Giải SBT Tiếng Anh 5 Unit 14: What happened in the story?

Chúng tôi xin giới thiệu hướng dẫn giải chi tiết Giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 5 Unit 14: What happened in the story? đầy đủ. Tài liệu tham khảo tương trợ những em chuẩn bị kỹ càng trước lúc khởi đầu bài học, từ đó tiện dụng tiếp thu tri thức trên lớp nhanh hơn, quá trình ôn luyện đạt hiệu quả cao hơn. Tham khảo chi tiết dưới đây.

Pronunciation (trang 56 SBT Tiếng Anh 5)

1. Mark the sentence intonation... (Đánh dấu ngữ điệu của câu. Sau đó đọc to những câu đó.)

Hướng dẫn dịch:

Đã với gì xảy ra trong truyện?

Trước nhất, cô đấy tới nhà bà ngoại mình.

Rồi con sói chạy tới căn nhà.

Sau đó, con sói nhảy ra khỏi giường.

Cuối cùng, người thợ săn đã làm thịt con sói.

2. Read and match...(Đọc và nối. Sau đó đọc to những câu đó.)

Hướng dẫn dịch:

1. Trước nhất, con quạ đang đậu trên mái nhà với một miếng thịt trong mỏ.

2. Rồi con cáo hỏi "Bạn với thể hát ko?"

3. Sau đó quạ mở mồm hát và đánh rơi miếng thịt.

4. Cuối cùng, con cáo ăn miếng thịt và chạy đi mất.

Vocabulary (trang 56-57 SBT Tiếng Anh 5)

1. Circle the odd one out. (Khoanh từ khác loại)

1. Kuala Lumpur

2. forest

3. wait

4. castle

5. Than

2. Read and circle a or b. (Đọc và khoanh a hoặc b)

Hướng dẫn dịch:

1. Bạn nghĩ gì về Mai An Tiêm?

2. Nhan đề truyện là Con cáo và con quạ.

3. Bạn nghĩ gì về con chuột trong truyện Sư tử và Chuột?

4. Cuối cùng, hoàng tử đã lấy công chúa và họ sống hạnh phúc suốt đời.

5. Sau đó rùa cứ đi và đi.

Sentence patterns (trang 57-58 SBT Tiếng Anh 5)

1. Read and match (Đọc và nối)

Hướng dẫn dịch:

1. Truyện Mai An Tiêm khởi đầu từ lúc nào? Từ rất lâu trước.

2. Nhân vật trong truyện là những người nào? Mai An Tiêm và gia đình anh đấy.

3. Trước nhất đã với chuyện gì? Vua Hùng nổi nóng với Mai An Tiêm. Ông đã đày anh và gia đình anh ra một hòn đảo.

4. Kết thúc truyện thế nào? Vua Hùng cho An Tiêm và gia đình anh đấy trở về nhà.

5. Bạn nghĩ sao về truyện này? Gia đình đó thật may mắn.

2. Read and complete...(Đọc và hoàn thành đoạn văn ở trang sau.)

Hướng dẫn dịch:

Linda: Tôỉ đang đọc một câu chuyện cổ tích.

Mai: Một câu chuyện cổ tích ư? Tuyệt vời! Nó nói về điều gì?

Linda: Một con thỏ và một con rùa.

Mai: Chuyện gì xảy ra trong câu chuyện?

Linda: Con thỏ và con rùa đã chạy đua (thi chạy).

Mai: Sau đó chuyện gì xây ra?

Linda: Con thỏ ngủ thiếp đi trên phố đua.

Mai: Cuối cùng người nào thắng cuộc đua?

Linda: Rùa đã tháng cuộc.

Speaking (trang 58 SBT Tiếng Anh 5)

1. Read and reply. (Đọc và đáp lại.)

a. I like The Fox and the Crow.

b. First, the fox asked, "Can you give me some meat?"

Then, the fox asked, 'Can you dance?". The crow shook its head.

Next, the fox asked, 'Can you sing?" 'Yes,..." the crow opened his beak and said.

In the end, the fox picked up the meat and said, 'Ha ha!".

c. I like the fox.

d. I think the fox is clever and the crow is not clever.

Hướng dẫn dịch:

a. Tôi thích câu chuyện Cáo và quạ.

b. Trước nhất, cáo hỏi: 'Bạn sẽ cho tôi một ít thịt được ko?"

Sau đó, cáo hỏi: "Bạn với thể khiêu vũ ko? Con quạ lắc lắc loại đầu của mình.

Tiếp theo, cáo hỏi: “Bạn với thể hát ko? Mang... con quợ mở mồm và đớp.

Cuối cùng, con cáo nhặt miếng thịt và nói, "Ha ha!".

c. Tôi thích cáo.

d. Tôi nghĩ cáo thông minh và quạ thì ko.

2. Ask and answer the questions above. (Hỏi và trả lời những thắc mắc ở trên.)

a. I like The Hare and the Tortoise. b. First, the hare and the tortoise had a race.

Then, the hare fell asleep on the road.

Next, the tortoise walked and walked.

In the end, the tortoise won the race.

c. I like the tortoise.

d. I think the tortoise is hard-working and the hare is not hard-working.

Hướng dẫn dịch:

a. Tôi thích câu chuyện Thỏ và Rùa.

b. Trước nhất, thỏ và rùa chạy đua.

Sau đó, thỏ ngủ thiếp di trên phố chạy.

Tiếp theo, rùa đi mãi đi mãi.

Cuối cùng, rùa đã thắng lợi cuộc đua.

c. Tôi thích cáo.

d. Tôi nghĩ rùa thì siêng năng và thỏ thì ko.

Reading (trang 58-59 SBT Tiếng Anh 5)

1. Read and complete. (Đọc và hoàn thành.)

(l) race

(2) tortoise

(3) rest

(4) slowly

(5) lesson

Hướng dẫn dịch:

Một ngày nọ, với một cuộc đua giữa một con thỏ và một con rùa “sẵn sàng, ổn định, đi", những con vật hét lên trong khu rừng. Thỏ chạy rất nhanh và sớm qua mặt rùa. Thỏ nghĩ, “mình sẽ thắng lợi cuộc thỉ, nhưng mình muốn ngơi nghỉ trước đã". Thỏ sớm ngủ thiếp đi dưới một gốc cây. Rùa đi mãi đi mãỉ một cách chậm chạp. Cậu đấy ko giới hạn để ngơi nghỉ. Cậu đấy đã qua mặt thỏ. Sau đó cậu đấy đã qua vạch kết thúc! Những con vật reo hò rầm rĩ chúc mừng cho người thắng lợi đã đánh thức thỏ. Thỏ khởi đầu chạy lại, nhưng nó đã quá trễ. Bài học của câu chuyện này là: Đi chậm chạp tốt hơn đi nhanh mà bất cẩn.

2. Read and write the answers. (Đọc và viết câu trả lời.)

1. The main characters are the hare and the tortoise.

2. The story happened in the forest.

3. The tortoise won the race.

4. The lesson of the story is: it is better to go slowly than quickly and carelessly.

Hướng dẫn dịch:

1. Những nhân vật chính trong câu chuyện là thỏ và rùa.

2. Câu chuyện đà xây ra trong một khu rừng.

3. Rùa đã chiến thăng cuộc thi.

4. Bài học của câu chuyện này là: Đi chậm chạp tốt hơn đi nhanh mà bất cẩn

Writing (trang 59 SBT Tiếng Anh 5)

1. Match the sentences...(Nối những câu với những bức tranh về câu chuyện Ăn khế trả vàng.)

Hướng dẫn dịch:

1. Người anh trai với hầu hết đất và tất cả tiền cha mẹ để lại.

2. Người em trai chỉ với một mảnh đất nhỏ và một cây khế.

3. Một con chim rất to đậu trên cây và ăn trái. Rồi nó nói với người em rằng "Tôi sẽ lấy vàng trả cho trái. Mang túi to đi mà đựng vàng."

4. Người em cho vàng vào túi rồi leo lên lưng chim để bay về nhà.

5. Người anh trai tham lam biết chuyện cây khế. Anh ta đã đợi con chim và nhét vàng vào một loại túi rất to. Anh ta leo lên lưng chim nhưng loại túi quá nặng. Cuối cùng thì anh ta đã bị ngã xuống biển.

2. Complete the story. (Hoàn thành câu chuyện.)

A long time ago, two brothers received a fortune from their parents. The elder brother was greedy, but the younger brother was very kind.

The elder brother got most of the land and all the money left by his parents. The young brother had only a small piece of land and a star fruit tree.

One day, there is a very big bird stopped on the tree and ate the fruit. Then the bird said to the younger brother, “Starfruits I eat with gold I pay, be ready with a three-foot bag and follow me to get it”.

A few days later, the bird came back, ate the starfruit then invited the younger brother to took a seat on its back. The bird took him very far before landing on a deserted island. The younger brother put gold in the bag and climbed on the back of the bird to fly home.

The greedy elder brother knew about the starfruit tree. He brought a very big bag and put gold into it. He got on the bird’s back, but the bag was too heavy. In the end, the elder brother fell into the sea.

Hướng dẫn dịch:

Một thời kì dài trước đây, hai anh em đã nhận một tài sản từ cha mẹ của họ. Người anh thì tham lam nhưng người em thì rất tốt bụng.

Người anh đã lấy hầu hết đất đai và tất cả tiền nong để lại từ ba mẹ anh ta. Người em chỉ một miếng đất nhỏ và cây khế.

Vào một ngày nọ, với một con chim rất to đậu trên cây và ăn quả. Sau đó con chim nói với người em, "Ăn khế, trả vàng, chuẩn bị sẵn một chiếc túi ba gang và theo tôi lấy vàng".

Một vài ngày sau đó, con chim đã trở lợi ăn khế sau đó mời người em ngồi lên lưng chim. Con chim đã đưa cậu đấy đi rất xa trước lúc đáp xuống một hòn đảo hoang vắng. Người em bỏ vàng vào túi và leo lên lưng chim để bay về nhà.

Người anh tham lam đã biết chuyện về cây khế. Anh ta mang theo loại túi rất to và bỏ vàng vào nó. Anh ta đã leo lên lưng chim nhưng chiếc túi quá nặng. Cuối cùng, người anh bị rơi xuống biển.

►► CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để tải về Giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 5 Unit 14: What happened in the story? file word, pdf hoàn toàn miễn phí.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *