Giải bài tập SBT Sinh học 8 Bài 14: Bạch Cầu – Miễn Dịch

- Những tế bào của thân thể được bảo vệ khỏi những tác nhân gây nguy nhiễm (vi khuẩn, virut..) như thê nào?

Phương pháp giải

- Những tế bào của thân thể được bảo vệ khỏi những tác nhân gây nguy hiểm như: Thân thể sở hữu cơ chế thực bào, phát sinh kháng thể, trong ko khí sở hữu rất nhiều loại vi khuẩn nhưng thân thể ko bị nhiễm khuẩn.

Hướng dẫn giải

- Những tế bào của thân thể được bảo vệ khỏi những tác nhân gây nhiễm (vi khuẩn, virut...) thông qua những cơ chế

  • Cơ chế thực bào: Sở hữu sự biến dạng của màng tế bào bạch huyết cầu bao lấy tác nhân gây nhiễm để tiêu hoá nhờ lizozim.
  • Cơ chế tiết ra kháng thể để vô hiệu hoá những kháng nguyên.
  • Cơ chế phá huỷ những tế bào của thân thể đã bị nhiễm vi khuẩn, virut...
  • Cơ chế miễn nhiễm khác: Viêm, sốt, tiết interferôn hạn chế sự phát triển của vi khuẩn, virut...

Kháng nguyên là gì?

A. Những phân tử chất rắn sở hữu sẵn trong thân thể.

B. Những phân tử ngoại lai sở hữu khả năng kích thích thân thể tiết ra kháng thể.

C. Những phân tử prôtêin do thân thể tiết ra để chống lại những kháng nguyên.

D. Cả A và B.

Phương pháp giải

- Xem khái niệm kháng nguyên.

Hướng dẫn giải

- Kháng nguyên là những phân tử ngoại lai sở hữu khả năng kích thích thân thể tạo ra những kháng thể.

⇒ Đáp án: B.

- Kháng thể là gì?

A. Những phân tử chất rắn sở hữu sẵn trong thân thể.

B. Những phân tử ngoại lai sở hữu khả năng kích thích thân thể tiết ra kháng thể. 

C. Những phân tử prôtêin do thân thể tiết ra để chống lại những kháng nguyên.

D. Cả A và B. 

Phương pháp giải

- Xem khái niệm kháng thể.

Hướng dẫn giải

- Kháng thể là những phân tử prôtêin do tế bào limphô B tạo ra để chống lại những kháng nguyên.

⇒ Đáp án: C.

Tham gia hoạt động thực bào sở hữu

A. Những bạch huyết cầu

B. Những tiểu cầu.

C. Những hồng huyết cầu

D. Những kháng thể. 

Phương pháp giải

- Bạch huyết cầu hình thành chân giả bắt và nuốt vi khuẩn vào trong tế bào rồi tiêu hóa chúng.

Hướng dẫn giải

- Tham gia hoạt động thực bào là bạch huyết cầu trung tính và bạch huyết cầu mônô (đại thực bào) 

⇒ Đáp án: A 

- Điền dấu X vào ô thích hợp trong mỗi bảng sau:

Phương pháp giải

- Xem lại đặc điểm miễn nhiễm tự nhiên và miễn nhiễm nhân tao. Bài 14: Bạch Cầu - Miễn Dịch SGK SInh học 8.

Hướng dẫn giải

- Đáp án.

- Câu nào đúng ghi Đ, câu nào sai ghi S.

Phương pháp giải

- Xem lại thành phần, vai trò của môi trường trong thân thể. bài 13: Máu và môi trường trong thân thể SGK Sinh vật học 8.

- Khái niệm miễn nhiễm, kháng nguyên, bài 14: Bạch huyết cầu và miễn nhiễm SGK Sinh vật học 8

Hướng dẫn giải

- Đáp án chọn phương án đúng sai.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *