Tin học 10 Bài 4: Hệ nhị phân và dữ liệu số nguyên Tin học lớp 10 trang 20 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Giải bài tập Tin học 10 Bài 4: Hệ nhị phân và dữ liệu số nguyên sách Kết nối tri thức với cuộc sống giúp những em học trò lớp 10 sở hữu thêm nhiều tư liệu tham khảo, đối chiếu lời giải hay, xác thực để biết cách trả lời những thắc mắc trang 20→23.

Tin học 10 Bài 4 thuộc chủ đề 1: Máy tính và xã hội tri thức giúp những bạn học trò nắm vững tri thức để trả lời những thắc mắc nội dung bài học, tập tành và vận dụng của bài Hệ nhị phân và dữ liệu số nguyên. Vậy sau đây là nội dung chi tiết bài soạn Tin 10 Bài 4 Hệ nhị phân và dữ liệu số nguyên, mời những bạn cùng theo dõi.

Trả lời nội dung bài học Tin học 10 Bài 4

Hoạt động 1

Trình diễn một số dưới dạng tổng luỹ thừa của 2: Em hãy viết số 19 thành một tổng những luỹ thừa của 2.

Gợi ý: hãy lập danh sách những luỹ thừa của Hai như 16, 8, 4, 2, Một và tách dần khỏi 19 cho tới hết.

Trả lời

19 = Một x 24 + 0 x 23 + 0 x 22 + Một x 21 + Một x 20

Hoạt động 2

Phép tính trong hệ nhị phân: Hãy chuyển những toán hạng của hai phép tính sau ra hệ nhị phân để chuẩn bị rà soát kết quả thực hiện những phép toán trong hệ nhị phân. (Ví dụ 3 + 4 = 7 sẽ được chuyển hạng thành 11 + 100 = 111).

a) 26 + 27 = 53

b) 5 × 7 = 35

Gợi ý đáp án 

a) ‭11010‬ + ‭11011‬ = ‭110101

‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬b) 0101 × 0111= 100011

Giải Tập dượt Tin học 10 Bài 4

Câu 1

Hãy thực hiện những phép tính sau đây theo trật tự Hình 14.4

a. 125 + 17

b. 250 + 175

c. 75 + 112

Gợi ý đáp án

a) 01111101 + 00010001 = 10001110 ⇒ 142

b) 11111010 + 10101111 = 110101001 ⇒ 425

c) 1001011 + 1110000 = 10111011 ⇒ 187

Câu 2

Em hãy thực hiện những phép tính sau đây theo trật tự Hình 14.4

a. 15 x 6

b. 11 x 9

c. 125 x 4

Gợi ý đáp án

a) 1111 × 0110 = 1011010 ⇒ 90

b) 1011 × 1001 = 1100011 ⇒ 99

c) 1111101 × 100 = 111110100 ⇒ 500

Giải Vận dụng Tin học 10 Bài 4

Câu 1

Em hãy tìm hiểu trên Internet hoặc những tài liệu khác cách đổi phần thập phân của một số trong hệ thập phân sang hệ đếm nhị phân

Trả lời

Đối với phần lẻ của số thập phân, số lẻ được nhân với 2. Phần nguyên của kết quả sẽ là bit nhị phân, phần lẻ của kết quả lại tiếp tục nhân Hai cho tới lúc phần lẻ của kết quả bằng 0.

Ví dụ: Chuyển số 0,625 sang hệ nhị phân

0,625 × 2 = 1,25 = 1,25 (lấy số 1), phần lẻ 0,25

0,25 × 2 = 0,5 = 0,5 (lấy số 0), phần lẻ 0,5

0,5 × 2 = 1,0 = 1.0 (lấy số 1), phần lẻ 0,0

Kết thúc phép chuyển đổi, ta thu được kết quả là 101 (lấy từ phép nhân trước tiên tới phép nhân cuối cùng)

Câu 2

Em hãy tìm hiểu mã bù Hai với hai nội dung:

a) Mã bù Hai được lập như thế nào?

b) Mã bù Hai được tiêu dùng để làm gì?

Trả lời

a) Một số bù Hai sở hữu được do đảo tất cả những bit sở hữu trong số nhị phân (đổi Một thành 0 và trái lại) rồi thêm Một vào kết quả vừa đạt được. Trong quá trình tính toán bằng tay cho nhanh người ta thường sử dụng cách sau: từ phải qua trái giữ Một trước tiên và những số còn lại bên trái số Một lấy đảo lại.

Ví dụ: số nguyên −5 ở hệ thập phân được trình diễn trong máy tính theo phương pháp bù Hai như sau (với mẫu 8 bit):

Bước 1: xác định số nguyên 5 ở hệ thập phân được trình diễn trong máy tính là: 0000 0101.

Bước 2: đảo tất cả những bit nhận được ở bước 1. Kết quả sau lúc đảo là: 1111 1010.

Bước 3: cùng thêm Một vào kết quả thu được ở bước 2: kết quả sau lúc cùng: 1111 1011.

Bước 4: vì là trình diễn số âm nên bit bên trái cùng luôn giữ là 1.

Vậy với phương pháp bù 2, số −5 ở hệ thập phân được trình diễn trong máy tính như sau: 1111 1011.

b) Mã bù Hai thường được sử dụng để trình diễn những số âm trong máy tính. Trong phương pháp này, bit ngoài cùng bên trái (là bit ngoài cùng bên trái của byte) được sử dụng làm bit dấu với quy ước: nếu bit dấu là 0 thì số đó là số dương, còn nếu là Một thì số là số âm. Ngoài bit dấu này, những bit còn lại được tiêu dùng để trình diễn độ to của số.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *