Giải bài tập SGK Sinh học 11 Nâng Cao Bài 7: Quang hợp

- Nêu vai trò của quá trình quang đãng hợp? 

Phương pháp giải

- Để trả lời nghi vấn này, những em cần xem lại tri thức phần vai trò của quang đãng hợp. Mang thể trả lời dựa theo cấu trúc sau:

+ Đối với con người và động vật khác.

+ Phân phối năng lượng duy trì những hoạt động sống.

+ Quang quẻ hợp điều hòa ko khí.

Hướng dẫn giải

- Quang quẻ hợp là quá trình thực vật hấp thụ ánh sáng mặt trời để tạo ra cacbohidrat và ôxi từ khí cacbonic và nước.

- Vai trò của quang đãng hợp là:

+ Phân phối nguồn chất hữu cơ làm thức ăn cho sinh vật dị dưỡng và là nguồn vật liệu cho công nghiệp, dược liệu chữa bệnh cho con người.

+ Quang quẻ hợp điều hòa ko khí: Phóng thích ôxi (là dưỡng khí cho sinh vật hiếu khí) và hấp thụ CO2 (góp phần ngăn chặn hiệu ứng nhà kính).

+ Tích lũy năng lượng: Năng lượng ánh sáng mặt trời được chuyển hóa thành năng lượng hóa học trong những liên kết hóa học của những sản phẩm quang đãng hợp.

- Nêu những đặc điểm về hình thái, cấu trúc của lá thích hợp với chức năng quang đãng hợp? 

Phương pháp giải

- Để trả lời nghi vấn này những em cần xem lại quang đãng hợp ở thực vật. Phần những đặc điểm về hình thái, cấu trúc của lá. Sinh vật học 11 tăng.

Hướng dẫn giải

- Đặc điểm hình thái:

+ Diện tích bề mặt to: Hấp thụ được nhiều ánh sáng mặt trời.

+ Phiến lá mỏng: Thuận lợi cho khí khuếch tán vào và ra được thuận tiện.

+ Trong lớp biểu suy bì của mặt lá sở hữu khí khổng tạo điều kiện cho khí CO2 khuếch tán vào bên trong lá tới lục lạp.

- Đặc điểm phẫu thuật:

+ Tế bào mô giậu chứa nhiều lục lạp phân bố ngay bên dưới lớp biểu suy bì mặt trên của lá để trực tiếp hấp thụ được những tia sáng chiếu lên trên mặt lá.

+ Tế bào mô xốp chứa ít diệp lục hơn so với mô giậu nằm ngay ở mặt dưới của phiến lá. Trong mô xốp sở hữu nhiều khoảng rỗng tạo điều kiện cho khí CO2 thuận tiện khuếch tán tới những tế bào chứa sắc tố quang đãng hợp.

+ Hệ gân lá phát triển tới tận từng tế bào nhu mô lá, chứa những mạch gỗ và mạch rây.

+ Trong phiến lá sở hữu nhiều tế bào chứa lục lạp là bào quan quang đãng hợp.

- Nêu đặc điểm cấu trúc của hạt, chất nền trong lục lạp liên quan tới việc thực hiện pha sáng, pha tối của quang đãng hợp? 

Phương pháp giải

- Để trả lời nghi vấn này những em cần xem lại quang đãng hợp ở thực vật, đặc điểm cấu trúc của hạt SGK Sinh vật học 11 tăng.

Hướng dẫn giải

- Những đặc điểm cấu trúc của hạt, chất nền liên quan tới việc thực hiện pha sáng, pha tối của quang đãng hợp

  • Hạt (grana): Gồm những tilacôit chứa hệ sắc tố, những chất chuyền electron và những trung tâm phản ứng.
  • Chất nền (strôma): Gồm thể keo sở hữu độ nhớt cao, trong suốt và chứa nhiều enzim cacbôxi hóa.

- Những cây lá màu đỏ sở hữu quang đãng hợp ko? Vì sao? 

Phương pháp giải

- Hệ sắc tố quang đãng hợp ở cây xanh bao gồm diệp lục và carôtenôit.

- Lá sở hữu màu xanh là do sở hữu diệp lục. Carôtenôit tạo nên màu đỏ, da cam, vàng của lá, quả, củ.

Hướng dẫn giải

- Những cây màu đỏ vẫn sở hữu nhóm sắc tố màu lục, nhưng bị che khuất bởi màu đỏ của nhóm sắc tố dịch bào là antôxianin và carôtenôit. Do vậy, những cây này vẫn quang đãng hợp thường ngày, nhưng cường độ quang đãng hợp thường ko cao.

Hãy tính lượng CO2 hấp thụ và lượng O2 phóng thích của một ha rừng với năng suất 15 tấn sinh khối/năm?

Phương pháp giải

- Mang thể tính toán dựa trên phương trình quang đãng hợp: (6C{O_2}; + {text{ }}6{H_2}O{text{ }} to {text{ }}{C_6}{H_{12}}{O_6}; + {text{ }}6{O_2})

- Phân tử lượng của CO2 là 44, của H2O là 18, của C6H12O6 là 180, của O2 là 32.

- Ta sở hữu phương trình:

 (6C{O_2}; + {text{ }}6{H_2}O{text{ }} to {text{ }}{C_6}{H_{12}}{O_6}; + {text{ }}6{O_2})

6. 44 + 6. 18 → 180 + 6.32

x   +  y →  15 tấn + z

- Dựa theo phương trình trên sử dụng tích chéo ta tính được lượng CO2 hấp thụ và lượng O2 phóng thích.

Hướng dẫn giải

- Phân tử lượng của CO2 là 44, của H2O là 18, của C6H12O6 là 180, của O2 là 32.

- Ta sở hữu phương trình:

6. 44 + 6. 18 → 180 + 6.32

x   +  y →  15 tấn + z

→ Lượng CO2 hấp thụ là x = 15 tấn : 180 x (6.44) = 22 tấn

→ Lượng O2 phóng thích là z = 15 tấn : 180 x (6.32) = 16 tấn

Ý nào sau đây ko đúng với tính chất của chất diệp lục?

A. Hấp thụ ánh sáng ở phần đầu và cuối của ánh sáng nhìn thấy.

B. Mang thể nhận năng lượng từ những sắc tố khác.

C. Lúc được chiếu sáng sở hữu thể phát huỳnh quang đãng.

D. Màu lục liên quan trực tiếp tới quang đãng hợp.  

Phương pháp giải

- Hệ sắc tố quang đãng hợp ở cây xanh bao gồm diệp lục và carôtenôit. Diệp lục sở hữu Hai loại chủ yếu là diệp lục a và diệp lục b.

- Lá sở hữu màu xanh là do sở hữu diệp lục. Carôtenôit tạo nên màu đỏ, da cam, vàng của lá, quả, củ.

Hướng dẫn giải

- Màu lục liên quan trực tiếp tới quang đãng hợp là ko đúng với tính chất của chất diệp lục.

⇒ Đáp án: D.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *