Giải VBT Lịch sử 9 Bài 22: Cao trào cách mạng tiến tới tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945

Hướng dẫn giải vở bài tập Lịch sử lớp 9 Bài 22: Cao trào cách mệnh tiến tới tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 mang lời giải chi tiết, dễ hiểu, đủ ý và cách trả lời ngắn gọn được soạn bởi hàng ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm. Tương trợ học trò trong quá trình học tập tốt môn Lịch sử 9

Bài một trang 78-79 VBT Sử lớp 9

Lời giải:

a. Hãy đánh dấu X vào ô trống trước ý ko thuộc về chủ trương của Hội nghị BCH TƯ Đảng Cùng sản Đông Dương lần thứ VIII.

b. Hãy đánh dấu X vào ô trống dưới đây để chọn đúng ngày thành lập Mặt trận Việt Minh:

Bài hai trang 79 VBT Sử lớp 9

Hãy hoàn thiện sơ đồ dưới đây để thấy rõ công việc xây dựng lực lượng cách mệnh, tập hợp lực lượng chính trị tiến tới vũ trang khởi nghĩa.

Lời giải:

Bài 3 trang 79-80 VBT Sử lớp 9

Lời giải:

a. Hãy điền mốc thời kì vào cột bên trái sao cho thích hợp với những sự kiện ở cột bên phải.

b. Phát huy thắng lợi trước tiên, Việt Nam tuyên truyền phóng thích quân đã làm gì? Hãy đánh dấu X vào ô trống trước ý trả lời đúng.

c. Kết quả của những việc trên là gì? Hãy khoanh tròn chữ loại trước câu trả lời đúng.

A. Quân địch ở những đồn hoang mang, lo sợ

Bài 4 trang 80 VBT Sử lớp 9

Lời giải:

a. Đầu năm 1945, tình hình toàn cầu và Đông Dương diễn ra như thế nào?

- Ở mặt trận Thái Bình Dương: Phát xít Nhật cũng khốn đốn trước những đòn tiến công dồn dập của Anh – Mĩ trên bộ vũng như trên mặt biển.

- Ở Đông Dương: lợi dụng thời cơ Nhật suy yếu, thực dân Pháp ngóc đầu dậy, ráo riết hoạt động để chờ thời cơ phản công chiếm lại vị trí thống trị như cũ → tranh chấp Pháp – Nhật sâu sắc.

b. Trước tình hình đấy, Nhật đã làm gì? Hãy khoanh tròn chữ loại trước ý mà em chọn.

A. Làm đảo chính lật đổ Pháp.

c. Ngay đêm 9/3/1945, lúc quân Nhật đảo chính Pháp, Hội nghị BCH TƯ Đảng đã họp và ra những chỉ thị quan yếu gì?

Ngay đêm 9/3/1945, Lúc quân Nhật đảo chính Pháp, hội nghị BCH TƯ Đảng đã họp và ra chỉ thị “Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”

Bài 5 trang 81 VBT Sử lớp 9

Lời giải:

a. Hãy đánh dấu X vào ô trống trước câu thể hiện cách mệnh Việt Nam đã chuyển sang cao trào tiến tới Tổng khởi nghĩa từ giữa tháng 3/1945.

b. Giữa lúc cao trào kháng Nhật, cứu nước đang dâng lên, hội nghị Quân sự cách mệnh Bắc kì họp và quyết định những nhiệm vị gì? Hãy khoanh tròn chữ loại trước ý đúng.

A. Phát triển lực lượng vũ trang và nửa vũ trang.

B. Mở trường huấn luyện cán bộ quân sự và chính trị.

C. Nhiệm vụ cấp bách là phát triển chiến tranh du kích.

D. Xây dựng căn cứ địa kháng Nhật.

Bài 6 trang 81-82 VBT Sử lớp 9

Hãy hoàn thiện sơ đồ dưới đây để nói lên ko khí chuẩn bị tiến tới Tổng khởi nghĩa tháng Tám.

Lời giải:

- Khu phóng thích Việt Bắc trở thành: căn cứ địa của cả nước và là hình ảnh thu nhỏ của nước Việt Nam mới.

- Khẩu hiệu “phá kho thóc, khắc phục nạn đói” đã làm dấy lên một phong trào đánh chiếm những kho thóc của Nhật Bản để chia cho dân nghèo. Đây mang phải là ko khí tiền khởi nghĩa bao trùm trong cả nước ko?

►►CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để tải về giải VBT Lịch sử lớp 9 Bài 22: Cao trào cách mệnh tiến tới tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 file PDF hoàn toàn miễn phí!

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *