Lý thuyết Sinh học 11 Bài 8: Quang hợp ở thực vật


Lý thuyết Sinh vật học 11 Bài 8: Quang đãng hợp ở thực vật

Bài giảng: Bài 8: Quang đãng hợp ở thực vật - Cô Nguyễn Thị Hoài Thu (Thầy giáo VietJack)

I. KHÁI QUÁT VỀ QUANG HỢP Ở THỰC VẬT

1. Quang đãng hợp là gì?

- Quang đãng hợp là quá trình thực vật tiếp thụ ánh sáng mặt trời để tạo ra cacbohidrat và ôxi từ khí cacbonic và nước.

- Phương trình tổng quát

6 CO2 + 6 H2O → C6H12O6 + 6 O2

2. Vai trò của quang đãng hợp

Toàn bộ sự sống trên hành tinh của chúng ta phụ thuộc vào quang đãng hợp, do :

- Sản phẩm quang đãng hợp là nguồn chất hữu cơ làm thức ăn cho sinh vật dị dưỡng và là nguồn vật liệu cho công nghiệp, dược liệu chữa bệnh cho con người.

- Năng lượng ánh sáng mặt trời được chuyển hóa thành năng lượng hóa học trong những liên kết hóa học của những sản phẩm quang đãng hợp. Đây là nguồn năng lượng duy trì những hoạt động sống.

- Quang đãng hợp điều hòa ko khí : phóng thích ôxi (là dưỡng khí cho sinh vật hiếu khí) và hấp thụ CO2 (góp phần ngăn chặn hiệu ứng nhà kính)

II. LÁ LÀ CƠ QUAN QUANG HỢP

1. Hình thái, phẫu thuật của lá thích ứng với chức năng quang đãng hợp

- Đặc điểm phẫu thuật hình thái bên ngoài:

   + Diện tích bề mặt lá to, giúp hấp thụ được nhiều ánh sáng mặt trời

   + Trong lớp biểu phân bì của mặt lá với khí khổng tạo điều kiện cho khí CO2 khuếch tán vào bên trong lá tới lục lạp

- Đặc điểm phẫu thuật hình thái bên trong:

Hệ gân lá với mạch dẫn gồm mạch gỗ và mạch rây, xuất phát từ bó mạch ở cuống lá đi tới tận từng tế bào nhu mô của lá. Nhờ vậy, nước và ion khoáng tới được từng tế bào để thực hiện quang đãng hợp và vận chuyển sản phẩm quang đãng hợp ra khỏi lá.

- Trong lá với nhiều tế bào chứa những hạt màu lục gọi là lục lạp, là “nhà máy quang đãng hợp” của thực vật.

2. Lục lạp là bào quan quang đãng hợp

Để đảm bảo chức năng quang đãng hợp, lục lạp với những đặc điểm thích hợp:

- Lục lạp thường với hình bầu dục thuận lợi cho việc tiếp thụ ánh sáng.

- Lục lạp với kích thước nhỏ, thuận lợi cho sự trao đổi chất

- Mỗi lục lạp được bao bọc bởi màng kép, bên trong là chất nền ko màu và những hạt nhỏ (grana).

- Mỗi grana với dạng như một chồng tiền xu gồm những túi dẹt, gọi là tilacôit :

   + Màng tilacôit là nơi phân bố hệ sắc tố quang đãng hợp, nơi xảy ra những phản ứng sáng

   + Xoang tilacôit là nơi xảy ra những phản ứng quang đãng phân li nước và quá trình tổng hợp ATP trong quang đãng hợp

   + Chất nền là nơi xảy ra những phản ứng tối.

- Trong lục lạp với chứa ADN enzim và ribôxôm nên nó với khả năng tự tổng hợp prôtêin cần thiết cho mình.

- Số lượng lục lạp trong mỗi tế bào ko giống nhau, phụ thuộc vào điều kiện chiếu sáng của môi trường sống và đặc điểm của loài.

3. Hệ sắc tố quang đãng hợp

- Hệ sắc tố quang đãng hợp ở cây xanh bao gồm diệp lục và carôtenôit. Diệp lục với Hai loại chủ yếu là diệp lục a và diệp lục b.

- Lá với màu xanh là do với diệp lục. Carôtenôit tạo nên màu đỏ, da cam, vàng của lá, quả, củ.

- Những sắc tố quang đãng hợp hấp thụ và truyền năng lượng ánh sáng trong hệ sắc tố ứng quang đãng hợp theo sơ đồ sau:

- Carôtenôit → Diệp lục b → Diệp lục a → Diệp lục a ở trung tâm phản ứng

Sau đó, quang đãng năng được chuyển thành hóa năng trong ATP và NADPH

  • Lý thuyết Bài 9: Quang đãng hợp ở những nhóm thực vật C3, C4 và CAM
  • Lý thuyết Bài 10: Tác động của những nhân tố ngoại cảnh tới quang đãng hợp
  • Lý thuyết Bài 11: Quang đãng hợp và năng suất cây trồng
  • Lý thuyết Bài 12: Hô hấp ở thực vật
  • Lý thuyết Bài 15: Tiêu hóa ở động vật

Nhà băng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

  • Hơn 75.000 câu trắc nghiệm Toán 11 với đáp án
  • Hơn 50.000 câu trắc nghiệm Hóa 11 với đáp án chi tiết
  • Sắp 40.000 câu trắc nghiệm Vật lý 11 với đáp án
  • Kho trắc nghiệm những môn khác

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *