Reading – Unit 13 trang 85 sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 10

Lớp 10 | Những môn học Lớp 10 | Giải bài tập, đề rà soát, đề thi Lớp 10 tuyển lựa

Danh sách những môn học Lớp 10 được soạn theo sách giáo khoa mới của bộ giáo dục tập huấn. Kèm theo lời giải sách bài tập, sách giáo khoa, đề rà soát 15 phút, 45 phút (một tiết), đề thi học kì một và học kì hai niên học 2023 ngắn gọn, chi tiết dễ hiểu.

Toán Học

 • SBT Toán 10 Tăng
 • Chuyên đề học tập Toán 10 - Cánh diều
 • Chuyên đề học tập Toán 10 - Chân trời thông minh
 • Chuyên đề học tập Toán 10 - Kết nối tri thức
 • SBT Toán 10 - Chân trời thông minh
 • SBT Toán 10 - Kết nối tri thức
 • SGK Toán 10 - Cánh diều
 • SGK Toán 10 - Chân trời thông minh
 • SGK Toán 10 - Kết nối tri thức

Vật Lý

 • SBT Vật lí 10 - Chân trời thông minh
 • SBT Vật lí 10 - Kết nối tri thức
 • SGK Vật Lí 10 - Cánh diều
 • SGK Vật Lí 10 - Chân trời thông minh
 • SGK Vật Lí 10 - Kết nối tri thức

Hóa Học

 • SBT Hóa học 10 Tăng
 • Chuyên đề học tập Hóa 10 - Cánh diều
 • Chuyên đề học tập Hóa 10 – Chân trời thông minh
 • Chuyên đề học tập Hóa 10 - Kết nối tri thức
 • SBT Hóa 10 - Chân trời thông minh
 • SBT Hóa 10 - Kết nối tri thức
 • SGK Hóa 10 - Cánh diều
 • SGK Hóa 10 - Chân trời thông minh
 • SGK Hóa 10 - Kết nối tri thức

Ngữ Văn

 • Soạn văn 10
 • SBT Ngữ văn lớp 10
 • SBT Văn 10 - Cánh diều
 • SBT Văn 10 - Chân trời thông minh
 • SBT Văn 10 - Kết nối tri thức
 • Soạn văn 10 - Cánh Diều - chi tiết
 • Soạn văn 10 - Cánh Diều - siêu ngắn
 • Soạn văn 10 - Chân trời thông minh - chi tiết
 • Soạn văn 10 - Chân trời thông minh - siêu ngắn
 • Soạn văn 10 - Kết nối tri thức - chi tiết
 • Soạn văn 10 - Kết nối tri thức - siêu ngắn

Sinh Học

 • Chuyên đề học tập Sinh 10 - Chân trời thông minh
 • Chuyên đề học tập Sinh 10 - Kết nối tri thức
 • SBT Sinh lớp 10 - Cánh diều
 • SBT Sinh lớp 10 - Chân trời thông minh
 • SBT Sinh lớp 10 - Kết nối tri thức
 • SGK Sinh 10 - Cánh diều
 • SGK Sinh 10 - Chân trời thông minh
 • SGK Sinh 10 - Kết nối tri thức

GDCD

 • SGK Giáo dục quốc phòng và an ninh 10 - Cánh diều
 • SGK Giáo dục quốc phòng và an ninh 10 - Kết nối tri thức
 • SGK Giáo dục thể chất 10 - Cánh diều
 • SGK Giáo dục thể chất 10 - Kết nối tri thức
 • SGK Giáo dục kinh tế và pháp luật 10 - Cánh diều
 • SGK Giáo dục kinh tế và pháp luật 10 - Chân trời sáng tạo
 • SGK Giáo dục kinh tế và pháp luật 10 - Kết nối tri thức

Tin Học

 • SBT Tin học 10 - Kết nối tri thức
 • SGK Tin học 10 - Cánh Diều
 • SGK Tin học 10 - Kết nối tri thức

Tiếng Anh

 • SBT Tiếng Anh lớp 10
 • SBT Tiếng Anh 10 - English Discovery
 • SBT Tiếng Anh 10 - Bright
 • SBT Tiếng Anh 10 - iLearn Smart World
 • SBT Tiếng Anh 10 - Friends Global (Chân trời thông minh)
 • SBT Tiếng Anh 10 - Global Success (Kết nối tri thức)
 • Tiếng Anh 10 - Bright
 • Tiếng Anh 10 - Explore New Worlds
 • Tiếng Anh 10 - English Discovery
 • Tiếng Anh 10 - iLearn Smart World
 • Tiếng Anh 10 - Friends Global
 • Tiếng Anh 10 - Global Success

Công Nghệ

 • SGK Khoa học 10 - Cánh diều
 • SGK Khoa học 10 - Kết nối tri thức

Lịch Sử & Địa Lý

 • Tập bản đồ Địa lí lớp 10
 • SBT Địa lí 10 - Chân trời thông minh
 • SBT Địa lí 10 - Kết nối tri thức
 • SGK Địa lí lớp 10 - Cánh Diều
 • SGK Địa lí lớp 10 - Kết nối tri thức
 • SGK Địa lí lớp 10 - Chân trời thông minh
 • Tập bản đồ Lịch sử lớp 10
 • SGK Lịch sử 10 - Cánh Diều
 • SGK Lịch sử 10 - Chân trời thông minh
 • SGK Lịch sử 10 - Kết nối tri thức

Tác giả & Tác phẩm

 • Tác giả tác phẩm lớp 10

Hoạt động trải nghiệm & Hướng nghiệp

 • SGK Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 10 - Cánh Diều
 • SGK Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 10 - Chân trời thông minh
 • SGK Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 10 - Kết nối tri thức

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *