Giải bài 1 2 3 trang 9 sgk Sinh Học 11

Hướng dẫn giải Bài 1. Sự hấp thụ nước và muối khoáng ở rễ sgk Sinh Học 11. Nội dung bài Giải bài Một Hai 3 trang 9 sgk Sinh Học 11 bao gồm đầy đủ phần lý thuyết, nghi vấn quan sát, thảo luận, chuyên đề sinh vật học và bài tập với trong SGK để giúp những em học tốt môn sinh vật học 11, ôn thi tốt nghiệp THPT quốc gia.


LÍ THUYẾT

I – Rễ là cơ quan hấp thụ nước và ion khoáng

1. Hình thái của hệ rễ

Rễ là cơ quan hút nước của cây. Rễ hút được nước là nhờ hệ thống lông hút.

Đặc điểm hình thái của rễ thực vật giúp chúng thích ứng với chức năng tìm nguồn nước, hấp thụ nước và ion khoáng:

– Rễ thực vật trên cạn sinh trưởng nhanh, đâm sâu, lan tỏa hướng tới nguồn nước

– Rễ hình thành liên tục với số lượng lông hút khổng lồ, tạo nên bề mặt xúc tiếp to giữa rễ và đất, nhờ vậy sự thu nạp nước và những ion khoáng được thuận lợi.

2. Rễ cây phát triển nhanh bề mặt hấp thụ

– Rễ đâm sâu, lan rộng và sinh trưởng liên tục hình thành nên số lượng khổng lồ những lông hút làm tăng diện tích bề mặt xúc tiếp với đất giúp cây hấp thụ được nhiều nước và muối khoáng nhất.

Ví dụ cây lúa sau lúc cấy 4 tuần đã với hệ rễ với tổng chiều dài sắp 625km và tổng diện tích bề mặt xấp xỉ 285m2, chủ yếu do tăng số lượng lông hút.

– Tế bào lông hút với thành tế bào mỏng, ko thấm cutin, với áp suất thẩm thấu to.

– Lông hút rất dễ gãy và sẽ tiêu biến ở môi trường quá ưu trương, quá axit (chua) hay thiếu ôxi

II – Cơ chế hấp thụ nước và ion khoáng ở rễ cây

1. Hấp thụ nước và ion khoáng từ đất vào tế bào lông hút

a) Hấp thụ nước

Sự xâm nhập của nước từ đất vào tế bào lông hút theo cơ chế thụ động (cơ chế thẩm thấu): Nước di chuyển từ môi trường nhược trương (thế nước cao) trong đất vào tế bào lông hút, nơi với dịch bào ưu trương (thế nước thấp hơn)

Dịch của tế bào biểu tị nạnh rễ (lông hút) là ưu trương hơn so với dung dịch đất do Hai nguyên nhân:

– Quá trình thoát khá nước ở lá hút nước lên phía trên, làm giảm hàm lượng nước trong tế bào lông hút.

– Nồng độ những chất tan (những axit hữu cơ, đường saccarôzơ… là sản phẩm của những quá trình chuyển hóa vật chất trong cây, những ion khoảng được rễ hấp thụ vào) cao.

b) Hấp thụ ion khoáng

Những ion khoáng xâm nhập vào tế bào rễ cây theo hai cơ chế : thụ động và chủ động

– Cơ chế thụ động: Một số ion khoáng xâm nhập theo cơ chế thụ động : đi từ đất (nơi với nồng độ ion cao) vào tế bào lông hút (nơi nồng độ của những ion đó thấp hơn)

– Cơ chế chủ động: Một số ion khoáng mà cây với nhu cầu cao, ví dụ, ion kali, di chuyển ngược chiều građien nồng độ, xâm nhập vào rễ theo cơ chế chủ động, đòi hỏi phải tiêu tốn năng lượng ATP từ hô hấp.

2. Dòng nước và những ion khoáng đi từ đất vào mạch gỗ của rễ

Sự xâm nhập của nước và những ion khoáng từ đất vào tế bào lông hút, rồi xuyên qua những tế bào vỏ rễ vào mạch gỗ của rễ theo hai con đường là con đường gian bào và con đường tế bào chất.

Con đường gian bào (đường màu đỏ)Con đường tế bào chất (đường màu xanh)
Đường đi– Nước và những ion khoáng đi theo ko gian giữa những bó sợi xenllulozo trong thành TB đi tới nội tị nạnh, gặp đai Caspari chặn lại nên phải chuyển sang con đường tế bào chất.
– Từ lông hút – khoảng gian bào – đai Caspari – mạch gỗ
– Nước và những ion khoáng đi qua hệ thống ko bào từ TB này sang TB khác qua những sợi liên bào nối những ko bào, qua TB nội tị nạnh rồi vào mạch gỗ của rễ.
– Từ lông hút – tế bào chất của tế bào – mạch gỗ
Đặc điểm– Nhanh, ko được chọn lựa– Chậm, được chọn lựa

III – Tác động của những tác nhân môi trường đối với quá trình hấp thụ nước và những ion khoáng ở rễ cây

– Tác động của nhiệt độ: Lúc nhiệt độ giảm thì sự hút nước của rễ giảm. Về mùa lạnh, lúc nhiệt độ thấp, cây bị héo vì rễ ko hút được nước

– Tác động của ôxi: Lúc nồng độ ôxi trong đất giảm thì sự hút nước giảm.

– Tác động của độ pH của dung dịch đất. Độ pH tác động tới nồng độ của những chất trong dung dịch đất và lúc sự chênh lệch giữa nồng độ dung dịch đất và dịch tế bào thấp thì sự hút nước sẽ yếu.


?

Sau đây là phần Hướng dẫn trả lời những nghi vấn, điền vào bảng, quan sát… được nêu trong bài học.

1. Trả lời nghi vấn trang 6 sinh 11

? Hãy nêu vai trò của nước đối với tế bào.

Trả lời:

Vai trò của nước đối với tế bào:

– Là thành phần cấu tạo nên tế bào.

– Là dung môi hoà tan nhiều chất cần thiết cho những hoạt động sống của tế bào.

– Là môi trường của những phản ứng sinh hoá trong tế bào, tạo điều kiện cho quá trình trao đổi chất trong tế bào diễn ra thường ngày, đảm bảo độ nhớt của chất nguyên sinh.

? Quan sát hình 1.Một và 1.Hai mô tả đặc điểm hình thái của hệ rễ cây trên cạn thích ứng với chức năng hấp thụ nước và ion khoáng.

Trả lời:

Đặc điểm hình thái của rễ thực vật trên cạn thích ứng với chức năng tìm kiếm nguồn nước, hấp thụ nước và ion khoáng:

– Rễ cây sống trên cạn với Hai loại chính: rễ cọc và rễ chùm. Cả hai loại rễ đều thích ứng với việc tìm kiếm nguồn nước, hấp thụ nước và ion khoáng.

+ Rễ cọc: với Một rễ chính, xung quanh mọc những rễ bên.

+ Rễ chùm: sau giai đoạn rễ mầm, rễ chính tiêu biến, từ vựng trí rễ chính mọc ra những rễ con.

– Hình thái của rễ thích ứng với chức năng:

+ Rễ với hình trạng trụ, đầu cùng với bao đầu rễ để bảo vệ: tiện lợi đâm sâu len lỏi vào những lớp đất để tìm nguồn nước.

+ Phần chóp rễ là đỉnh sinh trưởng: phân chia hình thành những tế bào mới → rễ tăng trưởng về chiều sâu

+ Miền sinh trưởng dãn dài: tăng kích thước tế bào, kéo dài rễ, chuyên hóa chức năng cho những tế bào.

+ Miền lông hút: với những lông hút, giúp tăng diện tích xúc tiếp của rễ với môi trường, tăng khả năng hấp thụ nước và muối khoáng.

Rễ cây sinh trưởng nhanh về chiều sâu, phân nhanh chiếm chiều rộng, tăng nhanh số lượng lông hút, số lượng lông hút của mọt cây với thể đạt được 14 tỉ loại → tạo nên bề mặt xúc tiếp to giữa rễ và đất → nhờ vậy cây hấp thụ được nhiều nước và muối khoáng

– Cấu tạo tế bào lông hút thích ứng với chức năng hấp thụ nước:

+ Thành tế bào mỏng, ko phủ lớp cutin, để nước thấm vào tiện lợi.

+ Chỉ với một ko bào trung tâm to, tạo áp suất thẩm thấu.

+ Áp suất thẩm thấu rất cao, tạo lực hút nước.


2. Trả lời nghi vấn trang 9 sinh 11

? Hãy kể tên những tác nhân ngoại cảnh tác động tới lông hút và qua đó giảng giải sự tác động của môi trường đối với quá trình hấp thụ nước và những ion khoáng ở rễ cây.

Trả lời:

Sự tác động của những nhân tố đó tới quá trình thu nạp nước và ion khoáng:

– Áp suất thẩm thấu của dịch đất: Nếu áp suất thẩm thấu của dịch đất cao hơn áp suất thẩm thấu của dịch tế bào → Lông hút ko hấp thụ được nước và ion khoáng

– pH của đất: (quá axit hoặc quá kiềm) tế bào lông hút bị chết → tác động tới quá trình hấp thụ nước và ion khoáng

– Độ thoáng của đất: Đất thiếu ôxi tác động tới quá trình hô hấp của rễ cây → tác động tới áp suất thẩm thấu của rễ → tác động tới quá trình hấp thụ nước và ion khoáng.

– Nhiệt độ: Lúc nhiệt độ giảm thì những phân tử chuyển động càng yếu → khả năng tạo gel tăng → sức cản của chất nguyên sinh tăng → Rễ cây hút nước giảm.


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

Dưới đây là phần Hướng dẫn Giải bài Một Hai 3 trang 9 sgk Sinh Học 11 đầy đủ và ngắn gọn nhất. Nội dung chi tiết câu trả lời, bài giải những nghi vấn và bài tập những bạn xem sau đây:

1. Giải bài Một trang 9 sinh 11

Rễ thực vật trên cạn với đặc điểm hình thái gì thích ứng với chức năng tìm nguồn nước, hấp thụ nước và ion khoáng?

Trả lời:

Đặc điểm hình thái của rễ thực vật trên cạn thích ứng với chức năng tìm kiếm nguồn nước, hấp thụ nước và ion khoáng:

– Rễ cây sống trên cạn với Hai loại chính: rễ cọc và rễ chùm. Cả hai loại rễ đều thích ứng với việc tìm kiếm nguồn nước, hấp thụ nước và ion khoáng.

+ Rễ cọc: với Một rễ chính, xung quanh mọc những rễ bên.

+ Rễ chùm: sau giai đoạn rễ mầm, rễ chính tiêu biến, từ vựng trí rễ chính mọc ra những rễ con.

– Hình thái của rễ thích ứng với chức năng:

+ Rễ với hình trạng trụ, đầu cùng với bao đầu rễ để bảo vệ: tiện lợi đâm sâu len lỏi vào những lớp đất để tìm nguồn nước.

+ Phần chóp rễ là đỉnh sinh trưởng: phân chia hình thành những tế bào mới

+ Miền sinh trưởng dãn dài: tăng kích thước tế bào, kéo dài rễ, chuyên hóa chức năng cho những tế bào.

+ Miền lông hút: với những lông hút, giúp tăng diện tích xúc tiếp của rễ với môi trường, tăng khả năng hấp thụ nước và muối khoáng.

Rễ cây sinh trưởng nhanh về chiều sâu, phân nhanh chiếm chiều rộng, tăng nhanh số lượng lông hút, số lượng lông hút của một cây với thể đạt được 14 tỉ loại ⇒ tạo nên bề mặt xúc tiếp to giữa rễ và đất ⇒ nhờ vậy cây hấp thụ được nhiều nước và muối khoáng.


2. Giải bài Hai trang 9 sinh 11

Hãy phân biệt cơ chế hấp thụ ion khoáng ở rễ cây?

Trả lời:


3. Giải bài 3 trang 9 sinh 11

Giảng giải vì sao cây trên cạn bị ngập úng lâu sẽ chết?

Trả lời:

Lúc đất bị ngập nước, ôxi trong ko khí ko thể khuếch tán vào đất, rễ cây ko thể lấy oxi để hô hấp. Nếu như quá trình ngập úng kéo dài, sẽ gây ra hiện tượng hô hấp kị khí sinh ra những chất độc hại đối với tế bào lông hút, những lông hút trên rễ sẽ bị chết, rễ bị thối hỏng, ko còn lấy được nước và những chất dinh dưỡng cho cây, làm cho cây bị chết.


Bài tiếp theo:

 • Giải bài Một Hai 3 4 trang 14 sgk Sinh Học 11

 • Để học tốt môn Toán 11
 • Để học tốt môn Vật Lí 11
 • Để học tốt môn Hóa Học 11
 • Để học tốt môn Sinh Học 11
 • Để học tốt môn Ngữ Văn 11
 • Để học tốt môn Lịch Sử 11
 • Để học tốt môn Địa Lí 11
 • Để học tốt môn Tiếng Anh 11
 • Để học tốt môn Tiếng Anh 11 (Sách Học Sinh)
 • Để học tốt môn Tin Học 11
 • Để học tốt môn GDCD 11

Trên đây là phần Hướng dẫn Giải bài Một Hai 3 trang 9 sgk Sinh Học 11 đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc những bạn làm bài môn sinh vật học 11 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã với giaibaisgk.com“


Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *