Ôn tập Sinh học 9 Chương 1 – Các thí nghiệm của Menden

Đề cương ôn tập Sinh vật học 9 Chương 1

A. Tóm tắt lý thuyết

1. Menđen và di truyền học

- Di truyền: là hiện tượng truyền đạt những tính trạng của bố me, tổ tiên cho những thế hệ con cháu.

- Biến dị: là hiện tượng con sinh ra khác bố mẹ và khác nhau về nhiều chi tiết.

- Mối quan hệ giữa di truyền và biến dị: di truyền và biến dị là hai hiện tượng song song, gắn liền với quá trình sinh sản.

- Phương pháp nghiên cứu của Menđen: phương pháp phân tích những thế hệ lai.

- Đối tượng: đậu Hà Lan vì chúng sở hữu đặc điểm ưu việt: là cây tự thụ phấn nghiêm nhặt, sở hữu hoa lưỡng tính, thời kì sinh trưởng, phát triển ngắn, sở hữu nhiều tính trạng tương phản và trội lặn hoàn toàn, sở hữu số lượng đời con to.

- Nội dung những phép lai: 

 • Lai những cặp bố mẹ khác nhau về một số cặp tính trạng thuần chủng tương phản (xanh - vàng; trơn - nhăn...).
 • Theo dõi sự di truyền của từng cặp tính trạng đó trên con cháu của từng cặp bố, mẹ
 • Sử dụng toàn thống kê để phân tích những số liệu thu được → rút ra được quy luật di truyền.

* Những cặp tính trạng tương phản khác nhau:

→ Từ những kết quả nghiên cứu trên cây đậu Hà Lan, năm 1865 ông đã rút ra những quy luật di truyền, đặt nền tảng bcho Di truyền học.

2. Lai một cặp tính trạng 

Nội dung quy luật phân li: Trong quá trình phát sinh giao tử mỗi nhân tố di truyền trong cặp nhân tố di truyền phân li về một giao tử và giữ nguyên thực chất như ở thân thể thuần chủng của P"

* Để xác định tính trạng trội là trội hoàn toàn hay trội ko hoàn toàn sử dụng phép lai phân tích.

3. Lai Hai cặp tính trạng

Nội dung quy luật phân li độc lập: Lúc lai bố mẹ khác nhau về hai cặp tính trạng thuần chủng tương phản di truyền độc lập với nhau cho F2 sở hữu tỉ lệ mỗi kiểu hình bằng tích những tỉ lệ mỗi kiểu hình bằng tích những tỉ lệ của những tính trạng hợp thành nó.

B. Một số thắc mắc ôn tập chương 1

Câu 1: Những điểm mới trong phương pháp nghiên cứu di truyền của Menđen

Trả lời

   1. Chọn đối tượng nghiên cứu nhiều thuận lợi.

   Menđen đã chọn cây đậu Hà Lan làm đối tượng nghiên cứu sở hữu 3 thuận lợi cơ bản:

   - Thời kì sinh trưởng ngắn trong vòng Một năm.

   - Cây đậu Hà Lan sở hữu khả năng tự thụ phấn cao nên tránh được sự tạp giao trong lai giống.

   - Với nhiều tính trạng đối lập và tính trạng đơn gen .

   2. Đề xuất phương pháp phân tích thân thể lai gồm 4 nội dung cơ bản:

   - Tạo dòng thuần chủng trước lúc nghiên cứu bằng cách cho tự thụ phấn nhiều đời.

   - Lai những cặp bố mẹ thuần chủng khác nhau về một hoặc vài cặp tính trạng tương phản rồi theo dõi những đời con cháu, phân tích di truyền chung của nhiều tính trạng.

   - Sử dụng phép lai phân tích để phân tích kết quả lai, trên cơ sở vật chất đó xác định được thực chất của sự phân li, tổ hợp của những nhân tố di truyền trong giảm phân và thụ tinh. Từ nhận thức này đã cho phép xây dựng được giả thiết giao tử trong sáng.

   - Sử dụng toán thống kê và lý thuyết xác suất để phân tích quy luật di truyền những tính trạng của bố mẹ cho những thế hệ sau.

Câu 2: Nếu ko sử dụng phép lai phân tích sở hữu thể sử dụng phương pháp nào để xác định một thân thể mang tính trạng trội là đồng hợp hay dị hợp.

Trả lời

Nếu ko sử dụng phép lai phân tích sở hữu thể xác định được Một cá thể sở hữu kiểu hình trội sở hữu phải kiểu gen đồng hợp hay ko nhờ vào tự thụ phấn.

   - Nếu kết quả phép lai thu được là đồng tính thì thân thể đem lai là đồng hợp.

   - Nếu kết quả phép lai thu được là phân tính theo tỉ lể 3:Một thì thân thể đem lai là dị hợp.

Câu 3: Biến dị tổ hợp là gì? Vì sao biến dị tổ hợp lại xuất hiện phổ biến ở những loài giao phối?

Trả lời

Biến dị tổ hợp là kiểu biến dị con lai sở hữu kiểu hình khác bố mẹ do sự tổ hợp lại những tính trạng của bố và mẹ tạo nên.

Biến dị tổ hợp lại xuất hiện phong phú trong những loài sinh sản hữu tính vì: Nhờ quá trình giao phối, do phân li độc lập của những thể nhiễm sắc và sự tổ hợp ngẫu nhiên giữa những giao tử đực và giao tử mẫu trong thụ tinh đã làm xuất hiện những tính trạng khác bố mẹ.

Câu 4: Nêu ý nghĩa của sự phân li độc lập những cặp tính trạng. Vì sao nói rằng biến dị tổ hợp sở hữu ý nghĩa quan yếu đối với chọn giống?

Trả lời

a. Ý nghĩa của sự phân li độc lập những cặp tính trạng

   Hiện tượng phân li độc lập của những cặp tính trạng là cơ sở vật chất tạo ra nhiều kiểu biến dị tổ hợp, làm phong phú và phổ quát về KG và KH của sinh vật sở hữu ý nghĩa quan yếu đối với tiến hoá và chọn giống.

   b. Biến dị tổ hợp sở hữu ý nghĩa đối với chọn giống

   Nhờ sở hữu những biến dị tổ hợp, trong quần thể vật nuôi hay cây trồng luôn làm xuất hiện những tính trạng mới, qua đó giúp con người thuận lợi chọn lựa và giữ lại những dạng thân thể (những biến dị) mang những đặc điểm thích hợp với lợi ích của con người để làm giống hoặc đưa vào sản xuất để tạo ra những giống sở hữu năng suất và hiệu quả kinh tế cao.

Câu 5: Ở Đậu Hà Lan, gen A quy định hạt vàng, a quy định hạt xanh; B quy định hạt trơn, b quy định hạt nhăn, hai cặp gen này di truyền độc lập với nhau. Cho cây đậu Hà Lan cho hạt vàng, nhăn lai với cây đậu Hà Lan cho hạt xanh trơn thu được F1phân tính theo tỉ lệ Một vàng, trơn : Một xanh, trơn : Một vàng, nhăn : Một xanh, nhăn. Hãy tìm kiểu gen của bố mẹ P được sử dụng đem lai?

Trả lời

   Xét tỉ lệ từng tính trạng ở F1:

(begin{array}{l} frac{v}{x} = frac{{1 + 1}}{{1 + 1}} = 1:Một to P:{rm{Aa}} times {rm{aa}} frac{t}{n} = frac{{1 + 1}}{{1 + 1}} = 1:Một to P:{rm{Bb}} times {rm{bb}} end{array})

Vì vậy thân thể P sở hữu kiểu hình vàng, nhăn sở hữu kiểu gen là: Aabb, thân thể sở hữu kiểu hình xanh, trơn sở hữu kiểu gen là: aaBb.

   Sơ đồ lai

Trắc nghiệm Sinh vật học 9 Chương 1

 • Trắc nghiệm Sinh vật học 9 Bài Một Menđen và Di truyền học
 • Trắcnghiệm Sinh vật học 9 Bài Hai Lai một cặp tính trạng
 • Trắc nghiệm Sinh vật học 9 Bài 3 Lai một cặp tính trạng (tiếp theo)
 • Trắc nghiệm Sinh vật học 9 Bài 4 Lai hai cặp tính trạng
 • Trắc nghiệm Sinh vật học 9 Bài 5 Lai hai cặp tính trạng (tiếp theo)
 • Trắc nghiệm Sinh vật học 9 Bài 7 Bài tập chương I

Tài liệu tham khảo 

Phần này những em sở hữu thể xem online hoặc tải file đề thi về tham khảo gồm đầy đủ thắc mắc và đáp án làm bài.

 • 30 Thắc mắc trắc nghiệm ôn tập chuyên đề Quy luật phân li Sinh vật học 9 sở hữu đáp án
 • 25 Thắc mắc trắc nghiệm ôn tập chuyên đề Quy luật phân li độc lập Sinh vật học 9 sở hữu đáp án
 • 46 Câu trắc nghiệm ôn tập Chương I - Những thí nghiệm của Menden Sinh vật học 9 sở hữu đáp án
 • Tổng ôn lý thuyết trọng tâm Chương 1. Menden và di truyền học Sinh vật học 9
 • Lý thuyết sử dụng những phép lai để tìm ra quy luật di truyền Sinh vật học 9
 • Chuyên đề trội lặn hoàn toàn và trội lặn ko hoàn toàn Sinh vật học 9
 • Chuyên đề quy luật phân li độc lập Sinh vật học 9
 • Chuyên đề những quy luật di truyền khác chi phối sự biểu hiện của một tính trạng và hai tính trạng Sinh vật học 9
 • Thắc mắc trắc nghiệm ôn tập Chuyên đề Quy luật di truyền Sinh hoc 9 sở hữu đáp án
 • Thắc mắc trắc nghiệm ôn tập Chuyên đề Những cơ chế di truyền ở cấp tế bào Sinh vật học 9 sở hữu đáp án
 • Thắc mắc tự luận tăng chủ đề Quy luật di truyền Sinh vật học 9
 • Thắc mắc trắc nghiệm tăng chủ đề Quy luật phân ly Sinh vật học 9 sở hữu đáp án
 • Thắc mắc trắc nghiệm tăng chủ đề Quy luật phân ly độc lập Sinh vật học 9 sở hữu đáp án
 • Bài tập Chương Tính quy luật của hiện tượng di truyền lớp 9

Đề rà soát Sinh vật học 9 Chương 1

Đề rà soát Sinh vật học 9 Chương 1 (Tải file)

Phần này những em sở hữu thể xem online hoặc tải file đề thi về tham khảo gồm đầy đủ thắc mắc và đáp án làm bài.  

 • Đề rà soát 15 phút Chương Quy luật Menden Sinh vật học 9 - Trường THCS Thị Trấn Vĩnh Bảo sở hữu đáp án

Trắc nghiệm online Chương Một Sinh 9 (Thi Online)

Phần này những em được làm trắc nghiệm online với những thắc mắc trong vòng 45 phút để rà soát năng lực và sau đó đối chiếu kết quả từng thắc mắc.

 • Thắc mắc trắc nghiệm tăng sở hữu đáp án chủ đề Quy luật phân ly
 • Thắc mắc trắc nghiệm tăng sở hữu đáp án chủ đề Quy luật phân ly độc lập

Lý thuyết từng bài chương Một và hướng dẫn giải bài tập SGK

Lý thuyết Sinh vật học 9 Chương 1

 • Lý thuyết Sinh 9 Bài Một Menđen và Di truyền học
 • Lý thuyết Sinh 9 Bài Hai Lai một cặp tính trạng
 • Lý thuyết Sinh 9 Bài 3 Lai một cặp tính trạng (tiếp theo)
 • Lý thuyết Sinh 9 Bài 4 Lai hai cặp tính trạng
 • Lý thuyết Sinh 9 Bài 5 Lai hai cặp tính trạng (tiếp theo)
 • Lý thuyết Sinh 9 Bài 6 Thực hiện
 • Lý thuyết Sinh 9 Bài 7 Bài tập chương I

Giải bài tập Sinh vật học 9 Chương 1

 • Giải bài tập Sinh 9 Chương Một Bài 1
 • Giải bài tập Sinh 9 Chương Một Bài 2
 • Giải bài tập Sinh 9 Chương Một Bài 3
 • Giải bài tập Sinh 9 Chương Một Bài 4
 • Giải bài tập Sinh 9 Chương Một Bài 5
 • Giải bài tập Sinh 9 Chương Một Bài 7

Để xem nội dung chi tiết của tài liệu Ôn tập Sinh vật học 9 Chương 1 Những thí nghiệm của Menden những em vui lòng đăng nhập vào trang hoc247.net chọn chức năng "Thi online" hoặc "Tải về". Ngoài ra, những em còn sở hữu thể san sẻ lên Facebook để giới thiệu bạn bè cùng vào học, tích lũy thêm điểm HP và sở hữu thời cơ nhận thêm nhiều phần quà sở hữu trị giá từ HỌC247! 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *