Bài 8: Quy luật Menđen: Quy luật phân li

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 12: tại đây

Giải Bài Tập Sinh Học 12 – Bài 8: Quy luật Menđen: Quy luật phân li giúp HS giải bài tập, phân phối cho học trò những hiểu biết khoa học về đặc điểm cấu tạo, mọi hoạt động sống của con người và những loại sinh vật trong tự nhiên:

Trả lời thắc mắc Sinh 12 Bài 8 trang 33: Vì sao chỉ bằng việc phân tích kết quả của những phép lai, Menđen lại sở hữu thể biết được bên trong tế bào của thân thể, mỗi cặp nhân tố di truyền quy định một tính trạng và trong mỗi giao tử lại chỉ sở hữu một nhân tố di truyền?

Lời giải:

Nhờ phương pháp độc đáo là phân tích thân thể lai, Menđen đã tìm ra quy luật di truyền những cặp tính trạng.

Menđen đã tiến hành thí nghiệm và suy luận như sau:

P: Cây hoa đỏ (thuần chủng) x Cây hoa trắng (thuần chủng)

F1: 100% cây hoa đỏ. Cho những cây F1 tự thụ phấn để tạo F2

F2: 705 cây hoa đỏ: 224 cây hoa trắng

Menđen nhận thấy tỉ lệ phân li ở F2 xấp xỉ 3: Một nhưng ông ko biết giảng giải vì sao. Để tìm câu trả lời, Menđen cho từng cây F2 tự thụ phấn và phân trò vè phân li ở đời con của từng cây. Tất cả những cây F2 hoa trắng tự thụ phấn đều cho F3 toàn cây hoa trắng; 2/3 số cây F2 hoa đỏ tự thụ phấn cho ra đời con sở hữu cả cây hoa đỏ lẫn cây cho hoa màu trắng theo tỉ lệ xấp xỉ 3: 1 (giống như cây hoa đỏ F1); 1/3 số cây hoa đỏ F2 tự thụ phấn cho ra toàn cây hoa đỏ.

Menđen nhận thấy rằng sau tỉ lệ 3 hoa đỏ: Một hoa trắng ở đời F2 là tỉ lệ 1: 2: 1.

→ Trong tế bào của thân thể, mỗi cặp nhân tố di truyền quy định một tính trạng và trong mỗi giao tử lại chỉ sở hữu một nhân tố di truyền.

Bài 1 (trang 36 SGK Sinh vật học 12): Để cho những alen của một gen phân li đồng đều về những giao tử, 50% giao tử chứa alen này, 50% giao tử chứa alen kia thì cần sở hữu điều kiện gì?

    a) Bố mẹ phải thuần chủng.

    b) Số lượng cá thể con lai phải to.

    c) Alen trội phải trội hoàn toàn so với alen lặn.

    d) Quá trình giảm phân phải xảy ra thông thường.

    e) Tất cả những điều kiện nêu trên.

Lời giải:

    Đáp án : e.

Bài 2 (trang 37 SGK Sinh vật học 12): Nếu những alen của cùng một gen ko sở hữu quan hệ trội – lặn hoàn toàn mà là đồng trội (mỗi alen biểu hiện kiểu hình của riêng mình) thì quy luật phân li của Menđen sở hữu còn đúng hay ko? Vì sao?

Lời giải:

    Nếu những alen của cùng một gen ko sở hữu quan hệ trội, lặn hoàn toàn (đều đồng trội) thì quy luật phân li của Menđen vẫn đúng: vì trong luật phân li, Menđen chỉ nêu sự phân li của những nhân tố di truyền mà ko nhắc tới sự phân li tính trạng. Mỗi tính trạng (ví dụ: màu hoa, màu quả, hình dạng hạt…) đều do Một cặp nhân tố di truyền quy định (cặp alen, cặp gen). trong tế bào, những nhân tố di truyền ko hòa trộn vào nhau.

Bài 3 (trang 37 SGK Sinh vật học 12): Trong phép lai một tính trạng, để cho đời sau sở hữu tỉ lệ phân li kiểu hình xấp xỉ 3 trội: Một lặn thì cần sở hữu những điều kiện gì?

Lời giải:

Ở phép lai một tính trạng, điều kiện để đời sau sở hữu tỉ lệ phân li kiểu hình xấp xỉ 3 trội : Một lặn là:

    – Bố mẹ đem lai phải dị hợp về một cặp alen.

    – Số lượng con lai phải đủ to.

    – Mang hiện tượng trội lặn hoàn toàn.

    – Những cá thể sở hữu kiểu gen khác nhau phải sở hữu sức sống như nhau.

    – Quá trình giảm phân và thụ tinh diễn ra thông thường.

Bài 4 (trang 37 SGK Sinh vật học 12): Cần phải làm gì để biết chuẩn xác kiểu gen của một cá thể sở hữu kiểu hình trội.

Lời giải:

     Để biết chuẩn xác kiểu gen của một cá thể sở hữu kiểu hình trội cần thực hiện phép lai phân tích (phép lai kiểm nghiệm):

     Người ta lấy kiểu gen của những cá thể cần rà soát lai với kiểu gen đồng hợp lặn, nếu đời con sở hữu kiểu hình ko phân tính thì kiểu gen của cá thể đem lai là đồng hợp trội, nếu đời lai sở hữu kiểu hình phân li xấp xỉ 1:1thì kiểu gen của cá thể đem lai là dị hợp.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *