SBT Tiếng Anh 10 trang 47, 48 Unit 6 Reading – Global Success Kết nối tri thức

SBT Tiếng Anh 10 trang 47, 48 Unit 6 Reading - Kết nối tri thức

1 (trang 47 SBT Tiếng Anh 10): Read the text and choose the best answers. (Đọc văn bản và chọn câu trả lời đúng nhất.)

It is not easy for women to be a fighter (1). They have to meet key (2) of physical fitness, mental strength, and intelligence. Pilots may also find it extremely uncomfortable to (3) in a small cockpit up high in the sky during long-distance and dangerous flights. Many countries didn't allow female pilots until the 1990s. Women couldn't become fighter pilots until 2015 (4) they could join the Air Force after 1993. However, women have (5) that they can perform as well as men in one of the toughest positions as fighter pilots. Many of the female fighter pilots are also great team leaders.

Đáp án:

1. D

2. A

3. C

4. B

5. D

Hướng dẫn dịch:

Ko dễ đối với phụ nữ để trở thành một phi công đương đầu. Họ phải đáp ứng những yêu cầu chính về thể lực, trí năng và trí tuệ. Những phi công cũng sở hữu thể cảm thấy vô cùng khó chịu lúc ngồi trong một buồng lái nhỏ ở trên cao trong những chuyến bay đường dài và nguy hiểm. Nhiều quốc gia ko cho phép nữ phi công cho tới những năm 1990. Phụ nữ ko thể trở thành phi công đương đầu cho tới năm 2015 mặc dù họ sở hữu thể gia nhập Ko quân sau năm 1993. Tuy nhiên, phụ nữ đã chứng minh rằng họ sở hữu thể thực hiện tốt như nam giới ở một trong những vị trí khó khăn nhất là phi công đương đầu. Nhiều nữ phi công đương đầu cũng là những trưởng nhóm tuyệt vời.

2 (trang 48 SBT Tiếng Anh 10): Read the text and choose the best answers. (Đọc văn bản và chọn câu trả lời đúng nhất.)

Hướng dẫn dịch:

Một số phụ nữ Nga đã trở thành phi công đương đầu nổi tiếng trong Chiến tranh toàn cầu thứ hai. Yekaterina Budanova là một trong số đó. Cô gia nhập Quân đội Liên Xô và trở thành phi công đương đầu sau lúc làm phi công phi quân sự. Lúc đầu, sĩ quan của Budanova ko tin vào khả năng của cô. Nhưng trong một thời kì ngắn Budanova trở nên nổi tiếng nhờ tài năng và kỹ năng bay đáng nể. Thật ko may, cô đã hy sinh ở tuổi 26 trong trận đấu đấu ko đối ko với phi cơ Đức, mặc dù cô đã bắn rơi một phi cơ và trúng đích một giây trước lúc bị bắn hạ.

Yêu thích bay từ lúc còn nhỏ, Lydia Litwyak tham gia câu lạc bộ bay và thực hiện chuyến bay một mình trước tiên ở tuổi 15. Cô trở thành thầy giáo bay sau lúc tốt nghiệp trường bay quân sự. Sau cuộc tiến công của Đức vào Liên Xô năm 1941, Litwyak gia nhập Lực lượng Ko quân Liên Xô và sớm đạt được thành công to. Giống như Budanova, cô đã bị thịt (ở tuổi 21) trong trận đấu chống lại phi cơ Đức. Và cùng với Yekaterina Budanova, Lydia Litwyak thường được coi là một trong những nữ phi công đương đầu nổi tiếng nhất toàn cầu.

Đáp án:

1. D

2. B

3. C

4. A

5. A

6. C

7. D

8. C

Hướng dẫn dịch:

1. Điều nào sau đây đóng vai trò tốt nhất làm tiêu đề của văn bản?

- Nữ Phi công Tàu bay Đấu tranh Đã Làm nên Lịch sử

2. Từ “họ” trong đoạn Một tiêu dùng để chỉ phụ nữ Nga.

3. Budanova đã làm gì trước lúc trở thành phi công đương đầu?

- Cô đấy đã làm việc như một phi công phi quân sự.

4. Cụm từ 'một thứ hai' trong đoạn Một tiêu dùng để chỉ chiếc phi cơ thứ hai của Đức.

5. Từ 'solo' trong đoạn Hai sở hữu tức là do một người làm.

6. Việc Litwak sở hữu chuyến bay một mình trước tiên lúc mới 15 tuổi ngụ ý rằng cô đấy sở hữu năng khiếu bay thiên bẩm.

7. Litwyak trở thành phi công đương đầu trong Ko quân Liên Xô sau lúc quân Đức tiến công quốc gia của cô vào năm 1941.

8. Điều nào sau đây KHÔNG đúng về Budanova và Litwak, theo văn bản?

- Họ đã qua đời lúc Chiến tranh toàn cầu thứ hai kết thúc.

I. Pronunciation (trang 45 SBT Tiếng Anh lớp 10): Read the sentences and underline the three-syllable adjectives and verbs...

II. Vocabulary (trang 45 - 46 SBT Tiếng Anh lớp 10): 1. Find eight words you have... 2. Complete the sentences using the correct...

III. Grammar (trang 46 - 47 SBT Tiếng Anh lớp 10): 1. Complete the sentences using the... 2. There is a mistake in each sentence...

V. Speaking (trang 49 SBT Tiếng Anh lớp 10): 1. Complete the conversations by circling... 2. Prepare a short talk about why girls...

VI. Writing (trang 49 - 50 SBT Tiếng Anh lớp 10): 1. Use the verbs in their correct forms...2. Rewrite the sentences without changing...

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *