Giải Tiếng Anh 7 Unit 4 Skills 1 trang 46 Global Success Kết nối tri thức

Hướng dẫn trả lời những bài tập, thắc mắc trong Unit 4 Skills Một lớp 7 Global Success bộ Kết nối tri thức chuẩn xác nhất, mời những em học trò và thầy cô tham khảo.

Soạn Unit 4 Skills Một lớp 7 Global Success

Reading

1 ( trang 46 sgk Tiếng Anh 7 Global Success): Look at the picture. Discuss the questions below with a partner. What does each photo show? Do you like it? ( Quan sát bức tranh. Thảo luận thắc mắc dưới đây với bạn cùng nhóm.

Mỗi bức tranh thể hiện điều gì? Bạn mang thích nó ko?)

Lời giải:

Photos show traditional activities of Vietnam such as puppet show and Quan Ho singing.

Hướng dẫn dịch:

Hình ảnh thể hiện những hoạt động truyền thống của Việt Nam như múa rối và hát quan họ.

2 ( trang 46 sgk Tiếng Anh 7 Global Success): Read the email and match the highlighted words with their meanings ( Đọc email và nối những từ in đậm với nghĩa của nó)

Lời giải:

Hướng dẫn dịch:

Xin chào Sue, 

Mọi chuyện thế nào? Tớ đã tới Việt Nam ba ngày trước và mọi thứ thật lý tưởng.

Ngày hôm qua, tớ đã đi tới xem múa rối ở nhà hát trung tâm Hà Nội. Màn trình diễn thật tuyệt vời. Những nghệ sĩ trình diễn ở hồ bơi. Họ đứng ở phía sau màn hình. Họ sử dụng những dây dưới nước để kiểm soát những con rối và để chúng di chuyển trên nước. Màn trình diễn về hoạt động trồng lúa và những lễ hội về một ngôi làng. Mọi người nói rằng những màn trình diễn thường về cuộc sống thường ngày ở nóng thôn ở Việt Nam. Múa rối nước là một loại hình nghệ thuật truyền thống. Mọ người yêu nó và hầu hết những khách du lịch tới Việt Nam thích xem nó. Tớ ước bạn bạn ở cùng tớ.

Gặp bạn tuần sau nhé.

Yêu cậu.

Mary

3 ( trang 46 sgk Tiếng Anh 7 Global Success): Read the email again and answer the questions ( Đọc email lại một lần nữa và trả lời thắc mắc)

1. Who went to see a water puppet show yesterday?

2. Where did the water puppet show take place?

3. Who controlled the puppet?

4. What are water puppets show normally about?

5. Is water puppetry a traditional Vietnamese art form?

Hướng dẫn trả lời

1. Sue went to see a water puppet show yesterday

2.  It took place at a theater in the center of Hanoi

3. The artists controlled the puppet

4. They are normally about rice farming and everyday life in the countryside of Vietnam.

5. Yes, it is

Hướng dẫn dịch:

1. Sue hôm qua đi xem múa rối nước

2. Diễn ra tại một nhà hát ở trung tâm Hà Nội

3. Những nghệ sĩ đã điều khiển con rối

4. Họ thường nói về việc trồng lúa và cuộc sống hàng ngày ở vùng nông thôn Việt Nam.

5. Đúng

Speaking

4 ( trang 46 sgk Tiếng Anh 7 Global Success): Work in pairs. Ask and answer about Mark’s school musical performance last year. ( Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời về màn trình diễn âm nhạc của Mark vào năm ngoài)

Mark's school performance 

Time: Sat night 

Duration: 3 hours Place: schoolyard 

Items performed: plays, dances, songs, magic,...

Hướng dẫn làm bài

A: Where did it take place?

B: It took place on schoolyard

A: What did it perform?

B: It had plays, dances, songs and magics

Hướng dẫn dịch:

A: Nó đã diễn ra ở đâu?

B: Nó diễn ra trên sân trường

A: Nó đã thực hiện những gì?

B: Nó mang những vở kịch, điệu nhảy, bài hát và phép thuật

5 ( trang 46 sgk Tiếng Anh 7 Global Success): Your school is going to have a musical performance to celebrate Teacher’s Day. Work in groups. Make a plan for the performance and talk about the items you will contribute (Trường học của bạn sẽ mang một buổi trình diễn âm nhạc để kỷ niệm Ngày Nhà giáo. Làm việc nhóm. Lập kế hoạch cho buổi trình diễn và nói về những hạng mục bạn sẽ đóng góp)

Hướng dẫn làm bài

Time: 8am Saturday

Duration: 3 hours

Place: school hall

Item contributed: plays, songs, dances

►►CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để tải về Giải Unit 4 lớp 7 Skills Một trang 46 - Global Success file PDF hoàn toàn miễn phí.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *