Toán lớp 4 trang 27 Tìm số trung bình cộng
Toán lớp 4 trang 27 Tìm số trung bình cùng

Với giải bài tập Toán lớp 4 trang 27 Tìm số trung bình cùng hay, chi tiết sẽ giúp học trò lớp 4 biết cách làm bài tập Toán lớp 4.

Giải Toán lớp 4 trang 27 Bài 1: Tìm số trung bình cùng của những số sau:

a) 42 và 52

b) 36; 42 và 57.

c) 34; 43; 52 và 39

d) 20; 35; 37; 65 và 73

Lời giải:

a) Số trung bình cùng của 42 và 52 là:

(42 + 52) : 2 = 47

b) Số trung bình cùng của 36; 42 và 57 là:

(36 + 42 + 57) : 3 = 45

c) Số trung bình cùng của 34; 43; 52 và 39 là:

( 34 + 43 + 52+ 39) : 4 = 42

d) Số trung bình cùng của 20; 35; 37; 65 và 73 là:

( 20 + 35 + 37 + 65 + 73) : 5 = 46

Giải Toán lớp 4 trang 27 Bài 2: Bốn em Mai, Hoa, Hưng, Thịnh tuần tự cân nặng là 36 kg; 38 kg; 40kg; 34kg. Hỏi trung bình mỗi em cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Lời giải:

Cả bốn em cân nặng số ki-lô-gam là:

               36 + 38 + 40 + 34 = 148 (kg)

Trung bình mỗi em cân nặng số ki-lô-gam là: 

               148 : 4 = 37 (kg)

                                         Đáp số: 37kg.

Giải Toán lớp 4 trang 27 Bài 3: Tìm số trung bình cùng của những số tự nhiên liên tục từ Một tới 9

Lời giải:

Số trung bình cùng của những số tự nhiên liên tục từ Một tới 9 là : 

(1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9) : 9 = 5

Nói thêm: Ta sở hữu nhận xét như sau: Trung bình cùng của 9 số tự nhiên liên tục là số chính giữa, hay chính là số thứ năm của dãy số đó. Vậy trung bình cùng của những số tự nhiên liên tục từ Một tới 9 là 5.

Bài giảng: Tìm số trung bình cùng - Cô Hà Phương (Thầy giáo VietJack)

Tham khảo giải Vở bài tập Toán lớp 4:

 • Giải vở bài tập Toán lớp 4 Bài 22. Tìm số trung bình cùng
 • Giải Toán lớp 4 trang 28 Tập dượt
 • Giải Toán lớp 4 trang 29 Biểu đồ
 • Giải Toán lớp 4 trang 31, 32 Biểu đồ (tiếp theo)
 • Giải Toán lớp 4 trang 33, 34 Tập dượt
 • Giải Toán lớp 4 trang 35, 36 Tập dượt chung
 • Giải Toán lớp 4 trang 36, 37 Tập dượt chung

Lý thuyết Tìm số trung bình cùng

1. Tìm số trung bình cùng

Bài toán 1:Rót vào can thứ nhất 6 lít dầu, rót vào can thứ hai 4 lít dầu. Hỏi nếu số lít dầu đó được rót đều vào Hai can thì mỗi can sở hữu bao nhiêu lít dầu?

Bài giải:

Tổng số lít dầu của Hai can là:

6 + 4 = 10 (lít)

Số lít dầu rót đều vào mỗi can là:

10 : 2 = 5 (lít)

Đáp số: 5 lít dầu

Nhận xét:

Lấy tổng số lít dầu chia cho Hai được số lít dầu rót đều vào mỗi can:

                                                (6 + 4) : 2 = 5 (lít)

Ta gọi số 5 là số trung bình cùng của hai số 6 và 4.

- Ta nói: Can thứ nhất sở hữu 6 lít, can thứ hai sở hữu 4 lít, trung bình mỗi can sở hữu 5 lít.

Bài toán 2: Số học trò của 3 lớp tuần tự là 25 học trò, 27 học trò, 32 học trò. Hỏi trung bình mỗi lớp sở hữu bao nhiêu học trò?

Bài giải

Tổng số học trò của ba lớp là:

27 + 28 + 32 = 84 (học trò)

Trung bình mỗi lớp sở hữu số học trò là:

84:3 = 28 (học trò)

Đáp số: 28 học trò

Nhận xét: Số 28 là số trung bình cùng của ba số 25; 27 và 32.

Ta viết:            (27 + 28 + 32) : 3 = 28

Muốn tìm số trung bình cùng của nhiều số, ta tính tổng của những số đó, rồi chia tổng đó cho số những số hạng.

2. Một số dạng bài tập

Dạng 1: Tìm số trung bình cùng 

Phương pháp giải:

Muốn tìm số trung bình cùng của nhiều số, ta tính tổng của những số đó, rồi lấy tổng đó chia cho số những số hạng.

Dạng 2: Tìm tổng lúc biết số trung bình cùng

Phương pháp giải:

Từ cách tìm số trung bình cùng ta suy ra, muốn tìm tổng của những số hạng ta lấy số trung bình cùng nhân với số số hạng.

Dạng 3: Tìm một số hạng lúc biết số trung bình cùng và những số hạng khác  

Phương pháp giải:

Tìm tổng của những số hạng.

Tìm số hạng chưa biết ta lấy tổng trừ đi những số hạng đã biết.

Dạng 4: Tìm trung bình cùng của dãy số cách đều

Số trung bình cùng = (số đầu + số cuối) : 2


Trắc nghiệm Toán lớp 4 Tìm số trung bình cùng (sở hữu đáp án)

Câu 1 : Muốn tìm trung bình cùng của những số ta lấy:

A. Tổng của những số đó cùng với số những số hạng

B. Tổng của những số đó trừ đi số những số hạng

C. Tổng của những số đó nhân với số những số hạng

D. Tổng của những số đó chia cho số những số hạng

Câu 2 : Điền số thích hợp vào ô trống:

Trung bình cùng của những số 17; 45 là

Câu 3 : Trung bình cùng của những số 25;47;84 là:

A. 48

B. 52

C. 68

D. 156

Câu 4 : Điền số thích hợp vào ô trống:

Bốn bao gạo sở hữu số cân nặng tuần tự là 38kg, 44kg, 48kg, 54kg. Vậy trung bình mỗi bao gạo cân nặng kg.

Câu 5 : Trung bình cùng của số to nhất sở hữu 3 chữ số và số lẻ nhỏ nhất sở hữu 4 chữ số là:

A. 1002

B. 1001

C. 1000

D. 999

Câu 6 : Điền số thích hợp vào ô trống:

Ba xe tải màu trắng chở được số gạo tuần tự là 25 tấn, 34 tấn, 43 tấn. Hai xe tải màu vàng, mỗi xe chở đc 39 tấn gạo. Vậy trung bình mỗi xe tải chở được:

tấn gạo

Câu 7 : Một đội người lao động tham gia trồng cây gồm 3 tổ. Tổ một sở hữu 8 người, mỗi người trồng được 12 cây. Tổ hai trồng được 80 cây, tổ ba trồng được nhiều hơn tổ hai 14 cây. Hỏi trung bình mỗi tổ trồng được bao nhiêu cây?

A. 90

B. 93

C. 96

D. 102

 • Giải Vở bài tập Toán lớp 4
 • Top 80 Đề thi Toán lớp 4 sở hữu đáp án
 • Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 4

Nhà băng trắc nghiệm lớp 3-4-5 tại khoahoc.vietjack.com

--- Cập nhật: 19-03-2023 --- edu.dinhthienbao.com tìm được thêm bài viết ✅ Tìm số trung bình cộng lớp 4 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐ từ website giasutamtaiduc.com cho từ khoá giải bài tập tìm số trung bình cùng lớp 4.

Tập dượt toán lớp 4 tìm số trung bình cùng

1. Ví dụ về toán lớp 4 bài tìm số trung bình cùng của Hai số

Ví dụ: Tìm trung bình cùng của Hai số 14 và 28

 • Tổng của Hai chữ số là: 14 + 28= 42
 • Số những số hạng là 2

Từ ví dụ trên, chúng ta suy ra được cách tìm số trung bình cùng của Hai số

 • Bước 1: Tính tổng của Hai số hạng đã cho
 • Bước 2: Lấy tổng đó chia cho Hai ta được số trung bình cùng của Hai số đó
 • Bước 3: Kết luận.

Số trung bình cùng của Hai số = (Số thứ nhất + số thứ 2) : 2

2. Ví dụ về tìm số trung bình cùng của 3 số

Ví dụ: Tìm số trung bình cùng của 3 số 17, 13, 15

 • Tổng của 3 số trên là:  17 + 13 + 15= 45
 • Số những số hạng là 3

Rút ra cách tìm số trung bình cùng của 3 số:

 • Bước 1: Tính tổng của 3 số hạng đã cho
 • Bước 2: Lấy tổng đó chia cho 3 ta được số trung bình cùng của 3 số đó
 • Bước 3: Kết luận.

                      Số trung bình cùng của 3 số = (Số thứ nhất + số thứ 2 + số thứ 3) : 3

3. Quy tắc tìm số trung bình cùng trong toán lớp 4

Quy tắc tìm số trung bình cùng:

Giải bài toán lớp 4 tìm số trung bình cùng

 • Bước 1: Xác định những số hạng sở hữu trong bài toán
 • Bước 2: Tính tổng những số hạng vừa tìm được
 • Bước 3: Trung bình cùng = Tổng những số hạng : số những số hạng sở hữu trong bài toán
 • Bước 4: Kết luận

Muốn tìm số trung bình cùng của nhiều số, ta tính tổng những số đó rồi chia tổng đó cho số những số hạng.

4. Dạng toán trung bình cùng lớp 4 sở hữu lời giải:

4.1. Bài tập vận dụng: 

Bài 1: Tìm số trung bình cùng của những số sau:

a) 79, 19

b) 21, 30, 45

Bài 2: Trường Tiểu Học Võ Thị Sáu sở hữu 3 lớp tham gia trồng cây. Lớp 4A trồng được 17 cây, lớp 4B trồng được 13 cây, lớp 4C trồng được 15 cây. Hỏi trung bình mỗi lớp trồng được bao nhiêu cây?

Bài 3: 

a) Số trung bình cùng của hai số bằng 9. Biết một trong hai số đó bằng 12. Tìm số kia.

b) Số trung bình cùng của hai số bằng 28. Biết một trong hai số đó bằng 30. Tìm số kia.

 4.2. Giải toán lớp 4 tìm số trung bình cùng

Bài 1: 

Ứng dụng quy tắc tìm số trung bình cùng của Hai số và của 3 số.

a) Số trung bình cùng của 79 và 19 là: (79 + 19) : 2= 49

b) Số trung bình cùng của 21; 30 và 45 là: (21+30+45) : 3= 96 : 3= 32

Bài 2:

Mang lớp 4A, 4B, 4C tham gia trồng cây nên số những số hạng là 3

Tổng những số hạng bằng tổng số cây mà 3 lớp đã trồng: 17 + 13 + 15 = 45 (cây)

Trung bình mỗi lớp trồng được số cây: 45 : 3 = 15 (cây)

Bài 3: 

 • Muốn tìm tổng những số ta lấy trung bình cùng nhân với số những số hạng.
 • Muốn tìm số hạng chưa biết ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết.

a) Tổng của hai số là: 9 x 2 = 18.

Số cần tìm là: 18 – 12 = 6

b) Tổng của hai số là: 28 x 2 = 56

Số cần tìm là: 56 – 30 = 26

5. Bài tập tự luyện toán lớp 4  tìm số trung bình cùng (Mang đáp án)

5.1. Bài tập tự luyện

Bài 1: Xe thứ nhất chứa được 45 tấn hàng, xe thứ hai chứa được 53 tấn hàng, xe thứ ba chứa được số hàng nhiều hơn trung bình cùng số tấn hàng của hai xe là 6 tấn. Hỏi xe thứ ba trở được bao nhiêu tấn hàng.

Bài 2: Tìm trung bình cùng của những số sau:

a) 13, 35, 57, 77, 98

b) 22, 43, 50, 85, 100

Bài 3: Tính nhẩm rồi viết kết quả tính vào chỗ chấm:

a) Số trung bình cùng của hai số là 12. Tổng của hai số đó là: ………………

b) Số trung bình cùng của ba số là 30. Tổng của ba số đó là: ………………

c) Số trung bình cùng của bốn số là 20. Tổng của bốn số đó là……………

5.2. Đáp án

Bài 1: 55 (tấn)

Bài 2: 

a) 56

b) 60

Bài 3: 

a) 24

b) 90

c) 80

6. Giải bài tập sách giáo khoa toán lớp 4 tìm số trung bình cùng trang 27

6.1. Bài tập sách giáo khoa

Bài 1: Tìm số trung bình cùng của những số sau:

a) 42 và 52               

b) 36 ; 42 và 57

c) 34 ; 43 ; 52 và 39        

d) 20 ; 35 ; 37 ; 65 và 73.

Bài 2: Bốn em Mai, Hoa, Hưng, Thịnh tuần tự cân nặng là 36kg, 38kg, 40kg, 34kg. Hỏi trung bình mỗi em nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Bài 3: Tìm số trung bình cùng của những số tự nhiên liên tục từ Một tới 9.

6.2. Lời giải:

Bài 1: 

a) Số trung bình cùng của 42 và 52 là: (42 + 52) : 2 = 47

b) Số trung bình cùng của 36 ; 42 và 57 là: (36 + 42 + 57) : 3 = 45

c) Số trung bình cùng của 34 ; 43 ; 52 và 39 là: (34 + 43 + 52 + 39) : 4 = 42

d) Số trung bình cùng của 20 ; 35 ; 37 ; 65 và 73 là: (20 + 35 + 37 + 65 +73) : 5 = 46

Bài 2:

Cả bốn em cân nặng số ki-lô-gam là:

 36 + 38 + 40 + 34 = 148 (kg)

Trung bình mỗi em nặng số ki-lô-gam là:

148 : 4 = 37 (kg)

 Đáp số: 37 kg

Bài 3: 

Trung bình cùng của những số tự nhiên liên tục từ Một tới 9 là:

(1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9) : 9 = 5

Hướng dẫn giải bài TÌM SỐ TRUNG BÌNH CỘNG (bài 1, 2, 3 SGK Toán lớp 4 trang 27)

ÔN LẠI LÝ THUYẾT:

Muốn tìm số trung bình cùng của nhiều số, ta tính tổng những số đó rồi chia tổng đó cho số những số hạng.

Giải toán lớp 4 SGK trang 27 – bài 1

Tìm số trung bình cùng của những số sau:

a) 42 và 52 b) 36 ; 42 và 57

c) 34 ; 43 ; 52 và 39 d) 20 ; 35 ; 37 ; 65 và 73.

Phương pháp giải

Muốn tìm số trung bình cùng của nhiều số, ta tính tổng của những số đó rồi chia tổng đó cho số những số hạng.

Đáp án:

a) Số trung bình cùng của 42 và 52 là: (42 + 52) : 2 = 47

b) Số trung bình cùng của 36 ; 42 và 57 là: (36 + 42 + 57) : 3 = 45

c) Số trung bình cùng của 34 ; 43 ; 52 và 39 là: (34 + 43 + 52 + 39) : 4 = 42

d) Số trung bình cùng của 20 ; 35 ; 37 ; 65 và 73 là: (20 + 35 + 37 + 65 +73) : 5 = 46

Giải toán lớp 4 SGK trang 27 – bài 2

Bốn em Mai, Hoa, Hưng, Thịnh tuần tự cân nặng là 36kg, 38kg, 40kg, 34kg. Hỏi trung bình mỗi em nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Phương pháp giải

Muốn tìm cân nặng trung bình của mỗi em, ta tính tổng số cân nặng của 4 em rồi chia tổng đó cho 4.

Đáp án:

Cả bốn em cân nặng số ki-lô-gam là:

36 + 38 + 40 + 34 = 148 (kg)

Trung bình mỗi em nặng số ki-lô-gam là:

148 : 4 = 37 (kg)

Đáp số: 37 kg

Giải toán lớp 4 SGK trang 27 – bài 3

Tìm số trung bình cùng của những số tự nhiên liên tục từ Một tới 9

Phương pháp giải

Muốn tìm số trung bình cùng của nhiều số, ta tính tổng của những số đó rồi chia tổng đó cho số những số hạng.

Đáp án:

Trung bình cùng của những số tự nhiên liên tục từ Một tới 9 là:

(1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9) : 9 = 5

Hướng dẫn giải tiết LUYỆN TẬP bài TÌM SỐ TRUNG BÌNH CỘNG (bài 1, 2, 3, 4, 5 SGK Toán lớp 4 trang 28)

Giải toán lớp 4 SGK trang 28 – bài 1 – Tập dượt

Tìm số trung bình cùng của những số sau:

a) 96 ; 121 và 143 b) 35 ; 12 ; 24 ; 21 và 43.

Phương pháp giải

Muốn tìm số trung bình cùng của nhiều số, ta tính tổng của những số đó rồi chia tổng đó cho số những số hạng.

Đáp án:

a) Số trung bình cùng của 96; 121 và 143 là: (96 + 121 + 43) : 3 = 120

b) Số trung bình cùng của 35;12; 24; 21 và 43 là (35 + 12 + 24 + 21 + 43) : 5 = 27

Giải toán lớp 4 SGK trang 28 – bài 2 – Tập dượt

Số dân của một xã trong 3 năm liền tăng thêm tuần tự là: 96 người; 82 người; 71 người. Hỏi trung bình mỗi năm số dân của xã đó tăng thêm bao nhiêu người?

Phương pháp giải

Muốn tìm số người tăng trung bình mỗi năm, ta tính tổng số người tăng thêm trong 3 năm đó rồi chia tổng đó cho 3.

Đáp án:

Trong 3 năm, trung bình mỗi năm số dân của xã đó tăng thêm số người là:

(96 + 82 + 71) : 3 = 83

Đáp số: 83 người

Giải toán lớp 4 SGK trang 28 – bài 3 – Tập dượt

Số đo chiều cao của 5 học trò lớp Bốn tuần tự là 138 cm, 132 cm, 130 cm, 136 cm, 134cm. Hỏi trung bình số đo chiều cao của mỗi em là bao nhiêu xăng-ti-mét?

Phương pháp giải

Muốn tìm chiều cao trung bình của mỗi em ta tính tổng số đo chiều cao của 5 học trò rồi chia cho 5.

Đáp án:

Trung bình số đo chiều cao của mỗi em là:

(138 + 132 + 130 + 136 + 134) : 5 = 134 (cm)

Đáp số: 134 cm

Giải toán lớp 4 SGK trang 28 – bài 4 – Tập dượt

Mang 9 ô tô chuyển thực phẩm vào thành phường, trong đó sở hữu 5 ô tô tiên phong, mỗi ô tô chuyển được 36 tạ và 4 ô tô đi sau mỗi ô tô chuyển được 45 tạ. Trung bình mỗi ô tô chuyển được bao nhiêu tấn thực phẩm?

Phương pháp giải

– Tính số tạ thực phẩm 5 ô tô đầu chở được = số tạ thực phẩm Một ô tô đầu chở được x 5.

– Tính số tạ thực phẩm 4 ô tô sau chở được = số tạ thực phẩm Một ô tô sau chở được x 4.

– Tính tổng số ô tô: 4 + 5 = 9 ô tô.

– Tính tổng số tạ thực phẩm 9 xe chở được = số tạ thực phẩm 5 ô tô đầu chở được + số tạ thực phẩm 4 ô tô sau chở được.

– Tính số tạ thực phẩm trung bình mỗi xe chở được = tổng số tạ thực phẩm 9 xe chở được : 9.

– Đổi số đo vừa tìm được sang đơn vị đo là tấn, lưu ý ta sở hữu: Một tấn = 10 tạ.

Đáp án:

Tổng số tạ thực phẩm 5 ô tô tiên phong chuyển được là:

5 × 36 = 180 (tạ)

Tổng số tạ thực phẩm 4 ô tô đi sau chuyển được là:

4 × 45 = 180 (tạ)

Trung bình mỗi ô tô chuyển được số tạ thực phẩm là:

(180 + 180) : 9 = 40 (tạ)

Đổi: 40 tạ = 4 tấn

Đáp số: 4 tấn

Giải toán lớp 4 SGK trang 28 – bài 5 – Tập dượt

a) Số trung bình cùng của hai số bằng 9. Biết một trong hai số đó bằng 12. Tìm số kia.

b) Số trung bình cùng của hai số bằng 28. Biết một trong hai số đó bằng 30. Tìm số kia

Phương pháp giải

– Muốn tìm tổng những số ta lấy trung bình cùng nhân với số những số hạng.

– Muốn tìm số hạng chưa biết ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết.

Đáp án:

a) Tổng của hai số là: 9 x 2 = 18.

Số cần tìm là: 18 – 12 = 6

b) Tổng của hai số là: 28 x 2 = 56

Số cần tìm là: 56 – 30 = 26

CÁCH GIẢI TOÁN TRUNG BÌNH CỘNG LỚP 4 CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO

1. Lý thuyết và phương pháp giải

a. Quy tắc giải

Muốn tìm trung bình cùng của hai hay nhiều số, ta tính tổng của những số đó rồi lấy kết quả chia cho số những số hạng.

Ví dụ: Tìm trung bình cùng của những số sau: 6, 9, 13, 28

Hướng dẫn:

Tổng của những chữ số là: 6 + 9 + 13 + 28 = 56

Số những số hạng là: 4

Trung bình cùng của 4 số đã cho là: 56 : 4 = 14

b. Phương pháp giải toán trung bình cùng

Bước 1: Xác định những số hạng sở hữu trong bài toán

Bước 2: Tính tổng những số hạng vừa tìm được

Bước 3: Trung bình cùng = Tổng những số hạng : số những số hạng sở hữu trong bài toán

Bước 4: Kết luận

Ví dụ: Trường TH Đoàn Thị Điểm sở hữu 3 lớp tham gia trồng cây. Lớp 4A trồng được 17 cây, lớp 4B trồng được 13 cây, lớp 4C trồng được 15 cây. Hỏi trung bình mỗi lớp trồng được bao nhiêu cây?

Hướng dẫn:

Mang lớp 4A, 4B, 4C tham gia trồng cây nên số những số hạng là 3

Tổng những số hạng bằng tổng số cây mà 3 lớp đã trồng: 17 + 13 + 15 = 45 (cây)

Trung bình mỗi lớp trồng được số cây: 45 : 3 = 15 (cây)

c. Giải toán trung bình cùng bằng phương pháp “giả thiết tạm”

Phương pháp giả thiết tạm là cách thường sử dụng lúc giải toán trung bình cùng lớp 4. Ngoài việc vận dụng những quy tắc cơ bản lúc tìm số trung bình cùng ta cần đặt những giả thiết tạm thời để bài toán trở nên đơn thuần hơn.

Ví dụ: Lớp 4A sở hữu 48 học trò, lớp 4B sở hữu số học trò nhiều hơn trung bình số học trò của hai lớp 4A và 4B là Hai học trò. Hỏi lớp 4B sở hữu bao nhiêu học trò.

Hướng dẫn:

Cách 1: Phương pháp giả thiết tạm

Nếu chuyển Hai học trò từ lớp 4B sang lớp 4A thì số học trò mỗi lớp bằng nhau (hay trung bình số học trò của hai lớp ko thay đổi)

Số học trò của lớp 4A hay số học trò mỗi lớp lớp là:

48 + 2 = 50 (học trò)

Số học trò lớp 4B là:

50 + 2 = 52 (học trò)

Đáp số: Lớp 4B sở hữu 52 (học trò)

Cách 2: Nếu trung bình số học trò của hai lớp tăng thêm Hai học trò thì số học trò của hai lớp tăng thêm: Hai x 2 = 4 (học trò).

Nếu lớp 4A sở hữu thêm 4 học trò thì trung bình số học trò của hai lớp tăng thêm Hai học trò và bằng số học trò của lớp 4B (bằng luôn số học trò lớp 4A lúc đó).

Số học trò lớp 4B là: 48 + 4 = 52 (học trò)

Đáp số: Lớp 4B sở hữu 52 (học trò)

2. Bài tập mẫu minh hoạ và lời giải chi tiết

Bài 1: Xe thứ nhất trở được 45 tấn hàng, xe thứ hai trở được 53 tấn hàng, xe thứ ba trở được số hàng nhiều hơn trung bình cùng số tấn hàng của hai xe là 5 tấn. Hỏi xe thứ ba trở được bao nhiêu tấn hàng.

Hướng dẫn: Muốn biết xe thứ ba trở được bao nhiêu tấn hàng, ta cần tìm trung bình cùng số tấn hàng hai xe đầu trở được.

-Trung bình cùng số tấn hàng hai xe đầu trở được là:

(45 + 53) : 2 = 49 (tấn)

-Xe thứ ba trở được số tấn hàng là:

49 + 5 = 54 (tấn)

Đáp số: 54 (tấn)

Bài 2: Mang hai thùng dầu, trung bình mỗi thùng chứa 38 lít dầu. Thùng thứ nhất chứa 40 lít dầu. Tính số lít dầu của thùng thứ hai.

Hướng dẫn:

Bài này ko yêu cầu chúng ta đi tìm trung bình cùng mà yêu cầu đi tìm số lít dầu ở thùng thứ hai. Vậy bước trước hết chúng ta cần tính tổng số lít dầu của cả hai thùng.

-Tổng số lít dầu ở cả hai thùng là:

38 x 2 = 76 (lít)

-Số lít dầu của thùng thứ hai là:

76 – 40 = 36 (lít)

Đáp số: 36 (lít)

Chú ý: Tổng những số = Trung bình cùng x Số số hạng.

Bài 3: Tìm trung bình cùng của những số sau

 1. 1, 3, 5, 7, 9
 2. 0, 2, 4, 6, 8, 10

Hướng dẫn:

 1. Trung bình cùng của 5 số là:

(1 + 3 + 5 + 7 + 9) : 5 = 5

 1. Trung bình cùng của 6 số là:

(0 + 2 + 4 + 6 + 8 + 10) :  6 = 5

Chú ý: Từ ví dụ trên ta thấy trung bình cùng của dãy cách đều bằng:

+ Số ở chính giữa nếu dãy sở hữu số số hạng là lẻ.

+ Trung bình cùng Hai số ở giữa nếu dãy sở hữu số số hạng là chẵn.

+ Trung bình cùng = (số đầu + số cuối) : 2

Bài 4: Tìm 5 số lẻ liên tục biết trung bình cùng của chúng bằng 2011

Hướng dẫn:

Dựa vào chú ý ở trên ta thuận tiện xác định được bài toán gồm trung bình cùng của 5 số lẻ liên tục. Do đó trung bình cùng của 5 số này là số chính giữa.

– Vậy số thứ 3 (số chính giữa trong 5 số) là: 2011

– Số thứ Hai là: 2011 – 2 = 2009

– Số thứ nhất là: 2009 – 2 = 2007

– Số thứ 4 là: 2011 + 2 = 2013

– Số thứ 5 là: 2013 + 2 = 2015

Bài 5: Biết tuổi trung bình của 30 học trò trong một lớp là 9 tuổi. Nếu tính cả cô giáo chủ nhiệm thì tuổi trung bình của cô và 30 học trò sẽ là 10 tuổi. Hỏi cô giáo chủ nhiệm bao nhiêu tuổi?

Hướng dẫn:

Tổng số tuổi của 30 học trò là:

9 x 30 = 270 (tuổi)

Số người sở hữu trong lớp:

30 + 1 = 31 (người)

Tổng số tuổi của 31 người là:

10 X 31 = 310 (tuổi)

Số tuổi của cô giáo chủ nhiệm là:

310 – 270 = 40 (tuổi)

Đáp số: 40 (tuổi)

Những ví dụ dạng toán về trung bình cùng lớp 4

Bài 1. Xe thứ nhất trở được 45 tấn hàng, xe thứ hai trở được 53 tấn hàng, xe thứ ba trở được số hàng nhiều hơn trung bình cùng số tấn hàng của hai xe là 5 tấn. Hỏi xe thứ ba trở được bao nhiêu tấn hàng.

Hướng dẫn. Muốn biết xe thứ ba trở được bao nhiêu tấn hàng, ta cần tìm trung bình cùng số tấn hàng hai xe đầu trở được.

 • Trung bình cùng số tấn hàng hai xe đầu trở được là: (45 + 53) : 2 = 49 (tấn);
 • Xe thứ ba trở được số tấn hàng là: 49 + 5 = 54 (tấn);

Đáp số: 54 (tấn).

Bài 2. Mang hai thùng dầu, trung bình mỗi thùng chứa 38 lít dầu. Thùng thứ nhất chứa 40 lít dầu. Tính số lít dầu của thùng thứ hai.

Hướng dẫn.

Bài này ko yêu cầu chúng ta đi tìm trung bình cùng mà yêu cầu đi tìm số lít dầu ở thùng thứ hai. Vậy bước trước hết chúng ta cần tính tổng số lít dầu của cả hai thùng.

 • Tổng số lít dầu ở cả hai thùng là: 38 x 2 = 76 (lít);
 • Số lít dầu của thùng thứ hai là: 76 – 40 = 36 (lít).

Đáp số: 36 (lít).

Bài 3. Tìm trung bình cùng của những số sau

a) 1,3,5,7,9;

b) 0,2,4,6,8,10.

Hướng dẫn.

a) Trung bình cùng của 5 số là:(1+3+5+7+9):5=5.

b) Trung bình cùng của 6 số là:(0+2+4+6+8+10):6=5.

Nhận xét: Từ ví dụ trên ta thấy trung bình cùng của dãy cách đều bằng:

 • Số ở chính giữa nếu dãy sở hữu số số hạng là lẻ.
 • Trung bình cùng Hai số ở giữa nếu dãy sở hữu số số hạng là chẵn.
 • Trung bình cùng = (số đầu + số cuối) : 2

Bài 4. Tìm 5 số lẻ liên tục biết trung bình cùng của chúng bằng 2011.

Hướng dẫn. Dựa vào nhận xét ở bài trước, ta thuận tiện xác định được bài toán gồm trung bình cùng của 5 số lẻ liên tục. Do đó trung bình cùng của 5 số này là số chính giữa.

 • Số thứ 3 (số chính giữa trong 5 số) là: 2011
 • Số thứ Hai là: 2011–2=2009
 • Số thứ nhất là: 2009–2=2007
 • Số thứ 4 là: 2011+2=2013
 • Số thứ 5 là: 2013+2=2015

Bài 5. Biết tuổi trung bình của 30 học trò trong một lớp là 9 tuổi. Nếu tính cả cô giáo chủ nhiệm thì tuổi trung bình của cô và 30 học trò sẽ là 10 tuổi. Hỏi cô giáo chủ nhiệm bao nhiêu tuổi?

Hướng dẫn.

 • Tổng số tuổi của 30 học trò là: 9×30=270 (tuổi).
 • Số người sở hữu trong lớp kể cả cô giáo chủ nhiệm: 30+1=31 (người)
 • Tổng số tuổi của 31 người (kể cả cô giáo) là: 10×31=310 (tuổi)
 • Số tuổi của cô giáo chủ nhiệm là: 310–270=40 (tuổi)

Đáp số: 40 (tuổi)

Bài tập về trung bình cùng lớp 4

Bài 1. Tìm trung bình cùng của những số sau:

a) 10; 17 ; 24; 37
b) 1; 4; 7; 10; 13; 16; 19; 22; 25
c) 2; 6; 10; 14; 18; 22; 26; 30; 34; 38
d) 1; 2; 3; 4; 5;…; 2014; 2015
e) 5; 10; 15; 20;….; 2000; 2005

Bài 2. Trung bình cùng của 3 số bằng 25. Biết số thứ nhất là 12; số thứ hai là 40. Tìm số thứ 3.

Bài 3. Trung bình cùng của 3 số là 35. Tìm số thứ ba, biết số thứ nhất gấp đôi số thứ hai, số thứ hai gấp đôi số thứ ba.

Bài 4. Tìm 5 số chẵn liên tục, biết trung bình cùng của chúng bằng 126.

Bài 5. Tuổi trung bình cùng của cô giáo chủ nhiệm và 30 học trò lớp 4A là 12 tuổi . Nếu ko kể cô giáo chủ nhiệm thì tuổi trung bình cùng của 30 học trò là 11. Hỏi cô giáo chủ nhiệm bao nhiêu tuổi?

Bài 6. An sở hữu 18 viên bi, Bình sở hữu 16 viên bi, Hùng sở hữu số viên bi bằng trung bình cùng số bi của An và Bình cùng thêm 6 viên bi, Dũng sở hữu số bi bằng trung bình cùng của cả 4 bạn. Hỏi Dũng sở hữu bao nhiêu viên bi?

Bài 7. Lân sở hữu 20 viên bi. Long sở hữu số bi bằng một nửa số bi của Lân. Quý sở hữu số bi nhiều hơn trung bình cùng của 3 bạn là 6 viên bi. Hỏi Quý sở hữu bao nhiêu viên bi?

Bài 8. Trọng lượng của năm gói hàng trong một thùng hàng tuần tự là 700g, 800g, 800g, 850g và 900g. Hỏi phải bỏ thêm một gói hàng nặng bao nhiêu gam vào thùng đó để trọng lượng trung bình của cả sáu gói sẽ tăng thêm 40g?

Bài 9. Lớp 5A và 5B trồng được một số cây. Biết trung bình cùng số cây Hai lớp đã trồng được là 235. Nếu lớp 5A trồng thêm 80 cây và lớp 5B trồng thêm 40 cây thì số cây Hai lớp bằng nhau. Tính số cây mỗi lớp đã trồng.

Bài 10. Trung bình cùng của 3 số bằng 24. Trung bình cùng của số thứ nhất và số thứ hai bằng 21, của số thứ hai và số thứ ba bằng 26. Tìm 3 số đó.

Bài 11. Trung bình cùng của 4 số bằng 25. TBC của 3 số đầu bằng 22, TBC của 3 số cuối bằng 20. Tìm TBC của số thứ hai và số thứ ba?

Bài 12. Tìm 3 số tự nhiên A, B, C biết trung bình cùng của A và B là 20, trung bình cùng của B và C là 25 và trung bình cùng của A và C là 15.

Bài 13. Trung bình cùng của Hai số bằng 57. Nếu gấp số thứ hai lên 3 lần thì trung bình cùng của chúng bằng 105. Tìm Hai số đó.

Bài 14. Khối lớp 4 của một trường Tiểu học sở hữu ba lớp. Biết rằng lớp 4A sở hữu 28 học trò, lớp 4B sở hữu 26 học trò. Trung bình số học trò hai lớp 4A và 4C nhiều hơn trung bình số học trò của ba lớp là Hai học trò. Tính số học trò lớp 4C?

Những dạng Toán về trung bình cùng lớp 4

Dạng 1: Tìm trung bình cùng những dạng cơ bản

– Muốn tìm trung bình cùng của nhiều số, ta tính tổng những số đó, rồi đem tổng vừa tính chia cho số những số hạng

Ví dụ: Tìm trung bình cùng của những số: 1, 5, 8, 10,

Giải:

Tổng của những số là: 1 + 5 + 8 + 10 = 24

Số những số hạng là : 4

Vậy, trung bình cùng của những số đã cho là: 24 : 4 = 6

Phương pháp giải bài toán trung bình cùng:

Bước 1: Xác định những số hạng sở hữu trong bài toán

Bước 2: Tính tổng những số hạng vừa tìm được

Bước 3: Trung bình cùng = Tổng những số hạng vừa tìm được : số những số hạng sở hữu trong bài toán

Ví dụ:

Khối 4 của trường em gồm lớp 4A, 4B và 4C. Lớp 4A sở hữu 21 học trò, lớp 4B sở hữu 23 học trò, lớp 4C sở hữu 22 học trò. Hỏi trung bình mỗi lớp sở hữu bao nhiêu học trò?

Giải:

Số những số hạng ở đây là 3.

Tổng những số hạng bằng tổng học trò của 3 lớp cùng lại = 21 + 23 + 22 = 66

Vậy trung bình mỗi lớp sở hữu: 66 : 3 = 22 (học trò)

Đáp số: 22

Dạng 2: Tính trung bình cùng của những số liên tục cách đều nhau.

– Muốn tính trung bình cùng của một dãy số, với những số liền kề với nhau, chúng ta cùng số nhỏ nhất và số to nhất rồi chia cho 2.

Ví dụ: Tính trung bình cùng của dãy số từ 100 tới 110.

Giải:

Ta sở hữu dãy số từ 100 tới 110 là: {100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110}

– Nếu làm theo đúng là cùng tất cả những số rồi chia cho 10:

Trung bình cùng: ( 100+101+102+103+104+105+106+107+108+109+110) : 11 = 105

– Nếu chúng ta chỉ cùng số to nhất với số bé nhất rồi chia cho 2:

Trung bình cùng = (100+110): 2 =105

Đáp số của cả Hai cách là: 105

Dạng 3: Dạng toán ít hơn, nhiều hơn hoặc bằng trung bình cùng

1. Bằng trung bình cùng

Ví dụ: An sở hữu 24 mẫu kẹo. Bình sở hữu 28 mẫu kẹo. Cường sở hữu số mẫu kẹo bằng trung bình cùng của 3 bạn. Hỏi Cường sở hữu bao nhiêu mẫu kẹo?

Giải:

Hai lần trung bình cùng là:

24 + 28 = 52 (mẫu kẹo)

Số kẹo của Cường là:

52 : 2 = 26 (mẫu kẹo)

Đáp số: 26 mẫu kẹo

2. Nhiều hơn trung bình cùng

Ví dụ: Lan sở hữu 30 viên kẹo, Bình sở hữu 15 viên kẹo. Hoa sở hữu số viên kẹo lơn hơn trung bình cùng của cả ba bạn là 3 viên. Hỏi Hoa sở hữu bao nhiêu viên kẹo.

Giải:

Hai lần trung bình cùng số bi của ba bạn là:

30 +15 + 3 = 48 (viên kẹo)

Trung bình cùng của 3 bạn là:

48: 2 = 24 (viên kẹo)

Số kẹo của Hoa là:

24 + 3 = 27 ( viên kẹo)

Đáp số: 27 viên kẹo

3. Ít hơn trung bình cùng

Ví dụ: Bình sở hữu 8 quyển vở, Nguyên sở hữu 4 quyển vở. Mai sở hữu số vở ít hơn trung bình cùng của cả ba bạn là Hai quyển. Hỏi số vở của mai là bao nhiêu?

Giải:

Hai lần trung bình cùng số vở của Nguyên và Bình là:

8 + 4 = 12 (quyển vở)

Số vở trung bình cùng của cả ba là:

12 : 3 = 4 ( quyển vở)

Số vở của Mai là:

4 – 2 = 2 ( quyển vở)

Đáp số: Hai quyển vở

Dạng 4: Trung bình cùng trong bài toán tính tuổi

Ví dụ: Trung bình cùng số tuổi của bố, mẹ và Hoa là 30 tuổi. Nếu ko tính tuổi bố thì trung bình cùng số tuổi của mẹ và Hoa là 24. Hỏi bố Hoa bao nhiêu tuổi?

Bài giải:

Tổng số tuổi của ba người là:

30 x 3 = 90 (tuổi)

Tổng số tuổi của mẹ và Hoa là:

24 x 2 = 48 (tuổi)

Tuổi của bố Hoa là:

90 – 48 = 42 (tuổi)

Đáp số: 42 tuổi

Một số ví dụ toán trung bình cùng lớp 4

Ví dụ 1: Tìm số trung bình cùng của những số sau:

1. 45, 32, 12, 67

2. 34, 67, 19

3. 40, 50, 60, 10, 30

Giải:

1. Trung bình cùng của những số: ( 45+ 32+ 12+ 67) : 4= 39

2. Trung bình cùng của những số: ( 34+ 67 + 19) : 3= 40

3. Trung bình cùng của những số: ( 40 + 50 + 60 + 10 + 30) : 5= 38

Ví dụ 2: Đội I sửa được 45m đường, đội II sửa được 49m đường. Đội III sửa được số mét đường bằng trung bình cùng số mét đường của đội I và đội II đã sửa. Hỏi cả ba đội sửa được bao nhiêu mét đường?

Giải:

Số mét đường đội III sửa được là: (45 + 49) : 2 = 47 (m).

Cả ba đội sửa được số mét đường là: 45 + 47 + 49 = 141 (m).

Đáp số: 141 m đường.

Ví dụ 3: Trung bình cùng của hai số là số to nhất sở hữu ba chữ số, một số là số to nhất sở hữu hai chữ số. Tìm số còn lại?

Giải:

Số to nhất sở hữu ba chữ số là : 999. Vậy trung bình cùng của hai số là 999. Số to nhất sở hữu hai chữ số là 99.

Tổng của hai số đó là: 999 x 2 = 1998.

Số còn lại là: 1998 – 99 = 1899.

Đáp số: 1899.

Ví dụ 5: Trung bình cùng của tất cả những số sở hữu hai chữ số và đều chia hết cho 4. Tính trung bình cùng của dãy số đó:

Giải:

Ta sở hữu dãy số sở hữu hai chữ số và chia hết cho 4 là: 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 76, 80, 84, 88, 92, 96.

Trung bình cùng của dãy số: (12 + 96 ) : 2 = 54

Đáp số: 54

Một số bài toán tập dượt trung bình cùng

Bài 1: Một đội xe hàng, hai xe đầu mỗi xe chở được Hai tấn 5 tạ gạo, ba xe sau mỗi xe chở được 2150 kg gạo. Hỏi trung bình mỗi xe chở được bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Bài 2: Hai quầy lương thực cùng nhập về một số gạo. Trung bình mỗi quầy nhập 325 kg gạo. Nếu quầy thứ nhất nhập thêm 30 kg, quầy thứ hai nhập thêm 50 kg thì số gạo ở Hai quầy bằng nhau. Tính xem mỗi quầy nhập được bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Bài 3: Tìm 7 số chẵn liên tục, biết trung bình cùng của chúng là 18.

Bài 4: Tìm 6 số chẵn liên tục, biết trung bình cùng của chúng là 2014.

Bài 5: Tìm ba số lẻ liên tục, biết trung bình cùng của chúng là 253.

Bài 6: Kho A sở hữu 10500 kg thóc, kho B sở hữu 14700 kg thóc, kho C sở hữu số thóc bằng trung bình cùng số thóc cả 3 kho. Hỏi kho C sở hữu bao nhiêu ki-lô-gam thóc?

Bài 7: Thùng thứ nhất 75 lít dầu, thùng thứ hai sở hữu 78 lít dầu. Thùng thứ ba sở hữu nhiều hơn trung bình cùng số dầu của cả ba thùng là 3 lít dầu. Hỏi thùng thứ ba sở hữu bao nhiêu lít dầu?

Bài 8: Một đội xe chở hàng, Hai xe đầu mỗi xe chở được 35 tạ hàng, 3 xe sau mỗi xe chở được 45 tạ hàng. Hỏi trung bình mỗi xe chở được bao nhiêu tạ hàng?

Bài 9: Trung bình cùng của Hai số là 46. Nếu viết thêm chữ số 4 vào bên phải số thứ nhất thì được số thứ hai. Tìm hai số đó.

Bài 10: Trung bình cùng của Hai số là 39. Nếu viết thêm chữ số 7 vào bên trái số thứ nhất thì được số thứ hai. Tìm hai số đó.

Bài 11: Tìm trung bình cùng của những số lẻ nhỏ hơn 2019.

Bài 12: Lớp 5A góp sách tặng những bạn vùng bị bão lụt. Tổ Một và Tổ Hai góp được 30 quyển; Tổ Ba góp được 18 quyển. Hỏi trung bình mỗi tổ góp được bao nhiêu quyển?

Bài 13: Một xí nghiệp, 3 tháng đầu sản xuất được 3427 xe đạp, Hai tháng sau sản xuất được 2343 xe đạp. Hỏi trung bình mỗi tháng xí nghiệp đó sản xuất được bao nhiêu xe đạp?

Bài 14: Hồng và Thu trồng cây ở vườn trường. Ngày đầu Hai bạn trồng được 24 cây, ngày sau trồng được 32 cây. Hỏi trung bình mỗi ngày, một bạn trồng được bao nhiêu cây?

Bài 15: Tính trung bình cùng của những số chẵn từ 10 tới 20.

Bài 16: Một đoàn 9 thuyền chở than. Bốn (4) thuyền đầu, mỗi thuyền chở 5 tấn than, còn lại mỗi thuyền chở 41 tạ than. Hỏi trung bình mỗi thuyền chở được bao nhiêu tạ than?

Bài 17: Trung bình cùng của Hai số là 15. Biết một số là 19. Tìm số còn lại?

Bài 18: An sở hữu 36 hòn bi. Bình sở hữu số bi bằng ¾ số bi của An. Hoà sở hữu số bi bằng 2/3 tổng số bi của Hai bạn. Hỏi trung bình mỗi bạn sở hữu bao nhêu hòn bi?

Bài 19: Một shop ngày đầu bán hết 15 tạ gạo, ngày thứ hai bán gấp 3 lần ngày đầu, ngày thứ ba bán bằng 2/3 số gạo ngày thứ hai.

Hỏi trung bình mỗi ngày shop đó bán được bao nhiêu kg gạo?

Bài 20: Tìm hai số. Biết trung bình cùng của chúng là 375 và số bé là số nhỏ nhất sở hữu 3 chữ số.

Bài 21: Với 4 chữ số 1, 3, 5, 7. Em viết được bao nhiêu số sở hữu 4 chữ số khác nhau?

Tính trung bình cùng những số đó.

Bài 22: Lúc đánh số trang của một quyển sách người ta thấy trung bình cùng mỗi trang phải sử dụng Hai chữ số. Hỏi quyển sách đó sở hữu bao nhiêu trang.

Nghi vấn và bài tập

41. Tìm số trung bình cùng của những số sau :

3 ; 7 ; 11 ; 15 ; 19.

25 ; 35 ; 45 ; 55 ; 65.

2001 ; 2002 ; 2003 ; 2004 ; 2005.

42. Bốn em Tùng, Việt, Lan, Bình sở hữu chiều cao như sau :

TênTùngViệtLanBình
Chiều cao112cm120cm1m 14cm1m 18cm

a) Sắp xếp tên những em theo thứ tự chiều cao tăng dần.

b) Trung bình mỗi em sở hữu chiều cao là bao nhiêu xăng-ti-mét ?

43. Tìm số trung bình cùng của :

a) Những số : 7 ; 9 ; 11 ; … ; 19 ; 21.

b) Những số tròn chục sở hữu hai chữ số.

44.

Một ô tô trong 3 giờ đầu, mỗi giờ đi được 45km ; trong Hai giờ sau, mỗi giờ

đi được 50km. Hỏi trung bình mỗi giờ ô tô  đi được bao  nhiêu  ki-lô-mét ?

45. Tuổi trung bình của những cầu thủ trong một đội bóng chuyền (gồm 6 người) là 25. Hỏi :

a) Tổng số tuổi của cả đội bóng chuyền đó là bao nhiêu ?

b) Tuổi của thủ quân đội bóng chuyền đó là bao nhiêu, biết rằng tuổi trung bình của 5 người còn lại là 24 ?

46. Tìm số X, biết số trung bình cùng của X và 2005 là 2003.

47. Tìm ba số tự nhiên khác nhau, biết số trung bình cùng của ba số đó là 2.

48. Biết điểm hai bài rà soát toán của An là điểm 6 và điểm 8. Hỏi điểm bài rà soát toán thứ ba của An

phải là bao nhiêu để điểm trung bình của ba bài rà soát toán của An là điểm 8.

49. Một shop bán vải trong ba ngày. Ngày đầu bán được 98m, ngày thứ hai bán được hơn ngày đầu

5m nhưng kém ngày thứ ba 5m. Hỏi trung bình mỗi ngày shop đó bán được bao nhiêu mét vải ?

ĐÁP ÁN:

41.

ĐS :   a) 11 ;             b) 45 ;                     c) 2003.

42.

HD :

a) 1m 14cm = 114cm ; 1m 18cm  =118 cm   

Tùng                 ; Lan ;                  Bình ;                      Việt

(112cm)            (114cm)              (118cm)           (120cm)

b) Trung bình mỗi em sở hữu chiều cao là :

(112 + 114 + 118 + 120) : 4 = 116 (cm).

43.

HD :

(7 + 9+11 + 13 + 15+17+19 + 21) :  8 = 14

(10 + 20 + 30 + 40 + 50 + 60 + 70 + 80  + 90)   : 9 = 50

44.

HD :                       Số giờ ô tô đã đi tất cả là :

                                     3+ 2 = 5 (giờ)

                       Trung bình   mỗi giờ ô tô đi được    là :

                              (45 x 3 + 50 x 2)   :  5  = 47 (km).

45.

                                               Bài giải

         a)            Tổng số tuổi của cả đội bóng chuyền là :

                                           25 x 6 = 150 (tuổi)

        b)               Tổng số tuổi của 5 người còn lại là :

                                  24 x 5 = 120 (tuổi)

                      Tuổi của thủ quân đội bóng chuyền đó là :

                                      150 – 120 = 30 (tuổi)

                                                                                             Đáp số: a) 150 tuổi ;

                                                                                                              b)   30 tuổi.

46.

HD : Tính tổng : X + 2005 = 2003 x 2 = 4006

Tính X :            X = 4006 – 2005 = 2001.

47.

HD : – Tổng của ba số là : Hai X 3 = 6.

Ba số tự nhiên khác nhau sở hữu tổng là 6 là : 1 ; Hai và 3 ;

                                                                              hoặc 0 ; Một và 5 ;

                                                                             hoặc 0 ; Hai và 4.

48.

HD : – Để sở hữu điểm trung bình là 8 thì tổng số điểm của 3 bài rà soát toán là : 8X 3 = 24 (điểm).

Vậy điểm bài rà soát toán thứ ba của An phải là: 24- 6- 8 = 10 (điểm).

49.

HD : Cách 1 : Tính số vải bán được trong từng ngày rồi tìm số vải trung bình bán được trong mỗi ngày.

                            Số vải ngày thứ hai bán được là :

                                         98 + 5 = 103 (m)

                            Số vải ngày thứ ba bán được là :

                                     103 + 5 = 108 (m)

                    Số vải trung bình bán trong một ngày là:

                                   ( 98 + 103 + 108 ) : 3 =103

 Cách 2:

Nhìn sơ đồ, ta thấy số vải bán trong ngày Hai là trung bình cùng của số vải bán được trong ba ngày.

Số vải đó là : 98 + 5 = 103 (m).

Video Tìm số trung bình cùng lớp 4


--- Cập nhật: 19-03-2023 --- edu.dinhthienbao.com tìm được thêm bài viết Tìm Số Trung Bình Cộng Lớp 4 | Công Thức & Bài Tập Ôn Tập từ website clevai.edu.vn cho từ khoá giải bài tập tìm số trung bình cùng lớp 4.

Sau lúc học xong lớp 3, những em đã nắm được những tri thức toán mới để tự tín làm quen với tri thức toán lớp 4. Bài viết dưới đây của Clevai Math, sẽ san sớt về dạng bài tập về tìm số trung bình cùng lớp 4 cùng công thức tính trung bình cùng, để những bậc phụ huynh cùng con em mình tham khảo nhé!

1. Giới thiệu về dạng toán tìm số trung bình cùng

Dạng toán tìm số trung bình cùng lớp 4 là một khái niệm cơ bản của những phép tính toán. Thực hiện bằng cách lấy tổng nhiều số hạng rồi chia cho số những số hạng vừa lấy tổng để ra kết quả cần tìm.

Xét theo khái niệm toán học, tìm số trung bình cùng lớp 4 được hiểu là tỉ số giữa tổng trị giá của tập hợp số đó và toàn bộ những phân tử sở hữu trong tập hợp đó hoặc thương giữa tổng những số hạng trong dãy số đã cho với những số hạng vừa lấy tổng.

Tổng hợp lại thì hiểu một cách đơn thuần về khái niệm tính trung bình cùng là tổng những số hạng sở hữu trong dãy số đã cho chia tổng những số hạng.

2. Công thức tính trung bình cùng

Để tính phép toán trung bình cùng lớp 4 của một dãy số, những em học trò sở hữu thể vận dụng công thức tính trung bình cùng sau:

Trung bình cùng = a1 + a2 + a3 +… an

Trong đó:

a là số trung bình cùng

1,2,3 là số hạng trong dãy số

n là số những số hạng.

Lúc thực hiện phép tính trung bình cùng, những số trong dãy số đó phải là số thực, ko được là những biến số. Chi tiết, để tìm trung bình cùng của nhiều số, những em học trò hãy thực hiện theo cách như sau:

Cùng tất cả những số xuất hiện trong dãy số để tìm số tổng. Trường hợp dãy số sở hữu nhiều số thì bạn nên sử dụng máy tính cầm tay để tính và đưa ra số tổng chuẩn xác nhất.

Tiếp theo, hãy đếm xem số đó sở hữu bao nhiêu số hạng và chia tổng những số vừa tìm được cho số hạng đó. Nếu nhận thấy những số hạng giống nhau thì tuyệt đối ko được tính gộp mà phải đếm đầy đủ số hạng đó. Ví dụ, tổng những số là 50 với 5 số hạng thì bạn lấy 50:5 = 10, đây chính là trung bình cùng của dãy số cần tìm.

2. Những dạng bài tập tìm số trung bình cùng lớp 4

Tổng hợp những dạng toán tìm số trung bình cùng lớp 4 như sau:

2.Một Bài toán tìm số trung bình cùng của những số

 • Bước thứ 1: Xác định những số hạng sở hữu trong bài toán.
 • Bước thứ 2: Tính tổng những số hạng vừa tìm được.
 • Bước thứ 3: Trung bình cùng = Tổng những số hạng vừa tìm được : số những số hạng sở hữu trong bài toán

Ví dụ 1: Tìm trung bình cùng của Hai số: Hãy tìm trung bình cùng của Hai số 35 và 47

Hướng dẫn giải:

 • Bước thứ 1: Tính tổng của hai số hạng đã cho.
 • Bước thứ 2: Lấy tổng đó chia cho Hai ta được số trung bình cùng của hai số đó.
 • Bước thứ 3: Kết luận.

Ví dụ 2:Mang 30 hộp bi được chia đều vào 5 thùng. Hỏi sở hữu 7 thùng bi tương tự được được bao nhiêu hộp bi?

Bài giải:

Tổng của hai số là:

35 + 47 = 82

Trung bình cùng của hai số là:

82 : 2 = 41

Đáp số: 41

Ví dụ 3: Trung bình cùng của 3 số.

Đề bài: Tìm trung bình cùng của 3 số 12, 45, 54.

 • Bước thứ 1: Tính tổng của ba số hạng đã cho.
 • Bước thứ 2: Lấy tổng đó chia cho 3 ta được số trung bình cùng của ba số đó.
 • Bước thứ 3: Kết luận.

Bài giải:

Tổng của ba số là:

12 + 45 + 54 = 111

Trung bình cùng của ba số là:

111 : 3 = 37

Đáp số: 37

2.Hai Tìm số số hạng lúc biết tổng và trung bình cùng

Trung bình cùng = Tổng những số hạng vừa tìm được : số những số hạng sở hữu trong bài toán

Ví dụ: Tổng của những số hạng là 500. Trung bình cùng của chúng là 125. Hỏi tổng đó sở hữu bao nhiêu số hạng?

Bài giải:

Tổng đó sở hữu số số hạng là:

500 : 125 = 4

Đáp số: 4

2.3 Tìm số hạng chưa biết lúc biết trung bình cùng của những số

Ví dụ : Trung bình cùng của 3 số bằng 10, biết trung bình cùng của số thứ nhất với số thứ hai bằng 8. Tìm số thứ ba.

Bài giải:

Tổng của ba số là:

3 x 10 = 30

Tổng của số thứ nhất và số thứ hai là:

Hai x 8 = 16

Số thứ ba là:

30 – 16 = 14

Đáp số: 14

2.4 Tính trung bình cùng của những số liên tục cách đều nhau

Cách giải: Muốn tính trung bình cùng của một dãy số, với những số liền kề nhau, ta cùng số nhỏ nhất và số to nhất của dãy số rồi chia cho 2.

Ví dụ: Đề bài: Tính trung bình cùng của dãy số từ 90 tới 120.

Bài giải:

Trung bình cùng của dãy số là:

(90 + 120) : 2 = 105

Đáp số: 105

2.5 Dạng toán ít hơn, nhiều hơn hoặc bằng trung bình cùng

a) Dạng toán bằng trung bình cùng

Ví dụ: Thùng thứ nhất chứa 32 lít xăng, thùng thứ hai chứa 38 lít xăng. Thùng thứ ba chứa số lít xăng bằng trung bình cùng của hai thùng trên. Tính số lít xăng của thùng thứ ba.

Bài làm:

Số lít dầu của thùng thứ ba là:

(32 + 38) : 2 = 35 (lít)

Đáp số: 35 lít xăng

b) Dạng toán nhiều hơn trung bình cùng.

Ví dụ: Minh sở hữu 30 viên bi, Hoa sở hữu 15 viên bi, Hà sở hữu số viên bi nhiều hơn trung bình cùng của cả ba bạn là 3 viên. Hỏi bạn Hà sở hữu bao nhiêu viên bi?

Bài giải:

Hai lần trung bình cùng số viên bi của ba bạn là:

30 + 15 + 3 = 48 (viên bi)

Trung bình cùng số bi của ba bạn là:

48 : 2 = 24 (viên bi)

Số bi của Hà là:

24 + 3 = 27 (viên bi)

Đáp số: 27 viên bi

c) Dạng toán ít hơn trung bình cùng

Ví dụ: Đạt sở hữu 8 quyển truyện, Luân sở hữu 4 quyển truyện, Xuân sở hữu số vở ít hơn trung bình cùng của cả ba bạn là Hai quyển. Hỏi Xuân sở hữu bao nhiêu quyển truyện?

Bài giải:

Hai lần trung bình cùng số vở của Đạt và Luân là:

8 + 4 = 12 (quyển truyện)

Số vở trung bình của cả ba bạn là:

12 : 3 = 4 (quyển truyện)

Số vở của Xuân là:

4 – 2 = 2 (quyển truyện)

Đáp số: Hai quyển truyện

2.6 Bài toán tính tuổi sở hữu chứa trung bình cùng.

Ví dụ: Trung bình cùng số tuổi của bố, mẹ và Hoài là 30 tuổi. Nếu ko tính tuổi của bố thì trung bình cùng số tuổi của mẹ và Hoài là 24 tuổi. Hỏi bố Hoài bao nhiêu tuổi?

Bài giải:

Tổng số tuổi của bố, mẹ và Hoài là:

30 x 3 = 90 (tuổi)

Tổng số tuổi của mẹ và Hoài là:

24 x 2 = 48 tuổi

Tuổi của bố Hoài là:

90 – 48 = 42 (tuổi)

Đáp số: 42 tuổi.

3. Bài Tập tìm số trung bình cùng lớp 4 cho bé

Qua những san sớt ở trên đây của Clevai Math, chắc hẳn những bậc phụ huynh cùng những em học trò đã đã tóm tắt lại được những dạng bài tập về tìm số trung bình cùng lớp 4 cùng công thức tính trung bình cùng rồi. Kỳ vọng những thông tin mà Clevai Math san sớt đã thực sự là hữu ích, giúp những con định hướng được dạng bài mới ở năm lớp 5 tới đây. Ôn tập về tìm số trung bình cùng củng cố, làm thành thục dạng toán này giúp những em tự tín và vững vàng hơn. Những em sẽ đạt được nhiều kết quả cao trong quá trình học toán của mình.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *