Lời giải bài tập sách giáo khoa Tiếng Anh 11 Unit 7 Language focus mới

Lời giải chi tiết bài tập Tiếng Anh mới lớp 11 Unit 7: Further Education - lesson: Languae trang 20-21 sách giáo khoa. Với tài liệu này, hướng dẫn soạn những phần bài tập trong lesson chi tiết cụ thể, giúp những bạn học trò lớp 11 chuẩn bị bài hiệu quả trước lúc tới lớp.

Đáp án giải bài tập SGK Tiếng Anh Unit 7 lớp 11

Giải bài tập SGK Tiếng Anh 11 Unit 11: Sources of Energy

Giải bài tập sách giáo khoa Tiếng Anh 11 Unit 8 bản đầy đủ nhất

Giải bài tập SGK Tiếng Anh mới 11 Unit 7:

Lesson: Language

Mục tiêu bài học

Aims

By the end of this Unit, students will be able to:

- Remember the vocabulary of Unit about Viet Nam’s education system

- Revise the grammar about the present perfect & the present perfect continuous

Objectives

+ Pronunciation: read wh- questions in correct intonation

+ Grammar: distinguish the present perfect and the present perfect continuous

+ Skills: listening;

Nội dung soạn Language Unit 7 Further Education lớp 11

Vocabulary

1. Complete the following simplified diagram of Viet Nam’s education system with the appropriate words from the box. (Hoàn thành sơ đồ giản lược dưới đây về hệ thống giáo dục Việt Nam bình những từ thích hợp cho sẵn trong hộp.)

Đáp án:

1. Kindergarten

2. Primary education

3. Lower secondary education

4. Upper secondary education

5. College

Hướng dẫn dịch:

1. Vườn trẻ, lớp mẫu giáo

2. Giảo dục tiểu học

3. Giáo dục trung học cơ sở vật chất

4. Giáo dục trung học phổ thông

5. Cao đẳng

2. Complete the following sentences with words from the conversation in GETTING STARTED. (Hoàn thành những câu dưới đây bằng cách chọn những từ sở hữu trong đoạn hội thoại ở phần GETTING STARTED.)

Đáp án:

1. academic     2. major      3. vocational     4. postgraduate     5. analytical

Hướng dẫn dịch:

1. Những lớp học nên dạy kỹ năng thực hiện ngoài tư duy phản biện

2. Lúc một sinh viên vào một trường cao đẳng hoặc đại học, anh đấy / cô đấy phải chọn một ngành học chính để học, được gọi là chuyên ngành.

3. Những khoá học chuyên biệt như thiết kế và nấu bếp rất phổ biến.

4. Sinh viên sở hữu bằng cử nhân sở hữu thể theo học chương trình sau đại học để lấy bằng thạc sĩ hoặc tiến sĩ.

5. Những sinh viên đại học cần sở hữu kỹ năng phân tích để họ sở hữu thể phân tích vấn đề một cách khoa học.

Pronunciation

1. Listen and repeat the following questions from the conversation in GETTING STARTED. Pay attention to the intonation of yes-no and wh-questions. (Nghe và lặp lại những câu dưới đây trích từ đoạn hội thoại ở phần GETTING STARTED. Chú ý ngữ điệu của thắc mắc yes-no và thắc mắc sở hữu từ để hỏi.)

Bài nghe:

1. What are you looking for?

2. What is further education?

3. How are they different?

4. Will that lead to a bachelor's degree?

5. What are your plans for the future?

Đáp án:

1. What are you looking for? ↓

2. What is further education? ↓

3. How are they different? ↓

4. Will that lead to a bachelor's degree? ↑

5. What are your plans for the future? ↓

Hướng dẫn dịch:

1. Bạn đang tìm kiếm chiếc gì?

2. Học thêm là gì?

3. Họ khác nhau như thế nào?

4. Điều đó sẽ dẫn tới bằng cử nhân chứ?

5. Kế hoạch tương lai của bạn là gì?

2. Listen and repeat with the correct intonation. Then practise saying the sentences with a partner. (Nghe và nhắc lại với đúng giọng điệu. Sau đó thực hiện những câu với bạn cùng lớp.)

Bài nghe:

Đáp án:

1. How much does it cost to study in Singapore? ↓

2. What types of programmes does the university provide? ↓

3. Where can I apply for scholarships to study overseas? ↓

4. When should I send my application form? ↓

5. How can I apply for a scholarship? ↓

Hướng dẫn dịch:

1. Tầm giá đi học ở Singapore là bao nhiêu?

2. Những trường đại học sản xuất những loại chương trình nào?

3. Tôi sở hữu thể xin học bổng ở đâu?

4. Lúc nào tôi nên gửi đơn đăng ký?

5. Làm thế nào tôi sở hữu thể xin học bổng?

Grammar

1. Read the conversation in GETTING STARTED again. Find the time expressions used with the verb forms below. (Đọc lại bài hội thoại trong phần GETTING STARTED. Tìm những cụm từ chỉ thời kì được sử dụng với những động từ dưới đây.)

Đáp án:

1. for several days         2. lately            3. since grade 9              4. before

2. Put the verb in each sentence in the present perfect continuous. (Chia động từ trong mỗi câu ở thì hiện tại hoàn thành tiếp tục.)

Đáp án:

1. have been surfing      2. have been living      3. has been looking      4. have been studying      5. has been teaching

Hướng dẫn dịch:

1. Vì sao bạn ko ngơi nghỉ? Bạn đã lướt web cả ngày.

2. Lúc bạn đi du lịch tới Thái Lan, bạn sở hữu thể ở lại căn hộ của chú tôi. Chú đấy đã sống ở Bangkok từ lúc kết hôn.

3. Anh trai của Nam đã tốt nghiệp đại học vào tháng trước và đang tìm kiếm một công việc.

4. Những bạn của Kevin đã học tập tại Úc trong một năm. Khóa học của họ sẽ kết thúc vào tháng Sáu.

5. Giáo sư Richards, Trưởng Khoa Ngoại Ngữ, đã giảng dạy tại trường đại học này hơn mười năm.

3. Choose the correct form of the verbs in brackets to complete the sentences. (Chia đúng dạng động từ trong ngoặc để hoàn thành câu.)

Đáp án:

1. have read                                           2. have been reading                            3. Have you applied

4. have been waiting                                5. has been giving                              6. have never understood

Hướng dẫn dịch:

1. Tôi đã đọc ba cuốn sách về tập huấn chuyên ngành để hoàn thành dự án này.

2. Tôi đã đọc một báo cáo về giáo dục kể từ thứ Hai tuần trước. Tôi sẽ kết thúc vào Chủ Nhật này.

3. Bạn đã nộp đơn xin học bổng sang Singapore?

4. Tôi đã chờ đợi phản hồi của trường đại học về những yêu cầu đầu vào cho cả tuần. Tôi kỳ vọng sớm nhận được nó.

5. Giáo sư Wilson cũng đã tổ chức hội thảo cho sinh viên trong suốt 12 năm qua.

6. Tôi chưa bao giờ hiểu vì sao rất nhiều thanh thiếu niên lại muốn đi du học.

..........................................................................................................

→ Link tải miễn phí giải bài tập SGK Tiếng Anh mới Unit 7 Language lớp 11:

Chúc những bạn học tập tốt!

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *