Tìm Số Trung Bình Cộng Lớp 4 | Công Thức & Bài Tập Ôn Tập

Sau lúc học xong lớp 3, những em đã nắm được những tri thức toán mới để tự tín làm quen với tri thức toán lớp 4. Bài viết dưới đây của Clevai Math, sẽ san sẻ về dạng bài tập về tìm số trung bình cùng lớp 4 cùng công thức tính trung bình cùng, để những bậc phụ huynh cùng con em mình tham khảo nhé!

1. Giới thiệu về dạng toán tìm số trung bình cùng

Dạng toán tìm số trung bình cùng lớp 4 là một khái niệm cơ bản của những phép tính toán. Thực hiện bằng cách lấy tổng nhiều số hạng rồi chia cho số những số hạng vừa lấy tổng để ra kết quả cần tìm.

Xét theo khái niệm toán học, tìm số trung bình cùng lớp 4 được hiểu là tỉ số giữa tổng trị giá của tập hợp số đó và toàn bộ những phân tử sở hữu trong tập hợp đó hoặc thương giữa tổng những số hạng trong dãy số đã cho với những số hạng vừa lấy tổng.

Tổng hợp lại thì hiểu một cách thuần tuý về khái niệm tính trung bình cùng là tổng những số hạng sở hữu trong dãy số đã cho chia tổng những số hạng.

2. Công thức tính trung bình cùng

Để tính phép toán trung bình cùng lớp 4 của một dãy số, những em học trò sở hữu thể vận dụng công thức tính trung bình cùng sau:

Trung bình cùng = a1 + a2 + a3 +… an

Trong đó:

a là số trung bình cùng

1,2,3 là số hạng trong dãy số

n là số những số hạng.

Lúc thực hiện phép tính trung bình cùng, những số trong dãy số đó phải là số thực, ko được là những biến số. Chi tiết, để tìm trung bình cùng của nhiều số, những em học trò hãy thực hiện theo cách như sau:

Cùng tất cả những số xuất hiện trong dãy số để tìm số tổng. Trường hợp dãy số sở hữu nhiều số thì bạn nên sử dụng máy tính cầm tay để tính và đưa ra số tổng xác thực nhất.

Tiếp theo, hãy đếm xem số đó sở hữu bao nhiêu số hạng và chia tổng những số vừa tìm được cho số hạng đó. Nếu nhận thấy những số hạng giống nhau thì tuyệt đối ko được tính gộp mà phải đếm đầy đủ số hạng đó. Ví dụ, tổng những số là 50 với 5 số hạng thì bạn lấy 50:5 = 10, đây chính là trung bình cùng của dãy số cần tìm.

2. Những dạng bài tập tìm số trung bình cùng lớp 4

Tổng hợp những dạng toán tìm số trung bình cùng lớp 4 như sau:

2.Một Bài toán tìm số trung bình cùng của những số

  • Bước thứ 1: Xác định những số hạng sở hữu trong bài toán.
  • Bước thứ 2: Tính tổng những số hạng vừa tìm được.
  • Bước thứ 3: Trung bình cùng = Tổng những số hạng vừa tìm được : số những số hạng sở hữu trong bài toán

Ví dụ 1: Tìm trung bình cùng của Hai số: Hãy tìm trung bình cùng của Hai số 35 và 47

Hướng dẫn giải:

  • Bước thứ 1: Tính tổng của hai số hạng đã cho.
  • Bước thứ 2: Lấy tổng đó chia cho Hai ta được số trung bình cùng của hai số đó.
  • Bước thứ 3: Kết luận.

Ví dụ 2:Sở hữu 30 hộp bi được chia đều vào 5 thùng. Hỏi sở hữu 7 thùng bi tương tự được được bao nhiêu hộp bi?

Bài giải:

Tổng của hai số là:

35 + 47 = 82

Trung bình cùng của hai số là:

82 : 2 = 41

Đáp số: 41

Ví dụ 3: Trung bình cùng của 3 số.

Đề bài: Tìm trung bình cùng của 3 số 12, 45, 54.

  • Bước thứ 1: Tính tổng của ba số hạng đã cho.
  • Bước thứ 2: Lấy tổng đó chia cho 3 ta được số trung bình cùng của ba số đó.
  • Bước thứ 3: Kết luận.

Bài giải:

Tổng của ba số là:

12 + 45 + 54 = 111

Trung bình cùng của ba số là:

111 : 3 = 37

Đáp số: 37

2.Hai Tìm số số hạng lúc biết tổng và trung bình cùng

Trung bình cùng = Tổng những số hạng vừa tìm được : số những số hạng sở hữu trong bài toán

Ví dụ: Tổng của những số hạng là 500. Trung bình cùng của chúng là 125. Hỏi tổng đó sở hữu bao nhiêu số hạng?

Bài giải:

Tổng đó sở hữu số số hạng là:

500 : 125 = 4

Đáp số: 4

2.3 Tìm số hạng chưa biết lúc biết trung bình cùng của những số

Ví dụ : Trung bình cùng của 3 số bằng 10, biết trung bình cùng của số thứ nhất với số thứ hai bằng 8. Tìm số thứ ba.

Bài giải:

Tổng của ba số là:

3 x 10 = 30

Tổng của số thứ nhất và số thứ hai là:

Hai x 8 = 16

Số thứ ba là:

30 – 16 = 14

Đáp số: 14

2.4 Tính trung bình cùng của những số liên tục cách đều nhau

Cách giải: Muốn tính trung bình cùng của một dãy số, với những số liền kề nhau, ta cùng số nhỏ nhất và số to nhất của dãy số rồi chia cho 2.

Ví dụ: Đề bài: Tính trung bình cùng của dãy số từ 90 tới 120.

Bài giải:

Trung bình cùng của dãy số là:

(90 + 120) : 2 = 105

Đáp số: 105

2.5 Dạng toán ít hơn, nhiều hơn hoặc bằng trung bình cùng

a) Dạng toán bằng trung bình cùng

Ví dụ: Thùng thứ nhất chứa 32 lít xăng, thùng thứ hai chứa 38 lít xăng. Thùng thứ ba chứa số lít xăng bằng trung bình cùng của hai thùng trên. Tính số lít xăng của thùng thứ ba.

Bài làm:

Số lít dầu của thùng thứ ba là:

(32 + 38) : 2 = 35 (lít)

Đáp số: 35 lít xăng

b) Dạng toán nhiều hơn trung bình cùng.

Ví dụ: Minh sở hữu 30 viên bi, Hoa sở hữu 15 viên bi, Hà sở hữu số viên bi nhiều hơn trung bình cùng của cả ba bạn là 3 viên. Hỏi bạn Hà sở hữu bao nhiêu viên bi?

Bài giải:

Hai lần trung bình cùng số viên bi của ba bạn là:

30 + 15 + 3 = 48 (viên bi)

Trung bình cùng số bi của ba bạn là:

48 : 2 = 24 (viên bi)

Số bi của Hà là:

24 + 3 = 27 (viên bi)

Đáp số: 27 viên bi

c) Dạng toán ít hơn trung bình cùng

Ví dụ: Đạt sở hữu 8 quyển truyện, Luân sở hữu 4 quyển truyện, Xuân sở hữu số vở ít hơn trung bình cùng của cả ba bạn là Hai quyển. Hỏi Xuân sở hữu bao nhiêu quyển truyện?

Bài giải:

Hai lần trung bình cùng số vở của Đạt và Luân là:

8 + 4 = 12 (quyển truyện)

Số vở trung bình của cả ba bạn là:

12 : 3 = 4 (quyển truyện)

Số vở của Xuân là:

4 – 2 = 2 (quyển truyện)

Đáp số: Hai quyển truyện

2.6 Bài toán tính tuổi sở hữu chứa trung bình cùng.

Ví dụ: Trung bình cùng số tuổi của bố, mẹ và Hoài là 30 tuổi. Nếu ko tính tuổi của bố thì trung bình cùng số tuổi của mẹ và Hoài là 24 tuổi. Hỏi bố Hoài bao nhiêu tuổi?

Bài giải:

Tổng số tuổi của bố, mẹ và Hoài là:

30 x 3 = 90 (tuổi)

Tổng số tuổi của mẹ và Hoài là:

24 x 2 = 48 tuổi

Tuổi của bố Hoài là:

90 – 48 = 42 (tuổi)

Đáp số: 42 tuổi.

3. Bài Tập tìm số trung bình cùng lớp 4 cho bé

Qua những san sẻ ở trên đây của Clevai Math, chắc hẳn những bậc phụ huynh cùng những em học trò đã đã tóm tắt lại được những dạng bài tập về tìm số trung bình cùng lớp 4 cùng công thức tính trung bình cùng rồi. Kỳ vọng những thông tin mà Clevai Math san sẻ đã thực sự là hữu ích, giúp những con định hướng được dạng bài mới ở năm lớp 5 tới đây. Ôn tập về tìm số trung bình cùng củng cố, làm thạo dạng toán này giúp những em tự tín và vững vàng hơn. Những em sẽ đạt được nhiều kết quả cao trong quá trình học toán của mình.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *