Skills Review (phần 1→4 trang 38-39 SGK Tiếng Anh 9 mới)

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 9: tại đây

Học Tốt Tiếng Anh Lớp 9 Skills Review (phần 1→4 trang 38-39 SGK Tiếng Anh 9 mới) giúp bạn giải những bài tập trong sách tiếng anh, sách giải bài tập tiếng anh 9 tập trung vào việc sử dụng tiếng nói (phát âm, từ vựng và ngữ pháp) để phát triển bốn kỹ năng (nghe, nói, đọc và viết):

Skills Review Một lớp 9 (phần 1 → 4 trang 38-39 SGK Tiếng Anh 9 mới)

1. Read the two letters: one from a girl and the other from Miss Wiselady.

Hướng dẫn dịch

Con học lớp 9 tại một ngôi trường trong thị trấn. Con rất yêu trường và yêu những bạn cùng lớp trừ Một điều.

Nhường nhịn như những cô gái thường xuyên nói những điều xấu về những thầy giáo của chúng con, thậm chí là cô hiệu trưởng. Kiểu tám chuyện này làm cho con cảm thấy ko thoải mái và buồn. Con ko nghĩ là nó tốt cho môi trường học tập và nó sẽ thật kinh khủng nếu những thầy giáo phát hiện. Con ko biết làm thế nào đối diện với vấn đề này. Con nên làm gì?

Vâng, đó là một vấn đề khó chịu. Nếu con thật sự muốn làm điều gì đó, con với thể giãi bày cảm giác của mình. Nói với những bạn đó rằng họ ko nên tiếp tục tám chuyện tương tự. Nhưng điều này ko nên quá trực tiếp với một số người. Cô đề nghị con nên nỗ lực tránh càng xa càng tốt. Giữ yên ổn lặng hoặc tốt hơn chỉ cần rời xa họ nếu con cảm thấy ko thoải mái với chủ đề thảo luận.

a. Underline the phrasal verbs in the letters and say what they mean.

found out: phát hiện.

face up: đối mặt.

go on: tiếp tục.

keep away: tránh xa.

b. Decide whether the statements are true (T) or false (F)

1. F2. T3. T4. T5. F

2. Talk in groups. Prepare a one-minute talk. …

Hướng dẫn dịch

1. “Bạn gái ngồi trước tôi trong lớp cứ mở nhạc suốt trong tiết học. Cô đó sử dụng tai nghe nhưng tôi cảm thấy mất tập trung và khó chịu. Tôi nên làm gì?” Trung nói. Hãy cho Trung vài lời khuyên.

2. Nếu bạn với thể thăm một thành xã trên toàn cầu, bạn thích tới thành xã nào? Giảng giải vì sao.

3. Tưởng tượng bạn dẫn một nhóm người nước ngoài tới một nơi yêu thích ở khu vực của bạn, bạn sẽ dẫn họ tới đâu? Nói về nơi đó.

3.. Listen to the conversation and answer the questions.

Bài nghe:

1. In a( little) town.

2. In a city.

b. Listen again and complete the sentences.

Bài nghe:

1. a stranger.

2. at night.

3. downtown.

4. entertainment.

Nội dung bài nghe:

Michelle: Hi, Mike! How’s it going?

Mike: Hi. I’m good, thanks. Are you still living in the same place?

Michelle: Yes, I’m still in that ‘sleepy’ little town. But you know, I enjoy living there. It’s quiet, and everyone is friendly. I don’t really like the city. I feel like a stranger here. And it seems kind of dangerous, especially at night.

Mike: Well, I live here in the city, as you know. We live in an apartment downtown. The city is big, and it doesn’t feel as safe as a small town like yours. But I think the people here are pretty friendly. My neighbourhood is like a small town with its own stores, cafes, and restaurants… and we can enjoy all kinds of entertainment: cinemas, museums …

Michelle: OK, so then on weekends I should come into the city for all that.

Mike: OK. Sure!

Hướng dẫn dịch

Michelle: Chào, Mike! Bạn thế nào?

Mike: Xin chào, Tôi khỏe, cảm ơn bạn. Bạn vẫn sống ở nơi tương tự à?

Michelle: Đúng vậy, tôi vẫn ở thị trấn nhỏ “buồn ngủ” đó. Nhưng bạn biết đấy, tôi thích sống ở đó. Nó yên tĩnh, và mọi người rất thân thiện. Tôi ko thực sự thích thành xã. Tôi cảm giác giống như một người lạ ở đây. Và nhịn nhường như là một loại nguy hiểm, đặc thù vào ban đêm.

Mike: Đúng vậy., tôi sống ở thành xã, như bạn biết đấy. Chúng tôi sống trong một căn hộ ở trung tâm thành xã. Thành xã rất to, và ko với cảm giác an toàn như thị trấn nhỏ của bạn. Nhưng tôi nghĩ nhiều người ở đây rất thân thiện. Láng giềng của tôi thì giống như một thị trấn nhỏ, với shop, quán cà phê và nhà hàng riêng … và chúng tôi với thể thưởng thức tất cả những loại hình tiêu khiển: rạp chiếu phim, bảo tồn…

Michelle: Ok, vậy nên vào cuối tuần tôi nên tới thành xã vì tất cả những điều đó.

Mike: Ok, tất nhiên rồi!

4. Write a letter to your pen friend about: your last visit to a craft village.

Dear Lan,

I got a wonderful trip with Nam to Chang Son fan – making village last weekend.

For a long time, the Chang Son fan was not only a useful utensil in daily life, but also a beautiful image appearing in many poems, on stage and in the cultural and spiritual life. To make a beautiful and durable fan requires meticulousness and skillfulness from fan makers. Normally, the fan’s blades are made from bamboo, which are at least three years old and grow in the middle of a grove.

Moreover, to make fans more durable, the fan makers use joined blades, which have to undergo many stages, such as cutting the bamboo into short pieces, scratching off its green cover, splitting the bark of bamboo and applying a layer of varnish between the slats. Then, they are tied up in a bunch.

After a few months when the layer of varnish is dry, the slats of bamboo are whittled to make the fan blades. Paper to make fans must be do (poonah) or diep (poonah paper covered with egg – shell powder) bought in Dong Ho Village, Bac Ninh Province. Looking at the Chang Son fans, only simple colours, such as green, red, violet and yellow are seen. However, when the fans are unfolded and seen in the light, all the delicate decorative pattern, and designs will appear lively and bright. To foreigners, they can see the characteristics of the Vietnamese people: simple but profound, and beautiful but discreet.

I am look forward to hearing from you

Best wishes,

Hoa

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *