Unit 1 lớp 9: Đáp án giải bài tập sách giáo khoa

Hướng dẫn giải Tiếng Anh 9 Unit Một bài tập SGK chi tiết nhất, được chúng tôi tổng hợp từ lực lượng chuyên gia giàu kinh nghiệm san sẻ, miễn phí. Nội dung bao gồm: Getting Started (trang 6 SGK), Listen and Read (trang 6-7 SGK), Speak (trang 8 SGK), Listen (trang 9 SGK), Read (trang 9-10 SGK), Write (trang 11 SGK), Language Focus (trang 11-12 SGK). Mời những em tham khảo bài viết dưới đây.

Giải bài tập SGK Tiếng Anh 9:

Uint 1: A visit from a pen pal

Getting Started Trang 6 SGK Tiếng Anh 9

Work with a partner. A foreign pen pal is coming to stay with you for a week. What activities would you do during the visit? (Thực hiện với một bạn cùng học. Môt bạn tâm thư người ngoại quốc sắp tới ở với em một tuần. Trong thời kì thăm, bạn sẽ mang những hoạt động gì?)

a) I'd take my friend to a traditional festival.

b) I'd take him to Van Mieu.

c) I'd take him to the Dong Xuan Market.

d) I'd take him to an art exhibition or a historical museum.

e) I'd lake him to a night market.

f) I'd take him to a historical building.

Listen and Read Trang 6 - 7 SGK Tiếng Anh 9

Hướng dẫn dịch:

Razali Maryam, một bạn tâm thư người Ma-lai-xi-a của Lan, ở với Lan tuần rồi. Maryam quê ở Kuala Lumpur. Maryam và Lan là bạn tâm thư hơn hai năm nay và họ đã trao đổi thư từ ít nhất hai tuần một lần, nhưng đây là lần gặp gỡ trước hết của họ.

Vào ngày trước hết của Maryam ở Hà Nội, Lan đưa cô đó tới Hồ Hoàn Kiếm. Giống như Kuala Lumpur, Hà Nội là một thành thị trấn hiện đại sôi động. Maryam thực sự cảm kích với vẻ đẹp của thành thị trấn và tính hiếu khách của nhân dân.

Vào ít ngày kế tiếp, hai cô gái thăm lăng Hồ Chí Minh, Bảo tồn Lịch sử và Văn Miếu, cũng như nhiều công viên và hồ đẹp ở Hà Nội. Vào ngày Thứ Sáu, Maryam muốn thăm nhà thờ Hồi giáo ở đường Hàng Lược. Lan đã từng đi bộ qua nhà thờ trên phố tới trường Tiểu học. Tuy nhiên, đây là lần thăm trước hết của Lan. Cô thích thú bầu ko khí thanh bình trong lúc Maryam Nguyện cầu.

Vào ngay cuối của tuần lễ, Lan nói với Maryam, "Tôi ước gì bạn mang kì nghỉ lâu hơn." Maryam hỏi: "Vâng. Tôi ước gì mang nhiều thời kì hơn đế biết rõ hơn quốc gia xinh đẹp của bạn Lan. Mùa hè tới, bạn tới thăm tôi nhé." "Điều đó thật tuyệt. Tuy nhiên, nhường nhịn như rất khó cho tôi mang một chuyến du lịch ở ngoại quốc. Tất cả tùy thuộc vào cha mẹ tôi. Dù sao đi nữa, chúng ta sẽ liên lạc với nhau."

Choose the correct option to complete the sentences. (Chọn tùy chọn đúng để hoàn thành những câu sau.)

Gợi ý:

1. Lan and Maryam usually write to each other every two weeks. (C)

2. Maryam was impressed because Ha Noi people were friendly. (B)

3. The girls went to famous places, areas for recreation, and a place of worship in Ha Noi. (D)

4. Maryam wanted to invite Lan to Kuala Lumpur. (B)

Speak Trang 8 SGK Tiếng Anh 9

a) Nga is talking to Maryam. They are waiting for Lan outside her school. Put their dialogue in the correct order and copy it into your exercise book. Then read it with your partner. Start like this: (Nga đang nói chuyện với Maryam. Họ đang chờ Lan bên ngoài trường học của cô. Hãy đặt bài hội thoại của họ đúng thứ tự và chép nó vào tập bài tập của em. Khởi đầu như thế này:)

Gợi ý:

1. A: Hello. You must be Maryam

c. B: That's right, I am.

5. A: Pleased to meet you. Let me introduce myself, I'm Nga.

b. B: Pleased to meet you, Nga. Are you one of Lan's classmates?

4. A: Yes, I am. Are you enjoying your stay in Vietnam?

d. B: Oh, ves, very much. Vietnamese people are very friendly and Ha Noi is a very interesting city.

2. A: Do you live in a city, too?

e. B: Yes. I live in Kuala Lumpur. Have you been there?

3. A: No. Is it very different from Ha Noi?

a. B: The two cities are the same in some ways.

6. A: I see. Oh! Here's Lan. Let's go.

b. Now you are talking to Maryam's friends. Introduce yourself. Make similar dialogues. Take turns to be one of Maryam's friends (Hiện nay em đang nói chuyện với những bạn của Maryam, hãy tự giới thiệu và thực hiện những bài hội thoại tương tự. Thay phiên làm một trong người bạn của Maryam.)

1.

You: Hello. You must be Yoko.

Yoko: That's right. I am.

You: Pleased to meet you, Yoko. Let me introduce myself. I'm Hoa.

Yoko: Pleased to meet you, too. Are you one of Lan's classmates?

You: Yes, I am. Are you enjoying your stay in Viet Nam?

Yoko: Oh, yes, very much. Vietnamese people are very friendly and helpful. Ha Noi is an interesting city.

You: Do you live in a city too, Yoko?

Yoko: Yes. I live in Tokyo, a big busy capital city of Japan. Have you been there?

You: No. Is it very different from Hanoi?

Yoko: I think there are some differences. Tokyo is much larger than Ha Noi. It's a busy industrial city.

You: How do you like Hanoi?

Yoko: I think it's very interesting. It has old temples and ancient historical remains (di tích văn hóa cổ).

You: Oh! Here's Lan. Let's go.

Yoko and Maryam: OK.

2.

You: Hello. You must be Paul.

Paul: That's right. I am.

You: Pleased to meet you, Paul. Let me introduce myself. I'm Mai.

Paul: Pleased to meet you, Mai. Are you one of Lan's classmates?

You: Yes, I am. Are you enjoying your stay in Viet Nam?

Paul: Oh, yes, very much. Vietnamese people are very friendly and Ha Noi is an interesting city.

You: Do you live in a city too, Paul?

Paul: Yes. I live in Liverpool, an industrial city in north of England.

You: Is it very different from Ha Noi?

Paul: I think the two cities are the same in some ways.

You: How do you like Viet Nam?

Paul: Vietnamese people are very friendly. The food is very good and the beaches are very beautiful.

3.

You: Hello. You must be Jane.

Jane: That's right. I am.

You: Pleased to meet you. Jane. Let me introduce myself. I'm Nam.

Jane: Pleased to meet you too, Nam. Are you one of Lan's classmates?

You: Yes, I am. Where're you from, Jane?

Jane: I'm from Perth, a quiet small town in Australia.

You: Is it different from Ha Noi?

Jane: The two cities are the same in some ways. Have you been there?

You: No. How do you like Viet Nam?

Jane: Viet Nam is a beautiful country and has ancient temples and churches. The people here are very friendly, too.

You: What do you like in Viet Nam, especially?

Jane: I love "Áo dài", Vietnamese food and especially "nem".

Listen Trang 9 SGK Tiếng Anh 9

Tim Jones's Mexican pen pal, Carlo, is visiting the USA. Listen to their conversation and check (V) the numbers of the correct pictures. Carlo, một bạn tâm thư người Mĩ của Tim Jones, đang thăm Hoa Kì. Nghe cuộc hội thoại của họ và đánh dấu vào những số của hình đúng.

Đáp án

a - 1;         b - 2;           c - 2; 

---------------------------------------------------------------

→ Link tải miễn phí giải bài tập SGK Tiếng Anh 9 Unit 1:

Ngoài nội dung trên, những em xem và tham khảo thêm những môn học khác được chia theo từng khối lớp tại chuyên trang của chúng tôi.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *