SBT Tiếng Anh 10 trang 24 Test yourself 1 Grammar – Global success (Kết nối tri thức)

Với giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 10 trang 24 Test yourself một Grammar sách Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết sẽ giúp học trò thuận tiện làm bài tập về nhà trong SBT Tiếng Anh 10 Global success.

SBT Tiếng Anh 10 trang 24 Test yourself một Grammar - Global success (Kết nối tri thức)

(trang 24 SBT Tiếng Anh 10 Global success):

Choose the best answers to complete the following sentences. (Chọn câu trả lời đúng nhất để hoàn thành những câu sau.)

17. My father cooks / is cooking dinner now, so he can't answer the phone.

18. I don't think I'll go / I'm going out this evening. I have an exam tomorrow.

19. Look at those clouds of thick black smoke. They'll / They're going to pollute the air.

20. Several cleanup activities are organised / organise every weekend.

21. His parents didn't let him perform / to perform at music festivals.

22. When going shopping, we often bring / are brought reusable bags and refillable bottles.

23. My piano teacher makes me practise / to practise for five hours every day.

Đáp án:

17. is cooking

18. I'Il go

19. They're going to

20. are organised

21. perform

22. bring

23. practise

Hướng dẫn dịch:

17. Hiện nay bố tôi đang nấu bữa tối, vì vậy ông đấy ko thể nghe điện thoại.

18. Tôi ko nghĩ mình sẽ đi chơi tối nay. Tôi mang một kỳ thi vào ngày mai.

19. Hãy nhìn những đám khói đen dày đặc đó. Chúng sẽ làm ô nhiễm ko khí.

20. Một số hoạt động thu vén được tổ chức vào mỗi cuối tuần.

21. Bố mẹ anh đấy ko cho anh đấy trình diễn tại những buổi trình diễn âm nhạc.

22. Lúc đi tìm sắm, chúng ta thường mang theo những chiếc túi mang thể tái sử dụng và những chai mang thể nạp lại.

23. Thầy giáo dạy piano của tôi bắt tôi tập dượt năm giờ mỗi ngày.

Choose the best answers to complete the sentences. (Chọn những câu trả lời đúng nhất để hoàn thành những câu.)

Đáp án:

24. C

25. D

26. A

27. B

28. C

Hướng dẫn dịch:

24. Cha anh đấy nhắc anh đấy tắt tất cả những thiết bị gia dụng lúc chúng ko sử dụng.

25. Cô giáo yêu cầu tất cả học trò của mình tham gia buổi trình diễn âm nhạc.

26. Khu phường của chúng tôi trông thật đẹp lúc nhiều hoa được trồng ở nhiều nơi.

27. Năng lượng gió sẽ là năng lượng chính của tương lai, tôi tin tương tự.

28. Gia đình bạn thường làm gì cùng nhau vào buổi tối?

 • I. Pronunciation (trang 23 SBT Tiếng Anh 10 Global success): Choose the best answers (A, B, C or D) to indicate the correct consonant blends to complete the sentences. ....

 • II. Vocabulary (trang 23, 24 SBT Tiếng Anh 10 Global success): Complete the sentences using the words in the box. ....

 • IV. Reading (trang 25, 26 SBT Tiếng Anh 10 Global success): Read the text and choose the best answers. ....

 • V. Speaking (trang 26 SBT Tiếng Anh 10 Global success): Choose the best answers to complete the conversations. ....

 • VI. Writing (trang 27 SBT Tiếng Anh 10 Global success): Rewrite the sentences without changing their meanings ....

Đã mang lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Chân trời thông minh
 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Cánh diều

Nhà băng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 7500 câu trắc nghiệm Toán 10 mang đáp án
 • Hơn 5000 câu trắc nghiệm Hóa 10 mang đáp án chi tiết
 • Sắp 4000 câu trắc nghiệm Vật lý 10 mang đáp án

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *