Vở bài tập Tiếng Việt lớp 5 trang 29 Tập làm văn | Giải VBT Tiếng Việt lớp 5 Tập 2
Vở bài tập Tiếng Việt lớp 5 trang 29 Tập làm văn

Lời giải Vở bài tập Tiếng Việt lớp 5 trang 29 Tập làm văn hay nhất, chi tiết giúp học trò thuận lợi làm bài tập trong VBT Tiếng Việt 5 Tập 2.

Đề bài: Để hưởng ứng phong trào “Em là đội viên nhỏ”, ban chỉ huy liên đội trường em dự kiến tổ chức một số hoạt động sau :

1. Tuần hành tuyên truyền về an toàn liên lạc.

2. Triển lãm về an toàn liên lạc.

3. Thi vẽ tranh, sáng tác thơ, truyện về an toàn liên lạc.

4. Phát thanh tuyên truyền về phòng cháy, chữa cháy.

5. Thăm những chú công an liên lạc hoặc công an biên phòng.

Em hãy lập chương trình (viết vắn tắt) cho một trong những hoạt động trên. (Chú ý: Đọc gợi ý trong Tiếng Việt 5, tập hai, trang 53.)

Trả lời:

CHƯƠNG TRÌNH TUẦN HÀNH TUYÊN TRUYỀN VỀ AN TOÀN GIAO THÔNG

I. Mục đích :

- Giúp người dân tăng cường ý thức về an toàn liên lạc (ATGT).

- Giúp những bạn đội viên học trò trong trường, lớp hiểu thêm về ATGT và kiểu mẫu hơn nữa trong chấp hành ATGT.

II. Phân công chuẩn bị :

- Ban tổ chức : lớp trưởng và lớp phó 4 tổ trưởng.

- Công việc chuẩn bị : loa cầm tay, cờ Tổ quốc, cờ Đội, biểu ngữ tranh cổ động về ATGT, trống ếch, kèn.

- Phân phương tiện thể :

+ Tổ 1 : Một loa cầm tay, Một lá cờ Tổ quốc.

+ Tổ 2 : Một lá cờ đội, Một tranh cổ động về ATGT.

+ Tổ 3 : Một biểu ngữ, Hai trống ếch

+ Tổ 4 : Hai kèn, một loa cầm tay.

+ Nước uống : Thủ quỹ Thu Hương + Thư.

- Y phục : đồng phục, khăn quàng đỏ.

III. Chương trình cụ thể :

-Địa điểm tuần hành : đường An Dương Vương (Từ ngữ ba Nguyễn Văn Cừ - An Dương Vương tới chợ An Đông).

- 8h : Tập trung tại trường, điểm danh (xếp thành hàng 1).

- 8h 30 phút : Khởi đầu diễu hành cùng những lớp.

+ Tổ 1 : Tiên phong với cờ Tổ quốc (Cường), trống ếch (Tú, Thái).

+ Tổ 2 : Cờ đội (Tuấn), hô khẩu hiệu (Quang quẻ, Lâm, Tùng).

+ Tổ 3 : Kèn (Minh), biểu ngữ (Nguyệt, Linh).

+ Tổ 4 : Tranh cổ động (Thi, Trúc), đọc luật liên lạc.

* Lớp trưởng, lớp phó và những tổ trưởng rà soát chung.

- 10h : Diễu hành về trường.

- 10h 30 : Tổng kết toàn trường.

Tham khảo giải bài tập sgk Tiếng Việt lớp 5:

  • Giải sgk Tiếng Việt lớp 5 Tập làm văn: Lập chương trình hoạt động
  • Chính tả (Tuần 23 trang 27-28 Tập 2): 1. Điền tên riêng...; 2. Gạch dưới....

  • Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Trật tự - An ninh (Tuần 23 trang 28-29 Tập 2): 1. Dòng nào dưới đây...; 2. Tìm những từ....

  • Luyện từ và câu: Nối những vế câu ghép bằng quan hệ từ (Tuần 23 trang 30-31 Tập 2): 1. Nhận xét...; 2. Tập tành....

  • Tập làm văn: Trả bài văn kể chuyện (Tuần 23 trang 32 Tập 2): 1. Đọc lại bài làm...; 2. Chọn một đoạn....

  • Soạn Tiếng Việt lớp 5
  • Soạn Tiếng Việt lớp 5 VNEN
  • Văn mẫu lớp 5
  • Giải Cùng em học Tiếng Việt lớp 5
  • Top 20 Đề thi Tiếng Việt lớp 5 với đáp án

Nhà băng trắc nghiệm lớp 3-4-5 tại khoahoc.vietjack.com
Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *