Tiếng Anh lớp 6 Unit 5 Communication trang 53 – Global Success 6 Kết nối tri thức


Tiếng Anh lớp 6 Unit 5: Natural wonders of the world - Global Success 6 Kết nối tri thức

Unit 5 lớp 6 Communication trang 53

EVERYDAY ENGLISH 

Making and accepting appointments

1. Listen and read the short conversation below, paying attention to the highlighted parts. (Nghe và đọc đoạn hội thoại ngắn dưới đây, chú ý tới những phần được đánh dấu.)

Bài nghe:

Steven: Duong, let’s go for a picnic this Sunday.

Duong: That’s fine. What time can we meet?

Steven: How about 9 c’clock?

Duong: Sure. I’ll meet you at that time.

Hướng dẫn dịch:

Steven: Dương, chủ nhật này đi dã ngoại đi.

Dương: Được đấy. Chúng ta gặp nhau lúc mấy giờ?

Steven: 9 giờ thì sao?

Dương: Kiên cố rồi. Chúng ta sẽ gặp vào lúc đó nhé.

2. Work in pairs. Make a short conversation, following the example in 1 (Làm việc theo cặp. Thực hiện một cuộc trò chuyện ngắn, theo ví dụ trong 1)

3. Read the travel guide entry. (Đọc hướng dẫn du lịch)

Hướng dẫn dịch:

Himalaya là một dãy nói. Nó rất đặc thù. Nó với ngọn núi cao nhất toàn cầu – đỉnh Everest.

Lúc thăm dãy Himalaya, nên nhớ những quy định sau:

- Bạn cần hỏi han trước lúc thăm thú khu vực này.

- Bạn ko được đi một mình. Luôn đi theo nhóm.

- Bạn ko được xả rác

- Bạn chỉ mang những thứ cần thiết.

- Bạn phải mang quần áo thích hợp. Đừng mặc quần đùi hay áo phông.

4. Now make a list of the things you must bring to the Himalayas. Then add things you mustn’t bring. (Ngày nay hãy viết một danh sách những thứ em cần phải mang lên Himalaya. Sau đó thêm những thứ em ko phải mang).

Gợi ý:

MUST

MUSTN’T

Compass, cane, sleeping bag, sun hat, sun glasses, suncream, painkiller

Bicycle, scissor, t-short, short, dress

Hướng dẫn dịch:

PHẢI

KHÔNG ĐƯỢC

La bàn, gậy, túi ngủ, mũ che nắng, kính râm, kem chống nắng, thuốc giảm đau

Xe đạp, cắt kéo, áo thun, quần short, váy

5. Role-play being a tour guide and a tourist. Tell your partner what to prepare for their trip to the Himalayas, and give reasons. (Đóng vai là hướng dẫn viên và khách du lịch. Nói cho bạn về những thứ cần chuẩn bị cho chuyến đi của họ tới Himalaya. Nỗ lực đưa ra lý do.)

Ví dụ:

A: I’d like to go to the Himalayas next month.

B: Ok. I think you must bring a waterproof coat. It’s cold and rainy there!

A. Yes. Anything else?

B: You must bring some painkillers. You can be ill because it’s very cold.

A: Ok. Anything else?

B: You mustn’t bring fashionable clothes. It’s not necessary.

A: Thank you

Hướng dẫn dịch:

A: Tôi muốn tới núi Mimalaya vào tháng tới

B: Được thôi. Tôi nghĩ bạn phải mang theo áo khoác chống thấm nước. Nó lạnh và với mưa ở đó!

A: Ừ. Còn gì nữa ko?

B: Bạn phải mang theo thuôc giảm đau. Bạn với thể bị ốm vì ở đó rất lạnh.

A: OK, còn gì nữa ko?

B: Bạn ko phải mang quần áo thời trang. Nó ko cần thiết.

  • Getting Started (trang 48 - 49 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Listen and read (Nghe và đọc). 2. Complete the following sentences with the words from the box. ...

  • A Closer Look 1 (trang 50 - 51 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Write a word under each picture. Practice saying the words. (Viết từ dưới mỗi bức tranh). ....

  • A Closer Look 2 (trang 51 - 52 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Is the underlined noun countable or uncountable? Write C (countable) or U (uncountable) (Những danh từ được gạch chân đếm được hay ko đếm được) ...

  • Skills 1 (trang 54 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Before you read, look at the pictures below. Make predictions about the reading. Then read and check your ideas. (Trước lúc đọc, quan sát bức tranh phía dưới. Đoán xem nội dung là gì.) ...

  • Skills 2 (trang 55 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Work in groups. Discuss the question. (Làm việc theo nhóm. THảo luận nghi vấn sau). 2. Listen again and tick True or False (Nghe và tích vào câu đúng hay sai) ...

  • Looking Back (trang 56 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Write the name for each picture. (Viết tên cho mỗi bức tranh) ...

  • Project (trang 57 SGK Tiếng Anh lớp 6): DREAM DESTINATION (ĐIỂM ĐẾN TRONG MƠ) ...

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Nhà băng trắc nghiệm lớp 6 tại khoahoc.vietjack.com


Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *