Soạn Reading Unit 2 trang 22 – 23 SGK Tiếng Anh lớp 11 mới

Chúng tôi xin giới thiệu tới những em học trò tài liệu giải bài tập môn Anh 11 Unit Một chi tiết, dễ hiểu nhất. Mời những em tham khảo phần Unit Hai lớp 11 Reading - Relationships dưới đây.

Giải unit Hai Reading Task Một tiếng anh lớp 11 mới

Discuss with a partner.

(Thảo luận với bạn kế bên.) 

Lời giải chi tiết:

1. What is happening in the pictures? What problems do you think these people have?

(Điều gì đang xảy ra trong bức tranh? Bạn nghĩ những người này mang những vấn đề gì?)

- Picture a: The teacher is returning students' papers. The boy is depressed because of his poor grades.

- Picture b: Their relationship is breaking up.

- Picture c: They're having an argument. 

(- Tranh a: Thầy giáo đang trả bài rà soát cho học trò. Cậu bé đang chán nản vì điểm kém.

- Tranh b: Mối quan hệ của họ đang tan vỡ.

- Tranh c: Họ đang mang một cuộc tranh luận.)

2. Whenever you have problems with schoolwork or relationships (at home or at school), who do you talk to?

(Bất cứ lúc nào bạn mang vấn đề trong việc học tập ở trường hoặc những mối quan hệ (ở nhà hay ở trường), bạn nói chuyện với người nào?)

(Tôi sẽ nói với người mà tôi tin tưởng nhất là mẹ hoặc bạn thân, họ là những người luôn cho tôi lời khuyên tốt nhất lúc tôi cần.)

Giải unit Hai Reading Task Hai tiếng anh lớp 11 mới

An advice column in a newspaper offers help to readers when they arc in trouble. Read the column and match the readers’ names with their problems.

(Mục lời khuyên trên một tờ báo sẽ giúp độc giả nào đang gặp rối rắm. Em hãy đọc rồi ghép tên của độc giả với những rối rắm của họ.)  

Question: Hoa is my only friend at school. She’s also the only person I completely trust. Two weeks ago, I told her! was very unhappy and lonely, and that I even wanted to drop out of school. She promised not to tell anyone ... but then she told our teacher about it. We had an argument and | stopped talking to her. Was I right?
(Van Ha)
Counsellor: Dear Ha, I understand your feelings. But think of it this way: maybe Hoa was really afraid that you'd drop out of school. She didn’t know what to do to help you. I'm sure she just wanted to help you in her own way, even if it's not the way that you wanted. Try to reconcile with Hoa, talk to her about it, and I hope you'll be good friends again.
Good luck!
Question: In my class, the girls are on good terms with all the boys, except me. The girls just don’t even notice me, and the boys make jokes about it. I think that’s because I’m short and fat, and girls don't find me attractive. I feel very lonely. Please help me.
(Quang đãng Nam)
Counsellor: Well, don't worry too much. Everyone has qualities that make them attractive to other people. A person's true value does not lie in his appearance, but in his achievements and contributions to the community. I don’t think it's your physical appearance that makes the girls stay away from you. If you study hard and become an excellent student, girls may notice you and ask you for help. Meanwhile, you should try building up friendships. Take the initiative and engage your classmates in friendly conversations. Ask them questions to find out what they like to talk about — a song, a film or something else — and then discuss that topic. I hope that will help.

Lời giải chi tiết:

1.b - Van Ha: My friend betrayed my trust. (Bạn của tôi phản bội sự tin tưởng của tôi)

2.c - Quang đãng Nam: I don't have friends. (Tôi ko mang nhiều bạn bè)

Tạm dịch:

Nghi vấn: Hoa là bạn duy nhất của tôi ở trường. Cô đấy cũng là người duy nhất tôi hoàn toàn tin tưởng. Hai tuần trước, tôi đã nói với cô đấy rằng tôi rất ko hạnh phúc và đơn chiếc, và tôi thậm chí muốn bỏ học. Cô đấy hứa sẽ ko nói với bất cứ người nào ... nhưng sau đó cô đấy nói với thầy giáo của chúng tôi về điều đó. Chúng tôi đã mang một cuộc cãi vã và tôi đã ngừng nói chuyện với cô đấy. Tôi mang đúng ko?

(Văn Hà)

Cố vấn: Hà thân mến, tôi hiểu xúc cảm của bạn. Nhưng hãy nghĩ về nó theo cách này: có nhẽ Hoa thực sự sợ rằng bạn sẽ bỏ học. Cô đấy ko biết phải làm gì để giúp bạn. Tôi kiên cố cô đấy chỉ muốn giúp bạn theo cách riêng của mình, ngay cả lúc nó ko phải là cách mà bạn muốn. Hãy quyết tâm hòa giải với Hoa, nói với cô đấy về điều đó, và tôi kỳ vọng những bạn sẽ trở lại thành bạn tốt của nhau. Chúc may mắn!

Nghi vấn: Trong lớp học của tôi, những cô gái mang quan hệ tốt với tất cả những chàng trai, ngoại trừ tôi. Những cô gái thậm chí ko nhìn thấy tôi, và những chàng trai lấy điều đó làm trò đùa. Tôi nghĩ đó là vì tôi lùn và béo, và những cô gái ko thấy tôi quyến rũ. Tôi cảm thấy rất đơn chiếc. Làm ơn giúp tôi.

(Quang đãng Nam)

Cố vấn: Vâng, đừng lo lắng quá nhiều. Mọi người đều mang phẩm chất làm cho họ quyến rũ người khác. Trị giá thực sự của một người ko nằm trong sự hiện diện của anh ta, nhưng trong thành tích và đóng góp của anh ta cho cùng đồng. Tôi ko nghĩ rằng đó là ngoại hình của bạn làm cho những cô gái ở xa bạn. Nếu bạn học tập siêng năng và trở thành một sinh viên xuất sắc, những cô gái mang thể trông thấy bạn và yêu cầu bạn trợ giúp. Trong lúc đó, bạn nên thử xây dựng tình bạn. Chủ động và thu hút bạn học trong những cuộc trò chuyện thân thiện. Hãy hỏi họ những nghi vấn để tìm hiểu về những gì họ muốn nói tới - một bài hát, một bộ phim hay một dòng gì đó khác - và sau đó thảo luận về chủ đề đó. Tôi kỳ vọng rằng sẽ giúp ích cho bạn.

Giải unit Hai Reading Task 3 tiếng anh lớp 11 mới

Find the words or expressions in the text that have the following meanings and write them in the spacc below.

(Tìm từ / cụm từ trong đoạn văn mang nghĩa dưới đây rồi viết những từ đó vào khoảng trống bên dưới.) 

Lời giải chi tiết:

1. be friendly and able to interact well with someone = be on good terms with someone

    (thân thiện và mang khả năng giao tiếp tốt với người nào đó - mang quan hệ tốt với người khác)

2. take an opportunity to act before other people do = take the initiative

    (mang thời cơ để hành động trước lúc người khác làm - chủ động)

3. have confidence in someone = trust

   (mang niềm tin vào một người nào đó - tin tưởng)

4. take part in (a conversation) = engage in (a conversation) 

   (tham gia (một cuộc trò chuyện) - tham gia vào một cuộc trò chuyện)

5. stop going to classes before finishing one’s studies =drop out (of school)

    (ngừng đi học trước lúc học xong - bỏ học)

Giải unit Hai Reading Task 4 tiếng anh lớp 11 mới

Read the newspaper column again and answer the questions.

(Hãy đọc lại bài báo rồi trả lời nghi vấn.)

Lời giải chi tiết:

1. What is the realtionship between H and Hoa?

(Mối quan hệ giữa Hà và Hoa là gì?)

(Họ là bạn thân.)

Thông tin: Hoa is my only friend at school.

2. What did Ha tell Hoa two weeks ago?

(Hà nói gì với Hoa cách đây hai tuần?)

(Hà kể cho Hoa nghe về tình trạng trầm cảm của mình và ý định bỏ học.)

Thông tin: Two weeks ago, I told her I was very unhappy and lonely, and that I even wanted to drop out of school.

3. Why did they have an argument?

(Vì sao họ lại mang một cuộc cãi vã?)

(Vì Hoa đã hứa là giữ bí mật câu chuyện của Hà, nhưng sau đó bạn đấy lại kể lại cho thầy giáo nghe về chuyện này.)

Thông tin: She promised not to tell anyone... but then she told our teacher about it.

4. Does the counsellor agree with Ha's reactions?

(Tư vấn viên mang đồng ý với phản ứng của Hà ko?)

(Ko. Cô đấy quyết tâm giảng giải lý do vì sao Hoa lại kể cho thầy giáo nghe về vấn đề của Hà và khuyên Hà nên nói chuyện lại với Hoa.)

Thông tin: maybe Hoa was really afraid that you'd drop out of school. Try to reconcile with Hoa, talk to her about it, and I hope you'll be good friends again.

5. What does Quang đãng Nam think about his own appearance?

(Quang đãng Nam nghĩ gì về ngoại hình của chính mình? )

(Bạn đấy nghĩ rằng bạn đấy lùn và béo, và những bạn nữ thấy bạn đấy ko quyến rũ.)

Thông tin: I think that's because I'm short and fat, and girls don't find me attractive.

6. Why do his male friends make jokes about him?

(Vì sao những người bạn nam của bạn đấy lại cười đùa về bạn đấy?)

(Bởi vì Nam ko mang mối quan hệ tốt với những bạn nữ trong lớp.)

Thông tin: In my class, the girls are one good terms with all the boys, except me. The girls just don't even notice me, and the boys make jokes about it.

7. What does the counsellor advise Nam to do?

(Cố vấn khuyên Nam nên làm gì?)

(Cố vấn khuyên Nam nên tập trung vào học hành, trở thành một học trò xuất sắc và học cách khởi đầu một cuộc trò chuyện thân thiện với những bạn cùng lớp.)

Thông tin: If you study hard and become an excellent student, girls may notice you and ask you for help. And take the initiative and engage your classmates in friendly conversations.

Giải unit Hai Reading Task 5 tiếng anh lớp 11 mới

If you were the counsellor in charge of the advice column, what would you advise Ha and Nani to do? Discuss with a partner.

(Nếu em là tư vấn viên chuyên mục cho lời khuyên em sẽ khuyên Hà và Nam làm gì? Thảo luận với bạn kế bên).

Lời giải chi tiết:

As for Ha’s problem, if I were the counsellor, I would analyze and give Ha some advice as follows: Although Hoa broke her promise and she told their teacher about that problem, maybe Hoa was really afraid that she’d drop out of school and do some dangerous things. She did it because she wanted to help Ha, she didn’t know other ways to deal with that problem. I think Ha should think more openly and try to reconcile with Hoa. The two people should be good friends again.

As for Nam’s problem, I think Nam shouldn’t worry too much. Everyone has different qualities that make them attractive to other people. A person’s true value doesn’t lie in his appearance, but in his achievements and contributions to the community. Nam should have positive thinkings about himself. He should focus on his studies, become an excellent student, then girls may notice him. Meanwhile, he should try building up friendships, and learn how to start a friendly conversation with his classmates.

Tạm dịch:

Với vấn đề của Hà, nếu tôi là cố vấn, tôi sẽ phân tích và đưa cho Hà một số lời khuyên như sau: Mặc dù Hoa đã phá vỡ lời hứa của mình và cô đấy đã nói với thầy giáo của họ về vấn đề đó, nhưng có nhẽ Hoa đã thực sự sợ rằng Hà sẽ bỏ học và làm một số điều nguy hiểm. Cô đấy đã làm điều đó vì cô đấy muốn giúp Hà, cô đấy ko biết cách nào khác để khắc phục vấn đề đó. Tôi nghĩ Hà nên suy nghĩ linh động hơn và quyết tâm hòa giải với Hoa. Hai người nên lại là bạn tốt.

Với vấn đề của Nam, tôi nghĩ Nam ko nên lo lắng quá nhiều. Mọi người đều mang những phẩm chất khác nhau để làm người khác chú ý. Trị giá thực thụ của một người ko nằm trong ngoại hình của người nào đó, mà là ở trong những thành tựu và đóng góp của người đó với cùng đồng. Nam nên mang suy nghĩ tích cực về bản thân mình. Anh đấy nên tập trung vào việc học tập, trở thành một học trò xuất sắc, rồi những bạn nữ mang thể sẽ chú ý tới anh. Hơn nữa, anh đấy nên quyết tâm xây dựng tình bạn, và học cách khởi đầu một cuộc trò chuyện thân thiện với những bạn cùng lớp của mình.

CLICK NGAY vào đường dẫn dưới đây để tải lời giải bài tập chi tiết, đầy đủ nhất file word, file pdf hoàn toàn miễn phí từ chúng tôi, tương trợ những em ôn luyện giải phản chiếu hiệu quả nhất.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *