu trắc nghiệm Toán 11 mang đáp án
 • Hơn 50.000 câu trắc nghiệm Hóa 11 mang đáp án chi tiết
 • Sắp 40.000 câu trắc nghiệm Vật lý 11 mang đáp án
 • Kho trắc nghiệm những môn khác

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *