Soạn Sinh 9 Bài 6: Thực hành Tính xác suất xuất hiện các mặt của đồng kim loại Giải bài tập Sinh 9 trang 21

Sinh vật học 9 Bài 6: Thực hiện Tính xác suất xuất hiện những mặt của đồng kim loại là tài liệu vô cùng hữu ích giúp những em học trò lớp 9 với thêm nhiều gợi ý tham khảo để giải những bài tập phần thực hiện trang 21 được nhanh chóng và thuận tiện hơn.

Giải Sinh 9 bài 6 trang 21 giúp những em hiểu được tri thức về những thí nghiệm của Menđen và biến dị tổ hợp. Giải Sinh 9 bài 6: Thực hiện Tính xác suất xuất hiện những mặt của đồng kim loại được trình bày rõ ràng, chăm chút, dễ hiểu nhằm giúp học trò nhanh chóng biết cách làm bài, đồng thời là tư liệu hữu ích giúp thầy giáo thuận tiện trong việc hướng dẫn học trò học tập. Vậy sau đây là nội dung chi tiết Giải Sinh 9 bài 6: Thực hiện Tính xác suất xuất hiện những mặt của đồng kim loại, mời những bạn cùng tải tại đây.

I. Mục tiêu

  • Biết cách xác định xác suất của một và hai sự kiện đồng thời xảy ra thông qua việc gieo những đồng kim loại.
  • Biết vận dụng xác suất để hiểu được tỉ lệ những lọi giao tử và tỉ lệ những kiểu gen trong lai một cặp tính trạng.

II. Chuẩn bị

Chuẩn bị sẵn hai đồng kim loại.

III. Cách tiến hành

1. Gieo một đồng kim loại

1. Gieo một đồng kim loại

  • Lấy đồng lim loại, cầm đứng cạnh và thả rơi tự do từ một độ cao xác định.
  • Lúc rơi xuống mặt bàn thì mặt trên của đồng kim loại với thể là mặt sấp (S) hay ngửa (N).
  • Thống kê kết quả mỗi lần rơi vào bảng 6.Một và so sánh tỉ lệ % số lần gặp mỗi mặt nói trên qua 25, 50, 100, 200 lần rơi.
  • Liên hệ kết quả này với tỉ lệ những giao tử được sinh ra từ con lai F1 Aa.

2. Gieo hai đồng kim loại

  • Lấy hai đồng kim loại, cầm đứng cạnh và thả rơi tự do từ một độ cao xác định.
  • Lúc rơi xuống mặt bàn thì mặt trên của Hai đồng kim loại với thể là một trong ba trường hợp: hai đồng sấp (SS), Một đồng sấp và Một đồng ngửa (SN), Hai đồng ngửa (NN).
  • Thống kê kết quả mỗi lần rơi và so sánh tỉ lệ % số lần gặp mỗi khả năng nói trên vào mẫu bảng 6.2
  • Liên hệ kết quả này với tỉ lệ kiểu gen F2 trong lai một cặp tính trạng, giảng giải sự tương đồng đó.

IV. Thu hoạch

Bảng 6.1: Thống kê kết quả gieo một đồng kim loại

Thứ tự lần gieoSN

1

2

3

...

100

CùngSố lượng
%

Nhận xét:

- Tỉ lệ xuất hiện mặt ngửa: mặt sấp lúc gieo đồng kim loại là xấp xỉ 1:1.

- Lúc số lần gieo đồng kim loại càng nhiều thì tỉ lệ đó càng sắp tới 1:1.

- Lúc thân thể lai F với kiểu gen Aa giảm phân cho hai loại giao tử mang gen A và a với xác suất ngang nhau.

- Công thức tính xác suất: P(A) = P(a) = 1/Hai hay 1A : 1a

Bảng 6.2. Thống kê kết quả gieo hai đồng kim loại

Thứ tự lần gieoSSSNNN

1

2

3

...

100

CùngSố lượng
%

Nhận xét:

- Lúc gieo Hai đồng kim loại sẽ xuất hiện với tỉ lệ xấp xỉ 1:2:1

- Lúc số lần gieo đồng kim loại càng to thì tỉ lệ đó càng sắp tới 1:2:Một hoặc 1/4 : 1/2 : 1/4

- Giảng giải theo công thức tính sác xuất:

- Tỉ lệ kiểu hình ở F2 được xác định bởi sự kết hợp giữa 4 loại giao tử đực và 4 loại giao tử loại với tỉ lệ ngang nhau.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *