Bài 66. Ôn tập – Tổng kết

Vở bài tập Sinh vật học 8

CHƯƠNG 1. KHÁI QUÁT VỀ CƠ THỂ NGƯỜI

 • 👉 Bài 2. Cấu tạo thân thể người
 • 👉 Bài 3. Tế bào
 • 👉 Bài 4. Mô
 • 👉 Bài 5. Thực hiện Quan sát tế bào và mô
 • 👉 Bài 6. Phản xạ

CHƯƠNG 2. VẬN ĐỘNG

 • 👉 Bài 7. Bộ xương
 • 👉 Bài 8. Cấu tạo và tính chất của xương
 • 👉 Bài 9. Cấu tạo và tính chất của cơ
 • 👉 Bài 10. Hoạt động của cơ
 • 👉 Bài 11. Tiến hóa của hệ vận động. Vệ sinh hệ vận động
 • 👉 Bài 12. Thực hiện Tập sơ cứu và băng bó cho người gãy xương

CHƯƠNG 3. TUẦN HOÀN

 • 👉 Bài 13. Máu và môi trường trong thân thể
 • 👉 Bài 14. Bạch huyết cầu - Miễn nhiễm
 • 👉 Bài 15. Đông máu và nguyên tắc truyền máu
 • 👉 Bài 16. Tuần hoàn máu và lưu thông bạch huyêt
 • 👉 Bài 17. Tim và mạch máu
 • 👉 Bài 18. Vận chuyển máu qua hệ mạch
 • 👉 Bài 19. Thực hiện Sơ cứu cầm máu

CHƯƠNG 4. HÔ HẤP

 • 👉 Bài 20. Hô hấp và những cơ quan hô hấp
 • 👉 Bài 21. Hoạt động hô hấp
 • 👉 Bài 22. Vệ sinh hô hấp
 • 👉 Bài 23. Thực hiện Hô hấp nhân tạo

CHƯƠNG 5. TIÊU HÓA

 • 👉 Bài 24. Tiêu hóa và những cơ quan tiêu hóa
 • 👉 Bài 25. Tiêu hóa ở khoang mồm
 • 👉 Bài 26. Thực hiện Tìm hiểu hoạt động của enzim trong nước miếng
 • 👉 Bài 27. Tiêu hóa ở dạ dày
 • 👉 Bài 28. Tiêu hóa ở ruột non
 • 👉 Bài 29. Hấp thụ chất dinh dưỡng và thải phân
 • 👉 Bài 30. Vệ sinh tiêu hóa

CHƯƠNG 6. TRAO ĐỔI CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG

 • 👉 Bài 31. Trao đổi chất
 • 👉 Bài 32. Chuyển hóa
 • 👉 Bài 33. Thân nhiệt
 • 👉 Bài 34. Vitamin và muối khoáng
 • 👉 Bài 35. Ôn tập học kì 1
 • 👉 Bài 36. Tiêu chuẩn ăn uống. Nguyên tắc lập khẩu phần
 • 👉 Bài 37. Thực hiện Phân tích một khẩu phần cho trước

CHƯƠNG 7. BÀI TIẾT

 • 👉 Bài 38. Bài xuất và cấu tạo hệ bài xuất nước tiểu
 • 👉 Bài 39. Bài xuất nước tiểu
 • 👉 Bài 40. Vệ sinh hệ bài xuất nước tiểu

CHƯƠNG 8. DA

 • 👉 Bài 41. Cấu tạo và chức năng của da
 • 👉 Bài 42. Vệ sinh da

CHƯƠNG 9. THẦN KINH VÀ GIÁC QUAN

 • 👉 Bài 43. Giới thiệu chung về hệ thần kinh
 • 👉 Bài 44. Thực hiện Tìm hiểu chức năng (liên quan tới cấu tạo) của tủy sống
 • 👉 Bài 45. Dây thần kinh tủy
 • 👉 Bài 46. Trụ não, tiểu não, não trung gian
 • 👉 Bài 47. Đại não
 • 👉 Bài 48. Hệ thần kinh sinh dưỡng
 • 👉 Bài 49. Cơ quan phân tích thị giác
 • 👉 Bài 50. Vệ sinh mắt
 • 👉 Bài 51. Cơ quan phân tích thính giác
 • 👉 Bài 52. Phản xạ ko điều kiện và phản xạ sở hữu điều kiện
 • 👉 Bài 53. Hoạt động thần kinh cấp cao ở người
 • 👉 Bài 54. Vệ sinh hệ thần kinh

CHƯƠNG 10. NỘI TIẾT

 • 👉 Bài 55. Giới thiệu chúng hệ nội tiết
 • 👉 Bài 56. Tuyến yên, tuyến giáp
 • 👉 Bài 57. Tuyến tụy và tuyến trên thận
 • 👉 Bài 58. Tuyến sinh dục
 • 👉 Bài 59. Sự điều hòa và phối hợp hoạt động của những tuyến nội tiết

CHƯƠNG 11. SINH SẢN

 • 👉 Bài 60. Cơ quan sinh dục nam
 • 👉 Bài 61. Cơ quan sinh dục nữ
 • 👉 Bài 62. Thụ tinh, thụ thai và phát triển của thai
 • 👉 Bài 63. Hạ tầng khoa học của những giải pháp tránh thai
 • 👉 Bài 64. Những bệnh lây truyền qua đường tình dục (bệnh tình dục)
 • 👉 Bài 65. Đại dịch AIDS - Thảm họa của loài người
 • 👉 Bài 66. Ôn tập - Tổng kết

PHẦN BA. SINH HỌC VI SINH VẬT

 • 👉 CHƯƠNG I. CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở VI SINH VẬT
 • 👉 CHƯƠNG II. SINH TRƯỞNG VÀ SINH SẢN CỦA VI SINH VẬT
 • 👉 Đề rà soát giữa kì Hai Sinh 10
 • 👉 CHƯƠNG III. VIRUS VÀ BỆNH TRUYỀN NHIỄM

CHƯƠNG I. CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở VI SINH VẬT

 • 👉 Đề rà soát 15 phút - Chương I - Phần 3 - Sinh vật học 10
 • 👉 Đề rà soát 45 phút (Một tiết) - Chương I - Phần 3 - Sinh vật học 10

CHƯƠNG II. SINH TRƯỞNG VÀ SINH SẢN CỦA VI SINH VẬT

 • 👉 Đề rà soát 15 phút - Chương II - Phần 3 - Sinh vật học 10
 • 👉 Đề rà soát 45 phút (Một tiết) - Chương II - Phần 3 - Sinh vật học 10

CHƯƠNG III. VIRUS VÀ BỆNH TRUYỀN NHIỄM

 • 👉 Đề rà soát 15 phút - Chương III - Phần 3 - Sinh vật học 10
 • 👉 Đề rà soát 45 phút (Một tiết) - Chương III - Phần 3 - Sinh vật học 10

Xem Thêm

 • 👉 Bài 1. Bài mở đầu

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *