Lý thuyết Sinh học 12 Bài 8: Quy luật Menđen: Quy luật phân li


Lý thuyết Sinh vật học 12 Bài 8: Quy luật Menđen: Quy luật phân li

Bài giảng: Bài 8: Quy luật Menđen: Quy luật phân li - Cô Kim Tuyến (Thầy giáo VietJack)

I. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU DI TRUYỀN HỌC CẢU MENĐEN.

Phương pháp lai và phân tích con lai của Menđen.

- Tạo dòng thuần về từng tính trạng.

- Lai những dòng thuần chủng khác biệt về Một hoặc Hai tính trạng rồi phân tích kết quả lai ở F1, F2, F3.

- Sử dụng toán xác suất để phân tích kết quả lai sau đó đưa ra giả thuyết để giảng giải kết quả.

- Tiến hành thí nghiệm chứng minh cho giả thuyết.

* Thí nghiệm và cách suy luận khoa học của Menđen.

Bố mẹ thuần chủng: cây hoa đỏ x cây hoa trắng

F1: 100% hoa đỏ

Cho F1 tự thụ phấn ⇒ F2

F2: 705 cây hoa đỏ: 224 cây hoa trắng (xấp xỉ 3 đỏ: Một trắng)

II. HÌNH THÀNH HỌC THUYẾT KHOA HỌC.

1. Nội dung giả thuyết

- Mỗi tính trạng dều do Một cặp nhân tố di truyền qui định. Trong tế bào nhân tố di truyền ko hòa trộn vào nhau

- Bố (mẹ) chỉ truyền cho con (qua giao tử) Một trong Hai thành viên của nhân tố di truyền.

- Lúc thụ tinh, những giao tử kết hợp với nhau một cách ngẫu nhiên tạo nên những hợp tử.

2. Rà soát giả thuyết:

- Bằng phép lai phân tích (lai kiểm nghiệm): Tiến hành ở 7 tính trạng khác nhau, cho F1 lai với cây hoa trắng cho tỉ lệ kiểu hình xấp xỉ 1:1

- Sơ đồ lai như dự đoán của Men đen.

Qui ước gen:

A ⇒ qui định hoa đỏ là trội hoàn toàn so với a ⇒ qui định hoa trắng.

Ta mang sơ đồ lai một cặp tính trạng như sau:

Ptc: AA x aa

Gp: A a

Aa

100% hoa đỏ

F1 x F1: Aa x Aa

GF1A , a A , a

F2: KG: 1AA: 2Aa: 1aa

KH: 3 3hoa đỏ: Một hoa trắng

3. Nội dung qui luật

- Mỗi tính trạng được qui định bởi Một cặp alen.

- Những alen của bố, mẹ tồn tại trong tế bào của thân thể con một cách riêng rẽ, ko hòa trộn vào nhau.

- Lúc hình thành giao tử, những thành viên của cặp alen phân li đồng đều về những giao tử, nên 50% số giao tử chứa alen này và 50% số giao tử chứa alen kia.

III. CƠ SỞ TẾ BÀO HỌC CỦA QUI LUẬT PHÂN LI.

- Trong tế bào sinh dưỡng, những gen và những NST luôn tồn tại thành từng cặp. Những gen nằm trên những NST.

- Lúc giảm phân tạo giao tử, những thành viên của một cặp alen, mỗi NST trong từng cặp NST tương đồng phân li đồng đều về những giao tử.

- Lôcut: là vị trí xác định của gen trên NST.

- Alen: là những trạng thái khác nhau của cùng Một gen.

  • Lý thuyết Bài 9: Quy luật Menđen: Quy luật phân li độc lập
  • Lý thuyết Bài 10: Tương tác gen và tác động đa hiệu của gen
  • Lý thuyết Bài 11: Liên kết gen và hoán vị gen
  • Lý thuyết Bài 12: Di truyền liên kết với nam nữ và di truyền ngoài nhân
  • Lý thuyết Bài 13: Tác động của môi trường lên sự biểu hiện của gen

Nhà băng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

  • Hơn 75.000 câu trắc nghiệm Toán mang đáp án
  • Hơn 50.000 câu trắc nghiệm Hóa mang đáp án chi tiết
  • Sắp 40.000 câu trắc nghiệm Vật lý mang đáp án
  • Hơn 50.000 câu trắc nghiệm Tiếng Anh mang đáp án
  • Kho trắc nghiệm những môn khác

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *