Trả lời câu hỏi mục 3 trang 131 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

KHTN lớp 6 - Kết nối tri thức

Chương I: Mở đầu về khoa học tự nhiên KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

 • 👉 Bài 1: Giới thiệu về Khoa học tự nhiên
 • 👉 Bài 2: An toàn trong phòng thực hiện
 • 👉 Bài 3: Sử dụng kính lúp
 • 👉 Bài 4: Sử dụng kính hiển vi quang quẻ học
 • 👉 Bài 5: Đo chiều dài
 • 👉 Bài 6: Đo khối lượng
 • 👉 Bài 7: Đo thời kì
 • 👉 Bài 8: Đo nhiệt độ

Chương II : Chất quanh ta KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

 • 👉 Bài 9: Sự rộng rãi của chất
 • 👉 Bài 10: Những thể của chất và sự chuyển thể
 • 👉 Bài 11: Oxygen. Ko khí

Chương III : Một số vật liệu, vật liệu, nhiên liêu, lương thực - thực phẩm thông dụng KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

 • 👉 Bài 12: Một số vật liệu
 • 👉 Bài 13: Một số vật liệu
 • 👉 Bài 14: Một số nhiên liệu
 • 👉 Bài 15: Một số lương thực, thực phẩm

Chương IV : Hỗn hợp. tách chất ra khỏi hỗn hợp KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

 • 👉 Bài 16: Hỗn hợp những chất
 • 👉 Bài 17: Tách những chất khỏi hỗn hợp

Chương V: Tế bào KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

 • 👉 Bài 18: Tế bào - Đơn vị cơ bản của sự sống
 • 👉 Bài 19: Cấu tạo và chức năng những thành phần của tế bào
 • 👉 Bài 20: Sự to lên và sinh sản của tế bào
 • 👉 Bài 21: Thực hiện: Quan sát và phân biệt một số loại tế bào

Chương VI: từ Tế bào tới thân thể KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

 • 👉 Bài 22: Thân thể Sinh vật
 • 👉 Bài 23: Tổ chức thân thể đa bào
 • 👉 Bài 24: Thực hiện: Quan sát và mô tả thân thể đơn bào và thân thể đa bào.

Chương VII: Phổ thông toàn cầu sống KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

 • 👉 Bài 25: Hệ thống phân loại sinh vật
 • 👉 Bài 26: Khóa lưỡng phân
 • 👉 Bài 27: Vi khuẩn
 • 👉 Bài 28: Thực hiện: Làm sữa chua và quan sát vi khuẩn
 • 👉 Bài 29: Virus
 • 👉 Bài 30: Nguyên sinh vật
 • 👉 Bài 31: Thực hiện: Quan sát nguyên sinh vật
 • 👉 Bài 32: Nấm
 • 👉 Bài 33: Thực hiện: Quan sát những loại nấm
 • 👉 Bài 34: Thực vật
 • 👉 Bài 35: Thực hiện: Quan sát và phân biệt một số nhóm thực vật
 • 👉 Bài 36: Động vật
 • 👉 Bài 37: Thực hiện: Quan sát và nhận mặt một số nhóm động vật ngoài thiên nhiên.
 • 👉 Bài 38: Phổ thông sinh vật học
 • 👉 Bài 39: Tìm hiểu sinh vật ngoài thiên nhiên

Chương VIII: Lực trong đời sống KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

 • 👉 Bài 40: Lực là gì?
 • 👉 Bài 41: Trình diễn lực
 • 👉 Bài 42: Biến dạng của lò xo
 • 👉 Bài 43: Trọng lượng. Lực quyến rũ
 • 👉 Bài 44: Lực ma sát
 • 👉 Bài 45: Lực cản của nước

Chương IX: Năng lượng KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

 • 👉 Bài 46: Năng lượng và sự truyền năng lượng
 • 👉 Bài 47: Một số dạng năng lượng
 • 👉 Bài 48: Sự chuyển hóa năng lượng
 • 👉 Bài 49: Năng lượng hao tổn
 • 👉 Bài 50: Năng lượng tái tạo
 • 👉 Bài 51: Tiết kiệm năng lượng

Chương X: Trái đất và bầu trời KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

 • 👉 Bài 52: Chuyển động nhìn thấy của Mặt Trời. Thiên thể
 • 👉 Bài 53: Mặt Trăng
 • 👉 Bài 54: Hệ Mặt Trời
 • 👉 Bài 55: Ngân Hà

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *