Giải bài tập 1 2 3 4 5 bài 8 trang 46 sgk Lịch sử 11

Hướng dẫn Trả lời nghi vấn Bài 8. Ôn tập lịch sử toàn cầu cận kim, sách giáo khoa Lịch sử lớp 11. Nội dung trả lời nghi vấn và bài tập Một Hai 3 4 5 bài 8 trang 46 sgk Lịch sử 11 bao gồm đầy đủ tri thức lý thuyết và bài tập mang trong SGK để giúp những em học tốt môn lịch sử lớp 11.


Lý thuyết

1. Những tri thức cơ bản

Sự kiện lịch sử của thời kì này rất nhiều, vì vậy cần ghi nhớ một số sự kiện cơ bản theo những nhóm:

– Tri thức cơ bản của một bài với một số sự kiện chủ yếu. Ví dụ:”Những sự kiện cơ bản của cuộc Cách mệnh tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII” (nêu rõ sự phát triển đi lên của cách mệnh, sự thể hiện vai trò của quần chúng nhân dân và ý nghĩa của cuộc cách mệnh.

– Tri thức cơ bản về một vấn đề lịch sử mà nội dung được trình bày qua một số bài. Ví dụ: “Những cuộc cách mệnh tư sản thế kỉ XVI-thế kỉ XIX”. (nêu rõ: nguyên nhân bùng nổ, động lực, lãnh đạo, hình thức, diễn biến, kết quả, ý nghĩa lịch sử, hạn chế).

Lập bảng hệ thống về những sự kiện chính của lịch sử toàn cầu cận kim (theo mẫu gợi ý):

Thời kìSự kiện – nội dung cơ bảnKết quả, ý nghĩa

Lập bảng thống kê những sự kiện chính của lịch sử toàn cầu cận kim:

Thời kìSự kiệnKết quả
8-1566Cách mệnh Hà LanLật đổ ách thống trị của vương quốc Tây ban Nha
1640-1688Cách mệnh tư sản AnhLật đổ chế độ phong kiến, đưa giai cấp tư sản lên cầm quyền – QCLH
1775-1783Chiến tranh giành độc lập ở Bắc Mỹ13 thuộc địa Anh giành độc lập, Mỹ là Một Liên bang
1789-1794Cách mệnh tư sản PhápLật đổ chế độ phong kiến, đưa giai cấp tư sản lên cầm quyền, lập nền Cùng Hòa
1840-1842Nhân dân Trung Quốc chống Anh xâm lược – Chiến tranh thuốc phiện Trung Quốc trở thành nửa thuộc địa và thuộc địa
1848-1849Cách mệnh tư sản ở Châu ÂuCủng cố sự thắng lợi của chủ nghĩa tư bản, làm rung rinh chế độ phong kiến Đức, Ý, Áo-Hung
1868Cuộc Duy Tân của Minh Trị Thiên Hoàng Kinh tế tư bản chủ nghĩa Nhật phát triển mạnh và chuyển sang chủ nghĩa đế quốc, mở rộng xâm lược
1911Cách mệnh Tân Hợi ở Trung QuốcLật đổ chế độ quân chủ, tạo điều kiện thuận lợi lúc chủ nghĩa tư bản phát triển
1914-1918Chiến tranh toàn cầu thứ nhấtNhững nước thắng trận thu được lợi to, bản đồ toàn cầu được chia lại, phong trào cách mệnh toàn cầu  phát triển mạnh  mẽ, cách mệnh tháng 10 Nga thắng lợi, làm thức tỉnh nhân dân thuộc địa

– Nguyên nhân sâu xa: Tranh chấp giữa lực lượng sản xuất tư sản chủ nghĩa với quan hệ phong kiến ngày càng sâu sắc

– Nguyên nhân trực tiếp dẫn tới sự bùng nổ của mỗi cuộc cách mệnh tư sản, tùy thuộc vào mỗi nước)

– Động lực cách mệnh: quần chúng nhân dân, lực lượng xúc tiến cách mệnh tiến lên (cách mệnh tư sản Pháp).

– Lãnh đạo cách mệnh: tư sản hoặc quí tộc tư sản hóa…

– Hình thức diễn biến của những cuộc cách mệnh tư sản cũng ko giống nhau (mang thể là nội chiến, mang thể là chiến tranh phóng thích dân tộc, mang thể là cải cách hoặc thống nhất quốc gia…).

– Kết quả: xóa bỏ chế độ phong kiến ở những mức độ nhất định, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

– Hạn chế:

+ Hạn chế chung: chưa mang lại quyền lợi cho nhân dân lao động, sự bóc lột của giai cấp tư sản với giai cấp vô sản ngày càng tăng…

+ Hạn chế riêng: tùy vào mỗi cuộc cách mệnh. Chỉ mang cách mệnh Pháp thời kỳ chuyên chính Giacôbanh đã đạt tới đỉnh cao của cách mệnh nên cuộc cách mệnh này còn mang tình triệt để nhưng vẫn còn hạn chế).

2. Nhận thức đúng những vấn đề chủ yếu

Học tập lịch sử toàn cầu cận kim ko chỉ nắm những sự kiện cơ bản mà phải nhận thức đúng những vấn đề chủ yếu.

– Thứ nhất, cần hiểu rõ về bản tính những cuộc cách mệnh tư sản. Dù hình thức, diễn biến và kết quả đạt được khác nhau, song đều mang nguyên nhân sâu xa và cơ bản giống nhau, cùng nhằm một mục tiêu chung (khắc phục tranh chấp giữa quan hệ phong kiến lỗi thời với lực lượng sản xuất mới-tư bản chủ nghĩa). Thắng lợi của cách mệnh tư sản ở những mức độ khác nhau đều tạo điều kiện cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

– Thứ hai, những năm cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX là thời kì phát triển nhanh chóng và mạnh mẽ của chủ nghĩa tư bản. Đây là thời kì chủ nghĩa tư bản từ giai đoạn tự do khó khăn chuyển dần sang giai đoạn độc quyền, tức chủ nghĩa đế quốc. Chủ nghĩa đế quốc mang những đặc trưng riêng, song ko thay đổi bản tính của chủ nghĩa tư bản mà chỉ làm cho những tranh chấp vốn mang và mới phát sinh thêm trầm trọng.

– Thứ ba, tranh chấp giữa giai cấp vô sản và tư sản ngày càng sâu sắc, dẫn tới cuộc đấu tranh của vô sản chống tư sản ngày càng mạnh mẽ. Phong trào đấu tranh này phát triển từ “tự phát” tới “tự giác” và là cơ sở vật chất cho sự ra đời của triết lí chủ nghĩa xã hội khoa học mà Những Mác và Phri-đrich Ăng-ghen là những người sáng lập. Chủ nghĩa Mác đã đưa phong trào đấu tranh của người lao động từng bước đi tới thắng lợi, dù phải trải qua những bước thăng trầm, những thất bại.

– Thứ tư, chủ nghĩa tư bản phát triển gắn liền với cuộc xâm chiếm những nước chủ yếu ở châu Á, châu Phi và khu vực Mĩ Latinh…làm thuộc địa. Việc chiếm hữu thuộc địa của những nước tư bản thực dân dẫn tới tranh chấp giữa những nước đế quốc, đòi chia lại thuộc địa và là nguyên nhân chủ yếu gây ra Chiến tranh toàn cầu thứ nhất.

Ngay từ đầu, nhân dân những nước bị xâm lược đã đấu tranh mạnh mẽ chống chủ nghĩa thực dân, đế quốc và sau đó chống thế lực phong kiến tay sai.

3. Bài tập thực hiện

Trong quá trình học tập, đặc thù lúc ôn tập, cần tiến hành những bài tập trắc nghiệm khách quan, bài tập tự luận, bài tập thực hiện nhằm củng cố, khắc sâu tri thức cơ bản đã học.

Dưới đây là Hướng dẫn Giải bài tập Một Hai 3 4 5 bài 8 trang 46 sgk Lịch sử 11. Những bạn hãy đọc kỹ đầu bài trước lúc giải nhé!


Thắc mắc và bài tập

Giaibaisgk.com giới thiệu với những bạn đầy đủ phương pháp trả lời nghi vấn và bài tập lịch sử 11 kèm câu trả lời chi tiết nghi vấn và bài tập Một Hai 3 4 5 bài 8 trang 46 sgk Lịch sử 11 của Bài 8. Ôn tập lịch sử toàn cầu cận kim trong Chương III. Những thành tựu văn hóa thời cận kim của Phần một. Lịch sử toàn cầu cận kim (tiếp theo) cho những bạn tham khảo. Nội dung chi tiết câu trả lời từng nghi vấn và bài tập những bạn xem dưới đây:

1. Giải bài tập Một bài 8 trang 46 sgk Lịch sử 11

Nội dung cơ bản của lịch sử toàn cầu cận kim bao gồm những vấn đề nào?

Trả lời:

Nội dung cơ bản của lịch sử toàn cầu cận kim bao gồm những vấn đề chính sau: 

– Thứ nhất, sự thắng lợi của những cuộc cách mệnh tư sản trên toàn cầu.

– Thứ hai, sự phát triển nhanh chóng và mạnh mẽ của chủ nghĩa tư bản. Thời kì chủ nghĩa tư bản từ giai đoạn tự do khó khăn chuyển sang giai đoạn độc quyền.

– Thứ ba, phong trào đấu tranh của giai cấp tư sản diễn ra mạnh mẽ.

– Thứ tư, sự mở rộng xâm lược của chủ nghĩa tư bản và cuộc đấu tranh toàn cầu thứ nhất.


2. Giải bài tập Hai bài 8 trang 46 sgk Lịch sử 11

Nêu những điểm chung và riêng của Cách mệnh tư sản Anh thế kỉ XVII, Chiến tranh giành độc lập của những thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ và Cách mệnh tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII (mang thể lập bảng so sánh, hệ thống tri thức,…)

Trả lời:

Bảng so sánh những cuộc CMTS thời kì cận kim:

Nội dungCách mệnh tư sản Anh thế kỉ XVIIChiến tranh giành độc lập của những thuộc địa Anh ở Bắc MĩCách mệnh tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII
Nhiệm vụ, mục tiêu– Lật đổ chế độ phong kiến chuyên chế.
– Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.
– Lật đổ nền thống trị của thực dân Anh.
– Mở đường cho chủ nghĩa tư bản Bắc Mĩ phát triển.
– Xóa bỏ chế độ quân chủ chuyến chế.
– Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.
Lãnh đạoQuý tộc mới, tư sản.Tư sản, chủ nô.Tư sản.
Hình thứcNội chiến.Cách mệnh phóng thích dân tộc.Nội chiến, chiến tranh vệ quốc.
Kết quả,
Ý nghĩa
– Lật đổ chế độ phong kiến, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.
– Thiết lập chế độ quân chủ lập hiến.
– Phóng thích Bắc Mĩ khỏi sự thống trị của thực dân Anh, thành lập quốc gia tư sản, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.
– Góp phần xúc tiến cách mệnh chống phong kiến ở châu Âu, phong trào đấu tranh của nhân dân Mĩ La-tinh cuối thế kỉ XVIII đầu thế kỉ XIX.
– Lật đổ nền quân chủ chuyên chế, thủ tiêu tàn tích phong kiến, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.
– Khắc phục vấn đề ruộng rẫy cho nông dân.
– Chế độ phong kiến bị lung lay ở khắp châu Âu.
– Mở ra thời đại mới của chủ nghĩa tư bản trên toàn cầu.
Tính chấtLà một cuộc cách mệnh tư sản chưa triệt để.Là một cuộc cách mệnh tư sản chưa triệt để.Là một cuộc cách mệnh tư sản triệt để.

3. Giải bài tập 3 bài 8 trang 46 sgk Lịch sử 11

Nêu một số luận điểm cơ bản trong tư tưởng của Mác, Ăng – ghen và Lê-nin về sứ mệnh lịch sử của giai cấp người lao động.

Trả lời:

Một số luận điểm cơ bản trong tư tưởng của Mác, Ăng – ghen và Lê-nin về sứ mệnh lịch sử của giai cấp người lao động:

– Giai cấp vô sản được vũ trang bằng lí luận cách mệnh sẽ đảm đương sứ mệnh lịch sử phóng thích loài người khỏi ách áp bức, bóc lột.

– Giai cấp vô sản ko chỉ là nạn nhân của chủ nghĩa tư bản mà còn là một lực lượng mang thể đánh đổ sự thống trị của giai cấp tư bản và tự phóng thích khỏi mọi xiềng xích.

– Sứ mệnh lịch sử của giai cấp vô sản là một thế tất khách quan. Song để thực hiện thắng lợi sứ mệnh lịch sử đó, điều quyết định là giai cấp vô sản phải mang Đảng lãnh đạo.

– Đảng Cùng sản bao gồm những phần tử ưu tú nhất, cách mệnh nhất, tiên tiến nhất của giai cấp vô sản, được giác ngộ lí luận chủ nghĩa Mác-Lênin, xoành xoạch đứng ở hàng đầu sự nghiệp đấu tranh phóng thích giai cấp, phóng thích dân tộc.


4. Giải bài tập 4 bài 8 trang 46 sgk Lịch sử 11

Lập bảng thống kê những diễn biến chính của Chiến tranh toàn cầu thứ nhất.

Trả lời:

Bảng thống kê những sự kiện chính của Chiến tranh toàn cầu thứ nhất:

Thời kìChiến sự
Năm 1914– Đức tập trung lực lượng ở mặt trận phía Tây nhằm đánh bại quân Pháp một cách chớp nhoáng. Pa-ri bị uy hiếp.
– Trong lúc quân Pháp mang nguy cơ bị xoá sổ thì ở mặt trận phía Đông, quân Nga tiến công quân Đức cứu nguy cho Pháp.
Năm 1915Đức, Áo – Hung dồn toàn lực tiến công Nga. Hai bên ở vào thế cầm cự trên một Mặt trận dài 1200 km.
Năm 1916Đức chuyển mục tiêu về phía Tây tiến công pháo đài Véc-đoong. Đức ko hạ được Véc-đoong, Hai bên thiệt hại nặng.
Từ mùa xuân 1917Chiến sự chủ yếu diễn ra ở mặt trận Tây Âu. Phe Hiệp ước phản công.
Ngày 2-4-1917Mĩ tham chiến. Chiến sự mang lợi cho phe Hiệp Ước.
Ngày 7-11-1917Cách mệnh tháng Mười Nga thắng lợi, nước Nga Xô viết rút khỏi chiến tranh.
Tháng 7-1918 tới 9-1918Quân Anh, Pháp phản công và tổng tiến công ở khắp những mặt trận. Những đồng minh của Đức tuần tự đầu hàng.
Ngày 9-11-1918Cách mệnh bùng nổ ở Đức, lật đổ nền quân chủ và thành lập chế độ cùng hòa.
Ngày 11-11-1918Chính phủ mới của Đức đầu hàng. Chiến tranh kết thúc với sự thất bại của phe Liên minh: Đức, Áo, Hung.

5. Giải bài tập 5 bài 8 trang 46 sgk Lịch sử 11

Trình bày diễn biến chính của phong trào đấu tranh phóng thích dân tộc ở những nước Châu Á.

Trả lời:

– Nhật Bản: Năm 1868 Thiên Hoàng Minh Trị lên ngôi, thực hiện hàng loạt cải cách giúp nước Nhật thoát khỏi việc bị xâm lược, sau đó trở thành nước đế quốc.

– Ấn Độ: Phong trào phóng thích dân tộc diễn ra mạnh mẽ. Những khởi nghĩa to là Xi-pay (1857-1859). Thành lập Đảng Quốc Đại (1885-1908).

– Trung Quốc: Phong trào diễn ra mạnh. Khởi nghĩa Thăng bình Thiên Quốc (1851-1864), vận động Duy Tân (1898), phong trào Nghĩa Hòa đoàn, Cách mệnh Tân Hợi (1911).

– In-đô-nê-xi-a: Những cuộc khởi nghĩa nổ ra như Khởi nghĩa nông dân(1890), cùng với đó là phong trào người lao động cũng diễn ra mạnh.

– Phi-lip-pin: Từ thế kỉ XVI, nhân dân Phi-lip-pin chiến đống chống lại thực dân Tây Ban Nha. Tới năm 1898, chuyển sang đấu tranh chống Mĩ xâm lược.

– Cam-pu-chia: Từ năm 1884, Cam-pu-chia trở thành thuộc địa của Pháp; Nhân dân đứng lên nổi dậy: Khởi nghĩa của hoàng thân Si-vô-tha(1861-1892), Khởi nghĩa của A-cha Xoa(1863-1866), Khởi nghĩa của Pu-côm-bô (1866-1867).

– Lào: Nhiều cuộc khởi nghĩa diễn ra: Khởi nghĩa nhân dân Lào(1901-1903), Khởi nghĩa của Ong Kẹo,

– Xiêm: năm 1868, vua Ra-ma V lên ngôi, thực hiện cải cách giúp Xiêm thoát khỏi việc bị biến thành thuộc địa.


Bài trước:

 • Giải bài tập Một Hai 3 bài 7 trang 43 sgk Lịch sử 11

Bài tiếp theo:

 • Giải bài tập Một Hai bài 9 trang 52 sgk Lịch sử 11

 • Những bài Lịch sử 11 khác
 • Để học tốt môn Toán lớp 11
 • Để học tốt môn Vật lí lớp 11
 • Để học tốt môn Sinh vật học lớp 11
 • Để học tốt môn Ngữ văn lớp 11
 • Để học tốt môn Địa lí lớp 11
 • Để học tốt môn Tiếng Anh lớp 11
 • Để học tốt môn Tiếng Anh lớp 11 thí điểm
 • Để học tốt môn Tin học lớp 11
 • Để học tốt môn GDCD lớp 11

Chúc những bạn làm bài tốt cùng giải bài tập sgk lịch sử lớp 11 với trả lời nghi vấn và bài tập Một Hai 3 4 5 bài 8 trang 46 sgk Lịch sử 11!


“Bài tập nào khó đã mang giaibaisgk.com“


Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *