Tiếng Anh 6 Unit 1: Lời giải bài tập sách giáo khoa

Tổng hợp đầy đủ lời giải chi tiết những bài tập và phần dịch bài của Unit Một Tiếng Anh 6. Nội dung gồm: Hello trang 10-13, Good morning trang 14-16, How old are you? trang 17-19. Giúp những em tham khảo và chuẩn bị cho bài giảng sắp tới của mình. Mời những em tham khảo bài viết dưới đây.

  • Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 6 Unit 2: At school
  • Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 6 Unit 3: At home
  • Đáp án giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 6 Unit 4

Tiếng anh lớp 6 tập Một unit 1: Greetings

Hello (trang 10-13 SGK) 

Listen and repeat (Lắng tai và lặp lại)

- Hello: chào

- Hi: chào

Practice (Tập luyện/ Thực hiện)

a) Say "Hello" to your classmates: (nói "Hello" với những bạn cùng lớp của em.)

b) Say "Hi" to your classmates: (nói "Hi" với những bạn cùng lớp của em.)

Listen and repeat (Lắng tai và lặp lại)

I am Lan. (Tôi là Lan.)

I am Nga. (Tôi là Nga.)

My name is Ba. (Tên của tôi là Ba.)

My name is Nam. (Tên của tôi là Nam.)

Practice with a group (Thực hiện với một nhóm)

a) I am ...: Tôi là ...

b) My name is ...: Tên của tôi là ....

Listen and repeat (Lắng tai và lặp lại)

Hướng dẫn dịch:

Ba: Chào Lan.

Lan: Chào Ba.

Ba: Bạn khỏe ko?

Lan: Mình khỏe, cảm ơn bạn.

Còn bạn?

Ba: Mình khỏe, cảm ơn.

Practice with a partner (Thực hiện với bạn cùng học)

Gợi ý:

a)

Mr Hung: Hello, Miss Hoa.

Miss Hoa: Hello, Mr Hung. How are you?

Mr Hung: I'm fine, thanks. And you?

Miss Hoa: Fine, thanks.

b)

Nam: Hi, Nga.

Nga: Hello, Nam. How are you?

Nam: I'm fine, thanks. And you?

Nga: Fine, thanks.

Write in your exercise book (Viết vào vở bài tập của em)

Nam: Hello, Lan.

How are you?

Lan: Hi, I'm fine.

Remember (Ghi nhớ)

Good morning (trang 14-16 SGK)

Listen and repeat (Lắng tai và lặp lại)

Good morning: Chào buổi sáng

Good afternoon: Chào buổi trưa

Good evening: Chào buổi chiều

Good night: Chào buổi tối (Chúc ngủ ngon)

Bye: Tạm biệt

Goodbye: Tạm biệt

Practice with a partner (Thực hiện với một bạn cùng lớp)

Good morning

Good afternoon

Good evening

Good night

Listen and repeat (Lắng tai và lặp lại)

Hướng dẫn dịch:

a)

Cô Hoa: Chào buổi sáng những em.

Học trò: Chào buổi sáng cô Hoa.

Cô Hoa: Những em sở hữu khỏe ko?

Học trò: Chúng em khỏe, cảm ơn cô.

Cô sở hữu khỏe ko?

Cô Hoa: Cô khỏe, cảm ơn những em.

Tạm biệt.

Học trò: Tạm biệt cô.

Hướng dẫn dịch:

b)

Mẹ: Chúc con ngủ ngon, Lan.

Lan: Chúc mẹ ngủ ngon.

Write (Viết)

Lan: Good afternoon, Nga.

Nga: Good afternoon, Lan.

Lan: How are you?

Nga: I'm fine, thanks.

And you?

Lan: Fine, thanks.

Nga: Goodbye.

Lan: Goodbye.

Play with words (Chơi với chữ)

Remember (Ghi nhớ)

How old are you? (trang 17-19 SGK)

Những em CLICK vào file tải miễn phí bên dưới để xem full lời giải bài tập chi tiết phần How old are you.

File tải miễn phí bài tập tiếng anh 6 unit 1:

CLICK NGAY vào đường dẫn dưới đây để tải phần giải bài tập unit Một tiếng anh lớp 6 hoàn toàn miễn phí từ chúng tôi

Ngoài nội dung trên, những em xem và tham khảo thêm những môn học khác được chia theo từng khối lớp tại chuyên trang của chúng tôi.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *