Lý thuyết vật lý 6 bài 19 sự nở vì nhiệt của chất lỏng (Giải bài tập dễ hiểu)

Lý thuyết sự nở vì nhiệt của chất lỏng 

Chất lỏng là chất xuất hiện hàng ngày xung quanh chúng ta, và cũng là hợp chất ko thể thiếu trong đời sống của con người. Cũng giống như chất rắn, lúc nhiệt độ xung quanh thay đổi, chất lỏng cũng sẽ với sự thay đổi nhất định.

Thí nghiệm sự nở vì nhiệt của chất lỏng 

Trước lúc giảng giải về sự thay đổi của chất lỏng lúc nhiệt độ thay đổi, hãy cùng Monkey thực hiện một vài thí nghiệm nhỏ để với thể thuận lợi hình dung hiện tượng sự nở vì nhiệt của chất lỏng nhé!

Thí nghiệm 1:

 1. Dụng cụ thí nghiệm

Dụng cụ thí nghiệm bao gồm:

 • Một bình hình cầu bằng thuỷ tinh với nút cao su cắm xuyên qua một ống thuỷ tinh, nước trong bình là nước màu để dễ quan sát hiện tượng.

 • Một bình nước nóng, một bình nước lạnh.

 • Một khăn khô.

 1. Tiến hành thí nghiệm

Bước 1: Lau sạch những dụng cụ thí nghiệm, nút chặt bình bằng nút cao su. Quan sát nước màu dâng lên trong bình thuỷ tinh.

Bước 2: Đặt bình cầu thuỷ tinh vào trong chậu nước nóng đã chuẩn bị, sau đó quan sát hiện tượng xảy ra với mực nước màu trong ống thuỷ tinh. Làm tương tự với chậu nước lạnh.

 1. Kết quả thí nghiệm

 • Lúc nhúng bình cầu vào chậu nước nóng: mực nước màu trong ống thuỷ tinh sẽ tăng lên.

 • Lúc nhúng bình cậu lại vào chậu nước lạnh: mực nước màu trong ống thuỷ tinh sẽ giảm xuống.

Thí nghiệm 2:

 1. Dụng cụ thí nghiệm

 • Chuẩn bị ba bình cầu thuỷ tinh với cùng thể tích, cùng loại chất lỏng và ba bình cầu thuỷ tinh với cùng thể tích nhưng khác loại chất lỏng.

 • Hai chậu nước nóng và hai chậu nước lạnh với cùng nhiệt độ.

 1. Tiến hành thí nghiệm

Bước 1: Nút chặt những bình bằng nút cao su với cắm xuyên qua ống thuỷ tinh. 

Bước 2: Nhúng ba bình cầu với cùng loại chất lỏng, cùng thể tích vào chậu nước nóng. Tương tự nhúng ba bình cầu khác loại chất lỏng vào chậu nước nóng rồi quan sát.

 1. Kết quả thí nghiệm

 • Ba bình cùng loại chất lỏng lúc đặt vào nước nóng sẽ tăng cùng một mức như nhau.

 • Trái lại ba bình khác loại chất lỏng lúc đặt vào chậu nước nóng sẽ với ba mức trong ống thuỷ tinh khác nhau.

Giảng giải hiện tượng sự nở vì nhiệt của chất lỏng 

Ở thí nghiệm 1 ta với thể thấy, mực nước tăng lên lúc ở trong chậu nước nóng và hạ xuống lúc đặt lại vào chậu nước lạnh, đồng nghĩa với việc chất lỏng sẽ nở ra lúc nóng lên và co lại lúc gặp lạnh.

Ở thí nghiệm 2, những chất lỏng khác nhau sẽ với sự nở vì nhiệt khác nhau.

Nêu kết luận sự nở vì nhiệt của chất lỏng 

Qua trên, ta với 3 kết luận về sự nở vì nhiệt của chất lỏng như sau: 

 • Chất lỏng sẽ nở ra lúc nóng lên: Lúc nhiệt độ môi trường xung quanh tăng lên hay nhiệt độ xúc tiếp với chất lỏng cao, chất lỏng với hiện tượng nở ra. Sự thay đổi của chất lỏng nhiều hay ít sẽ tùy thuộc vào nhiệt độ tác động đó cao hay thấp.

 • Chất lỏng sẽ co lại lúc lạnh đi: Lúc chất lỏng đang ở nhiệt độ khá cao và khởi đầu giảm nhiệt độ, chất lỏng sẽ với hiện tượng co lại. Tùy theo mức nhiệt giảm thấp tới đâu mà mức độ co lại của chất lỏng sẽ bị thay đổi.

 • Chất lỏng khác nhau với sự nở vì nhiệt khác nhau: Những chất lỏng khác nhau sẽ với những cấu tạo phân tử ko giống nhau. Chính vì vậy nên lúc nhiệt độ tăng lên, sự thay đổi trong vị trí phân tử cũng sẽ dẫn tới sự thay đổi về thể tích. Như ở thí nghiệm Hai ở trên, những em với thể hiểu một cách đơn thuần, rượu, nước và xăng là ba loại chất lỏng khác nhau. Lúc ba loại chất lỏng này cùng được tăng tới một nhiệt độ nhất định, chúng sẽ với sự nở hoàn toàn khác nhau. 

So sánh sự nở vì nhiệt của chất lỏng 

Bảng so sánh sự nở vì nhiệt của chất lỏng với chất rắn và khí:

Sự nở vì nhiệt của nước với gì đặc thù?

Nước được những nhà vật lý học coi là một loại chất lỏng đặc thù lúc nhiệt độ thay đổi. Thay vì chỉ với những con số chỉ độ nở vì nhiệt như những loại chất lỏng khác, thì nước với riêng một quá trình thay đổi trong những khoảng nhiệt độ khác nhau.

 • Nhiệt độ tăng từ 0°C tới 4°C, nước co lại, thể tích của nước giảm.

 • Nhiệt độ chỉ tăng từ 4°C  trở lên, sự nở của nước sẽ tuân theo quy luật của sự nở vì nhiệt của chất lỏng, tức thị nước sẽ nở ra.

 • Thể tích nước ở 4°C là nhỏ nhất cho nên khối lượng riêng của nước ở 4°C sẽ là to nhất.

 • Lúc nhiệt độ lên tới 100°C, nước sẽ sôi và chuyển dần sang trạng thái khí. Ví dụ tiêu biểu cho trường hợp này là lúc bạn đun sôi nước tới 100°C thì nước sẽ bốc tương đối.

Ứng dụng sự nở vì nhiệt của chất lỏng 

Trong đời sống hằng ngày, chúng ta rất dễ bắt gặp những hiện tượng nở vì nhiệt của chất lỏng, như:

 • Lúc đun nước, ko nên đổ đầy nước vào ấm vì lúc nhiệt độ tăng, nước sẽ tràn ra làm tắt lửa.

 • Lúc bị cảm sốt, ta thường đo nhiệt độ bằng nhiệt kế thủy ngân, thủy ngân sẽ nở ra vì nhiệt nên trên thanh nhiệt kế sẽ thấy mức thuỷ ngân bị đẩy cao lên.

 • Lúc đóng một chai nước ngọt, chúng ta thường thấy nước trong bình ko bao giờ được đầy chai, vì lúc ở nhiệt độ cao thì với thể làm chai bị vỡ ra.

Bài thực tập nở vì nhiệt của chất lỏng

Bài 1: Hiện tượng nào dưới đây xảy ra đối với khối lượng riêng của một chất lỏng lúc đun nóng một lượng chất lỏng này trong bình thủy tinh?

A. Khối lượng riêng của chất lỏng thoạt đầu giảm, rồi sau đó mới tăng.

B. Khối lượng riêng của chất lỏng giảm

C. Khối lượng riêng của chất lỏng ko thay đổi

D. Khối lượng riêng của chất lỏng tăng

Bài 2: Đun nóng một lượng nước đá từ 0oC tới 100oC. Khối lượng và thể tích lượng nước đó thay đổi như thế nào?

A. Khối lượng ko đổi, ban sơ thể tích giảm sau đó tăng.

B. Khối lượng tăng, thể tích ko đổi.

C. Khối lượng tăng, thể tích giảm.

D. Khối lượng ko đổi, thể tích giảm.

Bài 3: Kết luận nào sau đây lúc nói về sự nở ra vì nhiệt của chất lỏng?

A. Chất lỏng co lại lúc nhiệt độ tăng, nở ra lúc nhiệt độ giảm

B. Chất lỏng nở ra lúc nhiệt độ tăng, co lại lúc nhiệt độ giảm

C. Khối lượng riêng của chất lỏng tăng lúc nhiệt độ thay đổi

D. Chất lỏng ko thay đổi lúc nhiệt độ thay đổi

Bài 4: Những chất lỏng khác nhau nở vì nhiệt...

A. Giống nhau

B. Ko giống nhau

C. Tăng dần lên

D. Giảm dần đi

Bài 5: Kết luận nào sau đây là đúng lúc nói về khối lượng riêng và khối lượng của một lượng nước ở 4oC?

A. Khối lượng riêng nhỏ nhất

B. Khối lượng nhỏ nhất

C. Khối lượng to nhất

D. Khối lượng riêng to nhất

Bài 6: Hiện tượng nào sau đây sẽ xảy ra lúc nung nóng một lượng chất lỏng?

A. Khối lượng của chất lỏng tăng

B. Trọng lượng của chất lỏng tăng

C. Thể tích của chất lỏng tăng

D. Cả khối lượng, trọng lượng và thể tích đều tăng

Bài 7: Làm lạnh một lượng nước từ 100oC về 50oC. Khối lượng riêng và trọng lượng riêng của nước thay đổi như thế nào?

A. Cả khối lượng riêng và trọng lượng riêng đều tăng.

B. Ban sơ khối lượng riêng và trọng lượng riêng giảm sau đó khởi đầu tăng.

C. Cả khối lượng riêng và trọng lượng riêng đều giảm.

D. Cả khối lượng riêng và trọng lượng riêng đều ko đổi.

Bài 8: Chọn câu phát biểu sai? 

A. Chất lỏng co lại lúc lạnh đi.

B. Độ dãn nở vì nhiệt của những chất lỏng khác nhau là như nhau.

C. Lúc nhiệt độ thay đổi thì thể tích chất lỏng thay đổi.

D. Chất lỏng nở ra lúc nóng lên.

Đáp án:

 1. B

 2. A

 3. B

 4. B

 5. D

 6. C

 7. A

 8. B                                                                                                                   

Trên đây là lý thuyết và một số bài tập về sự nở vì nhiệt của chất lỏng mà những em sẽ được tìm hiểu ở chương trình vật lý 6. Kỳ vọng, thông qua bài viết này những em sẽ hiểu được sự thay đổi của chất lỏng ở từng nhiệt độ và ứng dụng được nhiều trong thực tế. Cảm ơn những em đã theo dõi bài viết này.


--- Cập nhật: 22-01-2023 --- edu.dinhthienbao.com tìm được thêm bài viết Tìm hiểu về sự nở vì nhiệt của chất lỏng? Giải đáp vật lý 6 từ website toppy.vn cho từ khoá giải bài thực tập nở vì nhiệt của chất long.

Nếu như những em đã tìm hiểu trong bài viết trước, những em sẽ biết chất rắn với sự thay đổi lúc nhiệt độ thay đổi. Đối với chất lỏng cũng vậy, lúc với sự thay đổi về nhiệt, chất lỏng cũng biến đổi. Bài viết ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về hiện tượng này. Liệu sự nở vì nhiệt của chất lỏng với đem tới lợi ích trong cuộc sống hàng ngày hay ko? Sự nở vì nhiệt này xảy ra như thế nào? Hãy đọc bài viết này để tìm hiểu ngay về tri thức này nhé!

Sự nở vì nhiệt của chất lỏng là gì?

Giống với chất rắn. Lúc nhiệt độ thay đổi, chất lỏng cũng với sự nở ra và co lại khác nhau. Lý thuyết sự nở vì nhiệt của chất lỏng được thí nghiệm và ghi lại như sau:

 • Chất lỏng nở ra lúc nóng lên: Lúc với nhiệt độ cao xúc tiếp với chất lỏng hoặc nhiệt độ môi trường xung quanh tăng lên. Chất lỏng với xu hướng nở ra. Tùy thuộc vào nhiệt độ cao tới mức nào, sự thay đổi của chất lỏng sẽ với sự khác nhau. 
 • Chất lỏng co lại lúc lạnh đi: Nếu chất lỏng đang ở nhiệt độ khá cao, từ từ giảm nhiệt độ. Chất lỏng với xu hướng co lại. Điều này đã được những nhà vật lý học làm thí nghiệm chứng minh. Tùy theo mức nhiệt giảm thấp tới đâu, mức độ co lại của chất lỏng sẽ thay đổi. 

Ngoài ra, trên lớp, những em cũng sẽ được thực hiện những thí nghiệm để chứng minh được điều này. Tuy nhiên, sự thay đổi của chất lỏng khó với thể quan sát được. Bởi lẽ, chất lỏng luôn được đựng trong vật cứng. Lúc nung nóng, hoặc làm tăng nhiệt độ của chất lỏng. Thì vật cứng đựng chất lỏng cũng tiếp nhận nhiệt độ và nở ra. Sự nở vì nhiệt của chất rắn đã được chúng tôi nhắc tới ở bài viết trước. 

Chính vì vậy, để thí nghiệm sự nở vì nhiệt của chất lỏng đem lại kết quả xác thực. Những em cần phải thực hiện theo chuẩn những bước được hướng dẫn. Thỉnh thoảng, những em với thể lấy sẵn số liệu từ thí nghiệm chứng minh để sử dụng. Mà những em ko cần phải làm thí nghiệm để chứng minh lại điều này. 

Sự nở vì nhiệt của chất lỏng được giảng giải theo công thức

Chất lỏng nở ra lúc nóng lên, co lại lúc lạnh đi. Tức thị:

+ Lúc tăng nhiệt độ:

– Thể tích (V) của chất lỏng tăng.

– Khối lượng (m), trọng lượng (P) của chất lỏng ko đổi.

– Khối lượng riêng (D), trọng lượng riêng (d) của chất lỏng giảm

+ Lúc giảm nhiệt độ:

– Thể tích (V) của chất lỏng giảm.

– Khối lượng (m), trọng lượng (P) của chất lỏng ko đổi.

– Khối lượng riêng (D), trọng lượng riêng (d) của chất lỏng tăng.

Đặc điểm sự nở vì nhiệt của chất lỏng 

Chất lỏng hay chất rắn đều với những đặc điểm riêng theo sự nở vì nhiệt. Chúng ta cần nhớ những đặc điểm sau đây:

 • Chất lỏng khác nhau nở vì nhiệt khác nhau. Điều này giống với định lý của chất rắn. Những chất lỏng khác nhau mang theo những cấu tạo phân tử khác nhau. Nên lúc nhiệt độ tăng lên, sự thay đổi trong vị trí phân tử dẫn tới sự thay đổi về thể tích. Những em với thể hiểu đơn thuần, rượu và nước là hai chất lỏng khác nhau. Nên lúc cùng tăng tới một nhiệt độ nhất định, rượu và nước với sự nở khác nhau. 
 • Chất lỏng nở vì nhiệt nhiều hơn chất rắn. Điều này những em ko thể rà soát bằng mắt thường mà đề nghị phải tiêu dùng thí nghiệm. Những thí nghiệm thực tế đã được những nhà khoa học chứng minh. Những em chỉ cần ghi nhớ để ứng dụng vào bài học tốt nhất. 

Chất lỏng khác nhau với sự nở vì nhiệt khác nhau

Trong thực tế, sự nở vì nhiệt của chất lỏng ko quá rõ rệt. Với trình độ vật lý lớp 6, những em cũng ko cần phải tìm hiểu quá sâu và chứng minh về điều này. Những bài tập những em được gặp hầu hết sẽ là bài tập tính toán, với cho sẵn số liệu. Những em chỉ cần nhớ lý thuyết và ứng dụng tính toán sẽ với kết quả xác thực. 

Sự nở vì nhiệt đặc thù của nước

Nước được coi là một chất lỏng đặc thù. Những nhà vật lý học đã nghiên cứu và trông thấy được những tính chất rõ rệt của nước lúc nhiệt độ thay đổi. Thay vì chỉ với những con số chỉ độ nở vì nhiệt của những chất lỏng khác. Thì nước với riêng một quá trình thay đổi trong những khoảng nhiệt khác nhau. Những em với thể đọc tham khảo sự nở vì nhiệt của chất lỏng là nước ngay dưới đây. 

 • Lúc nhiệt độ tăng từ 0°C tới 4°C, nước co lại, thể tích của nước giảm.
 • Lúc nhiệt độ tăng  từ 4°C  trở lên, sự nở của nước tuân theo quy luật sự nở vì nhiệt của chất lỏng, tức là nước nở ra.
 • Thể tích nước ở 4°C là nhỏ nhất nên khối lượng riêng của nước ở 4°C là to nhất.
 • Lúc nhiệt độ lên tới 100°C nước sẽ sôi và dần chuyển sang trạng thái khí. 

Nước sôi là ví dụ minh chứng của sự nở vì nhiệt

Dựa trên những khoảng nhiệt này, chúng ta với thể nắm bắt được sự thay đổi của nước. Những em với thể sẽ gặp phải những bài tập tình huống. Yêu cầu giảng giải trạng thái của nước theo từng khoảng nhiệt độ. Những em sẽ cần phải tiêu dùng tới điều này. Đây chỉ là những tính chất liên quan tới chất lỏng là nước. Đối với những chất lỏng khác, những em ko thể ứng dụng điều này. Sự nở vì nhiệt của chất lỏng sẽ khác nhau phụ thuộc vào những chất. 

Những dạng bài tập liên quan 

Dạng bài tập liên quan tới chủ đề sự nở vì nhiệt của chất lỏng sẽ với khá nhiều. Theo từng dạng bài khác nhau, những em cần phải nhớ cách làm khác nhau. Chúng tôi đã tìm hiểu và tổng hợp những dạng bài phía dưới đây. Những em hãy tham khảo nhé!

Dạng 1: Giảng giải những hiện tượng trong đời sống

Để giảng giải những hiện tượng trong đời sống ta dựa vào những tính chất dãn nở vì nhiệt của chất lỏng sau đây:

– Những chất lỏng nở ra lúc nóng lên và co lại lúc lạnh đi.

– Những chất lỏng khác nhau thì dãn nở vì nhiệt cũng khác nhau.

– Chất lỏng dãn nở vì nhiệt nhiều hơn chất rắn.

Lưu ý: Lúc giãn nở thể tích của chất lỏng tăng nhưng khối lượng của nó ko thay đổi (trừ trường hợp đặc thù là nước, lúc nhiệt độ tăng từ 0°C tới 4°C thì thể tích của nước giảm đi chứ ko tăng lên).

Dạng 2: Bài tập cơ bản yêu cầu tính toán về sự nở vì nhiệt của chất lỏng.

 • Bước 1: Xác định dữ kiện đã cho (nhiệt độ, thể tích, loại chất lỏng …) và yêu cầu của đề bài. Một số đề bài sẽ cho thêm số liệu về sự nở về nhiệt để những em tiện tính toán. 
 • Bước 2: Dựa trên đặc điểm sự nở vì nhiệt:

+ Chất lỏng tăng (giảm) thể tích lúc tăng (giảm) nhiệt độ

+ Những chất lỏng khác nhau thì nở vì nhiệt cũng khác nhau.

+ Chất lỏng tăng thể tích nhiều hơn chất rắn lúc ở cùng một nhiệt độ.

Từ đó rút ra câu trả lời xác thực cho bài toán đã nêu.

Dạng 3: Tìm hiểu về sự dãn nở đặc thù của nước.

 • Bước 1: Xác định dữ kiện đã cho (nhiệt độ, thể tích…) và yêu cầu của đề bài.
 • Bước 2: Dựa trên đặc điểm sự dãn nở đặc thù của nước.

+ Tăng từ 0°C tới 4°C, nước co lại, thể tích của nước giảm.

+ Tăng từ 4°C trở lên, sự nở ra, thể tích của nước tăng.

Từ đó rút ra kết luận cho yêu cầu của đề bài.

Trên đây chính là những lý thuyết và ví dụ về sự dãn nở đặc thù của nước. Hi vọng những điều này với thể tạo điều kiện cho những em hiểu hơn về bài học của mình. Ko chỉ vậy, những tri thức vật lý cũng được ứng dụng rất nhiều trong thực tế. Những em nên ghi nhớ để vận dụng tốt hơn nhé! Cảm ơn những em đã đón đọc bài viết. 

Giải pháp toàn diện giúp con đạt điểm 9-10 thuận lợi cùng Toppy

Với mục tiêu lấy học trò làm trung tâm, Toppy chú trọng việc xây dựng cho học trò một lộ trình học tập tư nhân, giúp học trò nắm vững cơ bản và tiếp cận tri thức tăng nhờ hệ thống nhắc học, thư viện bài tập và đề thi chuẩn khuông năng lực từ 9 lên 10.

Kho học liệu khổng lồ

Kho video bài giảng, nội dung minh hoạ sinh động, dễ hiểu, gắn kết học trò vào hoạt động tự học. Thư viên bài tập, đề thi phong phú, bài tập tự luyện phân cấp nhiều trình độ.Tự luyện – tự chữa bài giúp tăng hiệu quả và rút ngắn thời kì học. Kết hợp phòng thi ảo (Mock Test) với giám thị thật để chuẩn bị sẵn sàng và tháo gỡ nỗi lo về bài thi IELTS.

Học online cùng Toppy

Nền tảng học tập thông minh, ko giới hạn, cam kết hiệu quả

Chỉ cần điện thoại hoặc máy tính/laptop là bạn với thể học bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. 100% học viên trải nghiệm tự học cùng TOPPY đều đạt kết quả như mong muốn. Những kỹ năng cần tập trung đều được cải thiện đạt hiệu quả cao. Học lại miễn phí tới lúc đạt!

Tự động thiết lập lộ trình học tập tối ưu nhất

Lộ trình học tập tư nhân hóa cho mỗi học viên dựa trên bài rà soát đầu vào, hành vi học tập, kết quả tập tành (tốc độ, điểm số) trên từng đơn vị tri thức; từ đó tập trung vào những kỹ năng còn yếu và những phần tri thức học viên chưa nắm vững.

Trợ lý ảo và Cố vấn học tập Online đồng hành tương trợ xuyên suốt quá trình học tập

Kết hợp với ứng dụng AI nhắc học, giám định học tập thông minh, chi tiết và hàng ngũ tương trợ thắc mắc 24/7, giúp kèm cặp và động viên học trò trong suốt quá trình học, tạo sự yên tâm uỷ thác cho phụ huynh.


--- Cập nhật: 22-01-2023 --- edu.dinhthienbao.com tìm được thêm bài viết Cách giải bài tập Sự giãn nở vì nhiệt của chất lỏng cực hay từ website vietjack.com cho từ khoá giải bài thực tập nở vì nhiệt của chất long.

A. Phương pháp giải

Học trò cần nắm được tri thức cơ bản về nguyên tử, phân tử, sự giản nở của chất lỏng.

1. Cấu tạo chất

Những chất được cấu tạo từ những hạt riêng biệt vô cùng nhỏ bé gọi là nguyên tử và phân tử.

- Nguyên tử là hạt chất nhỏ nhất.

- Phân tử là một nguyên tử hoặc nhóm những nguyên tử kết hợp lại thể hiện đầy đủ tính chất hóa học của chất.

2. Tính chất của nguyên tử và phân tử

- Những nguyên tử, phân tử chuyển động hỗn độn ko ngừng về mọi phía.

- Giữa những nguyên tử, phân tử với khoảng cách.

- Nhiệt độ càng cao thì những nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật chuyển động càng nhanh. Chuyển động của nguyên tử, phân tử là chuyển động nhiệt.

3. Sự nở vì nhiệt của chất lỏng

- Chất lỏng nở ra lúc nóng lên, co lại lúc lạnh đi. Những chất lỏng khác nhau nở vì nhiệt cũng khác nhau.

- Lúc nhiệt độ tăng, trọng lượng riêng chất lỏng giảm, chất lỏng nhẹ đi, vì vậy trong cùng một khối chất lỏng phần nóng luôn nằm ở phía trên

B. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Hiện tượng nào sau đây sẽ xảy ra lúc đung nóng một lượng chất lỏng?

A. Khối lượng của chất lỏng tăng

B. Trọng lượng của chất lỏng tăng

C. Thể tích của chất lỏng tăng

D. Cả khối lượng, trọng lượng và thể tích của chất lỏng đều tăng.

Lời giải:

Đáp án: C

   Lúc đun nóng một chất lỏng thì khối lượng của chất lỏng ko tăng. Chỉ với thể tích của chất lỏng tăng, do chất lỏng nở vì nhiệt

Ví dụ 2: Hiện tượng nào sau đây sẽ xảy ra đối với khối lượng riêng của một chất lỏng lúc đun nóng một lượng chất lỏng trong một bình thủy tinh?

A. Khối lượng riêng của chất lỏng tăng

B. Khối lượng riêng của chất lỏng giảm

C. Khối lượng riêng của chất lỏng ko thay đổi

D. Khối lượng riêng của chất lỏng thoạt đầu giảm, rồi sau đó mới tăng.

Lời giải:

Đáp án: B

   Lúc đun nóng một chất lỏng thì khối lượng của chất lỏng ko thay đổi, nhưng thể tích của chất lỏng tăng. Do đó khối lương riêng của chất lỏng giảm

Ví dụ 3: Vì sao lúc đun nước, ko nên đổ nước thật đầy ấm?

Lời giải:

   Lúc đun nước, nhiệt độ tăng, thể tích chất lỏng tăng, nếu đổ đầy ấm, nước tràn ra ngoài.

Do vậy, lúc đun nước ta ko nên đổ nước thật đầy ấm.

C. Bài tập vận dụng

Câu 1: Trong những kết luận dưới đây, kết luận nào là xác thực?

Lúc đun nóng một lượng nước từ 30°C tới 90°C thì:

A. Khối lượng ko đổi, thể tích tăng.

B. Khối lượng của nước tăng.

C. Khối lượng tăng, thể tích tăng.

D. Khối lượng riêng ko thay đổi.

Câu 2: Lúc giảm nhiệt độ của một lượng nước từ 100°C xuống còn 10°C thì:

A. Khối lượng của nước tăng.

B. Khối lượng tăng, thể tích giảm.

C. Khối lượng ko đổi, thể tích tăng.

D. Khối lượng riêng tăng, thể tích giảm.

Câu 3: Ban sơ hai bình A và B chứa cùng một lượng nước ở nhiệt độ 80°C. Người ta giảm nhiệt độ của bình A 10°C và bình B xuống 30°C.

- Lúc đó ta biết:

A. VA = VB.

B. VA < VB.

D. Chưa kết luận được

Câu 4: Với ba bình đựng rượu, nước và thuỷ ngân với thể tích giống nhau ở nhiệt độ 50°C. lúc giảm nhiệt độ của chúng xuống tới 10°C. Lúc đó:

A. thể tích của rượu to nhất.

B. thể tích của nước to nhất.

C. thể tích của Thuỷ ngân to nhất.

D. thể tích ba chất lỏng như nhau

Câu 5: Đun nóng một lượng nước từ 0°C tới 70°C . Khối lượng và thể tích nước thay đổi như sau:

A. Khối lượng tăng, thể tích ko đổi

B. Khối lượng tăng, thể tích tăng đều

C. Khối lượng ko đổi, thể tích tăng đều

D. Khối lượng ko đổi, ban sơ thể tích giảm sau đó mới tăng

Câu 6: Một bình rượu và một bình nước với cùng thể tích và nhiệt độ ban sơ. Nếu đun nóng để mỗi bình tăng thêm 20°C thì thể tích của chúng sẽ như thế nào? Chất lỏng ở bình nào với thể tích to hơn.

Câu 7: An định đổ đầy nước vào một chai thuỷ tinh rồi nút chặt lại và bỏ vào ngăn làm nước đá của tủ lạnh. Bình ngăn ko cho An làm, vì nguy hiểm. Hãy giảng giải vì sao?

Câu 8: Sự giãn nở vì nhiệt của nước khác thủy ngân và dầu ở điểm cơ bản nào?

Câu 9: Vì sao lúc sản xuất nước đóng chai, những chai nước thông thường ko chứa đầy nước mà vẫn còn dư một tí?

Câu 10: Một bình nước với chứa Hai lít nước ở nhiệt độ 20°C. Người ta đun nóng để nhiệt độ nước trong bình lên tới 80°C. Biết rằng trong giai đoạn từ 20°C tới 80°C cứ mỗi lúc tăng Một độ thì Một lít nước sẽ tăng thêm 0,45cm3. Tích thể tính nước trong bình lúc nhiệt độ là 80°C.

 • Dạng 4: Cách giải bài tập Sự giãn nở vì nhiệt của chất khí cực hay
 • Dạng 5: Cách giải bài tập về Thang đo nhiệt độ cực hay
 • Dạng 6: Cách giải bài tập Sự nóng chảy, đông đặc cực hay
 • Dạng 7: Cách giải bài tập Sự bay tương đối, ngưng tụ cực hay
 • Dạng 8: Bài tập về những hình thức truyền nhiệt: dẫn nhiệt, đối lưu, bức xạ nhiệt cực hay
 • Giải bài tập Vật lý 8
 • Giải sách bài tập Vật lí 8
 • Giải VBT Vật Lí 8
 • Top 36 Đề thi Vật Lí 8 với đáp án

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Nhà băng trắc nghiệm lớp 8 tại khoahoc.vietjack.com


Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *