Giải bài tập SBT tiếng Anh lớp 3 chương trình mới Unit 10: What do you do at break time?

Giải bài tập SBT Tiếng Anh lớp 3 thí điểm Unit 10 trang 40

Giải bài tập SBT Tiếng Anh lớp 3 chương trình mới Unit 10: What do you do at break time? do Tip.edu.vn sưu tầm và đăng tải sau đây với nội dung giải chi tiết và rõ ràng cho từng bài tập trong sách bài tập tiếng Anh lớp 3 trang 40, mỗi phần hướng dẫn giải đi kèm với lời dịch, giúp những em học trò hiểu bài nhanh và tiện lợi hơn.

A. PHONICS AND VOCABULARY (Phát âm và Từ vựng)

1. Complete and say aloud (Hoàn thành và đọc to)

Hướng dẫn giải:

1. blind

2. skating

Tạm dịch:

1. bị mù

2. trượt băng

2. Do the puzzle. (Giải câu đố)

 Hướng dẫn giải:

3. Look and write. (Nhìn và viết)

Hướng dẫn giải:

1. badminton

2. football

3. skipping

4. blind man’s bluff

1. What do you do at break time?

We play badminton

2. What do you do at break time?

My friend and I play football

3. What do you like?

I like skipping

4. What do you like?

My friends and I like blind man’s bluff

Tạm dịch:

1. Bạn thích làm gì vào giờ giải lao?

Chúng tớ chơi cầu lông.

2. Bạn thích làm gì vào giờ giải lao?

Tớ và những người bạn chơi bóng đá.

3. Bạn thích làm gì?

Tớ thích nhảy dây.

4. Bạn thích làm gì?

Tớ và những người bạn của tớ chơi bịt mắt bắt dê.

B. SENTENCE PATTERNS (Cấu trúc câu)

1. Read and match. (Đọc và nối)

Hướng dẫn giải:

1. c

2. a

3. d

4. b

Tạm dịch:

1. Hãy chơi cờ vua.

2. Bạn làm gì vào giờ giải lao?

3. Bạn thích chơi trốn tìm ko?

4. Bạn thích làm gì?

2. Match the sentences.

(Nối những câu sau)

Hướng dẫn giải:

1. c

2. a

3. b

Tạm dịch:

1. Hãy chơi cờ vua. – OK. Hãy chơi nào.

2. Bạn làm gì vào thời kì rảnh rỗi? – Tớ chơi bóng đá.

3. Bạn sở hữu thích chơi cầu lông ko? – Với, tớ thích chơi.

3. Put the words in order. Then read aloud. (Sắp xếp những từ sau theo thứ tự đúng. Sau đó đọc to chúng.)

1. skating / he / likes .

2. at / play / break time / hide-and-seek / they .

3. do / table tennis / like / you ?

4. break time / do / play / at / you / what ?

Hướng dẫn giải:

1. He likes skating.

2. They play hide-and-seek at break time.

3. Do you like table tennis?

4. What do you play at break time?

Tạm dịch:

1. Anh đó thích trượt băng.

2. Họ chơi trốn tìm vào giờ giải lao.

3. Bạn sở hữu thích chơi bóng bàn ko?

4. Bạn chơi gì vào giờ giải lao?

C. SPEAKING (Nói)

Read and reply (Đọc và đáp lại)

Tạm dịch:

a. Bạn làm gì vào thời kì giải lao?

b. Bạn sở hữu chơi cờ vua vào thời kì giải lao ko?

c. Bạn sở hữu thích chơi trốn tìm ko?

d. Hãy chơi cầu lông.

D. READING (Đọc)

1. Read and complete. (Đọc và hoàn thành)

like / don’t / what / play / do

Tony: (1) _______ do you do at break time?

Phong: I (2) _______ blind man’s bluff.

Tony: Do you (3) _______ it?

Phong: Yes, I (4) _______.

Tony: Do you like hide-and-seek?

Phong: No, I (5) _______ .

Hướng dẫn giải:

1. What

2. play

3. like

4. do

5. don’t

Tạm dịch:

Tony: Bạn làm gì vào thời kì giải lao?

Phong: Tớ chơi bịt mắt bắt dê.

Tony: Bạn thích nó ko?

Phong: Với, tớ thích chơi nó.

Tony: Bạn sở hữu thích chơi trốn tìm ko?

Phong: Ko, tớ ko thích chơi.

2. Read and write. (Đọc và viết.)

Hi. My name is Quan. At break time some of my friends and I play football. Nam and Tony do not like football. They like basketball. Mai and Linda do not play football or basketball. They play badminton.

1. What is his name?

2. What do Quan and his friends play at break time?

3. What do Nam and Tony like?

4. What do Mai and Linda play at break time?

Hướng dẫn giải:

1. His name is Quan.

2. They play football.

3. They like basketball.

4. They play badminton.

Tạm dịch:

Xin chào. Tên của tớ là Quân. Vào thời kì giải lao, tớ và vài người bạn của tớ chơi bóng đá. Nam và Tony ko thích bóng đá. Họ thích bóng rổ. Mai và Linda ko thích chơi bóng đá hay bóng rổ. Họ thích chơi cầu lông.

1. Tên của cậu đó là gì?

Tên của cậu đó là Quân.

2. Quân và bạn của cậu đó chơi gì vào thời kì giải lao?

Họ chơi bóng đá.

3. Nam và Tony thích làm gì?

Họ thích bóng rổ.

4. Mai và Linda chơi gì vào thời kì giải lao?

Họ chơi cầu lông.

E. WRITING (Viết)

1. Look and write. (Nhìn và viết)

Hướng dẫn giải:

1. football

2. basketball

3. skipping

4. skating

Tạm dịch:

1. Tớ thích chơi bóng đá vào giờ giải lao.

2. Chúng tớ ko chơi bóng đá vào giờ giải lao. Chúng tớ chơi bóng rổ.

3. Tớ thích nhảy dây.

4. Chúng tớ ko thích nhảy dây. Chúng tớ thích trượt băng.

2. Write about you. (Viết về bạn.)

(Answers vary.)

Tạm dịch:

Vào giờ giải lao, tớ chơi______

Tớ thích (tên của trò chơi hoặc môn thể thao) ________

Tớ ko thích(tên của trò chơi hoặc môn thể thao) ________

Trên đây là nội dung Giải bài tập SBT tiếng Anh lớp 3 chương trình mới Unit 10: What do you do at break time?, Ngoài ra, để ôn tập chuẩn bị cho kì thi học kì Hai sắp tới, những em sở hữu thể tham khảo thêm nhiều tài liệu tiếng Anh lớp 3 được cập nhật liên tục trên Tip.edu.vn như: Bài tập trắc nghiệm trực tuyến tiếng Anh lớp 3, Giải bài tập SGK Tiếng Anh 3, Đề thi học kì Hai lớp 3, Đề thi giữa kì Hai lớp 3,… Chúc những em học tốt!

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *