Tin học 10 Bài 4 Kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng tạo | Soạn, Giải Tin 10
Trọn bộ lời giải Tin học 10 Bài 4 của cả ba bộ sách mới Kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời thông minh hay, ngắn gọn giúp học trò lớp 10 thuận lợi trả lời nghi vấn và làm bài tập Tin 10 Bài 4.

Giải Tin học 10 Bài 4 cả ba sách

Giải Tin học 10 Bài 4: Hệ nhị phân và dữ liệu số nguyên - Kết nối tri thức

 • Phát động trang 20 Tin học 10: Trong hệ thập phân, mỗi số với thể được phân tích thành tổng những luỹ thừa của 10 ....

1. Hệ nhị phân và trình diễn số nguyên

 • Hoạt động Một trang 20 Tin học 10: Trình diễn một số dưới dạng tổng luỹ thừa của 2 ....

 • Nghi vấn Một trang 21 Tin học 10: Em hãy đổi những số sau từ hệ thập phân sang hệ nhị phân ....

 • Nghi vấn Hai trang 21 Tin học 10: Em hãy đổi những số sau từ hệ nhị phân sang hệ thập phân. ....

2. Những phép tính số học trong hệ nhị phân

 • Hoạt động Một trang 22 Tin học 10: Hãy chuyển những toán hạng của hai phép tính sau ra hệ nhị phân ....

 • Nghi vấn trang 23 Tin học 10: Hãy thực hiện những phép tính sau trong hệ nhị phân ....

Tập tành

 • Tập tành Một trang 23 Tin học 10: Hãy thực hiện những phép tính sau đây theo trật tự Hình 4.4. ....

 • Tập tành Hai trang 23 Tin học 10: Em hãy thực hiện phép tính sau đây theo trật tự Hình 4.4 ....

Vận dụng

 • Vận dụng Một trang 23 Tin học 10: Em hãy tìm hiểu trên Internet hoặc những tài liệu khác ....

 • Vận dụng Hai trang 23 Tin học 10: Em hãy tìm hiểu mã bù Hai với hai nội dung ....

Lời giải bài tập Tin học lớp 10 Kết nối tri thức với cuộc sống hay khác:

 • Bài 5: Dữ liệu lôgic

 • Bài 6: Dữ liệu âm thanh và hình ảnh

 • Bài 7: Thực hiện sử dụng thiết bị số thông dụng


Giải Tin học 10 Bài 4: Tin học trong phát triển kinh tế - xã hội - Cánh diều

 • Phát động trang 20 Tin học 10: Em hãy nêu một ví dụ minh họa về đóng góp của tin học đối với xã hội ....

1. Những ứng dụng kỹ thuật thông tin

 • Hoạt động Một trang 20 Tin học 10: Em hiểu E – Government, E – Banking, E – Learning là những gì ....

2. Xã hội tri thức và kinh tế tri thức

 • Hoạt động Hai trang 21 Tin học 10: Em hiểu thế nào là xã hội nông nghiệp, xã hội công nghiệp và xã hội thông tin....

4. Đồ sử dụng và thiết bị thông minh

 • Hoạt động 3 trang 23 Tin học 10: Em hãy kể về một loại đồ sử dụng thông minh mà em biết ....

5. Những cuộc cách mệnh công nghiệp

 • Hoạt động 4 trang 23 Tin học 10: Em hãy cho biết đã với những cuộc cách mệnh công nghiệp nào ....

Tập tành

 • Tập tành Một trang 25 Tin học 10: Em hãy nêu một vài ví dụ minh họa về những đóng góp cơ bản của tin học đối với xã hội ....

 • Tập tành Hai trang 25 Tin học 10: Em hãy nêu tên một vài thiết bị số thông dụng khác ngoài máy tính để bàn ....

Vận dụng

 • Vận dụng trang 25 Tin học 10: Em hãy tìm hiểu và cho biết trong Sách trắng, ứng dụng kỹ thuật thông tin gồm những chỉ số nào ....

Nghi vấn tự rà soát

 • Câu Một trang 25 Tin học 10: Em hãy nêu những thuật ngữ chỉ những nhà cung cấp số với trong bài học ....

 • Câu Hai trang 25 Tin học 10: Em hiểu thế nào về công nghiệp 4.0 ....

Lời giải bài tập Tin học lớp 10 Cánh diều hay khác:

 • Bài 1: Mạng máy tính với cuộc sống

 • Bài 2: Điện toán đám mây và internet vạn vật

 • Bài 3: Thực hiện một số ứng dụng của mạng máy tính


Giải Tin học 10 - Chân trời thông minh

Môn Tin học 10 của bộ sách Chân trời thông minh ko được duyệt. Những trường với thể chọn môn Tin học 10 của hai bộ sách Kết nối tri thức hoặc Cánh diều.
Lưu trữ: Giải Tin học lớp 10 Bài 4 sách cũ

Đã với lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Chân trời thông minh
 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Cánh diều

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Nhà băng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

--- Cập nhật: 21-01-2023 --- edu.dinhthienbao.com tìm được thêm bài viết Tin học 10 Bài 4: Hệ nhị phân và dữ liệu số nguyên Tin học lớp 10 trang 20 sách Kết nối tri thức với cuộc sống từ website download.vn cho từ khoá giải bài tập tin 10 bài 4.

Giải bài tập Tin học 10 Bài 4: Hệ nhị phân và dữ liệu số nguyên sách Kết nối tri thức với cuộc sống giúp những em học trò lớp 10 với thêm nhiều tư liệu tham khảo, đối chiếu lời giải hay, xác thực để biết cách trả lời những nghi vấn trang 20→23.

Tin học 10 Bài 4 thuộc chủ đề 1: Máy tính và xã hội tri thức giúp những bạn học trò nắm vững tri thức để trả lời những nghi vấn nội dung bài học, tập tành và vận dụng của bài Hệ nhị phân và dữ liệu số nguyên. Vậy sau đây là nội dung chi tiết bài soạn Tin 10 Bài 4 Hệ nhị phân và dữ liệu số nguyên, mời những bạn cùng theo dõi.

Trả lời nội dung bài học Tin học 10 Bài 4

Hoạt động 1

Trình diễn một số dưới dạng tổng luỹ thừa của 2: Em hãy viết số 19 thành một tổng những luỹ thừa của 2.

Gợi ý: hãy lập danh sách những luỹ thừa của Hai như 16, 8, 4, 2, Một và tách dần khỏi 19 cho tới hết.

Trả lời

19 = Một x 24 + 0 x 23 + 0 x 22 + Một x 21 + Một x 20

Hoạt động 2

Phép tính trong hệ nhị phân: Hãy chuyển những toán hạng của hai phép tính sau ra hệ nhị phân để chuẩn bị rà soát kết quả thực hiện những phép toán trong hệ nhị phân. (Ví dụ 3 + 4 = 7 sẽ được chuyển hạng thành 11 + 100 = 111).

a) 26 + 27 = 53

b) 5 × 7 = 35

Gợi ý đáp án 

a) ‭11010‬ + ‭11011‬ = ‭110101

‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬b) 0101 × 0111= 100011

Giải Tập tành Tin học 10 Bài 4

Câu 1

Hãy thực hiện những phép tính sau đây theo trật tự Hình 14.4

a. 125 + 17

b. 250 + 175

c. 75 + 112

Gợi ý đáp án

a) 01111101 + 00010001 = 10001110 ⇒ 142

b) 11111010 + 10101111 = 110101001 ⇒ 425

c) 1001011 + 1110000 = 10111011 ⇒ 187

Câu 2

Em hãy thực hiện những phép tính sau đây theo trật tự Hình 14.4

a. 15 x 6

b. 11 x 9

c. 125 x 4

Gợi ý đáp án

a) 1111 × 0110 = 1011010 ⇒ 90

b) 1011 × 1001 = 1100011 ⇒ 99

c) 1111101 × 100 = 111110100 ⇒ 500

Giải Vận dụng Tin học 10 Bài 4

Câu 1

Em hãy tìm hiểu trên Internet hoặc những tài liệu khác cách đổi phần thập phân của một số trong hệ thập phân sang hệ đếm nhị phân

Trả lời

Đối với phần lẻ của số thập phân, số lẻ được nhân với 2. Phần nguyên của kết quả sẽ là bit nhị phân, phần lẻ của kết quả lại tiếp tục nhân Hai cho tới lúc phần lẻ của kết quả bằng 0.

Ví dụ: Chuyển số 0,625 sang hệ nhị phân

0,625 × 2 = 1,25 = 1,25 (lấy số 1), phần lẻ 0,25

0,25 × 2 = 0,5 = 0,5 (lấy số 0), phần lẻ 0,5

0,5 × 2 = 1,0 = 1.0 (lấy số 1), phần lẻ 0,0

Kết thúc phép chuyển đổi, ta thu được kết quả là 101 (lấy từ phép nhân trước tiên tới phép nhân cuối cùng)

Câu 2

Em hãy tìm hiểu mã bù Hai với hai nội dung:

a) Mã bù Hai được lập như thế nào?

b) Mã bù Hai được sử dụng để làm gì?

Trả lời

a) Một số bù Hai với được do đảo tất cả những bit với trong số nhị phân (đổi Một thành 0 và trái lại) rồi thêm Một vào kết quả vừa đạt được. Trong quá trình tính toán bằng tay cho nhanh người ta thường sử dụng cách sau: từ phải qua trái giữ Một trước tiên và những số còn lại bên trái số Một lấy đảo lại.

Ví dụ: số nguyên −5 ở hệ thập phân được trình diễn trong máy tính theo phương pháp bù Hai như sau (với mẫu 8 bit):

Bước 1: xác định số nguyên 5 ở hệ thập phân được trình diễn trong máy tính là: 0000 0101.

Bước 2: đảo tất cả những bit nhận được ở bước 1. Kết quả sau lúc đảo là: 1111 1010.

Bước 3: cùng thêm Một vào kết quả thu được ở bước 2: kết quả sau lúc cùng: 1111 1011.

Bước 4: vì là trình diễn số âm nên bit bên trái cùng luôn giữ là 1.

Vậy với phương pháp bù 2, số −5 ở hệ thập phân được trình diễn trong máy tính như sau: 1111 1011.

b) Mã bù Hai thường được sử dụng để trình diễn những số âm trong máy tính. Trong phương pháp này, bit ngoài cùng bên trái (là bit ngoài cùng bên trái của byte) được sử dụng làm bit dấu với quy ước: nếu bit dấu là 0 thì số đó là số dương, còn nếu là Một thì số là số âm. Ngoài bit dấu này, những bit còn lại được sử dụng để trình diễn độ to của số.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *