Vở bài tập Tiếng Việt lớp 3 Tập 1 Tuần 6 hay nhất
Vở bài tập Tiếng Việt lớp 3 Tập Một Tuần 6 hay nhất

Với những bài Vở bài tập Tiếng Việt lớp 3 Tập Một Tuần 6 hay nhất, chi tiết, đầy đủ những phần Chính tả, Luyện từ và câu, Tập làm văn sẽ giúp Thầy giáo, phụ huynh với thêm tài liệu hướng dẫn những em học trò lớp 3 làm bài tập trong VBT Tiếng Việt 3 từ đó học tốt môn Tiếng Việt 3.

 • Chính tả Tuần 6 trang 25 VBT Tiếng Việt 3 Tập 1: 1. Chọn chữ thích hợp ....2. Điền x hoặc s ....

 • Luyện từ và câu Tuần 6 trang 26, 27 VBT Tiếng Việt 3 Tập 1: 1. Điền từ vào ô trống ....2. Điền dấu phẩy,....

 • Chính tả Tuần 6 trang 27, 28 VBT Tiếng Việt 3 Tập 1: 1. Điền eo hoặc oeo ....2. Tìm những từ....

 • Tập làm văn Tuần 6 trang 28 VBT Tiếng Việt 3 Tập 1: Viết lại những điều em kể ....

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 3 Tập Một trang 25 Chính tả

1: Chọn chữ thích hợp trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống

a, ( khoe , khoeo) : ......... chân

b, ( khỏe , khoẻo ) : người lẻo .........

c, ( nghéo ,ngoéo ) : ......... tay

Trả lời:

a, ( khoe , khoeo) : khoeo chân

b, ( khỏe , khoẻo ) : người lẻo khoẻo

c, ( nghéo ,ngoéo ) : ngoéo tay

2: a, Điền x hoặc s vào chỗ trống

   Giàu đôi con mắt , đôi tay

Tay siêng làm lụng , mắt hay tìm kiếm

   Hai con mắt mở ta nhìn

Cho sâu , cho sáng mà tin cuộc thế

b) Điền dấu hỏi hoặc dấu ngã trên những chữ in đậm

   Tôi lại nhìn , như đôi mắt tre thơ

   Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giời

   Xanh núi xanh sông xanh đồng xanh biên

   Xanh trời xanh cua nhưng ước mơ….

Trả lời:

a) Điền x hoặc s vào chỗ trống

   Giàu đôi con mắt , đôi tay

Tay siêng làm lụng , mắt hay tìm kiếm

   Hai con mắt mở ta nhìn

Cho sâu , cho sáng mà tin cuộc thế.

b) Điền dấu hỏi hoặc dấu ngã trên những chữ in đậm

   Tôi lại nhìn , như đôi mắt trẻ thơ

   Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giời

   Xanh núi xanh sông xanh đồng xanh biển

   Xanh trời xanh của những ước mơ….

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 3 Tập Một trang 26, 27 Luyện từ và câu

1: Điền từ vào ô trống theo hàng ngang . Biết rằng những từ ở cột được tô đậm với tức thị

Dòng 1 : Được học tiếp lên lớp trên ( gồm Hai tiếng , khởi đầu bằng chữ L )

Dòng 2 : Đi thành hàng ngũ diễu qua lễ đài hoặc đường thị trấn để biểu dương sức mạnh ( gồm Hai tiếng khởi đầu bằng chữ D )

Dòng 3 : Sách tiêu dùng để dạy và học trong nhà trường ( gồm 3 tiếng khởi đầu bằng chữ S)

Dòng 4 : Lịch học trong nhà trường ( gồm 3 tiếng khởi đầu bằng chữ T )

Dòng 5 : Những người thường được gọi ;là phụ huynh học trò ( gồm Hai tiếng khởi đầu bằng chữ C)

Dòng 6 : Nghỉ giữa buổi học ( gồm Hai tiếng khởi đầu bằng chữ R)

Dòng 7: Học trên mức khá ( gồm Hai tiếng khởi đầu bằng chữ H)

Dòng 8 : Với thói quen xấu này thì ko thể học giỏi ( gồm Hai tiếng , khởi đầu bằng chữ L )

Dòng 9 : Thày cô nói cho học xinh hiểu bài ( gồm Hai triếng khởi đầu bằng chữ G )

Dòng 10 : Hiểu nhanh tiếp thu nhanh xử lí nhanh ( gồm Hai tiếng khởi đầu bằng chữ T )

Dòng 11: Người phụ nữ dạy học ( gồm Hai tiếng khởi đầu bằng chữ C )

Viết lại từ ngữ xuất hiện ở cột dọc in đậm

Trả lời:

Từ khóa : LỄ KHAI GIẢNG

2: Điền dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong những câu sau :

a, Ông em bố em và chú em đều là thợ mỏ .

b, Những bạn mới được kết nạp vào Đội đều là con ngoan trò giỏi .

c, Nhiệm vụ của đội viên là thực hiện 5 điều chưng hồ dạy tuân theo Điều lệ Đội và giữ gìn danh dự đội .

Trả lời:

a, Ông em , bố em và chú em đều là thợ mỏ .

b, Những bạn mới được kết nạp vào Đội đều là con ngoan , trò giỏi .

c, Nhiệm vụ của đội viên là thực hiện 5 điều chưng hồ dạy , tuân theo Điều lệ Đội và giữ gìn danh dự đội .

..............................

..............................

..............................

 • Tuần 7
 • Tuần 8
 • Tuần 9
 • Tuần 10
 • Tuần 11

Đã với lời giải bài tập lớp 3 sách mới:

 • (mới) Giải bài tập Lớp 3 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài tập Lớp 3 Chân trời thông minh
 • (mới) Giải bài tập Lớp 3 Cánh diềuLeave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *